Thursday, June 30, 2011

Angouleme, France

Beauties of France
H Γαλλική πόλις Ανγκουλέμ, Ομορφιές της Γαλλίας
Bienvenue en Angouleme!
Welcome to Angouleme
Καλώς Ήρθατε στην Ανγκουλέμ
 The train station of Angouleme.  -  Ο σταθμός των τραίνων της Ανγκουλέμ.
The trip from Paris takes about three hours. 
Το ταξίδι από το Παρίσι διαρκεί τρεις ώρες περίπου.
The monument dedicated to the Resistance and deportation of Jews and political prisoners during the II’ World War.
Το μνημείο αφιερωμένο στηην Αντίσταση και την απέλαση των Εβραίων και των πολιτικών κρατουμένων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.
The statue near the train station commemorates the deportation of political prisoners to concentration camps.
Το άγαλμα κοντά στο σταθμό τιμά τις απελάσεις πολιτικών κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
 The stunning building of the Town hall. -  Το εντυπωσιακό κτίριο του Δημαρχείου.
The building was constructed in the 19th century including some remaining parts and the tower of the old castle.
Το κτήριο κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα, συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα τμήματα και τον πύργο του παλιού κάστρου.
Angouleme Cathedral, is dedicated to Saint Peter, and is a church in the Byzantine- Romanesque style.
Ο καθεδρικός ναός της Ανγκουλέμ, είναι αφιερωμένος στον Άγιο Πέτρο, μια εκκλησία σε Βυζαντινό-Ρωμανικό στυλ.
The façade, flanked by two towers with cupolas, is decorated with arcades featuring statuary and sculpture, the whole representing the "Last Judgment".
Η πρόσοψη, που πλαισιώνεται από δύο πύργους με τρούλους, είναι διακοσμημένη με στοές, αγάλματα και γλυπτά, που στο σύνολο τους παριστάνουν τη «Δευτέρα Παρουσία».
 
Angouleme is located 106 km (66 mi) northeast of Bordeaux on the railway between Bordeaux and Poitiers.
Η Ανγκουλέμ βρίσκεται 106 χιλιόμετρα (66 μίλια) βόρειο-ανατολικά του Μπορντό στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Μπορντό και Πουατιέ.
Another amazing city of Europe. 
Ακόμη μια καταπληκτική πόλη της Ευρώπης.
The dukes of Angoulême were established in the 9th century and the counts held the title until the end of the 12th century.
Τα δουκάτα ιδρύθηκαν τον 9ο αιώνα και οι ευγενείς κράτησαν τον τίτλο μέχρι το τέλοςτου 12ου αιώνα.

The Court house with the gorgeous neoclassical architecture.
Το Δικαστικό Μέγαρο με την υπέροχη νεοκλασσική αρχιτεκτονική.
The town  is washed on the north by the Charente River and on the south and west by the Anguienne, a small tributary.
Η πόλη βρέχεΣται στα βόρεια από τον ποταμό Σιαρεντέ και στα νότια και δυτικά από τον Ανγκουιεννέ, ένα μικρό παραπόταμο.
In place of its ancient fortifications, Angoulême is encircled by boulevards above the old city walls, known as the Remparts, from which fine views may be obtained in all directions.
Στη θέση της αρχαίας οχύρωσης, η πόλη είναι κυκλωμένη από λεωφόρους πάνω από τα τείχη της παλιάς πόλης, γνωστή ως Ρέμπαρτς, από την οποία υπάρχει ωραία θέα προς όλες τις κατευθύνσεις.
The boulevards are wide, open streets with good views across the surrounding countryside. (Photo: Mathilde and Pauline).
Οι λεωφόροι είναι μεγάλες, ανοικτοί δρόμοι με καλή θέα σε όλη τη γύρω περιοχή. (Στη φωτογραφία η Μαδίλτε και η Πουλέν)
The smiling French beauty, Mathilde Lalieve and Paulin Point.
Οι χαμογελαστές όμορφες Γαλλίδες, Μαδίλτε Λαλιεβέ και Πουλέν Πόιντ.
The attractive covered market Les Halles, on the site of the old Jail, was restored and refurbished in 2004 and is a central part of city life.
Η ελκυστική καλυμμένη αγορά Les Halles, στο χώρο των παλιών φυλακών, αποκαταστάθηκε και ανακαινίστηκε το 2004 και αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία αναφοράς της ζωής στην πόλη.

Angouleme is a centre of the papermaking and printing industry, with which the town has been connected since the 14th century.
Η Ανγκουλέμ είναι κέντρο της χαρτοποιίας και της βιομηχανίας εκτύπωσης, με την οποία η πόλη έχει συνδεθεί από τον 14ο αιώνα.
Strolling in the commercial area of the city.
Περπατώντας στην εμπορική οδό της πόλης.
Beauties of the city.  -  Ομορφιές της πόλης.
The gorgeous church of St. Martial.  -  Ο ωραίος ναός του Αγίου Μαρτιάλ.
 Great shopping opportunities.  -  Μεγάλες ευκαιρίες για ψώνισμα.
French finesse and elegance. - Γαλλική φινέτσα και κομψότης.
Popi Nicolaides together with Gabriella Feherne Jekel enjoying the city tour.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Γαβριέλα Φεχέρνε Τζέκελ απολαμβάνουν την περιήγηση στην πόλη.
Angouleme old town has some interesting medieval houses along the pedestrianised cobbled streets.
Η παλιά πόλη της Ανγκουλέμ έχει μερικά ενδιαφέροντα μεσαιωνικά σπίτια κατά μήκος των λιθόστρωτων πεζοδρομίων.
 
