Sunday, November 16, 2014

Nicosia Cicily and Nicosia Cyprus


Writes Andreas Christodoulou
Η άλλη Λευκωσία - Nicosia…
Γράφει ο Ανδρέας Χριστοδούλου


Web address:  The other Nicosia… 
Recently, on 8-9 March 2012, international news TV channel CNNI, in a detailed report ahead of the meeting APOEL - Real Madrid for the Champions League quarter finals, incorrectly mentioned as the place of origin of the Cypriot team the town Nicosia in Sicily, causing several negative, embarrassing and ironic comments.


Πρόσφατα (8/9 Μαρτίου 2012) το διεθνές ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι CNNI, σε εκτενές ρεπορτάζ του πριν από τη συνάντηση ΑΠΟΕΛ-Ρεάλ Μαδρίτης για τους προημιτελικούς του Champions League κατέγραψε, λανθασμένα, ως τόπο προέλευσης της ομάδας μας την πόλη Nicosia στην Σικελία προκαλώντας διάφορα αρνητικά και ειρωνικά σχόλια.
This rather bizarre fact may, unfortunately, be indicative of the limited awareness by certain global media of the location of Cypriot cities and, probably, by implication of the very location of the island of Cyprus and that is why, it is hoped, that this recurring problem would have been already remedied by now by the competent state authorities.
Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό, δυστυχώς, της έλλειψης αναγνωρισιμότητας των πόλεων μας και κατ΄ επέκταση και της ίδιας της νήσου Κύπρου από παγκόσμιας εμβέλειας ΜΜΕ όπως είναι και το CNN και γι αυτό το πρόβλημα ελπίζω να έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.


At the same time it is also true that very few Cypriots know about the existence of the Sicilian city - bearing the same name as the Cyprus capital in its Latin version - Nicosia.
Ταυτόχρονα είναι επίσης πραγματικότητα ότι ελάχιστοι Κύπριοι γνωρίζουν για την ύπαρξη στην Σικελία πόλης που φέρει το ίδιο όνομα με την πρωτεύουσά μας στη λατινογενή του εκδοχή – Nicosia. This short feature aims, first, to give the Cypriot public a brief general description of this town, which shares several cultural elements – in addition to the name - with our capital, and second, to raise the issue of a possible twinning of the two homonymous cities by upgrading the already existing co-operation agreement signed back in 2000.


First of all, we shall put on the map this small provincial Sicilian town of just 15,000 people.

The town belongs to the province of Enna in NE central Sicily and is located about 150 km from the island's capital, Palermo, 100 km from the city of Catania on the east coast and 170 km from the city of Messina in the northeast end of the island. Its geographical coordinates are - latitude 37 14 North, and longitude 24 45 East.
Το παρόν άρθρο στοχεύει, πρώτον, να δώσει στο κυπριακό αναγνωστικό κοινό μια σύντομη γενική περιγραφή αυτής της πόλης, που μοιράζεται αρκετά πολιτιστικά στοιχεία – εκτός από το όνομα – με την πρωτεύουσά μας, και, δεύτερο, να θέσει προβληματισμό για την πιθανή διδυμοποίηση των δυο ομώνυμων αυτών πόλεων με την αναβάθμιση της υφιστάμενης ήδη συμφωνίας συνεργασίας τους που υπογράφτηκε το 2000.
Πρώτα απ΄ όλα θα τοποθετήσουμε τη μικρή πληθυσμιακά πόλη με τους 15.000 κατοίκους. Η Nicosia είναι κτισμένη αμφιθεατρικά από το κέντρο της κοιλάδας Val Demone, προς τέσσερις ψηλούς λόφους (Cappuccini , Monte Oliveto , Roccapalta και Castello), που καλύπτονται από πευκοδάση στη νότια πλαγιά της οροσειράς Nebrodi, σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 700 σε 800 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

Nicosia rises rather steeply from the central valley axis of Val Demone, over to the four overhanging high hills (Cappuccini, Monte Oliveto, Roccapalta and Castello), which are covered by pine forests on the southern slopes of  the Nebrodi range, at an altitude ranging from 700 to 800 metres above sea level.

