Wednesday, May 31, 2017

Spain Square, Barcelona - Spain

Placa d' Espanya, Barcelona
Plaza de España (Plaça d'Espanya in Catalan) is one of the most important squares in Barcelona and sits at the foot of Montjuic.
Η Πλατεία Ισπανίας (Πλάζα ντε Εσπάνια στην Καταλανική) είναι μια από τις πιο σημαντικές πλατείες της Βαρκελώνης και βρίσκεται στους πρόποδες του λόγου Μοντζούικ.
It was built for the 1929 International Exhibition. What calls attention are two Venetian towers that are 47 meters tall.
Κατασκευάστηκε για τη Διεθνή Έκθεση του 1929. Αυτό που τραβά την προσοχή είναι οι δύο βενετσιάνικοι πύργοι ύψους 47 μέτρων.
These towers were the gateway to the grounds of the International Exhibition. 
Αυτοί οι δυο πύργοι αποτελούσαν την πύλη προς την περιοχή της Διεθνούς Έκθεσης.
 
The architect for this project was inspired by the Campanile of San Marco in Venice.
Ο αρχιτέκτονας του έργου είχε εμπνευστεί από το κωδωνοστάσιο του Αγίου Μάρκου στη Βενετία.
The National Museum of Catalan boasts the finest collection of Romanesque mural paintings in the world.
Το Εθνικό Μουσείο Τέχνης Καταλονίας μπορεί να υπερηφανεύεται για την ωραιότερη συλλογή των ρωμανικών τοιχογραφιών στον κόσμο.

Admire works by the masters of Catalan Modernism, masters of the European Renaissance and Baroque and the museum’s photography collection.
Θαυμάστε τα έργα εξαιρετικών καλλιτεχνών, του Καταλανικού Μοντερνισμού, των δασκάλων της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης και Μπαρόκ και της συλλογής φωτογραφιών του μουσείου.
Lygia & Gregoris Maliotis looking excited with the beautiful surrounding buildings and the large square in the middle.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ενθουσιασμένοι με τα όμορφα γύρω κτίρια και τη μεγάλη πλατεία στη μέση.
The beautiful architectural buildings of the city, the museums, the galleries and the exhibition spaces are attractions in themselves.
Τα όμορφα αρχιτεκτονικά κτίσματα της πόλης, τα μουσεία, οι γκαλερί και οι εκθεσιακοί χώροι αποτελούν αξιοθέατα από μόνα τους.
Barcelona, the Catalan capital is a major Mediterranean port and the second largest Spanish city with a population of about 2 million inhabitants.
Η Βαρκελώνη, πρωτεύουσα της Καταλονίας είναι ένα μεγάλο λιμάνι της Μεσογείου και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, με πληθυσμό 2 περίπου εκατομμύρια κατοίκους.
Popi & Phivos Nicolaides looking happy and having a wonderful time in a really lovely place!
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης χαρούμενοι και ευχαριστημένοι σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος!

