Thursday, December 2, 2010

Santorini, Greece

Τhe Diamond of the Aegean Sea
Το διαμάντι του Αιγαίου

Popi Nicolaides discovering Santorini - the Diamond of the Aegean Sea.
Η Πόπη Νικολαΐδου, ανακαλύπτοντας τη Σαντορίνη - το διαμάντι του Αιγαίου.
Santorini has one of the most stunning landscapes and together with the white of the houses, the blue of the cupolas, the magenta of the bougainvillea and the rich history surrounded by the myth (?) of Atlantis - it is one of the most mystic and picturesque places.

Η Σαντορίνη έχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία. Μαζί με το λευκό των σπιτιών, το γαλάζιο των τρούλων, το κόκκινο από τις μπουκαμβίλιες και την πλούσια ιστορία που περιβάλλεται από το μύθο της Ατλαντίδας (;) - είναι ένα από τα πιο μυστικιστικά και γραφικά μέρη.

Santorini, a creation of peeved nature, due to her special history and legends that followed her, the traditional settlements and the vivid cosmic life, has conquered the whole world.
Δημιούργημα των παραξενιών της φύσης η Σαντορίνη, λόγω της ιστορίας και των θρύλων που την περιβάλλουν, τους παραδοσιακούς οικισμούς και την έντονη κοσμική ζωή, έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο.
It is the southest island of Cyclades. It's a complex of islands comprised from Thera, Therasia, Aspronisi, Palea and Nea Kameni. 
Είναι το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων. Είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που αποτελείται από τη Θήρα, (Φηρά, Θηρασιά), Ασπρονήσι, Παλαιά και Νέα Καμένη.
Today the -almost- lunar scenery with the black, grey and red volcanic rocks has turned into a white site.
Σήμερα το-σχεδόν-σεληνιακό τοπίο με τα μαύρα, γκρίζα και κόκκινα ηφαιστειακά πετρώματα, έχει μετατραπεί σε ένα λευκό χώρο.
Herodotus named it Stroggili (circular) because of its shape. Phoenicians called it Kallisti [=the most beautiful]. Spartans named it after their leader, Thera. And finally, the Venetians named it Santorini after the homonymous church of Santa Irini.
Ο Ηρόδοτος την αποκάλεσε Στρογγύλη εξαιτίας του σχήματος της. Την κατοίκησαν αργότερα οι Φοίνικες και ονοματίστηκε Καλλίστη απ’ το κάλλος της. Την κατοίκησαν και οι Σπαρτιάτες και της δώσανε το όνομα του αρχηγού τους, Θήρα. Τέλος, οι Σταυροφόροι την ονόμασαν Σαντορίνη, απ’ τη Αγία Ειρήνη (Santa Irini), την ομώνυμη εκκλησία της Αγίας Ειρήνης.
Santorini was once an entire volcanic island. A huge explosion, 3600 years ago wiping out all traces of life; just four decades, the excavations at Akrotiri in the south-end of the island- brought out the prehistoric Santorini.
Η Σαντορίνη ήταν κάποτε ένα ηφαίστειο. Πριν 3600 χρόνια έγινε μια μεγάλη έκρηξη αφανίζοντας κάθε ίχνος ζωής. Μόλις πριν 4 δεκαετίες, με τις ανασκαφές στο Ακρωτήρι -στο νότιο άκρο του νησιού- βγαίνουν ανακαλύφθηκαν οι προϊστορικοί οικισμοί.
Ειδυλλιακές γειτονιές, κάτασπρα σπίτια, εκκλησίες με γαλάζιους τρούλους, χαρακτηρίζουν αυτό το γοητευτικό τοπίο.
In its paths of great resort you will find a lot of shops, coffeehouses and restaurants to remind you that you are in the most cosmopolitan island of Cyclades.
One of the most beautiful cities of Greece is Fira. The capital of Santorini is built in an impressive location on the top of the abrupt rocks, in a 260m height.
Μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδα είναι τα Φηρά. Η πρωτεύουσα του νησιού, είναι χτισμένη σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία στην κορυφή των απότομων βράχων, σε ένα ύψος 260 μέτρων.
Santorini is considered one of the most spectacular and stunning landscapes in the whole world.
Η Σαντορίνη θεωρείται από τους ομορφότερους και ωραιότερους τόπους στον κόσμο.
Truly stunning and one can see from these views why Santorini is considered one of the most spectacular and stunning landscapes in the whole world. Truly amazing.
Πραγματικά εντυπωσιακό και μπορεί κανείς να δει από αυτή τη θέα, γιατί η Σαντορίνη θεωρείται ένα από τα πιο θεαματικά και εντυπωσιακά τοπία σε όλο τον κόσμο.
The significant archaeological places (Akrotiri, Ancient Thera) the museums, the monasteries, the churches, the tenable settlements, the volcano,  and the architecture prove how special Santorini is.
