Thursday, January 31, 2013

Milan - Italy


Χριστούγεννα στο Μιλάνο της Ιταλίας
There are so many things you can see and enjoy in Milan especially during the Christmas time.
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε στο Μιλάνο, ιδιαίτερα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων.

Marcos and Rita Marcou and Popi and Phivos Nicolaides opposite the The Duomo , the grand Gothic wonder that was erected in the late of the 14th century.
Μάρκος και Ρίτα Μάρκου και Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης μπροστά στο προαύλιο του Ναού Ντουόμο - το μεγάλο Γοτθικό θαύμα, που κτίστηκε στα τέλη του 14ου αιώνα.


Milan’s festive season starts on 7 December, when the fashion capital celebrates the feast of Sant'Ambrogio, the city's patron saint.
Η εορταστική περίοδος του Μιλάνου αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου, όταν η πρωτεύουσα της μόδας γιορτάζει τη γιορτή του Αγίου Αμβροσίου, πολιούχου της πόλης.

An amazing combination of history, architecture, fashion and beautiful people.
Ένας υπέροχος συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής, μόδας και όμορφου κόσμου.

Some corners of the city are the same as such historical sites.
Μερικές γωνιές της πόλης είναι η ιστορία η ίδια.Milan is the most modern of all Italian cities, and it still keeps most of its past history intact.
Το Μιλάνο είναι η πιο σύγχρονη από όλες τις ιταλικές πόλεις και εξακολουθεί να διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος από το παρελθόν της ιστορία του ανέπαφο.Popi Nicolaides enjoying the whole tour.
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την ξενάγηση.

Milan with its unique beauty and artistic culture has always been extremely popular among the tourists.
Το Μιλάνο με μια μοναδική ομορφιά και καλλιτεχνική παράδοση ήταν πάντα εξαιρετικά δημοφιλές μεταξύ των τουριστών.A beautiful church, a pharmacy and a cozy bar at the same corner of the city. It looks a great… combination!
Μια όμορφη εκκλησία, ένα φαρμακείο και ένα ωραίο μπαράκι στη ίδια γωνιά της πόλης. Φαίνεται απίθανος… συνδυασμός!Elegant stores are always full of merchandise and people for their shopping.
Κομψά καταστήματα είναι πάντα γεμάτα από εμπορικά είδη και κόσμο για τα ψώνια τους.What makes Milan interesting is that the city is truly more about the lifestyle of enjoying worldly pleasures: a paradise for shopping, football, opera, and nightlife.
Το τι κάνει ενδιαφέρον το Μιλάνο, είναι το λάιφ στάιλ της πόλης ο τρόπος ζωής που δίνει την ευκαιρία για κοσμικές απολαύσεις: ένας παράδεισος για ψώνια, το ποδόσφαιρο, την όπερα και τη νυχτερινή ζωή.

Duomo Square is the epicenter of tourist activity in Milan and is a landmark location.
Η Πλατεία Ντουόμο είναι το επίκεντρο της τουριστικής δραστηριότητας στο Μιλάνο και είναι ένα σημείο αναφοράς της πόλης.

In order to keep the original "flavour", Christmas markets often held on historical locations, which have been serving for centuries as assembly place to their community.
Για να διατηρηθεί η αρχική "γεύση", οι Χριστουγεννιάτικες αγορές συχνά πραγματοποιούνται σε ιστορικές περιοχές, οι οποίες έχουν ήδη υπηρετήσει για αιώνες ως τόπος συγκέντρωσης για την κοινότητα τους.

Christmas markets are a key ingredient of the Milan festive magic.
Οι Χριστουγεννιάτικες αγορές αποτελούν βασικό συστατικό της Ιταλικής εορταστικής ατμόσφαιρας, που απλώνεται στην πόλη.

The festive atmosphere is enhanced with these Christmas markets.
Η εορταστική ατμόσφαιρα ενισχύεται με τις Χριστουγεννιάτικες αυτές αγορές.It's a great chance to savour the Christmas atmosphere – and delicacies or jewellery, toys and sweets like Popi, Rita and Marcos do!!
Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να απολαύσετε την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων - και λιχουδιές ή κοσμήματα, παιχνίδια και γλυκά, όπως κάνουν οι: Πόπη, Ρίτα και Μάρκος!!

Popi strolling in Milan's main upscale fashion district, the "fashion quadrilateral", where the city's most prestigious shopping streets (Via Monte Napoleone, Via della Spiga, Via Aant’Andrea, Via Manzoni and Corso Venezia) are held.
Η Πόπη βολτάροντας στην αριστοκρατική συνοικία του Μιλάνου για τη μόδα, την τετράπλευρη περιοχή μόδας, όπου βρίσκονται οι πιο όμορφοι εμπορικοί δρόμοι της πόλης (Via Monte Napoleone, Via della Spiga, Via Aant'Andrea, Via Manzoni και Corso Venezia).


Celebrating Christmas in Milan, you have a great time for sure.
Η επίσκεψη κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων είναι μια απολαυστική εμπειρία στα σίγουρα!In the spirit of the Christmas season for commemorative photos ...
Στο πνεύμα της εποχής των Χριστουγέννων για αναμνηστικές φωτογραφίες...

The shops windows in Milan is an attraction.
Οι βιτρίνες στο Μιλάνου είναι αξιοθέατο.A chance to experience Milan's fashion mecca, an A-Z of Italian designer stores, from Armani to Zegna.
Μια ευκαιρία γνωριμίας των καταστημάτων του Μιλάνου, της Μέκκας της μόδας, από το Α-Ω των Ιταλών σχεδιαστών, από Armani μέχρι Zegna.

Vendors and markets can be found everywhere, many shop and display windows are decorated and the streets become bustling with locals and tourists alike.
Οι πωλητές και οι αγορές μπορούν να βρεθούν παντού, πολλά κατάστημα και οι βιτρίνες είναι διακοσμημένα και οι δρόμοι σφύζουν από τουρίστες και ντόπιους.


A fascinating city with friendly and charming people.
                     Μια συναρπαστική και όμορφη πόλη με φιλικούς ανθρώπους.
Beautiful moments with our friends in Milan! (From left : Phivos Nicolaides, Ornella Minervino, Popi Nicolaides, Rita Marcou and Ronan Leonard).
Όμορφες στιγμές με φίλους στο Μιλάνο! (Από αριστερά: Φοίβος Νικολαΐδης, Ορνέλλα Μινερβίνο, Πόπη Νικολαΐδης, Ρίτα Μάρκου και Ρόναν Λέοναρντ).
Meeting friends in Milan, Italy! Thanks a lot Ornella Minervino and Ronan Leonard for the beautiful memories!
Mille grazie Ornella Minervino e Ronan Leonard bel ricordo!!
Με φίλους στο Μιλάνο, Ιταλία! Ευχαριστούμε πολύ Ορνέλλα Μινερβίνο και Ρόναν Λέοναρντ για τις ωραίες αναμνήσεις!


What makes friendship so priceless? It’s been said that the best things in life are free, and true friends are some of the best things in life that money can’t buy.
Τι είναι αυτό που κάνει τη φιλία τόσο ανεκτίμητη; Λέγεται, ότι, τα καλύτερα πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν, και οι αληθινοί φίλοι είναι μερικά από τα καλύτερα πράγματα στη ζωή, που τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν.
(From left : Ronan Leonard, Popi Nicolaides, Ornella Minervino, Phivos Nicolaides, Rita Marcou and Marcos Marcou)
.