Thursday, July 1, 2010

Kato Drys, Cyprus

The gateway to your next traveling adventure…
Η πύλη για την επόμενη ταξιδιωτική σας περιπέτεια...
Snapshots by Phivos Nicolaides
Our American friends from Minnesota Ginnie Lacy and her daughter Brooke Orpin continued their traveling tour to Cyprus, by visiting some picturesque villages, with an astonishing architecture.
Οι φίλες από τη Μιννεσότα των ΗΠΑ Ginne Lacy και η κόρη της Brooke Orpin συνέχισαν το οδοιπορικό τους στην Κύπρο με επίσκεψη σε διάφορα χωριά με εξαιρετική αρχιτεκτονική.
One of these villages is Kato Drys near Lefkara another unique town of Cyprus.
Ένα από αυτά τα χωριά ήταν και ο Κάτω Δρυς κοντά στα Λεύκαρα μια άλλη μοναδική πόλη της Κύπρου.

Kato Drys is located in the South-west of the city of Larnaca and it borders with the villages of Pano Lefkara and Kato Lefkara. (Photo: Ginnie Lacy).
Ο Κάτω Δρυς βρίσκεται στα Νοτιοδυτικά της πόλης της Λάρνακας. Συνορεύει με τα χωριά Πάνω Λεύκαρα και Κάτω Λεύκαρα. (Φωτο: Ginnie Lacy).
Kato Drys is a small peaceful village some 700m above sea level with a medieval character and an excellent dry climate. The climate is cool and dry in summer and mild in winter.
Ο Κάτω Δρυς είναι ένα μικρό ήσυχο χωριό κτισμένο σε υψόμετρο 700 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας με μεσαιωνικό χαρακτήρα και ένα εξαιρετικό ξηρό κλίμα. Το κλίμα είναι δροσερό και ξηρό το καλοκαίρι και ήπιο το χειμώνα.