Οι σημαντική αρχαιολογικοί χώροι (Ακρωτήρι, Αρχαία Θήρα), τα μουσεία, τα μοναστήρια, οι εκκλησίες, οι διατηρητέοι οικισμοί, το ηφαίστειο και η αρχιτεκτονική, αποδεικνύουν πόσο ιδιαίτερη είναι η Σαντορίνη.
The beautiful architecture of Cyclades islands has changed the island's sight.
Η όμορφη αρχιτεκτονική των Κυκλάδων έχει αλλάξει την όψη του νησιού.
It is an island with long history that has suffered a lot of catastrophes due to volcano eruptions that have changed its shape. 
Είναι ένα νησί με μεγάλη ιστορία που έχει υποστεί πολλές καταστροφές με τις αλλεπάλληλες ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν αλλάξει το σχήμα του.
Spectacular colours, dramatic views! Absolutely breathtaking. No doubt Santorini would easily be a photographer's paradise...
Θεαματικά τα χρώματα, εκπληκτική θέα, που κόβουν την ανάσα. Κανένας δισταγμός, ότι η Σαντορίνη μπορεί εύκολα να είναι ο παράδεισος για τους φωτογράφους.
Santorini is essentially a huge open-volcanic geological museum, a three-dimensional physical book open for all, a delight of the vast variety of rocks, the rotation of the colors and the correlation between them.
Η Σαντορίνη ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο ανοιχτό ηφαιστειακό γεωλογικό μουσείο, ένα τρισδιάστατο φυσικό βιβλίο ανοικτό για όλους, μια απόλαυση της τεράστιας ποικιλίας των πετρωμάτων, η εναλλαγή των χρωμάτων και ο συσχετισμός μεταξύ τους.
Today, Santorini is the only inhabited Caldera (volcano cauldron) in the world.
Σήμερα, η Σαντορίνη είναι η μόνη κατοικημένη Καλντέρα (ηφαίστειο καζάνι) στον κόσμο.
The amazing views from the villages.
Καταπληκτική θέα από τα χωριά.
The gorgeous traditional architecture of Cyclades islands.
Η πανέμορφη παραδοσιακή Κυκλάδικη αρχιτεκτονική.
Santorini's cuisine is famous for its special dishes and gastronomic delights, and local wine.
 Όσον αφορά τις γαστρονομικές απολαύσεις, η κουζίνα της Σαντορίνης φημίζεται για τις σπεσιαλιτέ της, που μπορείτε να συνοδεύσετε με ντόπιο κρασί.
Dramatic cliffs, sea views, and the abundance of flowers growing over the walls.
Δραματικοί γκρεμοί, θέα στη θάλασσα, και η αφθονία των λουλουδιών που μεγαλώνουν πάνω στους τοίχους.
The island of Santorini is related to the myth of Atlantis.
Η Σαντορίνη συνδέεται με το μύθο της χαμένης Ατλαντίδας.
Its volcanic landscape, the amazing views and the breathtaking sunsets have made this island world famous, attracting thousands of visitors every year.
Το ηφαιστειακό τοπίο η υπέροχη θέα και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα έχουν κάνει αυτό το νησί διάσημο, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.
No wonder why Santorini is so popular.
Καμιά απορία γιατί η Σαντορίνη είναι τόσο διάσημη.
A deep view of the Mediterranean Sea.
Βαθιά ματιά στη θάλασσα της Μεσογείου.
By cable car or donkey you can descend down the slope and a boat will take you to the volcano.
Με το τελεφερίκ ή γαϊδουράκι μπορείτε να κατεβείτε είτε να κατεβείτε ψηλά στην την πλαγιά και ένα καράβι θα σας πάει στο ηφαίστειο.
View to volcano that most tourist resorts have- is spectacular. The picture is unique especially the sunset.
Η θέα στο ηφαίστειο που έχουν τα περισσότερα τουριστικά θέρετρα-είναι θεαματική. Η εικόνα είναι μοναδική ειδικά το ηλιοβασίλεμα.
The panoramic view of the caldera helps our imagination to understand and simplify of the volcanic phenomenon.
Η πανοραμική θέα της καλντέρας βοηθά τη φαντασία μας να κατανοήσουμε σε απλούστευση των ηφαιστειακών φαινομένων.
Photos of Santorini's sunset are all around the world. At dawn all visitors run to Caldera to see the reddish sky.
Φωτογραφίες από το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Τα ξημερώματα όλοι οι επισκέπτες τρέχουν στην Καλντέρα για να δουν τον κοκκινωπό ουρανό.
In the highest spot of the capital is located the cathedral of Saint Irini. The patron saint of Santorini is of course Saint Irene or Agia Irini.
Στο ψηλότερο σημείο της πρωτεύουσας βρίσκεται ο καθεδρικός ναός της Αγίας Ειρήνης. Η προστάτιδα του νησιού.
Over 250 Santorini beautiful churches all over on the tiny Greek Island waiting to be photographed.
Πάνω από 250 ωραίες εκκλησίες κι εκκλησάκια σας περιμένουν να τις φωτογραφήσετε.