Once, Hans Christian Andersen called it the “Paris of Spain”. This is not accidental, because the city is dominated by art, fashion, beautiful architecture and refined taste.
Κάποτε, ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν την αποκάλεσε, το "Παρίσι της Ισπανίας". Κι αυτό όχι τυχαία, γιατί στην πόλη κυριαρχεί η Τέχνη, η μόδα, η όμορφη αρχιτεκτονική και το εκλεπτυσμένο γούστο.
Placa Espanya is a beautiful place in Barcelona for taking great photos. This is a heaven for photographers!
Η Πλατεία Ισπανίας είναι ένα όμορφο μέρος στη Βαρκελώνη για τη λήψη εξαιρετικών φωτογραφιών. Ένας παράδεισος για τους φωτογράφους!
Beautiful pictures with the impressive fountains that dance in the colorful lights in the evening, in front of the Ethnical Art Museum!
Πανέμορφες εικόνες με τους εντυπωσιακούς πίδακες, που το βράδυ στήνουν χορό στα πολύχρωμα φώτα, μπροστά από το Εθνικό Μουσείο Τέχνης!
The Magic Fountain of Montjuic it’s without a doubt one of the most amazing spectacles in Barcelona!
Η Μαγική Κρήνη του Μοντζούικ είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο εκπληκτικά θεάματα στη Βαρκελώνη!
Nowadays, the Magic Fountain is one of the greatest shows in town, a beautiful display of water, lights and music. Sound was incorporated into the show in the 1980’s.
Μια από τις μεγαλύτερες παραστάσεις στην πόλη. Σήμερα, η Μαγική Κρήνη είναι μια από τις μεγαλύτερες παραστάσεις στην πόλη, μια όμορφη επίδειξη νερού, φώτων και μουσικής. Ο ήχος ενσωματώθηκε στην παράσταση στη δεκαετία του 1980.
Impressive architecture all around the square. The old in a harmonious relationship with the new.
Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική παντού, γύρω από την πλατεία. Το παλιό σε μια αρμονική σχέση με το νέο.

Enjoying the sense of freedom and tranquility of floating through the air as you enjoy outstanding views.
Απολαμβάνοντας την αίσθηση της ελευθερίας και της ηρεμίας που πνέει μέσα από τον αέρα καθώς απολαμβάνετε εξαιρετική θέα.
Despite the fact that Popi Nicolaides has visited the gorgeous place again, she looks happy, as if discovering new worlds ...
Παρά το γεγονός ότι η Πόπη Νικολαΐδου επισκέφθηκε ξανά το υπέροχο αυτό μέρος, φαίνεται ευχαριστημένη, σαν να ανακαλύπτει καινούριους κόσμους...
The rich cultural heritage continues alongside modern life. The National Museum of Catalan. (above).
Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζεται παράλληλα με τη σύγχρονη ζωή. Το Εθνικό Μουσείο Τέχνης Καταλονίας. (άνω).
The gorgeous square was built on a site that had been previously used for public hangings, until 1715.
Η υπέροχη πλατεία χτίστηκε σε μια τοποθεσία που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για δημόσιες εκτελέσεις, μέχρι το 1715.