The town's name is probably connected in some way with that of its patron, Saint Nicholas, whose adoration is very common among the Greek communities, alluding to its Hellenic origins, possibly during the period of Byzantine domination of Sicily. Another version connects the town’s name to family members bearing the name Nicosia, who were expelled for political reasons, by the Lusignan rulers of Cyprus sometime during the13th cent. AD and who, according to some sources, eventually settled in that part of central Sicily.
Το όνομα της πόλης πιθανότατα συνδέεται με κάποιο τρόπο με αυτό του πολιούχου της πόλης, Αγίου Νικολάου, του οποίου η λατρεία είναι πολύ συχνή μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων, παραπέμποντας στην ελληνική καταγωγής της, ενδεχομένως την περίοδο της βυζαντινής κυριαρχίας της Σικελίας. Μια άλλη εκδοχή συνδέει το όνομα της πόλης με μέλη της οικογένειας Nicosia, τα οποία εκδιώχθηκαν για πολιτικούς λόγους από τη φραγκική διακυβέρνηση της Κύπρου το 13 αιώνα και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή αυτή της Σικελίας.
Διοικητικά η πόλη ανήκει στην επαρχία της Έννα της ΒΑ Σικελία και βρίσκεται σε απόσταση 150 χλμ από την πρωτεύουσα του νησιού, Παλέρμο, 100 χλμ από την πόλη Κατάνια στην ανατολική ακτή και 170 χλμ από την πόλη Μεσσήνα στο βόρειο άκρο του νησιού. Οι γεωγραφικές της συντεταγμένες της είναι 37 45΄Β και 14 24΄Α.


The town has ancient origins and a long history, since it was originally founded by the Hellenes and then conquered by the Romans. Today's settlement developed during the Byzantine period, in the 6th cent. AD, first under the site of the castle, in an inaccessible location, and then expanded - during the Arab domination and later the Normans – down to the fertile valley. The Normans promoted mass migration of families from the provinces of Lombardy and Piedmont in northwest Italy, bordering France, which explains why the local dialect contains many words from the Italo-French dialect of those distant regions.

Η πόλη έχει πανάρχαια προέλευση και μια μακρά ιστορία, αφού ιδρύθηκε από τους Έλληνες και στη συνέχεια κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Ο σημερινός οικισμός αναπτύχθηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, τον 6 αιώνα, πρώτα κάτω από την τοποθεσία του κάστρου, σε μια δυσπρόσιτη θέση, ενώ στη συνέχεια, επεκτάθηκε - στη διάρκεια της Αραβικής κυριαρχίας και αργότερα από τους Νορμανδούς - προς την εύφορη κοιλάδα. Οι Νορμανδοί προώθησαν τη μαζική μετανάστευση οικογενειών από τη Λομβαρδία και το Πιεμόντε, στη ΒΔ Ιταλία (σύνορα με τη Γαλλία), γεγονός που εξηγεί γιατί η τοπική διάλεκτος περιέχει πολλές λέξεις από την Ιταλο-γαλλική διάλεκτο των περιοχών αυτών. 
The town’s climate is Mediterranean in character with enhanced continental features because of the distance and relative isolation from coastal influences and this fact is reflected in lower temperatures in winter and higher in summer than the coasts of Sicily. In addition, because of its elevation at 720m a.s.l. temperatures are reduced accordingly while rainfall increases. More specifically, the average temperature of the town in January, which is the coldest month, plunges to around 7 Celsius while in August, the hottest month, rises up to 25 Celsius. The annual rainfall is around 640 mm. For the sake of comparison the corresponding climatic data for Nicosia, Cyprus is 10 C, 29 C and 340 mm.

