Friday, August 29, 2014

Paros island - Greece

Πάρος η μαρμαρογέννητη!
Discover and explore the island of Paros, another pearl in the magnificent Aegean Sea.
Ανακαλύψτε το νησί της Πάρου, ένα ακόμη μαργαριτάρι στο υπέροχο Αιγαίο.
Annita Solea together with Lygia and Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides just arrived in Paros island ready to discover the beauties and the secrets of the island.
Η Αννίτα Σολέα μαζί με τη Λυγία και Γρηγόρη Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, φτάνουν στην Πάρο, έτοιμοι να ανακαλύψουν τα μυστικά και τις ομορφιές του νησιού.
In the ancient times, Paros island was famous for its fine marble, used in statues and temples.
Στην αρχαιότητα, η Πάρος ήταν γνωστή για το εξαίσιο άσπρο μάρμαρο της, που ήταν η πρώτη ύλη για αγάλματα και ναούς.
In the bowels of the earth the precious “stone pariah” was well guarded for centuries.
Στα σπλάχνα της φύλαγε για αιώνες την πολύτιμη "παρία λίθο".
Paros is the second largest island of Cyclades. It has an area of 196 square kilometres with a population of 14,000 inhabitants.
Η Πάρος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει έκταση 196 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 14,000 κατοίκους.
One of the famous traditional windmills which you can find in the Aegean Greek islands.
Ένας από τους δημοφιλείς, παραδοσιακούς ανεμόμυλους που υπάρχουν σε Ελληνικά νησιά του Αιγαίου.
Lygia and Gregoris Maliotis, just arrived and enjoying magnificent views at the port of the island.
H Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης μόλις έχουν φτάσει και απολαμβάνουν την υπέροχη θέα του λιμανιού του νησιού.
A place of considerable history and tradition, Paros Island figures among the best summer destinations among the Cycladic Islands.
Ένα μέρος με σημαντική ιστορία και παράδοση. Η Πάρος συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων καλοκαιρινών προορισμών ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων.
Characterized by many beaches and charming villages, Paros, is one of the best loved holiday destinations in Greece.
Με πολλές παραλίες και γραφικά χωριά η Πάρος αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς διακοπών.
Island of winds, sea currents and worldwide fans of water sports. For years now, is one of the most famous destinations for windsurfing, world!
Νησί των ανέμων, των θαλάσσιων ρευμάτων και των απανταχού οπαδών των θαλασσίων σπορ. Χρόνια τώρα, αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους προορισμούς για windsurfing, παγκοσμίως!
Paros has some of the most beautiful and popular beaches in the Greek islands. In almost every corner of the island, there are clean and sandy beaches with beautiful deep blue waters.
Η Πάρος διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες και δημοφιλείς παραλίες στα ελληνικά νησιά. Σχεδόν σε κάθε γωνιά του νησιού, υπάρχουν καθαρές και αμμώδεις παραλίες με καταγάλανα νερά.
Popi and Phivos Nicolaides admiring the important ecclesiastical monument, of the 6th century church of Panayia Ekatontapyliani, also Katapoliani.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης θαυμάζουν ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της χώρας, την εκκλησία της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής ή Καταπολιανής (του 6ου αι. μ.Χ.).
It is said to have been founded by the mother of the Roman Emperor Constantine the Great (ruled 306 – 337 AD), Saint Helen, during her pilgrimage to the Holy Land.
Λέγεται ότι ιδρύθηκε από τη μητέρα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου (306-337 μ.Χ.), την Αγία Ελένη, στο ταξίδι της για στους Αγίους Τόπους.
Its name means "Church of a Hundred Gates" and is one of the most important Christian monuments in Greece.
Το όνομά που σημαίνει «Εκκλησία της Εκατονταπυλιανής", είναι ένα από τα σημαντικότερα χριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα.
A fascinating structure and interior particularly the ceiling of the church and the baptistery. 
Συναρπαστική κατασκευή και εσωτερικός διάκοσμος, ιδιαίτερα η οροφή της εκκλησίας και το βαπτιστήριο.
Lygia Maliotis astonished of the size and state of preservation of one of the most famous Christian monuments which dates back to 280 AD.
Η Λυγία Μαλιώτη εντυπωσιασμένη από το μέγεθος και την κατάσταση διατήρησής του  ενός από τα πιο διάσημα χριστιανικά μνημεία, που χρονολογείται από το 280 μ.Χ.
There are two adjoining chapels, and also a baptistery with a cruciform font.
Υπάρχουν δύο παρακείμενα παρεκκλήσια, καθώς επίσης και ένα βαπτιστήριο με μια σταυροειδή κολυμπήθρα.
Popi Nicolaides visiting Panagia Ekatontapiliani, literally meaning "the church with one hundred gates" one of which is a secret one!
Η Πόπη Νικολαΐδου επισκέπτεται την Παναγία την Εκατονταπυλιανή, που κυριολεκτικά σημαίνει «ναός των εκατό πυλών» με τις 99 φανερές πόρτες και μία μυστική, σύμφωνα με την παράδοση.
The church is dedicated to the Virgin Mary so every August 15th brings hordes of pilgrims to the island to celebrate the name day of the Panagia.
Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου και κάθε 15 Αυγούστου έρχονται ορδές προσκυνητών για να γιορτάσουν την ημέρα της γιορτής της Παναγίας.
Legend is that 99 doors have been counted and when the 100 is found it will be a sign that Constantinople will once more be Greek.
Ο Μύθος λέει ότι οι 99 πόρτες έχουν καταμετρηθεί και όταν βρεθεί και η 100η, τότε, θα είναι ένα σημάδι ότι η Κωνσταντινούπολη θα γίνει για άλλη μια φορά ελληνική.
The exhibits of the Byzantine Museum include icons, wood-carved iconostases and other heirlooms from various monasteries and churches on the island.
Στο Βυζαντινό Μουσείο φυλάσσονται εικόνες, ξυλόγλυπτα τέμπλα και άλλα κειμήλια από διάφορα μοναστήρια και ναούς του νησιού.
Beautiful monuments. A well preserved 13th century Venetian castle stands proudly on a hill at the centre of the village offering an amazing view of Parikia.
Ωραία μνημεία. Tο κέντρο του οικισμού στεφανώνει το ενετικό κάστρο του 13ου αι. με την καταπληκτική θέα.
Popi Nicolaides with Efi Nicolaides in the section of the old city.