It was designed in 1915 and built in 1929 so that it could be ready to host the 1929 Universal Exposition. The square has been in public use since then.
Σχεδιάστηκε το 1915 και χτίστηκε το 1929 έτσι ώστε να είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τη διεθνή έκθεση του 1929. Η πλατεία χρησιμοποιείται από τότε.
The center of the roundabout is dominated by a fountain with baroque columns which is surrounded by a flowers and grass.
Το κέντρο του κυκλικού κόμβου κυριαρχείται από μια κρήνη με μπαρόκ κίονες που περιβάλλεται από λουλούδια και γρασίδι.
The Spain Square as it is seen from the hill of the National Museum of Art. A vibrant city, full of colors, people and parks.
Όπως φαίνεται η Πλατεία Ισπανίας από το λόφο που βρίσκεται το Εθνικό Μουσείο Τέχνης.
Ζωντανή πόλη, γεμάτη χρώματα, ανθρώπους και πάρκα.
A huge lovely square surrounded beautiful buildings around.
Μια τεράστια όμορφη πλατεία περιτριγυρισμένη από όμορφα κτίρια.
It has three large columns and several sculptural groups. The three columns represent Religion, the Arts, and Heroism.
Έχει τρεις μεγάλες στήλες και πολλά γλυπτά. Οι τρεις στήλες αντιπροσωπεύουν τη θρησκεία, τις τέχνες και τον ηρωισμό.
Most likely the most unusual and historic Shopping Mall in the city, Arenas de Barcelona wasn’t built for commercial purposes.
Πιθανότατα το πιο ασυνήθιστο και ιστορικό εμπορικό κέντρο, της πόλης, η Αρένα της Βαρκελώνης δεν κατασκευάστηκε για εμπορικούς σκοπούς.
Ιt was originally conceived as a bullring in the early 1900’s, and as such it became one of the most celebrated bullrings in Spain.
Αρχικά, σχεδιάστηκε ως αρένα ταυρομαχιών στις αρχές της δεκαετίας του 1900, και υπήρξε μια από τις πιο διάσημες αρένες ταυρομαχιών στην Ισπανία.
After decades of glory and having been subject to many other different uses (the last bullfight took place in 1977) it was left to abandonment in the early 1990’s. After a renovation turned into a shopping and entertainment center.
Μετά από δεκαετίες δόξας και πολλές άλλες διαφορετικές χρήσεις (η τελευταία ταυρομαχία πραγματοποιήθηκε το 1977), εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μετά από ανακαίνιση μετατράπηκε σε εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο.
The plaza is also home to the Arenas de Barcelona - a Bullring in the Moorish style which has now been converted into a shopping center.
Η πλατεία φιλοξενεί επίσης την Αρένα Βαρκελώνης, μια πρώην αρένα ταυρομαχιών κτισμένη σε μαυριτανικό στυλ, που έχει μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο.
A gorgeous place for great photography. The view from the top is breathtaking.
Ένα πανέμορφο μέρος για μεγάλη φωτογραφία. Η θέα από την κορυφή είναι καταπληκτική.
On the top floor where there are some splendid views to be enjoyed, as well as a selection of restaurants and bars. 
Στον τελευταίο όροφο υπάρχει υπέροχη θέα για να απολαύσετε, καθώς και μια επιλογή από εστιατόρια και μπαρ.
Lygia & Gregoris Maliotis on the top floor of Arenas de Barcelona enjoying some splendid views.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στον τελευταίο όροφο της Αρένας, της Βαρκαλώνης απολαμβάνουν την υπέροχη θέα.
There are many different things to see at and near the Placa Espanya. Museums, statues, monuments, fountains.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα για να δείτε 
κοντά στην πλατεία Espanya. Μουσεία, αγάλματα, μνημεία, βρύσες.
Beautiful architecture and a statue among many others in front of the National Museum of Art building.
Όμορφη αρχιτεκτονική και ένα άγαλμα ανάμεσα σε πολλά άλλα μπροστά από το κτήριο του Εθνικού Μουσείου Τέχνης.
Beautiful individuals everywhere, give life to the city of joy. Barcelona has been selected by the American magazine Forbes as the third most joyful city in the world.
Όμορφες παρουσίες παντού, ζωντανεύουν την πόλη της χαράς. Η Βαρκελώνη έχει επιλεγεί από το Αμερικανικό περιοδικό Forbes ως η τρίτη πιο χαρούμενη πόλη στο κόσμο.
Some splendid and suprise views from the top of Arenas de Barcelona!
Υπέροχη και με εκπλήξεις η θέα από την κορυφή της Αρένας, της Βαρκελώνης!
Climbing right on the top of Arenas de Barcelona, the views are worth every last gasp of breath…
Ανεβαίνοντας στην κορυφή της Αρένας, της Βαρκελώνης, η θέα που αντικρίζεις, αξίζει κάθε τελευταία αναπνοή...
A city for lovers and a city to fall in love with.
Μια πόλη για τους ερωτευμένους και η πόλη που ερωτεύεσαι εύκολα.
Live your romance here in Barcelona... So until, you get it right, still it was a wild ride!
Ζήστε το ρομαντισμό σας εδώ στη Βαρκελώνη ... Έτσι, λοιπόν, μέχρι να το κάνεις σωστά, ήταν ακόμα μια άγρια καβάλα!

Monday, May 29, 2017

Catalonia Square, Barcelona - Spain

Plaza de Cataluña an important social and cultural venue in Barcelona
Catalonia Square sometimes referred to as Plaza de Cataluña, (Spanish name) is a large square in central Barcelona.
Η Πλατεία Καταλονίας που αναφέρεται ως Plaza de Cataluña, (στα ισπανικά) είναι μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Βαρκελώνης.

