Tuesday, October 31, 2017

Panagia Chrysopigi, Sifnos island - GreecePanagia Chrysopigi church in Sifnos island, it is one of the most beautiful chapels of Greece.
Η Παναγία Χρυσοπηγή είναι από τα ομορφότερα εκκλησάκια της Ελλάδας.

Chrysopigi is perhaps the most recognizable church in Sifnos and in a way symbolizes the island.
Η Χρυσοπηγή είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη εκκλησία στη Σίφνο και κατά κάποιο τρόπο συμβολίζει το νησί.

The celebrated monastery of the island patron saint "Panagia Hrissopigi" (Our Lady of the Golden Spring) was built in 1650 in a lovely area on the site of an older church.
Το περίφημο μοναστήρι του προστάτη του νησιού "Παναγία Χρυσοπηγή" χτίστηκε το 1650 σε μια υπέροχη περιοχή, στην τοποθεσία μιας παλαιότερης εκκλησίας.

At the cape of Chrysopigi there is the homonymous monastery of Panagia Chrysopigi, a patron and protector of the island.
Στο ακρωτήριο της Χρυσοπηγής υπάρχει το ομώνυμο μοναστήρι της Παναγιάς της Χρυσοπηγής, πολιούχου και προστάτιδας της Σίφνου.

A beautiful chapel not only to immortalize it from afar, but to wander around it as well taking pictures. (Lygia & Gregoris Maliotis).
Ένα εκκλησάκι πανέμορφο τόσο για να το απαθανατίσεις από μακριά, όσο και για να βολτάρεις γύρω του, βγάζοντας φωτογραφίες. (Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης).

Just before Platys Gialos, Chrysopigi monastery in Sifnos is the most popular spot on the island.
Λίγο πριν τον Πλατύ Γιαλό, βρίσκεται το πιο δημοφιλές σημείο του νησιού, η Χρυσοπηγή.
Many local and foreign couples plan every year their dream wedding in this unique and cozy chapel.
Πολλά ντόπια και ξένα ζευγάρια σχεδιάζουν κάθε χρόνο το γάμο των ονείρων τους σε αυτό το μοναδικό και φιλόξενο παρεκκλήσι.
Sifnos magnificent chapel is one of those places you truly have to see to believe to its magic!
Το υπέροχο παρεκκλήσι της Σίφνου είναι ένα από τα μέρη, που πραγματικά πρέπει, να δείτε, για να πιστέψετε στη μαγεία του!
Hundreds of couples from Greece and abroad hoping to tie the knot in an idyllic Greek island monastery like this one.
Εκατοντάδες ζευγάρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό ελπίζουν να δεθούν με τα δεσμά του γάμου σε ένα ειδυλλιακό ελληνικό νησιώτικο μοναστήρι όπως αυτό.
The view of the small cape with Chrysopigi monastery (1650), the patron saint of the island, proudly overlooking the torn rock, is enchanting.
Η θέα που προσφέρει το μικρό ακρωτήρι με το μοναστήρι της Χρυσοπηγής (1650), της πολιούχου του νησιού, να δεσπόζει περήφανα επάνω στο σκισμένο βράχο, είναι μαγευτική.
To the left of Chrysopigi is the picturesque bay of Apokofto with its sandy beach and crystal clear emerald waters.
Στα αριστερά της Χρυσοπηγής ανοίγεται ο γραφικός κόλπος του Αποκοφτού με την αμμώδη παραλία και τα πεντακάθαρα σμαραγδένια νερά του.
Perhaps one of the most beautiful and most famous pictures in Greece. The holy rock of Chrysopigi.
Ίσως, μια από τις ομορφότερες και πιο γνωστές εικόνες σ’ όλη την Ελλάδα. Ο ιερός βράχος της Χρυσοπηγής.
The sacred rock with the white-washed building, the vastness of the Aegean Sea and the tranquil splendor that surrounds the place, it’s a real visual delight.
Ο ιερός βράχος με το πάλλευκο κτίσμα, η απεραντοσύνη του Αιγαίου και η γαλήνια μεγαλοπρέπεια που αποπνέει ο χώρος, συνθέτουν μια πραγματική οπτική απόλαυση.
Chrysopigi monastery situated in Sifnos island, Greece fascinates with its beauty and traditional Cycladic architecture style.
Το μοναστήρι της Χρυσοπηγής που βρίσκεται στη Σίφνο, συναρπάζει με την ομορφιά του και την παραδοσιακή Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική του.
Inside the monastery, there are cells which serve as guest houses.
Μέσα στο μοναστήρι υπάρχουν κελιά που λειτουργούν ως ξενώνες.
It is said that the icon of the Virgin Mary, dedicated to Zoodochos Pigi, was found by fishermen while it was sailing in the sea.
Λέγεται ότι η εικόνα της Παναγίας, αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή, βρέθηκε από ψαράδες ενώ επέπλεε στη θάλασσα.
Greek monasteries are interconnected with the Greek natural beauty and its amazing landscapes, says Popi Nicolaides.
Τα ελληνικά μοναστήρια συνδέονται με την ελληνική φυσική ομορφιά και τα εκπληκτικά τοπία της, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
The rocks at Chrysopigi are a favourite jumping off point for many swimmers.
Τα βράχια στη Χρυσοπηγή είναι ένα αγαπημένα για βουτιές από πολλούς κολυμβητές.
The rocks of Chrysopigi are famous to the visitors and the locals as the waters are green and lucid.
Τα βράχια της Χρυσοπηγής είναι γνωστά στους επισκέπτες και στους ντόπιους καθώς τα νερά είναι πράσινα και διαυγή.


