Saturday, January 29, 2011

Korcula, Croatia

Korcula is one of the greenest islands in the Adriatic Sea. It is also one of the most popular travel destinations in this part of Croatia.
Η Κόρκουλα είναι ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Αδριατικής. Είναι επίσης ένας από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς σε αυτό το μέρος της Κροατίας.
The island of Korcula is the largest of the green island of the Adriatic. From the very old times it has been forested, that’s why it was given the name ‘Black Korcula’ during the colonization of the ancient Greeks.
Το νησί της Κόρκουλα είναι το μεγαλύτερο από τα καταπράσινα νησιά της Αδριατικής. Από αμνημονεύτων χρόνων έχει πλούσιες δασώδεις περιοχές, γι’ αυτό το λόγο και κατά τη διάρκεια του αποικισμού από τους αρχαίους Έλληνες, του δόθηκε το όνομα ‘Μαύρη Κόρκουλα’.

Snapshots by : Phivos Nicolaides - Του Φοίβου Νικολαΐδη 
The whole Old Town is protected by 14th century thick stone walls and tall towers. Ολόκληρη η Παλιά Πόλη είναι προστατευμένη από χοντρούς πέτρινους τοίχους και ψηλούς πύργους του 14ου αιώνα.
On the North end of the Old Town is located the tower built in 1488 as well as another tower, built in the end of 15th century.
Στο βόρειο άκρο της παλιάς πόλης υπάρχει ο πύργος που χτίστηκε το 1488, καθώς και ο πύργος, χτισμένο στα τέλη του 15ου αιώνα. 
The beautiful architecture in the Old Town is mainly influenced by Venetian Renaissance, Korcula.
Η αρχιτεκτονική στην Παλιά Πόλη είναι επηρεασμένη κυρίως από Ενετική της  Αναγέννησης.
Around the Cathedral of St. Mark there are various Gothic, renaissance and baroque palaces which used to belong to old aristocrats.
Γύρω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μάρκου υπάρχουν διάφορα γοτθικά, αναγεννησιακά και μπαρόκ παλάτια που ανήκαν σε αριστοκράτες της εποχής
The Old Town center is dominated by the splendid St Mark's Cathedralbuilt in the Gothic-Renaissance style, completed in  15th century at  the place of other  church from 13th century.
Στο κέντρο της Παλιάς Πόλης  δεσπόζει ο υπέροχος  Καθεδικός Ναός του Αγίου Μάρκου χτισμένος σε Γοτθικό-Αναγεννησιακό στυλ, που ολοκληρώθηκε το 15ο αιώνα, στον τόπομιας άλλης εκκλησίας του 13ο αιώνα.
The city is grooved with a succession of narrow streets that branch off the spine of the main street like the fish bone.
Η πόλη είναι χαραγμένη με μια διαδοχή από στενά δρομάκια που ξεκινούν από την σπονδυλική στήλη του κεντρικού δρόμου, όπως το ψαροκόκαλο.
Fish bone shape was used in Korcula Old Town design to reduce effects of wind and sun and provide citizens with sheltered and comfortable accommodation.
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της παλιάς πόλης σε σχήμα σπονδυλικής στήλης ψαριού έγινε σκόπιμα για τη μείωση των επιδράσεων του ανέμου και του ήλιου και να παρέχει στους κατοίκους προστατευόμενη και άνετη διαμονή.
The Town Museum is hosted in the palace Gabrielis, one of the most beautiful Korcula palaces, in the Renaissance style from the 16th century.
Το Μουσείο της πόλης βρίσκεται στο παλάτι Γαβριέλης, σε στυλ της Αναγέννησης από τον 16ο αιώνα και είναι ένα από τα πιο όμορφα παλάτια της πόλης. 
Maria Kakoullou enjoying magnificent views from the ship arriving to the harbour of the island.
Η Μαρία Κάκουλλου απολαμβάνει το εξαιρετικό τοπίο που απλώνεται μπροστά της, φτάνοντας στο λιμάνι του νησιού.
It was chosen by Venetians as a spot to built their important walled city on the northern shores of the island.
Επιλέχτηκε από τους Βενετούς ως σημείο για να κατασκευαστεί σημαντική η οχυρωμένη πόλη τους στις βόρειες ακτές του νησιού.
Magnificent walled Korcula Old Town still preserved and almost intact for centuries.
Η μεγαλοπρεπής περιτοιχισμένη Παλιά Πόλη σώζεται σχεδόν ανέπαφη για αιώνες.
Korcula is considered to be the birthplace of Marco Polo, and this is apparent when you walk along the streets and squares of the island.
Η Κόρκουλα θεωρείται ότι είναι η γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Αυτό γίνεται εμφανές όταν περπατάτε στους δρόμους και τις πλατείες του νησιού.
There is a local legend that Marco Polo was born in Korcula town and Marco Polo's alleged house of birth is located in the old part of the city. (Photo above).
Υπάρχει ένας τοπικός μύθος ότι ο Μάρκο Πόλο γεννήθηκε στην πόλη της Κόρκουλα και το φερόμενο ως το σπίτι της γέννησης του βρίσκεται στην παλιά πόλη. (Φώτο πάνω). 
The house is under the protection of the Korcula Town Hall and it was turned into a Museum of Marco Polo.
Το σπίτι είναι υπό την προστασία του Δημαρχείου και έχει μετατραπεί σε μουσείο.
Arriving in the harbour. - Φτάνοντας στο λιμάνι.
Maria Kakoullou and Popi Nicolaides looking happy as they are ready to buy local products and souvenirs.
Η Μαρία Κάκουλλου και η Πόπη Νικολαΐδου, χαρούμενες, έτοιμες να αγοράσουν τοπικά προϊόντα και δωράκια.
A gorgeous village nearby. - Ένα κοντινό πανέμορφο χωριουδάκι.
The villagers on the island are renowned as olive growers, fishermen, as well as wine producers. 
Οι χωρικοί του νησιού φημίζονται ως ελαιοκαλλιεργητές, αλιείς και οινοπαραγωγοί. 