Η Πόπη Νικολαΐδου και Έφη Νικολαΐδου στο τμήμα της παλιάς πόλης.
During the Greek Revolution of independence against the Ottoman Empire in 1821, Paros became the home of a heroine of Manto Mavrogenous, who had both financed and fought in the war for freedom. Manto Mavrogenous, the national heroine’s house is today a historical monument.
Κατά την επανάσταση του 1821 η Πάρος έγινε το σπίτι της ηρωίδας, Μαντώς Μαυρογένους, που είχε χρηματοδοτήσει και πολεμήσει στον αγώνα για την Ανεξαρτησία. Το σπίτι της Μαντώς Μαυρογένους, σήμερα είναι ένα ιστορικό μνημείο.
 
Manto Mavrogenous marble monument.
Το μαρμάρινο Μνημείο αφιερωμένο στη Μαντώ Μαυρογένους.  

Rich culture, tradition and history.  -  Πλούσιος πολιτισμός, κουλτούρα και ιστορία.
Lygia Maliotis exploring the beauties of the charming town and its beautiful secret corners.
Η Λυγία Μαλιώτη εξερευνά τις ομορφιές της ωραίας αυτής πόλης και τις ωραίες μυστικές γωνιές της.
Gregoris Maliotis, discovering that Paros is not just another beautiful island, but a place with a vibrant culture and a rich history.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης, ανακαλύπτει ότι η Πάρος δεν είναι απλώς άλλο ένα όμορφο νησί, αλλά ένας με ​​ένα ζωντανό πολιτισμό και πλούσια ιστορία.
Annita Solea and Lygia Maliotis realizing how pretty and beautiful is around here. Wonderful scenery more beauty around each corner!
Η Αννίτα Σολέα και η Λυγία Μαλιώτη διαπιστώνουν πόσο ωραία και όμορφα είναι εδώ γύρω. Υπέροχο τοπίο και περισσότερη ομορφιά σε κάθε στροφή!
The Cycladic towns and villages are well known for their charm.
Τα κυκλαδίτικου πόλεις και τα χωριά είναι γνωστά για τη γοητεία τους.
Paros is a Greek island in the Cyclades group, and is one of the most popular holiday destinations for visitors to the Greek islands of the Aegean Sea.
Η Πάρος νησί των Κυκλάδων είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών για τους επισκέπτες στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.
The architecture of the area is incredible. Paros one of the most favorite spots in the Cyclades Islands.
Η αρχιτεκτονική της περιοχής είναι απίστευτη. Η Πάρος είναι ένα από τα πιο αγαπημένα νησιά των Κυκλάδων.
Fascinating Traditional architecture and authentic spirit, a place to be!
Θαυμαστή παραδοσιακή αρχιτεκτονική και αυθεντικό πνεύμα. Ένας τόπος για να βρεθείς!
In Parikia town, houses are built and decorated in the traditional Cycladic style, with flat roofs, white wash walls and blue-painted doors and window frames and shutters.
Στην πόλη της Παροικιάς, τα σπίτια είναι χτισμένα και διακοσμημένα σε παραδοσιακό κυκλαδίτικο στιλ, με επίπεδες στέγες, ασβεστωμένους τοίχους και μπλε βαμμένες πόρτες και τα κουφώματα και παντζούρια.
Paros is considered as one of the most beautiful islands of the Cyclades.
Η Πάρος θεωρείται ως ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων.
Parikia, the capital of Paros, is a beautiful Cycladic village with whitewashed cubic houses and impressive neoclassical mansions.
Η όμορφη Παροικιά, η πρωτεύουσα του νησιού, με τα γραφικά κυκλαδίτικα σπιτάκια και τα επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά.