Chrysopigi monastery is really idyllic beyond description says Lygia Maliotis.
Το μοναστήρι της Χρυσοπηγής είναι πραγματικά ένα ειδυλλιακό μέρος πέρα από κάθε περιγραφή, λέει η Λυγία Μαλιώτη.
Many of the churches and monasteries of Sifnos have been characterized as historic monuments and have a tremendous historical and architectural interest.
Πολλές από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Σίφνου έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά μνημεία και έχουν τεράστιο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.
Simple rooms and open space of the Monastery come with wonderful views to the blue Aegean Sea and rocky landscape of the island.
Τα απλά δωμάτια με τους ανοιχτούς χώρους του μοναστηριού προσφέρουν υπέροχη θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και το βραχώδες τοπίο του νησιού.
Panagia Chrysopigi is the patron saint of the island and a famous pilgrimage all over Greece. It has exquisite architecture.
Η Παναγία Χρυσοπηγή είναι η πολιούχος, του νησιού και ένα γνωστό προσκύνημα σε όλη την Ελλάδα.
This idyllic monastery is set in one of the most spectacular areas of Sifnos island. It offers a serene and tranquil environment for Lygia & Gregoris Maliotis.
Αυτό το ειδυλλιακό Μοναστήρι βρίσκεται σε μία από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Σίφνου. Προσφέρει ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον για τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη.
The panagiri (feast) of the patron and protector of the island is held on the eve of Ascension day, 40 days after Easter.
Το πανηγύρι της πολιούχου και προστάτιδας της Σίφνου πραγματοποιείται την παραμονή, της Αναλήψεως, 40 ημέρες μετά το Πάσχα.

Both Popi Nicolaides and Lygia Maliotis agree that if you don't visit Chrysopigi, you haven't visited Sifnos!
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη συμφωνούν ότι αν δεν επισκεφτείτε τη Χρυσοπηγή, δεν έχετε επισκεφτεί τη Σίφνο!

For those who come here seeking seclusion and serene. The church of Panagia Chrysopigi is of particular interest.
Γι’ αυτούς που έρχονται εδώ αναζητώντας απομόνωση και γαλήνη. Η εκκλησία, της Παναγίας Χρυσοπηγής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.


On the right and left beaches from Chrysopigi Monastery.
Στις παραλίες δεξιά κι αριστερά από το Μοναστήρι της Χρυσοπηγής.

The church and the monastery are located in an amazing environment and is a wonderful spiritual retreat.
Η εκκλησία και η μονή βρίσκονται σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον και είναι ένα θαυμάσιο πνευματικό καταφύγιο.

Every girl dreams of her wedding day with the images of a beautiful white dress, a perfect groom and a fantastic ceremony in this amazing chapel!
Κάθε κορίτσι ονειρεύεται την ημέρα του γάμου του, με τις εικόνες ενός πανέμορφου άσπρου φορέματος, ενός τέλειου γαμπρού και μιας φανταστικής τελετής σε αυτό το εκπληκτικό παρεκκλήσι!

With the unique architecture and patiently carved traditional designs, they added to the magnificent beauty of the monastery. 
Η μοναδική αρχιτεκτονική και τα σκαλισμένα παραδοσιακά σχέδια, προσθέτουν στην μεγαλοπρεπή ομορφιά του μοναστηριού.

Scenic and picturesque: An idyllic monastery by the sea. 
Γραφικό γεμάτο ηρεμία και γαλήνη: Ένα ειδυλλιακό μοναστήρι δίπλα στη θάλασσα.


No comments: