Wednesday, January 26, 2011

Machu Picchu, Peru

The spectacular, magical construction of Incas
Η θεαματική, μαγική κατασκευή των  Ίνκας
Then on the ladder of the earth I climbed
through the lost jungle’s tortured thicket
up to you, Macchu Picchu.
High city of laddered stones,
at last the dwelling of what earth
never covered in vestments of sleep.
In you like two lines parallel,
the cradles of lightning and man
rocked in a wind of thorns.
Pablo Neruda.  ('The Heights of Macchu Picchu')
Στη συνέχεια, ανέβηκα στην κλίμακα της γης
βασανισμένος από τη λόχμη χαμένος μέσα στη ζούγκλα
Μέχρι  να φτάσω σε σένα, Μάτσου Πίτσου.
Πόλη στα ψηλά της πέτρινης σκάλας,
επιτέλους η κατοικία που η γη
ποτέ δεν καλύπτει με άμφια του ύπνου.
Σε σένα σαν δύο παράλληλες γραμμές,
τα λίκνα του κεραυνού και του ανθρώπου
κλυδώνισαν σε έναν άνεμο από αγκάθια.
Πάμπλο Νερούδα (‘Τα Ύψη του Μάτσου Πίτσου’).
María Renée
Writes from Guatemala
View her website: Bitacora de viajes
 
Μαρία Ρενέ
Γράφει από τη Γουατεμάλα
Δείτε το ιστολόγιό της : Bitacora de viajes
Discovered in 1911 by the American explorer Hiram Bingham, Macchu Picchu is an Inca stronghold in the Peruvian Andes near the modern city of Cuzco.
Η πόλη ανακαλύφθηκε το 1911 από τον Αμερικανό ιστορικό και εξερευνητή Χίραμ Μπίνγκαμ. Η αρχαία πόλη  Μάτσου Πίτσου που βρίσκεται  στις Άνδεις του Περού βρίσκεται κοντά στην πόλη Κούσκο.
Standing 2,430 m (7,970 ft) above sea level, in the midst of a tropical mountain forest in an extraordinarily beautiful setting, Machu Picchu was probably the most amazing urban creation of the Inca Empire at its height.
Σε ύψος 2.430 μέτρα (7,970 μ)  πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στη μέση ενός τροπικού δάσους στο βουνό, ένα εξαιρετικά όμορφο περιβάλλον. Το Μάτσου Πίτσου ήταν ίσως, η πιο εκπληκτική αστική δημιουργία στο αποκορύφωμά της Αυτοκρατορίας των Ίνκας.

