Wednesday, February 28, 2018

Agioi Vavatsinias village - Cyprus

Beauties of Cyprus
Agii Vavatsinias is a village in the province of Larnaka, southerly of the forest of Macheras, 800 meters above sea level.
Οι Άγιοι Βαβατσινιάς είναι ένα χωριό στην επαρχία της Λάρνακας, νότια του δάσους Μαχαιρά. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από τη θάλασσα.

Demetra Athieniti says that: Here they are cultivated the vines, the tall vine-arbors, the olives, almond trees, the citrus fruits and particular the tangerines tree, the fig trees, the pomegranates and other.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη, λέει ότι εδώ καλλιεργούνται τ' αμπέλια, οι ψηλές κληματαριές, οι ελιές, οι αμυγδαλιές, τα εσπεριδοειδή και ιδιαίτερα οι μανταρινιές, οι συκιές, οι ροδιές κ.ά.

The altitude and the deep valleys that are protected from the winds help for the growth of many and various cultures.
Το υψόμετρο και οι βαθιές κοιλάδες, που είναι προστατευμένες από τους ανέμους, βοηθούν στην ανάπτυξη πολλών και ποικίλων καλλιεργειών.

Popi Nicolaides holds in her hands one of the most widely favored of the world's fruits, the orange, sweet orange, or round orange.
Η Πόπη Νικολαΐδου κρατά στα χέρια της, ένα από τα πιο περιζήτητα φρούτα παγκοσμίως, το πορτοκάλι, το γλυκό πορτοκάλι ή το στρογγυλό πορτοκάλι.

Michalis Athienitis, explains to Helka and Loizos Loizou, that citrus fruits are the highest-value fruit crop in terms of international trade.
Ο Μιχάλης Αθηαινίτης, εξηγεί στη Χέλκα και στο Λοΐζο Λοΐζου ότι, η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών έχει τη μεγαλύτερη αξία όσον αφορά το διεθνές εμπόριο.

It is amazing for Lygia Malioti to see the orchards are full of many species of trees and green.
Είναι πραγματικά καταπληκτικό για τη Λυγία Μαλιώτη, να βλέπει τα καταπράσινα περιβόλια γεμάτα ποικιλίες δέντρων.

Demetra Athienidi and Helka Loizou relaxing by the natural beauty of the landscape and the tranquility of the area.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη και η Χέλκα Λοΐζου χαλαρώνουν από τη φυσική ομορφιά του τοπίου και την ηρεμία του χώρου.

Gregoris Maliotis states that: Cyprus had wide number varieties of oranges and earned reputation for its high quality.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης αναφέρει ότι: Η Κύπρος είχε διάφορες ποικιλίες πορτοκαλιών και κέρδισε τη φήμη της για την υψηλή της ποιότητα.
Clementines are a type of mandarin. Mandarins have been grown in China for 2000 years, where they were actually deemed a fruit only suitable for the upper echelons of society.
Οι κλημεντίνες είναι ένας τύπος μανταρινιού. Τα μανταρίνια έχουν καλλιεργηθεί στην Κίνα για 2000 χρόνια, όπου θεωρούνταν ότι ήταν φρούτο μόνο για τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας.
Harvesting fresh clementines, mandarins, oranges and lemons by Lygia Malioti and Popi Nicolaides.
Συγκομιδή φρέσκων πορτοκαλιών, μανταρινιών, κλημεντινών και λεμονιών από τη Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου.
Demetra Athieniti, Helka and Loizos Loizou, use clippers or shears and to cut oranges and mandarins.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη, η Χέλκα και Λοΐζος Λοΐζου, χρησιμοποιούν ψαλίδια και κόπτες για να κόψουν πορτοκάλια και μανταρίνια.
Loizos Loizou and Michalis Athienitis talking about clementines, which are usually smaller, sweeter, and have fewer seeds to mandarins.
Ο Λοΐζος Λοΐζου και Μιχάλης Αθηαινίτης συζητούν για τις κλημεντίνες, οι οποίες συνήθως, είναι μικρότερες, γλυκύτερες και έχουν λιγότερους σπόρους από τα μανταρίνια.
The perfect time to harvest oranges and mandarins greatly depends on the variety and the region. Helka Loizou looks happy harvesting mandarins.
Η καλύτερη περίοδος για τη συγκομιδή των πορτοκαλιών και των μανταρινιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποικιλία και την περιοχή. Η Χέλκα Λοΐζου φαίνεται χαρούμενη από τη συγκομιδή μανταρινιών.
Loizos Loizou, strolling happily in the field full of orange trees, lemon trees, mandarin trees and much more.
Ο Λοΐζος Λοΐζου, ικανοποιημένος, περπατώντας μέσα στο χωράφι, γεμάτο πορτοκαλιές, λεμονιές, μανταρινιές και πολλά άλλα.
Both Popi and Phivos Nicolaides look happy under the orange trees, getting the beautiful feeling of harvesting fresh fruits.The tastes and smells of fruits are also spectacular.
Τόσο η Πόπη όσο και ο Φοίβος Νικολαΐδης φαίνονται ικανοποιημένοι κάτω από τις πορτοκαλιές, απολαμβάνοντας την όμορφη αίσθηση, της συγκομιδής φρέσκων φρούτων. Οι γεύσεις και οι μυρωδιές των φρούτων είναι επίσης εντυπωσιακές.

