Thursday, October 14, 2021

Cyherbia Botanical Park, Avgorou, Cyprus

Το Βοτανικό Πάρκο Cyherbia στο χωριό Αυγόρου

The Cyherbia gardens and Botanical Park is located in Avgorou Village, between Ayia Napa and Larnaca.
Οι κήποι Cyherbia με το Βοτανικό Πάρκο βρίσκονται στο χωριό Αυγόρου, μεταξύ Αγίας Νάπας και Λάρνακας.

Cyherbia Botanical Park is a unique place to visit for the whole day with your family and friends.
Το βοτανικό πάρκο Cyherbia είναι ένα μοναδικό μέρος για ολοήμερη επίσκεψη με την οικογένεια και τους φίλους σας.
There are smells, colours and tastes that wait for the visitor to explore through the dozens of aromatic plants and flowers that exist at the park.
Υπάρχουν μυρωδιές, χρώματα και γεύσεις που περιμένουν τον επισκέπτη να εξερευνήσει τα δεκάδες αρωματικά φυτά και λουλούδια που υπάρχουν στο πάρκο.

Cyherbia Botanical Park invites you to explore a world of plants all year round. They nurture your curiosity, creativity and discovery by helping you find fun things you can do on your visit.
Το Βοτανικό Πάρκο σας προσκαλεί ολόχρονα να εξερευνήσετε έναν κόσμο φυτών, που κεντρίζουν την περιέργεια και τη δημιουργικότητα. Με την ανακάλυψή τους θα βρείτε διασκεδαστικά πράγματα να κάνετε κατά την επίσκεψή σας.
The park features 10 themed organic herb gardens, a large hedge maze, a forest planted in the shape of the island, and a lavender meditation labyrinth.
Το πάρκο διαθέτει 10 θεματικούς οργανικούς κήπους με βότανα, έναν μεγάλο φράκτη λαβύρινθο, ένα δάσος φυτεμένο σε σχήμα της Κύπρου και έναν λαβύρινθο διαλογισμού λεβάντας.
Popi Nicolaides and her team look happy by the first impression of the park and the natural beauty surrounded it.
Η ομάδα της Πόπης Νικολαΐδου ευχαριστημένη από το πάρκο και τη φυσική ομορφιά που το περιβάλλει.
The park is home to most of the Mediterranean plant species. It is divided into 10 themed organic herb gardens, such as the «Aroma Garden», the «Traditional Cypriot Garden», the «Healer’s Garden», etc.
Το πάρκο φιλοξενεί τα περισσότερα είδη φυτών της Μεσογείου. Χωρίζεται σε 10 θεματικούς βιολογικούς κήπους με βότανα, όπως τον «Aroma Garden», τον «Παραδοσιακό Κυπριακό Κήπο», τον «Healer’s Garden» κ.λπ.
The Garden offers opportunities for learning and exploration for family members of all ages.
Ο κήπος προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση και εξερεύνηση για τα μέλη της οικογένειας όλων των ηλικιών.
As you explore the park you will see the plants which concern each of the following areas: Bath garden, therapeutic herbs, aromatic herbs, bug repellent herbs, herbs for women, herbs for relaxation, potpourri, cooking herbs, traditional Cypriot herbs.
Καθώς εξερευνάτε το πάρκο θα δείτε τα φυτά που αφορούν σε κάθε έναν από τους ακόλουθους τομείς: Κήπος μπάνιου, θεραπευτικά βότανα, αρωματικά βότανα, απωθητικά βότανα, βότανα για γυναίκες, βότανα για χαλάρωση, ποτ πουρί, βότανα μαγειρικής, παραδοσιακά κυπριακά βότανα.
Trek across the Gardens to see, smell, and touch edible plants, and take a nature walk through Plant Safari habitat gardens!
Ταξιδέψτε στους Κήπους, για να δείτε, να μυρίσετε και να αγγίξετε βρώσιμα φυτά και κάντε μια βόλτα στη φύση μέσα από τους κήπους των οικοτόπων κάνοντας ένα σαφάρι!
In the park they grow all kinds of certified organic Mediterranean herbs, which are used in the production of teas, essential oils and cosmetics.