Vivid life tempos characterize Santorini. It's one of the most cosmopolitan islands in Greece.
Ζωηρούς ρυθμούς ζωής χαρακτηρίζουν τη Σαντορίνη. Είναι ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά στην Ελλάδα.
Santorini is one of the most magical islands of Greece. In the narrow streets you can feel the soul of the island.
Η Σαντορίνη είναι ένα από τα πιο μαγικά νησιά της Ελλάδας. Στα στενά δρομάκια της θα αισθανθείς την ψυχή του νησιού.

Such a beautiful place! 
Τέτοιος πανέμορφος τόπος!

The are interesting museums for those who love history, culture and civilization.
Υπάρχουν ενδιαφέροντα μουσεία γι' αυτούς που αγαπούν την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό.
Santorini is quite a small island, and it is easy to get around.
Η Σαντορίνη είναι ένας μικρός τόπος και εύκολα μπορείς να την περπατήσεις.
Tourists from all over the world come to visit the island each year.
Τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται για να επισκεφθούν το νησί κάθε χρόνο.
The picturesque villages, with the narrow cobblestone pavements, the small squares and their churches impress every visitor.
Τα γραφικά χωριά, με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τις μικρές πλατείες και τις εκκλησίες τους, εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη.
Shopping in the narrow streets which are full of cozy shops is another great experience.
Ψωνίζοντας στα μικρά δρομάκια, που είναι γεμάτα όμορφα μαγαζιά, είναι ακόμη μια μεγάλη εμπειρία.
Stroling around the city will be a thing to remember. 
Το περπάτητα μέσα στη πόλη είναι κάτι που θα θυμάστε πάντα.
But Santorini is not only all the above. It has magnificent beaches full of sea lovers from all over the world. 
Η Σαντορίνη όμως, δεν είναι μόνο όλα αυτά τα πιο πάνω. Έχει απίθανες παραλίες γεμάτες παραθεριστές από όλο τον κόσμο.
Calm and clear waters, attractive to everyone.
Ήρεμα και καθαρά νερά ελκύουν τους πάντες.
Face to face with the beauty of the coast.
Πρόσωπο με πρόσωπο με την ομορφιά της παραλίας.
The cosmopolitan beach of Kamari.
Καμάρι, η κοσμοπολίτικη παραλία της Σαντορίνης.
A deep view of the Mediterranean Sea.
Βαθιά ματιά στη θάλασσα της Μεσογείου.
Clear calm waters.
Καθαρά ήρεμα νερά.
In the summertime in Santorini, nobody can fall asleap.
Κανένας δεν κοιμάται το καλοκαιράκι στη Σαντορίνη.
 
