Tuesday, March 15, 2022

Elatochori Ski Center , Pieria - Greece

Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου, Πιερία - Ελλάδα
The base of Elatochori Ski Center is located in the northeast side of Pieria Mountains at an altitude of 1,400 meters, in Papa Chorafi area.
Η βάση του χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά των Πιερίων Ορέων σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, στην περιοχή Παπά Χωράφι.

Elatochori is a village and a community of Katerini municipality in Greece. The beautiful village of Elatochori is built at an altitude of 800 meters.
Το Ελατοχώρι είναι χωριό και κοινότητα του δήμου Κατερίνης. Το όμορφο χωριό Ελατοχώρι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων.

There is a modern chalet of 600 sq. m. on three levels, with the possibility of simultaneously serving more than 400 people.
Υπάρχει ένα σύγχρονο σαλέ 600 τ.μ. σε τρία επίπεδα, με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης περισσότερων από 400 ατόμων.
Mount Olympus is the highest mountain in Greece and its highest peak, Mytikas meaning "nose", rises to 2,917 metres.
Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και η ψηλότερη κορυφή, ο Μύτικας που σημαίνει «μύτη», υψώνεται στα 2.917 μέτρα.
Although it is a relatively new ski resort, it has become popular with winter sports enthusiasts, who are flooding the slopes. This is due to the perfect infrastructure of the center and the wonderful nature that surrounds it.
Αν και είναι ένα σχετικά καινούριο χιονοδρομικό κέντρο, έχει γίνει δημοφιλή στους λάτρεις των χειμερινών σπορ, οι οποίοι και κατακλύζουν τις πίστες του. Γεγονός που οφείλεται τόσο στις άρτιες υποδομές του κέντρου όσο και στην υπέροχη φύση που το περιβάλει.
At the base of the Ski Center there is a new two-storey chalet, which is distinguished for its modern aesthetics, which harmonizes with the environment. 
Στη βάση του Χιονοδρομικού κέντρου υπάρχει, ένα καινούργιο διώροφο σαλέ, το οποίο διακρίνεται για την μοντέρνα αισθητική του, η οποία εναρμονίζεται με το περιβάλλον.
Whether you are a beginner or an expert, you will experience the thrill of sliding on snow.
Είτε είστε αρχάριος είτε ειδικός, θα ζήσετε τη συγκίνηση της ολίσθησης στο χιόνι.
Elatochori ski center is the younger Greek ski center, with great potential for expansion.
Το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου είναι το νεότερο ελληνικό χιονοδρομικό κέντρο, με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης.
Beginners and experts of all ages can enjoy this wonderful blend of ski piste, cross and snow park.
Αρχάριοι και ειδικοί όλων των ηλικιών μπορούν να απολαύσουν αυτόν τον υπέροχο συνδυασμό πίστας σκι, κρος και πάρκου χιονιού.
The thrill you experience while skiing is super addictive says Kiki Xipolitou.
Η συγκίνηση που βιώνεις ενώ κάνεις σκι είναι εξαιρετικά εθιστική, λέει η Κική Ξιπόλιτου.
The original and ultimate snow, ice and leisure experience and the leading choice for skiers and snowboarders.
Η πρωτότυπη και απόλυτη εμπειρία χιονιού, πάγου και αναψυχής και η κορυφαία επιλογή για σκιέρ και σνόουμπορντ.
Skiing is an incredibly addictive sport and one that can be enjoyed by the whole family says Giannis Xipolitos.
Το σκι είναι ένα απίστευτα εθιστικό άθλημα που μπορεί να απολαύσει όλη η οικογένεια, λέει ο Γιάννης Ξιπόλιτος.
 
Real snow, provides the perfect real snow surface to learn and enjoy these exciting sports in a fun and progressive environment.
Το πραγματικό χιόνι παρέχει την τέλεια επιφάνεια πραγματικού χιονιού για να μάθετε και να απολαύσετε αυτά τα συναρπαστικά αθλήματα σε ένα διασκεδαστικό και σύγχρονο περιβάλλον.
Adults, juniors, families & groups - there's something for everyone. Because one thing is for sure: the fun slope is highly addictive!
Ενήλικες, νέοι, οικογένειες και ομάδες - υπάρχει κάτι για όλους. Γιατί ένα είναι σίγουρο: η διασκεδαστική πλαγιά είναι άκρως εθιστική!
But, snowcapped mountains are not just for sliding down. They have lots of other things that attract us to them, one of which is the spectacular views.
Όμως, τα χιονισμένα βουνά δεν είναι μόνο για ολίσθηση. Έχουν πολλά άλλα πράγματα που μας ελκύουν σε αυτά, ένα από τα οποία είναι η εντυπωσιακή θέα.