There is much to explore and to experience in Kato Drys and the nearby villages.
Υπάρχουν πολλά που μπορεί κάποιος να εξερευνήσει και να δει στον Κάτω Δρυ και τα γύρω χωριά.
Before we took an early afternoon walk to get the pulse of the village we, had a lovely traditional food served in the cool garden, shaded by a plane-tree, of the Platanos restaurant.
Πριν από περίπατό μας στο χωριό με τα πόδια, για να πάρουμε το παλμό του χωριού, φάγαμε εξαιρετικό παραδοσιακό φαγητό στο δροσερό κήπο που σκιάζεται από ένα γιγάντιο πλάτανο, στκέντρο ο «Πλάτανος».
At the entrance of the village there is a huge plane-tree (Platanos) that was planted in 1907.
Στην είσοδο του χωριού, δεξιά, συναντάς τον πελώριο Πλάτανο, που φυτεύτηκε το 1907.
It welcomes you and you can rest in its dew, you can have your coffee or eat the traditional foods of the restaurant.
Σε καλωσορίζει και σε ξεκουράζει στη δροσιά του.
Eating in a Greek taverna or a restaurant with all these kind of difference dishes (maze) it's another great experience.
Το φαγητό σε μια ελληνική ταβέρνα ή εστιατόριο με όλους αυτούς τους διαφορετικούς μεζέδες, αποτελεί μια άλλη μεγάλη εμπειρία.
Eating, drinking and having a lot of fun.
Tρώγοντας, πίνοντας και περνώντας υπέροχα.
Ginnie enjoyed particularly the local beer "KEO".
Στην Τζίνη άρεσε ιδιαίτερα η κυπριακή μπύρα "ΚΕΟ"
The old scenic fountains of the restaurant.
Οι παλιές, γραφικές πιά βρύσες του εστιατορίου.
Totally new experiences for gorgeous Brooke, from Minnesota, USA.
Εντελώς νέες εμπειρίες για την όμορφη Μπρουκ από τη Μιννεσότα των ΗΠΑ.
The old church of the village which was renovated is dedicated to "Panagia Eleousa" (16th century, "Virgin Mary the Almsgiving"). (Photo: St. Charalambos church).
Η παλιά και ανακαινισμένη εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Ελεούσα (16ου αιώνα). (Στη φωτογραφία η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους).
There are two interpretations regarding the village’s name. The first one says that the village took its name from the many "Dryes" (oaks) that existed in it.
Για το πως πήρε το όνομά του το χωριό υπάρχουν δύο εκδοχές. H πρώτη εκδοχή λέει ότι πήρε το χωριό το όνομά του, από τους πολλούς Δρύες (βαλανιδιές) που υπήρχαν στο χωριό.
Α second interpretation says that in the old times there were two villages, Pano Drys and Kato Drys (Upper and Lower Drys), a large oak-tree standing between the two villages.
Mιά δεύτερη εκδοχή αναφέρει ότι πριν πολλά χρόνια υπήρχαν δυο χωριά, ο Πάνω και ο Κάτω Δρυς και ανάμεσα στα δυο χωριά υπήρχε ένας πελώριος Δρυς.
 ;
This stone village house has undergone restoration works and has been brought into the 21st. century, yet retaining plenty of it's old world charm and features.
Αυτό το πέτρινο σπίτι έχει αναπαλαιωθεί και μεταμορφώθηκε σ' ένα σύγχρονο σπίτι του 21ου αιώνα. Διατηρεί τη παλιά του ομορφιά και τα χαρακτηριστικά.
Discovering the highlights of Kato Drys admiring the stunning architecture, great museums, restaurants and shops.
Ανακαλύπτοντας τα κυριότερα σημεία του Κάτω Δρυ, με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, τα όμορφα μουσεία, εστιατόρια και καταστήματα.
As you move further in the village at the left side of the street, you will see three classic residences with columns that were built in 1934,1935 and 1939 respectively. These residences constitute a real architectural beauty of the village.
Προχωρώντας, μπαίνοντας για καλά στο χωριό, στα αριστερά του δρόμου, βλέπεις τρεις νεοκλασικές κατοικίες με κίονες, κτισμένες το 1934 το 1935 και το 1939 αντίστοιχα. Τα νεοκλασικά αυτά σπίτια είναι ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό στολίδι στο χωριό.
Advancing in the narrow street paved with flagstones that is found opposite of the cafe at your right, you can see the office and the medical center of the community.
Προχωρώντας στο στενό πλακόστρωτο δρομάκι, που βρίσκεται απέναντι από το καφενείο, στα δεξιά, στεγάζεται το Γραφείο και το Ιατρείο της Κοινότητας.

By continuing your tour in the village you will reach outside the Museum of Popular Art.
Αφού συνεχίσεις την περιδιάβαση, φτάνεις έξω από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης.
Kato-Drys is a village has a rich history and interesting architecture, flora and fauna.
Ο Κάτω Δρυς έχει πλούσια ιστορία και ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική αλλά και χλωρίδα και πανίδα.

Strolling though the narrow streets it’s an incredible experience.
Μια βόλτα γύρω από τα χαριτωμένα στενά σοκάκια του χωριού, είναι πραγματικά μια απίθανη εμπειρία των αισθήσεων.
You should love history and architecture in order to feel the unique beauty says Brooke.
Πρέπει να αγαπάς την ιστορία και την αρχιτεκτονική για να αισθανθεί τη μοναδική ομορφιά του τόπου, λέει η Μπρουκ.
You should search in order to discover the magical wherever it exists in Kato Drys, apart from any narration says Ginnie.
Πρέπει να ψάξεις για να ανακαλύψεις τη μαγεία στο Κάτω Δρυ πέρα από κάθε αφήγηση, λέει η Τζίνη.
Its picturesque old town and travelers will find a world of history in Kατο Drys.
Για τους ταξιδιώτες είναι ένα γραφικό χωριό, ένας κόσμος γεμάτος ιστορία.
The architecture of Kato Drys is visually stimulating.
Η αρχιτεκτονική στον Κάτω Δρυ είναι μια οτπική απόλαυση και τόνωση.
Brooke taking hundreds of pictures.
Η Μπρουκ έβγαλε εκατοντάδες φωτογραφίες.
A charming new coffee shop.
Μια γοητευτική καφετέρια.
Walking through the narrow streets through the village was a memorable experience.
Πεπατώντας ανάμεσα στα στενά δρομάκια ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. 