Στο πάρκο καλλιεργούνται κάθε είδους πιστοποιημένα βιολογικά μεσογειακά βότανα, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσαγιού, αιθέριων ελαίων και καλλυντικών.
Philip and Angeliki ready for an interesting walk to discover the so many and unique beauties of the park.
Ο Φίλιππος και η Αγγελική έτοιμοι για ένα ωραίο περίπατο, για να ανακαλύψουν τις πολλές και μοναδικές ομορφιές του πάρκου.
Enjoy a relaxing walk and have fun while learning more about Cypriot herbs.
Απολαύστε έναν χαλαρωτικό περίπατο και διασκεδάστε μαθαίνοντας περισσότερα για τα κυπριακά βότανα.
An educational and relaxing walk around the 10 themed herb gardens. There are educational game sheets for all ages!
Μια εκπαιδευτική και χαλαρωτική βόλτα στους 10 θεματικούς κήπους με βότανα. Υπάρχουν εκπαιδευτικά φυλλάδια παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες!
The side is ablaze with a riot of colourful plants.
Ο χώρος φλέγεται από μια πανδαισία πολύχρωμων φυτών.
Children get a game sheet with educational activities to play in all areas of the park.
Τα παιδιά παίρνουν ένα φυλλάδιο παιχνιδιού με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να παίξουν στους χώρους του πάρκου.
Cyprus is a paradise as far as flora is concerned especially in the spring months of March and April.
Η Κύπρος είναι ένας παράδεισος σ' ό,τι αφορά τη χλωρίδα, ιδιαίτερα δε τους ανοιξιάτικους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
The Garden gives kids a chance to gently explore plants in bloom and to learn about plants.
Ο Κήπος δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εξερευνήσουν φυτά σε ανθοφορία και να μάθουν περισσότερα για τα φυτά.
Cyherbia frequently hosts festivals and celebrations, such as the Lavender Festival or the Fairy Folk Festival, and many others.
Η Cyherbia φιλοξενεί συχνά φεστιβάλ και εορτασμούς, όπως το Φεστιβάλ Λεβάντας ή το Λαϊκό Φεστιβάλ Νεράιδας και πολλά άλλα.
A fun day out in nature like no other!
Μια διασκεδαστική μέρα στη φύση, όπως καμία άλλη!
Visitors have the opportunity to walk around in the only place in Cyprus which is especially formed with jasmine. Jasmine is also distilled at the park to create essential oils.
Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στο μοναδικό μέρος της Κύπρου που είναι ειδικά διαμορφωμένο με γιασεμί. Το γιασεμί αποστάζεται επίσης στο πάρκο για να παραχθούν αιθέρια έλαια.
Kids spent magical time walking around the park where there are a fantastic number of plants.
Τα παιδιά περνούν μαγικά περπατώντας στο πάρκο όπου υπάρχει φανταστικός αριθμός φυτών.
How are plants alike and different? Where do birds make their homes at The Botanical Gardens? How many food sources for wild animals can you find in the Gardens? And, where do you see insects at the Gardens?
Πώς είναι τα φυτά όμοια και διαφορετικά; Πού κάνουν τα πουλιά τις φωλιές τους; Πόσες πηγές τροφής για άγρια ζώα μπορείτε να βρείτε στους Κήπους; Και, πού βλέπετε έντομα στους κήπους;
Philip & Angela embark on an expedition through the gardens recording their observations and completing the list given to them in the entrance.
Ο Φίλιππος & η Αγγελική ξεκινούν μια αποστολή μέσα στους κήπους καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους και συμπληρώνοντας τη λίστα που τους δόθηκε στην είσοδο.
As you see more greenery your understanding and appreciation for the nature will be increased.
Καθώς βλέπετε περισσότερο πράσινο, η κατανόηση και η εκτίμησή σας για τη φύση θα αυξηθεί.