The ruins of Machu Picchu are divided into two main sections known as the Urban and Agricultural Sectors, divided by a wall. The Agricultural Sector is further subdivided into Upper and Lower sectors, while the Urban Sector is split into East and West sectors, separated by wide plazas.
Τα ερείπια του Μάτσου Πίτσου χωρίζονται από ένα τείχος, σε δύο κύρια τμήματα γνωστά ως Αστικό τμήμα και Γεωργικό τμήμα. Ο γεωργικός τομέας υποδιαιρείται σε άνω και κάτω τομέα, ενώ, ο αστικός τομέας χωρίζεται από μεγάλες πλατείες σε Ανατολικό και Δυτικό τομέα.
Machu Picchu is a UNESCO World Heritage Site. Α growing number of tourists every year visit this worldwide popular monument.
To Μάτσου Πίτσου προστατεύεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. Ένας αυξανόμενος αριθμός τουριστών κάθε χρόνο επισκέπτεται αυτό το παγκόσμια δημοφιλές μνημείο.
The natural scenery which dominates the trip to the Machu Picchu area is especially impressive because of the balance between the natural beauty and the Incas' gorgeous architecture.
Το φυσικό τοπίο που δεσπόζει στο ταξίδι στην περιοχή του Μάτσου Πίτσου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, λόγω της ισορροπίας μεταξύ της φυσικής ομορφιάς και της ωραίας αρχιτεκτονικής των Ίνκας.
Getting to Machu Picchu was a real ordeal and too tired to do it in one day. It took over two hours, through a monotonous desert.
Η διαδρομή προς το Μάτσου Πίτσου ήταν μια πραγματική δοκιμασία και πάρα πολύ κουραστική για να το κάνουμε σε μια ημέρα. Κράτησε πάνω από δύο ώρες μέσα από μια μονότονη έρημο.
I thought that the road to Machu Picchu would be all the way by train. Much later I learned that there were several types of access, depending on everyone's pocket. Can be even made directly by helicopter and landing at the central courtyard of Macchu Picchu by train Cusco-Aguas Calientes,
Νόμισα ότι όλη η διαδρομή θα ήταν με το τρένο. Πολύ αργότερα έμαθα ότι υπήρχαν διάφορα είδη πρόσβασης, ανάλογα με την τσέπη του καθενός. Μπορεί να γίνει ακόμη, απευθείας με ελικόπτερο και προσγείωση στην κεντρική αυλή του Μάτσου Πίτσου και το τρένο Cusco-Aguas Calientes.
The train was much more comfortable than the van. In side of the train it was the Vilcanota River and in the other, vast deserts or mountains with few pines.
Η  αμαξοστοιχία ήταν πολύ πιο άνετη από ό, τι το φορτηγό. Ο ποταμός Βιλκανότα βρισκότναν στην μια πλευρά και στην άλλη τεράστιες ερήμους ή τα βουνά με λίγα πεύκα.
The journey was one hour and 20 minutes to Aguas Calientes, a small town near Machu Picchu. Others choose to walk, which lasts about an hour.
Το ταξίδι διήρκησε μια ώρα και 20 λεπτά για το Άκουας Καλιέντες, τη μικρή πόλη κοντά στο Μάτσου Πίτσου. Άλλοι επιλέγουν να περπατήσουν με τα πόδια, που διαρκεί περίπου μία ώρα.
From here we took a bus to take us to Machu Picchu. I was very intrigued to find out how much it would take though the bending road.
Από εδώ πήραμε το λεωφορείο για να μας πάει στο Μάτσου Πίτσου. Ήμουν πολύ περίεργη να μάθω πόσο θα κρατήσει η διαδρομή με τις τόσες στροφές του δρόμου.
We traveled through the famous zig zag roads. I was afraid of getting dizzy, but nothing happened.
Περάσαμε από τα διάσημα ζιγκ ζαγκ του δρόμου. Φοβόμουν ότι θα ζαλιστώ, αλλά δεν έγινε τίποτα.
We took the narrow paths to go to the site. The sun was strong and the heat was just as unbearable.
Πήραμε τα στενά μονοπάτια για τον χώρο. Ο ήλιος ήταν πολύ δυνατός και η ζέστη ήταν αφόρητη.
Between high mountains, suddenly, appeared a grand spectacle. I couldn’t believe my eyes: Machu Picchu before us. That was amazing. It was as real as the colors that are mixed between heaven or blue, white clouds and green mountains. It was as if  it had suddenly opened the horizon to something huge.
Μεταξύ των ψηλών βουνών, ξαφνικά, παρουσιάστηκε ένα μεγάλο θέαμα. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι είδαν τα μάτια μου: Το Μάτσου Πίτσου μπροστά μας, με μια ασυνήθιστη μεγαλοπρέπεια. Ήταν τόσο αληθινό, όσο τα χρώματα που αναμειγνύονται μεταξύ ουρανού ή μπλε, λευκά σύννεφα και καταπράσινα βουνά. Ήταν σαν να είχε ανοίξει ξαφνικά από τον ορίζοντα κάτι το τεράστιο.
The physical environment full of people of all nationalities were perceived as a silent group of mountains, turning the stones and the walls of what was a monumental Inca civilization in something with an aura of mystery and idyllic landscape.
Το φυσικό περιβάλλον γεμάτο από ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων σαν ως μια σιωπηλή ομάδα των βουνών, μετατρέποντας τις πέτρες και τους τοίχους του μνημειακού πολιτισμού των Ίνκας κάτι σαν μια αύρα μυστηρίου και ειδυλλιακό τοπίο.
I felt a vague magical feeling, the strength and the attractiveness, as if something moves the city and giving life to her.
Ένιωσα μια ασαφή  και μαγική δύναμη με την ελκυστικότητα της, σαν κάτι που κινούσε αυτή την πόλη και την κάνει ζωντανή.
Visitors say that they have a supernatural influence in this area, a mystical, esoteric, as a spiritual presence that dominates the scene.
Οι επισκέπτες λένε ότι δέχονται μια υπερφυσική επιρροή σε αυτόν τον χώρο, μια μυστικιστική, απόκρυφη δύναμη, σαν κάποια πνευματική παρουσία που κυριαρχεί στη σκηνή.
No one can say that for the Incas Machu Picchu was a sacred place, however, to visitors is considered as if they are coming to a shrine.
Κανείς δεν μπορεί να πει ότι, για τους Ίνκας το Μάτσου Πίτσου ήταν ένας ιερός τόπος, ωστόσο, στους επισκέπτες φαντάζει ως ιερός χώρος.
We left the place with a particular feeling of being in communion and contact between the nature and the spirit.
Αφήσαμε το χώρο με μια ιδιαίτερη αίσθηση ότι είχαμε μια επαφή μεταξύ της φύσης και του πνεύματος.
View Video : Machu Picchu