In some localities these products is known to have been served during the time of the ancient Greeks.
Σε ορισμένες περιοχές τα προϊόντα αυτά ήταν γνωστά από τα χρόνια της παρουσίας των αρχαίων Ελλήνων.

Magnificent bays and amazing landscape. - Πανέμορφοι όρμοι και απίθανο τοπίο.
Stunning natural beauty. - Μοναδική φυσική ομορφιά.  
                     An amazing colour combination of blue sea and the green nature. 
Ένας απίθανος συνδυασμός χρωμάτων του γαλάζιου της θάλασσας και του πράσινου της φύσης.
Part of the extended old city. - Μέρος της παλιάς πόλης, που επεκτάθηκε.
Korcula also has numerous large and small bays, some inhabited and some yet to be discovered. 
Υπάρχουν πολλοί όρμοι, μικροί και μεγάλοι κάποιο κατοικούνται και κάποιοι ακόμη περιμένουν να ανακαλυφθούν.
Α wonderful collection of women swimwear... Ωραία συλλογή γυναικείων μαγιό...
Dream tied to the pier ... Όνειρο δεμένο στο μουράγιο
Swimmers everywhere around the city. Κολυμβητές παντού, γύρω από την πόλη.
View Video : Korcula

Wednesday, January 26, 2011

Machu Picchu, Peru

The spectacular, magical construction of Incas
Η θεαματική, μαγική κατασκευή των  Ίνκας
Then on the ladder of the earth I climbed
through the lost jungle’s tortured thicket
up to you, Macchu Picchu.
High city of laddered stones,
at last the dwelling of what earth
never covered in vestments of sleep.
In you like two lines parallel,
the cradles of lightning and man
rocked in a wind of thorns.
Pablo Neruda.  ('The Heights of Macchu Picchu')
Στη συνέχεια, ανέβηκα στην κλίμακα της γης
βασανισμένος από τη λόχμη χαμένος μέσα στη ζούγκλα
Μέχρι  να φτάσω σε σένα, Μάτσου Πίτσου.
Πόλη στα ψηλά της πέτρινης σκάλας,
επιτέλους η κατοικία που η γη
ποτέ δεν καλύπτει με άμφια του ύπνου.
Σε σένα σαν δύο παράλληλες γραμμές,
τα λίκνα του κεραυνού και του ανθρώπου
κλυδώνισαν σε έναν άνεμο από αγκάθια.
Πάμπλο Νερούδα (‘Τα Ύψη του Μάτσου Πίτσου’).
María Renée
Writes from Guatemala
View her website: Bitacora de viajes
 