A very significant figure of Kato Drys is Saint Neofytos, born in Kato Drys in 1134. The house in which he was born is extant until today.
Μεγάλη Μορφή του Κάτω Δρυ, είναι ο Άγιος Νεόφυτος, όπου γεννήθηκε στον Κάτω Δρυ το 1134. Το σπίτι που γεννήθηκε σώζεται μέχρι και σήμερα.
At the right side of the Museum, you can see the house that St. Neophytos was given birth.
Εκεί στα δεξιά του Μουσείου, είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο Άγιος Νεόφυτος.

Close to the cafe, an uphill paved street brings you to the two municipal schools, the male and the female school. The male school was built in 1931 and the female school in 1937. 
Κοντά στο καφενείο, ένα ανηφορικό λιθόστρωτο δρομάκι, σε φέρνει στα δύο δημοτικά σχολεία, το αρρεναγωγείο και το παρθεναγωγείο. Το αρρεναγωγείο χτίστηκε το 1931 και το παρθεναγωγείο το 1937.

Unique beauty elegant designs.
Μοναδική ομορφιά και κομψά σχέδια.

Astonishing buildings in the history of architecture of Cyprus.
Εκπληκτικά κτίρια στην ιστορία της κυπριακής αρχιτεκτονικής.

The colours of the smelly flowers are incredible, indeed.
Απίθανοι χρωματισμοί με μυρωδάτα λουλούδια.

In a prime hillside village location with stunning panoramic views.
Κτισμένο το χωριό σε ένα ωραιότατο όρος, προσφέρει υπέροχη θέα.
Houses carefully restored using traditional materials from the surrounding region to blend in with the general environment of the hills. 
Τα παλιά σπίτια έχουν ανακαινιστεί προσεκτικά με παραδοσιακά υλικά, από τη γύρω περιοχή, για να δένουν με το το περιβάλλον των βουνών.
Cute narrow streets.
Πανέμορφα δρομάκια.
Spectacular views.
Εξαιρετική θέα.
A living legend.
Ένας ζωντανός θρύλος.
After the World War II, the urban pull started affecting the village and its population constantly decreased as a result. Today the village's population is 150 permanent inhabitants.
Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε να πλήττει το χωριό η αστυφιλία με αποτέλεσμα ο πληθυσμός του να μειώνεται συνεχώς και σήμερα ανέρχεται στους 150 μόνιμους κατοίκους.
The famous embroideries of Lefkara are also made here in Kato Drys.
Στον Κάτω Δρυ κατασκευάζονται τα περίφημα Λευκαρίτικα Κεντήματα.
Many inhabitants are occupied with the reconditioning and construction of buildings.
Aρκετοί κάτοικοι ασχολούνται  με την αναπαλαίωση και την ανέγερση οικοδομών.
Advancing in the narrow flagstone street outside of the Museum, right and left, you can see the renovated traditional houses with their balconies in the street and with the variety of flowers in the narrow passages.
Προχωρώντας στο στενό πλακόστρωτο δρομάκι, έξω από το Μουσείο δεξιά και αριστερά, βλέπεις τα αναπαλαιωμένα παραδοσιακά σπίτια, με τα μπαλκόνια στο δρόμο και με τα λογής - λογής λουλούδια στα στενά σοκάκια.
Many locals are buying old houses and are restoring them.
Τα τελευταία χρόνια άρχισαν πολλοί ντόπιοι αγοράζουν παλιά σπίτια και τα αναπαλαιώνουν.

Kato Drys is slowly beginning to come to life again.
Ο Κάτω Δρυς σιγά-σιγά άρχισε να ξαναζωντανεύει.
Why so many dead ends? The bottlenecks were used for defensive purposes.
Γιατί τόσα πολλά αδιέξοδα; Τα αδιέξοδα χρησίμευαν για αμυντικούς σκοπούς.
A Justifiable admiration for their aesthetic beauty and history.
Δικαιολογημένος θαυμασμός για την αισθητική ομορφιά και την ιστορία.
Ginnie and Brooke admiring the architecture.
Η Τζίνη και η Μπρουκ θαυμάζουν τα αρχιτεκτονικά έργα.
In the narrow streets of history...
Στα στενά δρομάκια της ιστορίας...