Lygia & Gregoris Maliotis and Popi & Phivos Nicolaides in Catalonia Square, an important social and cultural venue in Barcelona.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στην Πλατεία Καταλονίας, ένας σημαντικός κοινωνικός και πολιτιστικός χώρος στη Βαρκελώνη.

Perhaps the most well-known plaza in Spain. It is considered to be Barcelona’s city center and remarkably, the place where modernity and antiquity meet in this bustling city.
Ίσως, η πιο γνωστή πλατεία στην Ισπανία. Θεωρείται ως το κέντρο της Βαρκελώνης και ο τόπος όπου συναντώνται το νέο με το παλιό σε αυτή την πολυσύχναστη πόλη.

The square is surrounded by several important buildings and neighborhoods, but its importance is not limited to what it is surrounded by.
Η Πλατεία περιβάλλεται από πολλά σημαντικά κτίρια και γειτονιές, αλλά η σημασία της δεν περιορίζεται μόνο στον περιβάλλοντα χώρο.

After the medieval city walls were demolished in the 19th century, ambitious designs for the city's public spaces were conceived.
Μετά την κατεδάφιση των μεσαιωνικών τειχών του 19ου αιώνα, σχεδιάστηκαν φιλόδοξα σχέδια για τους δημόσιους χώρους της πόλης.

It was urbanised for the first time in 1902 and was further modified in 1929, which also included the construction of a metro station.
Η πόλη αστικοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1902 και τροποποιήθηκε περαιτέρω το 1929, η οποία περιελάμβανε επίσης την κατασκευή ενός σταθμού μετρό.

Popi & Phivos Nicolaides and Lygia & Gregoris Maliotis in Catalonia Square, hosting various local fiestas, religious ceremonies, markets, and many other performances.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης και Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην πλατεία Καταλωνίας, όπου φιλοξενούνται διάφορες τοπικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές τελετές, αγορές και πολλές άλλες παραστάσεις.

The surrounding architecture and the fountains make it a very nice place to begin getting a feel for the city.
Η γύρω αρχιτεκτονική των κτιρίων και τα σιντριβάνια την καθιστούν ένα πολύ ωραίο μέρος, για να αρχίσετε, να νιώθετε την πόλη.

It is regarded as the central most point of Barcelona city center and, for many travellers, will also be the main transport hub for their journey.
Θεωρείται ως το πιο κεντρικό σημείο της Βαρκελώνης και για πολλούς ταξιδιώτες, είναι επίσης ο κύριος κόμβος μεταφοράς για το ταξίδι τους.

The place is incredibly popular with locals and tourists alike. It is considered one of the most important parts of the city and you can find it full of activity at all times.
Απίστευτα δημοφιλής τόσο στους ντόπιους όσο και στους τουρίστες. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της πόλης και είναι πάντα γεμάτη δραστηριότητα κάθε στιγμή.

There are several sculptures, monuments and works of art inside of it. Many are reminiscent of Catalans that have achieved fame and notoriety throughout history.
Υπάρχουν πολλά γλυπτά, έργα τέχνης και μνημεία στην Πλατεία. Πολλά έργα αναφέρονται σε φημισμένους Καταλανούς που ιστορικά ξεχώρισαν και διακρίθηκαν.

Plaça de Catalunya was designed in 1859, specifically to be the most important square in the city.
Η Πλατεία Καταλονίας σχεδιάστηκε το 1859, ειδικά για να είναι η πιο σημαντική πλατεία της πόλης.

Lygia Maliotis impressed by the beauty of the place takes pictures in order to remember her visit to this gorgeous square in Barcelona city.
Η Λυγία Μαλιώτη εντυπωσιασμένη από την ομορφιά του τόπου, βγάζει φωτογραφίες, για ενθύμιο από την επίσκεψή της σε αυτή την πανέμορφη πλατεία, της Βαρκελώνης.