Enjoying the spectacular scenery of Santorini coast.
Απολαμβάνοντας το εντυπωσιακό τοπίο της παραλίας.

Determined beautiful girls to go sunbathing.
Αποφασιστικά, όμορφα κορίτσια για ηλιοθεραπεία.
Mediterranean beauty.
Η ομορφιά της Μεσογείου.
Santorini is one of those places that you will never forget. This is for sure.
 Η Σαντορίνη είναι ένα από αυτά τα μέρη, που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Αυτό είναι σίγουρο.

View : Santorini

View video : Santorini, Greece

57 comments:

FashionJazz said...

Oh my word this place looks amazing!!! I would love to visit! xx

Antonella said...

bellissimo!!!

Chá das Cinco said...

Amei as fotos, as mulheres são lindas, todos os lugares maravilhosos!
Gosto muito de viajar,fiquei encantada com o que vi aqui no teu blog.

É impossivel escolher a melhor foto, são todas belíssimas.

Beijos
Gemária sampaio

magiceye said...

magic island indeed!!!

RENATA MARIA PARREIRA CORDEIRO said...

Como eu tenho vontade de conhecer esta cidade, Santorini, meu amigo. Penso que isso acontecerá antes que o Nicolaides leia um post meu.
Belo post o seu.
Beijos!!!
Renata

Anonymous said...

Phivos my dear friend,

My email is: ariff@oi.com.br
a.riffgoulart@hotmail.com

kisses and kisses.

Couture Carrie said...

Gorgeous photos!
Can't wait to visit this isle!

xoxox,
CC

MedaM said...

This place really looks so beautiful and inviting.

Traveling Hawk said...

Seeing Santorini is one of my travel dreams. Thanks for the nice photos!

Anonymous said...

This place look stunning!:)

Thank you nice Phivos.This my camera buy about 300 E,but it was sale.Here is the dark most of the day now.So does a better this my camera not working.This is quite new.
hugs.Rakkaudella.

Jani said...

Hi Phivos!Well done.Thanks friend.
What you want/wish chrismast presents?

eden said...

Beautiful place and lovely photos.Thank you for sharing.

Janie said...

What a beautiful place. I love how the city is built on a hill with such wonderful views of the sea. The photos are gorgeous.

Meropi said...

Υπέροχο νησί, υπέροχα τοπία!!!!!
Δεν την έχω επισκεφτεί ακόμα τη Σαντορίνη, ντρέπομαι γι' αυτό.

Ellie Great said...

A spectacular place!

Ellah sun said...

hello you have a really really nice blog and the pictures are really so amazing.

you might want to share your links to this site.

www.b-reviews.co.cc

Zuzana said...

This looks like such a romantic place. I LOVE the third picture.:))
xo

Ola said...

This was my dream to go to Santorini, it is still a perspective, sometime in the future I will have to go! Lovely pictures and you too had probably great time on the island!

Susu Paris Chic said...

So so beautiful! I have always wanted to especially here!

tupersonalshopperviajero said...

I went to Santorini at the 1990! It was in summer and the weather was really hot. I love that island and I want come back. Thanks for show me it at this post.
kss
;-)

Bellotita said...

Hello, beautiull pics! I would love to walk those narows streets and watch the sun set, maybe this summer. Kisses

Anonymous said...

Φοίβο καλημέρα!!!!!!!
Ακόμη μιά εκπληκτική συλλογή απο
αλησμόνητες και μοναδικές φωτογραφίες.
Φοίβο σ΄ευχαριστούμε!!

Anonymous said...

Ιστορία και συνεχίζεται να ξεχνώ
πάντα το όνομα μου.

Χάρης Χριστοδουλίδης.
Λεμεσός, 02.12.2010

JamanFou said...