In Kato Drys can also walk the trails of nature.
Στον Κάτω Δρυ μπορείτε επίσης να περπατήσετε στο μονοπάτι μελέτης της φύσης.
 
Wonderful post cardlike views.
Ομορφιά για καρτ ποστάλ.
A traditional two storeys stone village house that was built in the beginning of last centure in the Cypriot style.
Ένα παραδοσιακό δίπατο πέτρινο σπί που κτίστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα σε κυριακό στυλ.
The village existed under the same name during the Frank domination era and it is found marked as Catodi.
Το χωριό υπήρχε με την ίδια ονομασία κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας και βρίσκεται σημειωμένο σε παλαιούς χάρτες ως Catodi.
A modern structure.
Μια σύγχρονη κατασκευή.
The landscape there is a small paradise consisting of pines, cypresses and wild vegetation.
Το τοπίο εκεί, είναι ένας μικρός παράδεισος , υπάρχουν πεύκα , κυπαρίσσια και άγρια βλάστηση.

The village of Kato Drys, due to its unique beauty and history, was pictured in the old Cyprus pound which was replaced by the euro as official currency of the Republic of Cyprus on 1 January 2008.
Το χωριό Κάτω Δρυς για τη μοναδική του ομορφιά και ιστορία κοσμούσε την κυπριακή λίρα, μέχρι που αντικαστάθηκε από το ευρώ, τον Ιανουάριο του 2008.

22 comments:

Shanti said...

Beautiful pics.

JamanFou said...

Λέω να μετακομίσω...

Susan said...

beautiful place!
have a gorgeous weekend, dear friend :)
xoxo

Cheryl said...

Marvelous architecture...I love old villages & their character...great views too!
Kalo mina!

Indrani said...

Great pics, loved this virtual stroll through the streets.

Marilu said...

Meu querido Phivos, esse lugar é fantástico, paisagens, vilas, arquitetura magnífica...Lindas fotos..Beijocas

Rajesh said...

Beautiful shots of the village. The houses are still retaining the charm of old.

Ola said...

I love the idea to have a coffee udner platanos tree:)

Anonymous said...

Φοίβο συγχαρητήρια ξανά γι' αυτή
την υπεροχη δουλειά σου!

Χαρης Χριστοδουλιδης.

fan said...

Nice arquitecture !! Congratulations!!

Absolutely Ladylike said...

Fun, fun, fun!

Happy Friday.

Cheers: Evi

rena said...

Πολύ όμορφο χωριό,ευχαριστώ για το ταξίδι!

Lakshmi said...

Houses say a lot about a country and its people..great post

Couture Carrie said...

Gorgeous village and pics!

xoxox,
CC

eden said...

Beautiful place. Great photos as always. Thank you for sharing.

Albert Lázaro-Tinaut said...

Is interesting know also the little localities of the island. Thank you for this beautitiful reportage!
Saludos cordiales.

Rosa Maria said...

Olá Felipe! Estou passando para agradecer tua visita e desejar também um ótimo fim de semana pra ti. Sempre bom visitar este espaço e conhecer lugares tão pitorescos.
Um beijo!

DUTA said...

The loveliness of both the guests (mother Ginnie , daughter Brooke) and of the hosts (Phivos and Popy) greatly add to the pleasure of reading this post.

The village of Kato Drys seems to offer some charming experiences: admiring fine local architecture, eating traditional food, strolling through the narrow streets, taking advantage of panoramic views.

Great post and pictures!

Lydia said...

I would love that village, and that wonderful old tree in the courtyard! Brooke is right about appreciating the wonderful history and architecture. These are really beautiful photos of a really beautiful place (and really beautiful people enjoying it all!).

Kata Wagner Berg said...

I have never been in Cyprus,only Frode. I really want to... after seen your photos!

Have a great Sunday!

Anonymous said...

Look very wondefull!I love these!

Magia da Inês said...

Gosto da ilha de Chipre...
É a cor do mar que me encanta!...
Brasil