It's a pretty enough location, but the main attractions are that it is the anchoring point for La Rambla on one side and the Passeig de Gracia on the other.
Είναι μια αρκετά όμορφη, αλλά το κύριο είναι ότι αποτελεί το σημείο εκκίνησης προς τη Ράμπλα από τη μια πλευρά και την παλιά πόλη από την άλλη.


It is the third biggest plaza in Spain after the Madrid and Barcelona ones.
Αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πλατεία στην Ισπανία μετά της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης.
The plaza is not just important for tourism; it also houses some very important and striking buildings.
Η πλατεία δεν είναι μόνο σημαντική για τον τουρισμό. Στεγάζει επίσης μερικά πολύ σημαντικά και εκπληκτικά κτήρια.

Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides looking excited with the beautiful surrounding buildings and the large square in the middle.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου ενθουσιασμένοι με τα όμορφα γύρω κτίρια και τη μεγάλη πλατεία στη μέση.
In 1965 an underground parking lot was constructed underneath it and then various construction projects were completed until about 1986.
Το 1965 κατασκευάστηκε υπόγειος χώρος στάθμευσης και στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν διάφορα κατασκευαστικά έργα μέχρι το 1986.
Great panoramic view of the main square, in the heart of Barcelona city.

Μεγάλη πανοραμική θέα, της κεντρικής πλατείας, στην καρδιά της πόλης.

Popi Nicolaides and  Lygia & Gregoris Maliotis posing for the best picture in the best square of the city!
Η Πόπη Νικολαΐδου και  Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ποζάρουν για την καλύτερη φωτογραφία στη καλύτερη πλατεία της πόλης!
In short, the square has many attractions for everyone. It is the perfect starting point for going around this city.
Με λίγα λόγια, η πλατεία έχει πολλά αξιοθέατα για όλους. Είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψετε την πόλη.

Actually it is round in shape with fountains, sculptures and grass verges - a welcome oasis of green in the heart of the city.
Στην πραγματικότητα έχει στρογγυλό σχήμα με βρύσες, πίδακες και γρασίδια, μια ευπρόσδεκτη όαση πρασίνου στην καρδιά της πόλης.

The plaza’s positioning, which is completely centralized, was a carefully planned move in both importance and symbolism.
Η τοποθέτηση της πλατείας, η οποία είναι εντελώς στο κέντρο, ήταν μια προσεκτικά προγραμματισμένη κίνηση τόσο στη σημασία όσο και στο συμβολισμό.


To the nort two fountains and grassy slopes are available where tourists often sit to rest and relax.
Στα βόρεια υπάρχουν δύο βρύσες και πλαγιές με πράσινο όπου οι τουρίστες συχνά κάθονται, για να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν.

In the center it has giant star where people come to feed the pigeons. Day and night flocks of pigeons gather in the center of the square.
Στο κέντρο υπάρχει ένα τεράστιο αστέρι όπου οι άνθρωποι έρχονται και ταΐζουν τα περιστέρια. Μέρα και νύχτα κοπάδια περιστεριών συγκεντρώνονται στο κέντρο της Πλατείας.


In fact, this is an endless attraction as many people feed the birds and take pictures.
Στην πραγματικότητα, δημιουργούν ένα όμορφο θέαμα και πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ για να ταΐσουν τα πουλιά και να βγάλουν φωτογραφίες.
Daily beautiful images of the popular square.
Καθημερινές εικόνες στη δημοφιλή πλατεία.
The plaza wants to be the center of attraction and this can be seen in the statues, buildings and open areas it has that have been constructed over the years.
Η πλατεία θέλει να αποτελεί το κέντρο ενδιαφέροντος και αυτό φαίνεται στα αγάλματα, στα κτίρια και στους ανοικτούς χώρους που έχουν κατασκευαστεί με τα χρόνια.

Lygia Maliotis looking carefully at the city’s main square and the point of departure for any visitor willing to discover the wonderful Barcelona Old Town.
Η Λυγία Μαλιώτη κοιτάζει προσεκτικά την κεντρική πλατεία της πόλης και το σημείο εκκίνησης για κάθε επισκέπτη που θέλει, να ανακαλύψει την υπέροχη παλιά πόλη της Βαρκελώνης.