Ε τι να λέμε τώρα για τη Σαντορίνη!!
Αξέχαστη θα μου μείνει...

evelina said...

Nησί πανέμορφο μοναδικό με υπέροχα χρώματα και...υπέροχες παραλίες

Rajesh said...

Fabulous landscape. Definitely attractive place.

Lydia said...

Awesome beauty there! I had never heard of Santorini until I read your delightful post, looked at this wealth of gorgeous images. What a dream landscape...only it is real - beckoning us to come. What an amazing thing... a caldera! Thank you for this educational and wonderful post (with some very beautiful photos of Popi and you).

Mimi said...

Santorini is a beautiful island. I spent 4 days here in 1982! Loved it, but there were no cable cars on that cliff, and I wouldn't chance the donkey, so we walked up!
The architecture is indeed beautiful. Thanks for restoring my memory of a beautiful place.

ღ oneiremata ღ said...
This comment has been removed by the author.
Bob Bushell said...

It look like a beautiful place.

Carlos Echevarria said...

The Jewel of the Cyclades, indeed, historic, majestic and inimitable, Santorini...my dream island!

Thank you kindly for linking me again, within the post.

I want to wish you Happy Holidays to you and your family, Philip, as well as all your hard core followers and readers throughout the planet.

Thank you for bringing joy into my life with all your spectacular entries and your beautiful friendship....God bless you!

DUTA said...

I'm glad to say I've been there, had a taste of Santorini. It was only a half day tour from Rhodes, not long enough to enjoy all its beauty. Hope I'll be back there someday.
Thanks for the superb photos.

Joseph Pulikotil said...

Hello,

You gave a lovely tour of Santorini completely enjoyable with lovely photos and very interesting write up. Really a wonderful place on this earth.

Best wishes,
Joseph

Freedom said...

Own... it's a dream...
I love Santorini.

Βάσσια said...

Η Σαντορίνη για μένα είναι παγκόσμιο διαμάντι!!

Δεν την χορταίνεις, κι ας είναι μικρό νησί.

Καλό μήνα
:-)

Evie said...

Φοίβο, ωραίες φωτογραφίες από το όμορφο νησάκι. Καλό γιορτινό μήνα.

rena said...

Ωραίες φωτογραφίες!!!
Εχω χρόνια να πάω αλλά η εικόνα της στα μάτια μου έχει μείνει ανεξίτηλη!

Brasigrega said...

Lindíssimo!!!
beijos

joo said...

Looks like a fantastic place! I love these white houses and marvellous colour of water!

Lorena G. Sims said...

Oh such beauty! it is indeed a magnificent and spectacular views. I wish to visit that place someday. Great blog, love love love it!

Ann said...

lovely,lovely,lovely!!! I could live here in a second,and never leave!!!! Love all the photos...but the first,with Popi,is my favorite..and is probably your too,as her beauty only adds to the gorgeous scenery!!!thank you for taking me on this lovely trip!!!kisses,Ann

Cloudia said...

You show us how beautiful the world
and we
are!

Well Done!


Aloha from Waikiki

Comfort Spiral

><}}(°>


<°)}}><

Indrani said...

Beautiful captures of the sea.

ღ oneiremata ღ said...

Ξαναγράφω το σχόλιό μου, γιατί δεν ξέρω πως αλλά έλειπε μια σειρά απ' αυτό που είχα γράψει...
καταπληκτικές φωτό κι υπέροχη ανάρτητη για ένα απ΄τα πιο υπέροχα νησιά μας...πάντως εγώ περίμενα να δω και φωτό από τον παράξενο βυθό του νησιού, νομίζω πως έχω δει κάπου κάποιες από "εκδρομούλα" για ψάρεμα υποβρύχιο παλιότερα κι ήταν πραγματικά μαγευτικές!!

Ira Buscacio said...

Querido amigo Felipe,

Amei Santorini!!!!!!!!!!!!!!!

Eu viveria nesse paraíso, com toda certeza, lindo!!!!!!!!!

Beijo e um maravilhoso fim de semana

Magia da Inês said...