Μαρία Ρενέ
Γράφει από τη Γουατεμάλα
Δείτε το ιστολόγιό της : Bitacora de viajes
Discovered in 1911 by the American explorer Hiram Bingham, Macchu Picchu is an Inca stronghold in the Peruvian Andes near the modern city of Cuzco.
Η πόλη ανακαλύφθηκε το 1911 από τον Αμερικανό ιστορικό και εξερευνητή Χίραμ Μπίνγκαμ. Η αρχαία πόλη  Μάτσου Πίτσου που βρίσκεται  στις Άνδεις του Περού βρίσκεται κοντά στην πόλη Κούσκο.
Standing 2,430 m (7,970 ft) above sea level, in the midst of a tropical mountain forest in an extraordinarily beautiful setting, Machu Picchu was probably the most amazing urban creation of the Inca Empire at its height.
Σε ύψος 2.430 μέτρα (7,970 μ)  πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στη μέση ενός τροπικού δάσους στο βουνό, ένα εξαιρετικά όμορφο περιβάλλον. Το Μάτσου Πίτσου ήταν ίσως, η πιο εκπληκτική αστική δημιουργία στο αποκορύφωμά της Αυτοκρατορίας των Ίνκας.

The ruins of Machu Picchu are divided into two main sections known as the Urban and Agricultural Sectors, divided by a wall. The Agricultural Sector is further subdivided into Upper and Lower sectors, while the Urban Sector is split into East and West sectors, separated by wide plazas.
Τα ερείπια του Μάτσου Πίτσου χωρίζονται από ένα τείχος, σε δύο κύρια τμήματα γνωστά ως Αστικό τμήμα και Γεωργικό τμήμα. Ο γεωργικός τομέας υποδιαιρείται σε άνω και κάτω τομέα, ενώ, ο αστικός τομέας χωρίζεται από μεγάλες πλατείες σε Ανατολικό και Δυτικό τομέα.
Machu Picchu is a UNESCO World Heritage Site. Α growing number of tourists every year visit this worldwide popular monument.
To Μάτσου Πίτσου προστατεύεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. Ένας αυξανόμενος αριθμός τουριστών κάθε χρόνο επισκέπτεται αυτό το παγκόσμια δημοφιλές μνημείο.
The natural scenery which dominates the trip to the Machu Picchu area is especially impressive because of the balance between the natural beauty and the Incas' gorgeous architecture.
Το φυσικό τοπίο που δεσπόζει στο ταξίδι στην περιοχή του Μάτσου Πίτσου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, λόγω της ισορροπίας μεταξύ της φυσικής ομορφιάς και της ωραίας αρχιτεκτονικής των Ίνκας.
Getting to Machu Picchu was a real ordeal and too tired to do it in one day. It took over two hours, through a monotonous desert.
Η διαδρομή προς το Μάτσου Πίτσου ήταν μια πραγματική δοκιμασία και πάρα πολύ κουραστική για να το κάνουμε σε μια ημέρα. Κράτησε πάνω από δύο ώρες μέσα από μια μονότονη έρημο.
I thought that the road to Machu Picchu would be all the way by train. Much later I learned that there were several types of access, depending on everyone's pocket. Can be even made directly by helicopter and landing at the central courtyard of Macchu Picchu by train Cusco-Aguas Calientes,
Νόμισα ότι όλη η διαδρομή θα ήταν με το τρένο. Πολύ αργότερα έμαθα ότι υπήρχαν διάφορα είδη πρόσβασης, ανάλογα με την τσέπη του καθενός. Μπορεί να γίνει ακόμη, απευθείας με ελικόπτερο και προσγείωση στην κεντρική αυλή του Μάτσου Πίτσου και το τρένο Cusco-Aguas Calientes.
The train was much more comfortable than the van. In side of the train it was the Vilcanota River and in the other, vast deserts or mountains with few pines.
Η  αμαξοστοιχία ήταν πολύ πιο άνετη από ό, τι το φορτηγό. Ο ποταμός Βιλκανότα βρισκότναν στην μια πλευρά και στην άλλη τεράστιες ερήμους ή τα βουνά με λίγα πεύκα.