It is especially known for its fountains and statues, its proximity to some of Barcelona's most popular attractions,
Είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα σιντριβάνια και τα αγάλματα και την εγγύτητά της με μερικά από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Βαρκελώνης.

Popi Nicolaides believes that this square represents a major attraction in Barcelona, whether you’re looking for history, culture, and impressive architecture, or just want to walk around and catch a glimpse of Catalans lifestyle.
Η Πόπη Νικολαΐδου εκτιμά ότι η πλατεία αυτή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό αξιοθέατο στη Βαρκελώνη, είτε αναζητάτε ιστορία, πολιτισμό και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, είτε απλά θέλετε να περπατήσετε γύρω και να πάρετε μια γεύση του τρόπου ζωής των Καταλανών.


Some of the city's most important streets and avenues meet at Plaça Catalunya. 
Μερικοί από τους σημαντικότερους δρόμους και λεωφόρους της πόλης συναντώνται στην Πλατεία Καταλονίας.
During fiesta times there are often live musical performances given in Plaça de Catalunya and the square will be packed full of onlookers.
Κατά τη διάρκεια των περιόδων των φεστιβάλ, υπάρχουν συχνά ζωντανές μουσικές παραστάσεις και η πλατεία γεμίζει από κόσμο.

Plaça Catalunya is the main location where strikes, protests and sit-ins are held in Barcelona.
Η Πλατεία είναι ο κύριος χώρος όπου πραγματοποιούνται, απεργίες, διαμαρτυρίες και καθιστικές εκδηλώσεις στη Βαρκελώνη.


This is also the headquarters for the City Tour hop-on, hop-off bus tours. 
Εδώ, είναι επίσης ο κεντρικό χώρος εκκίνησης για τις περιηγήσεις με το λεωφορείο City-hop, hop-off.
There are many benches available so that all visitors are able to sit and enjoy a few moments looking at the beautiful square and the pigeons.
Υπάρχουν πολλά παγκάκια, έτσι, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να καθίσουν και να απολαύσουν λίγα λεπτά κοιτάζοντας την όμορφη πλατεία και τα περιστέρια.


Barcelona’s main venue for rallies and outdoor public meetings.
Ο κύριος χώρος, της Βαρκελώνης για πορείες και υπαίθριες δημόσιες συναντήσεις.

In most big cities, there is a vibrant business community happening right on the street. Street hawkers selling bags.
Στις περισσότερες μεγάλες πόλεις, υπάρχει μια ζωντανή επιχειρηματική κοινότητα που δραστηριοποιείται στους δρόμους. Μικροπωλητές πωλούν τσάντες στο δρόμο.Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides bargaining with a street hawker who sells colorful handkerchiefs.
Η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης και η Πόπη Νικολαΐδου διαπραγματεύονται με έναν πωλητή που πωλεί πολύχρωμα χειροτεχνήματα.

From here one can practically go anywhere, by means of taxis, the tourist bus, metro or by some of the most important public bus-routes in the city.
Από εδώ μπορείτε να πάτε σχεδόν παντού, με ταξί, με το τουριστικό λεωφορείο, με το μετρό ή με μερικές από τις σημαντικότερες δημόσιες γραμμές λεωφορείων της πόλης.

Daily pretty images with youthful happy scenes which add a vibrant atmosphere to the area.
Καθημερινές όμορφες εικόνες με νεανικές χαρούμενες σκηνές που προσθέτουν μια ζωντανή ατμόσφαιρα στην περιοχή.


One of Barcelona's most vibrant spaces in the middle of the city. Thanks Barcelona. Muchas gracias Barcelona!
Ένας από τους πιο ζωντανούς χώρους της Βαρκελώνης στη μέση της πόλης. Ευχαριστούμε πολύ Βαρκελώνη!