Το κλίμα της πόλης είναι μεσογειακό με ενισχυμένη λόγω τοποθεσίας την ηπειρωτική διάσταση με χαμηλότερες θερμοκρασίες το χειμώνα και ψηλότερες το καλοκαίρι από τα παράλια της Σικελίας. Επιπρόσθετα, λόγω υψομέτρου, οι θερμοκρασίες μειώνονται ανάλογα ενώ η βροχόπτωση αυξάνεται. Συγκεκριμένα η μέση θερμοκρασία το Γενάρη, που είναι ο ψυχρότερος μήνας, είναι γύρω στους 7 Κελσίου ενώ τον Αύγουστο, το θερμότερο μήνα, ανέρχεται στους 25 Κελσίου. Η ετήσια βροχόπτωση είναι γύρω στα 500 χιλιοστά. Για σύγκριση τα αντίστοιχα δεδομένα για τη δική μας Λευκωσία είναι 10 Κελσίου, 29 Κελσίου και 340 χιλιοστά.

The main occupations of the inhabitants of this quiet, provincial Sicilian town include the processing of the high quality agricultural and livestock products of the surrounding region. Of particular note is the local olive oil and, foremost, the wine from the award winning wineries of Cantine while of the livestock production the most famous product is Sagredel Castrato, a kind of delicious beef. In addition, the town has developed crafts in the traditional fields of woodcarving and handmade woven baskets. Its resources also include the spas of sulphurous thermal waters found in the area and the mining of salt from the local salt mines. 

Οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων της πόλης είναι η επεξεργασία των εκλεκτών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της γύρω περιοχής. Ιδιαίτερης ποιότητας είναι το τοπικό ελαιόλαδο καθώς και το πολυβραβευμένο κρασί από τα οινοποιεία Cantine ενώ από τα κτηνοτροφικά προϊόντα πιο γνωστό είναι το Sagredel Castrato, είδος νοστιμότατου βοδινού κρέατος. Επιπλέον η πόλη έχει αναπτυγμένη βιοτεχνία παραδοσιακά στους τομείς της ξυλογλυπτικής και των χειροποίητων υφαντών καλαθιών. Στους πόρους της πόλης περιλαμβάνονται και ορυχεία αλατιού και θειούχα ιαματικά νερά που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
In recent decades the town has become a regional tourist hub for both Italian and foreign visitors, since the whole town can be considered a living museum. Of special interest is the fact that almost all buildings date back to previous centuries (especially to the period from the 15th to the 19th cent.). It is evident from the number of buildings that the town's population was larger in previous centuries with a significant reduction being observed due to urbanization and internal and external migration, mainly during the 19th and 20th cent.