 Beautiful houses in the row.  -  Όμορφα παλιά σπίτια στη σειρά.

Georges Prosper Remi (22 May 1907 – 3 March 1983), better known by the pen name Hergé, was a Belgian comics writer and artist.
Ο Ζορζ Προσπέρ Ρεμί (Georges Prosper Remi, 22 Μαΐου 1907 - 3 Μαρτίου 1983), περισσότερο γνωστός με το ψευδώνυμο Ερζέ, ήταν Βέλγος δημιουργός κόμικ και καλλιτέχνης.
  His best known and most substantial work is The Adventures of Tintin comic book series, which he wrote and illustrated from 1929 until his death in 1983. His work remains a strong influence on comics, particularly in Europe.
Σημαντικότερο έργο του, με μεγάλη απήχηση σε διεθνές επίπεδο, θεωρούνται οι Περιπέτειες του Τεντέν που έγραφε και εικονογραφούσε από το 1929 μέχρι το θάνατό του το 1983. Το έργο του επηρέασε αρκετούς και ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
The murs peints, various walls painted in street-art cartoon style, it’s a feature of Angoulême and it’s related to its association with the bande dessinée, the comic strip.
Οι διάφορες ζωγραφιές στους τοίχους σε στυλ κινουμένων σχεδίων, είναι ένα χαρακτηριστικό της πόλης και συνδέεται με την παραγωγή των κόμικς.
 
No wonder why you will sometimes come across walls painted in cartoon style as you explore the town.
Δεν είναι παράξενο γιατί μερικές φορές θα συναντήσετε τοίχους γεμάτους σε στυλ κινουμένων σχεδίων καθώς εξερευνάτε την πόλη. 
 Beautiful and unique.  -   Όμορφο και μοναδικό.
Even the street labels are written in cartoon style!
Ακόμη και οι ονομασίες των οδών γράφονται σε στυλ κόμικ!
The Angouleme International Comics Festival takes place for one week every year in January and attracts almost one quarter of a million international visitors.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Ανγκουλέμ πραγματοποιείται για μια εβδομάδα κάθε χρόνο και προσελκύει σχεδόν 250 χιλιάδες ξένους επισκέπτες.
The hοtel de ville, is a handsome 19th-century structure.  It contains museums of paintings and archaeology.
Το ξενοδοχείο ντε Βιλλ είναι ένα όμορφο κτήριο του 19ου αιώνα. Φιλοξενεί μουσεία ζωγραφικής και αρχαιολογίας.

Beauty day and night.  -  Ομορφιά νύχτα και μέρα.

Another amazing city of Europe. - Ακόμα μία εκπληκτική Ευρωπαϊκή πόλη.

 
Angouleme Cathedral is dedicated to Saint Peter, and it's a church in the Byzantine-Romanesque style.
Ο καθεδρικός ναός της Ανγκουλέμ, είναι αφιερωμένος στον Άγιο Πέτρο, μια εκκλησία σε Βυζαντινό-Ρωμανικό στυλ. 
Dating from the 11th and 12th centuries, it has undergone frequent restoration.
Χρονολογείται από τον 11ο ανδ 12ο αιώνα, έχει αναπαλαιωθεί πολλές φορές.
Cute Loan is sharing a charming, sweet smile! 
Ο ομορφούλης Λοάν, μοιράζει ένα γοητευτικό, γλυκό χαμόγελο!
 Youths have fun and enjoying themselves. - Νεαροί διασκεδάζουν με κέφι.
 
Exploring the secrets of the city. - Εξερευνώντας τα μυστικά της πόλης.
 
 Maria Siironen looks happy for what she has seen around.
Η Μαρία Σιηρόνεν φαίνεται ικανοποιημένη από ότι βλέπει γύρω της.
Youths discovering the old part of the city center. 
Νεαρές ανακαλύπτουν τον παλιό τομέα της πόλης.
Photos and more photos everywhere.  -  Φωτογραφίες παντού.

Sarah and many others. -  Η Σάρα και πολλοί άλλοι.
The amazing interior of the Town hall.
Το υπέροχο εσωτερικό του Δημαρχείου.
Chloe, Marta and Alexandra, feeling the luxurious touch of the place.
Η Χλόη, η Μάρθα και η Αλεξάνδρα, νιώθουν την πολυτέλεια του χώρου.
Happy faces for the great sightseeing. 
Ευτυχισμένα πρόσωπα για την ωραία ξενάγηση.

Mathilde and Pouline wishing us "A tout a l'heure", see you soon again!
Η Μαδίλτε και η Πουλέν μας εύχονται "Στο επανιδείν"!