The journey was one hour and 20 minutes to Aguas Calientes, a small town near Machu Picchu. Others choose to walk, which lasts about an hour.
Το ταξίδι διήρκησε μια ώρα και 20 λεπτά για το Άκουας Καλιέντες, τη μικρή πόλη κοντά στο Μάτσου Πίτσου. Άλλοι επιλέγουν να περπατήσουν με τα πόδια, που διαρκεί περίπου μία ώρα.
From here we took a bus to take us to Machu Picchu. I was very intrigued to find out how much it would take though the bending road.
Από εδώ πήραμε το λεωφορείο για να μας πάει στο Μάτσου Πίτσου. Ήμουν πολύ περίεργη να μάθω πόσο θα κρατήσει η διαδρομή με τις τόσες στροφές του δρόμου.
We traveled through the famous zig zag roads. I was afraid of getting dizzy, but nothing happened.
Περάσαμε από τα διάσημα ζιγκ ζαγκ του δρόμου. Φοβόμουν ότι θα ζαλιστώ, αλλά δεν έγινε τίποτα.
We took the narrow paths to go to the site. The sun was strong and the heat was just as unbearable.
Πήραμε τα στενά μονοπάτια για τον χώρο. Ο ήλιος ήταν πολύ δυνατός και η ζέστη ήταν αφόρητη.
Between high mountains, suddenly, appeared a grand spectacle. I couldn’t believe my eyes: Machu Picchu before us. That was amazing. It was as real as the colors that are mixed between heaven or blue, white clouds and green mountains. It was as if  it had suddenly opened the horizon to something huge.
Μεταξύ των ψηλών βουνών, ξαφνικά, παρουσιάστηκε ένα μεγάλο θέαμα. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι είδαν τα μάτια μου: Το Μάτσου Πίτσου μπροστά μας, με μια ασυνήθιστη μεγαλοπρέπεια. Ήταν τόσο αληθινό, όσο τα χρώματα που αναμειγνύονται μεταξύ ουρανού ή μπλε, λευκά σύννεφα και καταπράσινα βουνά. Ήταν σαν να είχε ανοίξει ξαφνικά από τον ορίζοντα κάτι το τεράστιο.
The physical environment full of people of all nationalities were perceived as a silent group of mountains, turning the stones and the walls of what was a monumental Inca civilization in something with an aura of mystery and idyllic landscape.
Το φυσικό περιβάλλον γεμάτο από ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων σαν ως μια σιωπηλή ομάδα των βουνών, μετατρέποντας τις πέτρες και τους τοίχους του μνημειακού πολιτισμού των Ίνκας κάτι σαν μια αύρα μυστηρίου και ειδυλλιακό τοπίο.
I felt a vague magical feeling, the strength and the attractiveness, as if something moves the city and giving life to her.
Ένιωσα μια ασαφή  και μαγική δύναμη με την ελκυστικότητα της, σαν κάτι που κινούσε αυτή την πόλη και την κάνει ζωντανή.
Visitors say that they have a supernatural influence in this area, a mystical, esoteric, as a spiritual presence that dominates the scene.
Οι επισκέπτες λένε ότι δέχονται μια υπερφυσική επιρροή σε αυτόν τον χώρο, μια μυστικιστική, απόκρυφη δύναμη, σαν κάποια πνευματική παρουσία που κυριαρχεί στη σκηνή.
No one can say that for the Incas Machu Picchu was a sacred place, however, to visitors is considered as if they are coming to a shrine.
Κανείς δεν μπορεί να πει ότι, για τους Ίνκας το Μάτσου Πίτσου ήταν ένας ιερός τόπος, ωστόσο, στους επισκέπτες φαντάζει ως ιερός χώρος.
We left the place with a particular feeling of being in communion and contact between the nature and the spirit.
Αφήσαμε το χώρο με μια ιδιαίτερη αίσθηση ότι είχαμε μια επαφή μεταξύ της φύσης και του πνεύματος.
View Video : Machu Picchu