Τις τελευταίες δεκαετίες η πόλη έχει αναδειχθεί σε περιφερειακό τουριστικό κέντρο τόσο για Ιταλούς όσο και ξένους επισκέπτες, αφού αποτελεί ολόκληρη ένα ζωντανό μουσείο. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλα τα κτίρια ανάγονται σε προηγούμενους αιώνες (κυρίως στην περίοδο από τον 15 μέχρι το 19 αιώνα). Είναι φανερό από των αριθμό των κτιρίων ότι ο πληθυσμός της πόλης ήταν πολύ μεγαλύτερος τους προηγούμενους αιώνες από το σημερινό με σημαντική μείωση να παρατηρείται λόγω αστυφιλίας και εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης κυρίως το 19 και 20 αιώνα.
The main town attractions include:
o The ruins of the Norman castle, offering a great view of Monti Nebrodi and Etna volcano to the east, of Monte Altesina Madonie and the range to the west, and of Monte La Guardia and Rocca Cannone to the south. o The 14 cent. town cathedral of San Nicola di Bari, its patron saint, has a richly decorated portal, a huge bell tower with triple and double-lancet windows, and hosts the artwork of "the Crucifixion " dating back to the 17th cent. drawn by monk Umile Petralia . The magical pulpit to the right is a crafted marble work by Antonelli Gagini constructed in 1566. But perhaps the most striking feature of the cathedral is its wooden painted ceiling, covering over 300 square meters, and probably painted by many artists at different times, with geometric motifs, landscape scenes, portraits, medals and letters with bright depictions from everyday life as well as mythological and sacred themes.
o The church of Santa Maria Maggiore, also boosts a magnificent marble pulpit another marvellous piece of work by artist Antonello Gagini. This church was originally built in the 12th cent. , but collapsed in the massive landslide of 1757 along with over 400 town homes, and its reconstruction in the current form took over a century .
o The ruins of the Norman castl, at an altitude of 814 m in the Monte San Giorgio, and its imposing bridge with the sharp angled arches.Τα κύρια αξιοθέατα της πόλης περιλαμβάνουν:
o Τα ερείπια του κάστρου Νόρμαν, που κτίστηκαν από τους Νορμανδούς, προσφέρουν μια υπέροχη θέα του Monti Nebrodi και του ηφαιστείου της Αίτνα προς τα ανατολικά, του Monte Altesina και της αλυσίδας Madonie προς τα δυτικά, και του Monte La Guardia και του Rocca Cannone προς τα νότια.
o Τον καθεδρικό ναό του 14ου αιώνα του San Nicola di Bari, πολιούχου αγίου της πόλης, που διαθέτει πλούσια διακοσμημένη πύλη, ένα τεράστιο κωδωνοστάσιο με τριπλά και διπλά παράθυρα-νυστέρι, και φιλοξενεί το έργο «Σταύρωση» του 17ου αιώνα του μοναχού Umile από την Πετραλιά . Ο μαγευτικός άμβωνας προς τα δεξιά είναι φιλοτεχνημένο μαρμάρινο έργο του Antonelli Gagini από το 1566. Αλλά ίσως το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι η ξύλινη ζωγραφισμένη οροφή, που καλύπτει πάνω από 300 τετραγωνικά μέτρα, και που πιθανότατα φιλοτεχνήθηκε από πολλούς καλλιτέχνες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με γεωμετρικά μοτίβα, τοπία-σκηνές, πορτρέτα, μετάλλια με φωτεινά γράμματα και σκηνές από την καθημερινή ζωή, καθώς και μυθολογικά και ιερά στοιχεία.
o Την εκκλησία της Santa Maria Maggiore που διαθέτει, επίσης, μεγαλοπρεπή μαρμάρινο άμβωνα του Antonello Gagini. Η εν λόγω εκκλησία αρχικά χτίστηκε τον 12ο αιώνα, όμως κατέρρευσε από κατολίσθηση το 1757, μαζί με πάνω από 400 σπίτια, και η ανοικοδόμηση στη σημερινή της μορφή πήρε πάνω από ένα αιώνα.
o Τα ερείπια του κάστρου Νόρμαν, σε υψόμετρο 814 μ στο Monte San Giorgio, με μία επιβλητική γέφυρα με οξυκόρυφα τόξα.


This short feature aspires to contribute to increasing the awareness of the Cyprus public of this picturesque and historic town of Nicosia, located in Sicily.
Concluding, I would like to emphasize again that the identical name in itself and the almost parallel historical and cultural development of the two towns (Hellenism, Roman period, Byzantine period, Arab domination etc.) are sufficient grounds to justify, I believe, the twinning of the two cities - Lefkosia (Nicosia) of Cyprus and Nicosia of Sicily - and as a consequence, I suggest to the municipal council of our capital to seriously consider this issue.
Andreas CHRISTODOULOU
Media and Communications Expert
November 2014


Αυτά τα λίγα στοιχεία δίνονται για εμπλουτισμό των γνώσεων του κοινού για τη γραφική και ιστορική πόλη της Nicosia, που βρίσκεται στη Σικελία.
Κλείνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι ότι και μόνο το ταυτόσημο όνομα αλλά και η σχεδόν παράλληλη ιστορική και πολιτιστική πορεία (Μεγάλη Ελλάδα, Ρωμαϊκή περίοδος, Βυζαντινή περίοδος, Αραβική κυριαρχία κλπ) είναι αρκετοί λόγοι που δικαιολογούν, πιστεύω, τη διδυμοποίηση των δύο πόλεων – της Λευκωσίας (Nicosia) της Κύπρου και της Nicosia της Σικελίας- και εισηγούμαι στη δημοτική αρχή της πρωτεύουσάς μας να μελετήσει σοβαρά αυτό το θέμα.
Ανδρέας Χριστοδούλου
Επικοινωνιολόγος – Ειδικός για τα Μέσα
Νοέμβριος 2014