39 comments:

Maria Renee Batlle said...

Hola Felipe:
¡¡¡Que linda sorpresa me has dado!!!! Me encanta como lograste ponerlo en tu página. No sabes cuánto agradezco tu gesto de amistad y sobre todo, me alegra aún más saber que aprecias mi página de viajes a quien le meto toda mi energía.
Un saludo desde Guatemala y todo mi agradecimiento.

P.N. Subramanian said...

Machu Picchu has always interested me. Very often I watch an Youtube video showing the train journey. Very beautifully narrated and I felt as if being there with you people.There is one more interesting thing in Peru/Bolivia, the floating island on the lake Titikaka.

Marja said...

Thanks for taken us on your travel. What an exciting place to go to. I would love to go there one day. Arohanui from NZ

Farmchick said...

Thank you for this visit. I would love to go there. It looks incredible.

Marina said...

My husband's dream is this particular trip-place!!!

Traveling Hawk said...

Machu Picchu is a blessed place where every traveler would like to go once in a lifetime. A wonderful description, Maria and very nice photos! Thank you, Phivos!

Debbie Smith said...

What a great adventure!
Have a fabulous day!

ΕΛΕΝΑ said...

Απίστευτα μέρη!!
Μαγευτικό το ταξίδι σου σήμερα!

Mari Amorim said...

É UM LOCAL QUE PRETENDO CONHECER.
BOAS ENERGIAS SEMPRE!
MARI

Bob Bushell said...

Well travelled, I like this blog.

Eneida said...

Olá, meu amigo!!!
Belas fotos!!!
Beijo!

magda said...

Συναρπαστικό !!!
Πρέπει να είναι πολύ ωραίο ταξίδι !!
Ευχαριστώ πολύ που με τις υπέροχες φωτογραφίες και το ρεπορτάζ, γνώρισα το Μάτσου-Πίτσου με λεπτομέρειες.
Μάγδα

Sandra Botelho said...
This comment has been removed by the author.
Brasigrega said...

Πρόκειται για μια μυστική τοποθεσία, γεμάτος γνώσεις.
Όμορφες φωτογραφίες.
Συγχαρητήρια

bjussssssss

ΜΑΡΙΑ ΠΙΟΥΚΑ said...

Απίθανα μέρη!!θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορούσα να τα επισκεφθώ.
Πολύ ωραία παρουσίαση!!
Καλό βράδυ

eden said...