The island’s stunning beauty at its best!
Μοναδική ομορφιά της παλιάς πόλης στα καλύτερά της.
Strolling around the quaint streets of Parikia, appearing untouched by the years.
Βολτάροντας στα γραφικά δρομάκια της Παροικιάς, που δείχνει ανέγγιχτη από τα χρόνια.
Lygia Maliotis looking happy and pleased on what she saw at every step and the new travelling experience she gained.
Η Λυγία Μαλιώτη ευχαριστημένη από ότι έχει δει σε κάθε της βήμα και τις νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες που απέκτησε.

An intricate network of picturesque narrow streets that once housed the community and today converted into shops and restaurants.
Ένα περίπλοκο δίκτυο από δαιδαλώδη σοκάκια, που κάποτε στέγαζε την κοινότητα και σήμερα μετατράπηκε σε καταστήματα και εστιατόρια.
 
It’s amazing how easy it is to get lost in a tiny village, but of course that was the reason for the design when centuries ago the inhabitants lived in fear of the pirates!
Είναι εκπληκτικό το πόσο εύκολα μπορείτε να χαθείτε σε ένα μικρό χωριό. Αλλά, φυσικά, αυτό σχεδιάστηκε, όταν πριν από αιώνες οι κάτοικοι ζούσαν με το φόβο των πειρατών! 

Lygia Maliotis strolling through the narrow cobbled streets discovering all sorts of fascinating buildings and shopping treasures.
Βολτάροντας στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια η Λυγία Μαλιώτη ανακαλύπτει όλα
τα είδη των συναρπαστικών κτιρίων και θησαυρούς για ψώνια.
No wonder why beautiful Paros attracts each year thousands of visitors and famous personalities from every corner on earth.
Δεν είναι παράξενο που η όμορφη Πάρος προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και διάσημες προσωπικότητες από κάθε γωνιά της Γης.
Shopping in the narrow back streets of Paros enjoying the city's unique charm and beauty.
Περπατώντας στα στενά σοκάκια της Πάρου και απολαμβάνοντας τη μοναδική γοητεία και ομορφιά της πόλης.
Extremely beautiful view and impressive atmosphere.
Η θέα είναι εξόχως εντυπωσιακή και η όλη ατμόσφαιρα όμορφη.
Looking for the best quality. A great and unforgettable experience with the acquaintance of this beautiful small island.
Ψάχνοντας για την καλύτερη ποιότητα. Μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία με αυτό το όμορφο μικρό νησί.
Shopping therapy and much more...   -   Ψώνια, ψώνια και όχι μόνο...
Lygia Maliotis enjoys shopping and at the same time the unique beauty οf the small island.
Η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνει τα ψώνια της και ταυτόχρονα τη μοναδική ομορφιά του μικρού νησιού.
The small narrow streets of Paros get extremely crowded with visitors in July and August.
Τα στενά σοκάκια της Πάρου είναι εξαιρετικά γεμάτα με επισκέπτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Explore Paros and discover some of the beauties of Greece... (In the picture our friend Katerina Nikolaidou).
Εξερευνήστε την Πάρο και ανακαλύψετε μερικές από τις ομορφιές της Ελλάδας... (Στη φωτογραφία η Κατερίνα Νικολαΐδου).
The cosmopolitan cafes and cozy bars create a fantastic atmosphere.
Οι κοσμοπολίτικες καφετέριες και τα μπαράκια δημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα.
Efi Nicolaides and Mary Elia, having a break before visiting the narrow streets of the old town.
Η Έφη Νικολαΐδου και η Μαίρη Ηλία χαλαρώνουν πριν το μεγάλο περίπατο στα σοκάκια της πόλης.
Costas Nicolaides, Phivos Nicolaides and Demetris Antoniou ready to order tasteful local sweets and Greek coffee .
Κώστας Νικολαΐδης, Φοίβος Νικολαΐδης και Δημητράκης Αντωνίου έτοιμοι να παραγγείλουν εύγεστα, ντόπια γλυκά και Ελληνικό καφέ.
«Live your myth in Paros»… - Ζήσε το μύθο σου στην Πάρο...