Muito lindo!!!

angel said...

sENZA DUBBI UM BELLISSIMO POSTO. UN PAESAGGIO DESLUMBRANTE MOZZAFIATTO.
aBBRACCIONE
aNGEL

Dinos-Art said...

Πολύ ωραία αυτή σου η ανάρτηση, όπως και όλες οι άλλες Φοίβο μου. Δυστυχώς δεν έχω πάει Σαντορίνη. Είναι στα υπόψη. Θα δούμε.
ΥΓ: Αν θέλεις μπαίνεις και στην ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα http://dreaming-in-the-mist.blogspot.com, ποιητικό-ανθολόγιο, του αγαπητού μου φίλου, ποιητή και πεζογράφου, Τόλη Νικηφόρου. Πρόσφατα είχε ένα αφιέρωμα σε Κύπριους ποιητές.
Καλό σου βράδυ.

athina μπασιούκα said...

Φοίβο,

καταρχήν χάρηκα πολύ που είδα φωτογραφία μου στο αφιέρωμά σου. Η Σαντορίνη είναι ένα παγκόσμιο γεωλογικό φαινόμενο και ο καθένας από εμάς οφείλει να την επισκεφθεί οπωσδήποτε μια φορά στη ζωή του. Αξίζει όποιος ενδιαφέρεται να αφιερώσει λίγο χρόνο για να μάθει που οφείλεται ο σχηματισμός αυτού του τεράστιου γκρεμού που κατεβαίνει κατακόρυφα στην θάλασσα. Γιατί, ναι, κάποτε η Σαντορίνη ήταν ένα νησί σαν όλα τα άλλα. Το ηφαίστειο της έδωσε την τωρινή της μορφή. Και ποιος ξέρει ακόμα βέβαια :-)

Bitch said...

One of the most beautiful islands
in Greece is Santorini..
I have been there in Imerovigli
and will never forget the view
from the Caldera..
Love your Photos!

Hugs,
Monika

Eneida said...

Belíssimas fotos!
Belíssimas construções brancas!
Abraço, amigo!

kavita said...

Stunning and gorgeous !I always enjoy your post Phivos !
I am taking a short break from blogger ,will be back soon.Take care.My regards:)

Anonymous said...

Φοίβο μου, καλημέρα.
Καταπληκτικές οι φωτογραφίες σου από τη Σαντορίνη. Πανέμορφο, κοσμοπολίτικο νησί με μια ιδιαίτερη ομορφιά που δε συναντάς σε κανένα άλλο ελληνικό νησί.
Είχαμε πάει εκεί διακοπές πριν από κάποια χρόνια και περάσαμε φανταστικά. Θα μπορούσα να πηγαίνω στη Σαντορίνη και κάθε χρόνο, έστω για ένα τριήμερο. Εκτός από τις παραλίες της που είναι ξεχωριστές (η μαύρη στην Περίσσα και η κόκκινη ), η νυχτερινή ζωή σ΄αυτό το νησί, είναι απερίγραπτη. Θυμάμαι τα ατέλειωτα γλέντια στα μπαράκια που έσφυζαν από ζωή, μέχρι τα ξημερώματα.
Η κεντρική πλατεία στην πρωτεύουσα, βούλιαζε από κόσμο ακόμη και στις 5 η ώρα το πρωί. Θα μου μείνει αξέχαστη η επίσκεψη στην Οία όπου πήγαμε να δούμε ρομαντικά το ηλιοβασίλεμα και βρεθήκαμε παρέα με εκατοντάδες ακόμη ζευγάρια απ΄όλο τον κόσμο. Απίστευτο!
Υβόνη Κωσταντοπούλου-Στυλιανίδου
Κομοτηνή

Shanti said...

Greece is Greece! I love it! Wonderful pics, Philip. Your smile is like a sunshine :))

Maria Renee Batlle said...

Un verdadero paraíso. "Y Dios creó Santorini", muy cierto.

Geisa Machado said...

Cidade maravilhosa com uma vista para o mar deslumbrante!!!!
A Grécia é um país privilegiado!
Bjussss

Marja said...

I am really in love with santorini
such a beauty