Demetra Athieniti teaches us how to pick a delicious, juicy orange. 
Η Δήμητρα Αθηαινίτη, μας δείχνει, πώς να κόψουμε ένα νόστιμο, ζουμερό πορτοκάλι.

For Cypriots, like Lygia Malioti, lemons are important ingredients and are used extensively in their local cuisine.
Για τους Κύπριους, όπως τη Λυγία Μαλιώτη, τα λεμόνια είναι σημαντικά συστατικά και χρησιμοποιούνται ευρέως στην τοπική κουζίνα.
Cyprus has a good reputation for delicious and varied fruit in Europe. The ‘fruit year’ starts with strawberries, apricots, watermelons, cherries, grapes, figs, pomegranate and citrus fruits.
Η Κύπρος έχει καλή φήμη στην Ευρώπη, για την ποικιλία των νόστιμων φρούτων της. Το «έτος φρούτων» ξεκινά με φράουλες, βερίκοκα, καρπούζια, κεράσια, σταφύλια, σύκα, ροδιές και εσπεριδοειδή.
Michalis Athienitis, growing his own fruits, enjoys the pick of delicious varieties directly from the tree.
Ο Μιχάλης Αθηαινίτης, που καλλιεργεί τα δικά του φρούτα, απολαμβάνει τη νοστιμιά των διαφόρων ποικιλιών κατ' ευθείαν από το δέντρο.
The orange fruits are traditionally harvested by hand, with a combined movement of twisting and pulling the wrist as shown on the picture by Demetra Athieniti.
Παραδοσιακά, η συγκομιδή των πορτοκαλιών γίνεται με το χέρι, με μια συνδυασμένη κίνηση συστροφής και τράβηγμα του καρπού, όπως φαίνεται στη φωτογραφία με τη Δήμητρα Αθηαινίτη.
We all know the proverb «an apple a day...», but what about an orange, Popi Nicolaides, wonders?
Όλοι γνωρίζουμε την παροιμία «ένα μήλο την ημέρα...», αλλά τι γίνεται με ένα πορτοκάλι, διερωτάται η Πόπη Νικολαΐδου;

Lygia Malioti full of enthousiam, targets an orange tree heavy with fruits, seems ready for a huge harvest.
Η ενθουσιασμένη Λυγία Μαλιώτη, στοχεύει μια φορτωμένη πορτοκαλιά με φρούτα, φαίνεται έτοιμη για μια μεγάλη συγκομιδή.
Unlike apples and avocadoes, oranges do not ripen when picked off of the tree -- they need a long period of warm days to sweeten the internal juices. In the picture Gregoris Malitos and Michalis Athienitis.
Σε αντίθεση με τα μήλα και τα αβοκάντο, τα πορτοκάλια δεν ωριμάζουν όταν αφαιρούνται από το δέντρο - χρειάζονται μια μακρά περίοδο ζεστών ημερών για να γλυκάνουν τους εσωτερικούς χυμούς. Στη φωτογραφία ο Γρηγόρης Μαλιώτης και ο Μιχάλης Αθηαινίτης.
Popi and Phivos Nicolaides under orange trees, which are the most commonly cultivated fruit trees in the world.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, κάτω από τις πορτοκαλιές, οι οποίες είναι από τα πιο δημοφιλή οπωροφόρα δέντρα, που καλλιεργούνται στον κόσμο.

The old tractor abandoned in a field. Year of registration 1971. 
Το παλιό τρακτέρ εγκαταλελειμμένο στο χωράφι. Χρονολογία εγγραφής του το 1971.
Oranges are low in calories and full of nutrients, they promote clear, healthy, skin and can help to lower our risk for many diseases as part of an overall healthy and varied diet.
Τα πορτοκάλια είναι χαμηλά σε θερμίδες και γεμάτα θρεπτικά συστατικά, προάγουν καθαρό, υγιές δέρμα και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου για πολλές ασθένειες ως μέρος μιας συνολικής υγιεινής και ποικίλης διατροφής.
Demetra Athieniti looks happy! Oranges are a popular fruit because of their natural sweetness, wide variety of types and diversity of uses, from juices and marmalades to face masks and candied orange slices.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη φαίνεται χαρούμενη! Τα πορτοκάλια είναι ένα δημοφιλές φρούτο λόγω της φυσικής τους γλυκύτητας, της μεγάλης ποικιλίας των τύπων και της ποικιλίας χρήσεων, από τους χυμούς και τις μαρμελάδες μέχρι τις μάσκες του προσώπου και τις γλυκές πορτοκαλί φέτες.