What a beautiful place! The views are magnificent. Great photos as always. Thank you for sharing.

tupersonalshopperviajero said...

uff, I´m willing to go there but it´s so far + many hours by plane... anyway I hope to go some time.
kss
;-)

GutsyWriter said...

I would love to see it but I don't care for a bus ride on narrow winding roads. The helicopter sounds better, but I know it must cost a fortune. I guess I could always walk up in three days. Thanks for the beautiful journey.

Rajesh said...

Beautiful shots of the place. The natural scenery is awesome.

Indrani said...

One place I definitely want to visit.
Great pictures.

magiceye said...

so beautiful....
lovely images and wonderful narration

Ola said...

I have read a lot about this place-life is unfortuanelly too short to see all those amazing places:)

Zuzana said...

It is my dream to visit this place one day...
Beautiful images! And what a stunning looking woman.;))
xoxo

Lydia said...

Your post about Machu Picchu is totally lovely! I so want to see this place someday, but at least your photos and words have given me a mental journey. To begin with the poetry of Neruda was sublime! And you write poetically too, with lines like these: It was as real as the colors that are mixed between heaven or blue, white clouds and green mountains. and The physical environment full of people of all nationalities were perceived as a silent group of mountains, turning the stones and the walls of what was a monumental Inca civilization in something with an aura of mystery and idyllic landscape.

The last picture of you with his arms around you will maybe be one of your favorite pictures of all time? Everything about it expresses love, peace, excitement, joy and that sense of magic you described.

R Sudhir Kumar said...

Beautifully narrated. Loved it

Regina said...

Wow such magnificnet place!
Thank you for sharing.
Regards Phivos and happy weekend ahead.

Regina said...

What a beautiful couple!! I really enjoyed this post especially and the narration was terrific (sounds like something I might of said (ha ha)..the view is stunning..love the train and quote at the top!! Fantastic~

Anonymous said...

Nice and cute pics.Thank you dear my friend.

Anonymous said...

Dear friend Phivos,

Lindas fotos e o lugar é maravilhoso, tenho amigas q. ja estiveram em Cusco e Machu e Pichu e adoraram, tem toda uma magia cultural muito forte. Maravilhoso

Olha, eu autorizei você a postar minhas fotos. Tudo OK com minhas fotos, pode publicar aqui. Tenho ótimas fotos do Rio de Janeiro....

Grata e Kisses

Riff

Geisa Machado said...

Machu Picchu deve ser um lugar fascinante!!! Tenho muita vontade de conhecer. Talvez um dia...
Bjussss

Ann said...

Phivos...this was a truly wonderful post. I have heard many stories of Machu Picchu, but Never have I seen such splendid photos or inspiring commentary. I really felt s if I were taking this trip! Oh,was a wonderful time. thanks so much for sharing this! I didn't want to come home so soon!!!
hugs!!!

Carlos Echevarria said...

Philip, great post, your female blogger alliance network never ceases to amaze me, :-)))

Ira Buscacio said...

Querido amigo, Felipe,

Lindo! Um lugar de deuses e mistérios.

Um fim de semana maravilhoso, bjss

Couture Carrie said...

Amazing pics!
I would love to go to Peru someday and see these ruins!

xoxox,
CC

KIRAFASHION said...

such a fab trip!
It s one of the places I would like to discover some day and it's so close to me!!! At the brazilian border :))))

Amanda said...

take a helicopter to machu picchu?? i agree with you that the train is much better -- i can't imagine how cool it must be to see that amazing structure appear as you climb the mountains....

DUTA said...

Machu Picchu - even the name sounds special.
I like the sight of the nice , photogenic couple ( Maria and her partner) on the background of marvelous scenes from this interesting place in Peru.

angel said...

Sinto uma atração irresistível por lugares como este e também Pompéia e tantos outros lugares que foram cenários de culturas antigas.
Machu Picchu sem dúvida é um dos sitios mais importantes da civilização antiga na América do sul.
Parabéns pelo post e pelas dicas. Abraço
Angel

Janie said...

Great photos! I've always wanted to visit Machu Picchu. Maybe some day...