Each investigation leaflet encourages kids to use their observation skills and senses while exploring the Gardens.
Κάθε φυλλάδιο έρευνας ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις αισθήσεις τους κατά την εξερεύνηση των Κήπων.

You'll spend hours meandering through park footpaths, discovering a wealth of nature and posing for photos with the charming array of plants.
Θα περάσετε ώρες περιπλανώμενοι στα μονοπάτια του πάρκου, ανακαλύπτοντας έναν πλούτο της φύσης και ποζάροντας για φωτογραφίες με τη γοητευτική σειρά φυτών.
Challenge yourself by finding your way out of the big maze and take gorgeous pictures on top of the watchtower inside the maze.
Προκαλέστε τον εαυτό σας για να βρει τη έξοδο από τον μεγάλο λαβύρινθο και τραβήξτε υπέροχες φωτογραφίες από το παρατηρητήριο ψηλά.
There is a large hedge maze — the only labyrinth of its kind in Cyprus. A walk down this maze is sure to become a fun experience for the entire family.
Υπάρχει ένας μεγάλος λαβύρινθος - ο μοναδικός στο είδους του στην Κύπρο. Μια βόλτα σ’ αυτόν τον λαβύρινθο σίγουρα θα γίνει μια διασκεδαστική εμπειρία για όλη την οικογένεια.
Take a trek through the wilds of the Botanic Garden to discover the amazing world of plants.
Κάντε μια βόλτα στις άγριες περιοχές του Βοτανικού Κήπου για να ανακαλύψετε τον εκπληκτικό κόσμο των φυτών.
This area is a specially formed forest area that is made up of indigenous trees and bushes which form the map of Cyprus.
Αυτή η περιοχή είναι μια ειδικά διαμορφωμένη δασική περιοχή που αποτελείται από δέντρα και θάμνους που σχηματίζουν τον χάρτη της Κύπρου.
Discover the indigenous trees of Cyprus in a woodland shaped in the shape of our island with Cypress trees.
Ανακαλύψτε τα τοπικά δέντρα της Κύπρου σ’ ένα δάσος από κυπαρίσσια με σχήμα του νησιού μας.
As you pass through the forest you can reveal the seven wonders of the island that are found in different areas in Cyprus.
Καθώς περνάτε μέσα από το δάσος μπορείτε να αποκαλύψετε τα επτά θαύματα του νησιού που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Κύπρου.
A small paradise for all senses.
Ένας μικρός παράδεισος για όλες τις αισθήσεις.
They make top quality natural products with their own herbs and essential oils.
Εδώ Φτιάχνουν φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με τα βότανα και αιθέρια έλαια.
There are special educational and fun activities available for kids.
Υπάρχουν ειδικές εκπαιδευτικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά.
Botanical gardens are places where art works with nature, and people sculpt the landscape to please the senses and spark the imagination.
Οι βοτανικοί κήποι είναι μέρη όπου η τέχνη λειτουργεί με τη φύση και οι άνθρωποι σμιλεύουν το τοπίο για να ευχαριστήσουν τις αισθήσεις και να πυροδοτήσουν τη φαντασία.
Kids will learn the answers to their nature questions after filling out one leaflet, which focus on animals, birds, insects, nature words, and, of course, plants!
Τα παιδιά θα μάθουν τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους για τη φύση αφού συμπληρώσουν ένα από τα φυλλάδια, τα οποία εστιάζονται σε ζώα, πουλιά, έντομα, λέξεις της φύσης και, φυσικά, φυτά!

The garden also operates a distillery of essential oils, and a cafeteria in which you can relax and enjoy herbal tea as well as others.
Ο κήπος λειτουργεί επίσης ένα αποστακτήριο αιθέριων ελαίων και μια καφετέρια στην οποία μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε ένα τσάι από βότανα καθώς και άλλα.
There is an herbal shop that sells a large variety of herbal teas, oils, remedies made on the premises. Visitors can observe the process of making essential oils in a special distillation room.
Υπάρχει ένα κατάστημα με βότανα που πουλά μια μεγάλη ποικιλία από τσάι από βότανα, έλαια, φάρμακα που παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παρασκευής αιθέριων ελαίων σε ειδικό δωμάτιο απόσταξης.
This is not a play park although there is a small play area. This is a place where kids can learn about their native plant heritage and other aspects of natural history.
Αυτό δεν είναι πάρκο παιχνιδιού παρόλο που υπάρχει μια μικρή γωνιά για παιγνίδι. Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν για την τοπική φυτική κληρονομιά και άλλες πτυχές της φυσικής ιστορίας.


Sunday, October 10, 2021

Sculpture Park, Ayia Napa - Cyprus

Ayia Napa Sculpture Park Part I' 
Πάρκο Γλυπτικής, Αγία Νάπα - Κύπρος Μέρος Ι'

The Sculpture Park in Ayia Napa city is an important cultural project. It is a reference point and jewel of the city, the first of its kind in the Province of Famagusta.
Το Πάρκο Γλυπτικής στην Αγία Νάπα είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό έργο. Αποτελεί σημείο αναφοράς και στολίδι της πόλης, το πρώτο στο είδος του στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου.
Sculpture Park inspires, educates, and delights with contemporary art through sculptures —is a magical, welcoming place for children to learn and engage with art, says Popi Nicolaides.
Το Πάρκο Γλυπτικής εμπνέει, εκπαιδεύει και τέρπει με τη σύγχρονη τέχνη μέσω των γλυπτών. Είναι ένας μαγικός, φιλόξενος χώρος για τα παιδιά, να μάθουν και να ασχοληθούν με την τέχνη, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
Open in May, 2014 this 20,000 sq.m. with wild rock offers an enchanting sculpture trail waiting to be discovered by foot, against breathtaking views of the blue sea.
Άνοιξε τον Μάιο του 2014. Αυτή η έκταση 20,000 τ.μ προσφέρει ένα μαγευτικό μονοπάτι γλυπτικής με εκπληκτική θέα στη γαλάζια θάλασσα, που περιμένει να το ανακαλύψετε.
Walking through the Park is a wonderful experience. It is like walking in an enchanted miraculous land, peaceful and harmonious as well as stimulating.
Περπατώντας μέσα από το πάρκο είναι μια θαυμάσια εμπειρία, είναι σαν να περπατάς σε μια μαγεμένη θαυματουργή γη, ειρηνική και αρμονική, που σε τονώνει.
The Sculpture Park in Ayia Napa is an enchanting place to visit and is suitable for all ages and tastes.
Το Πάρκο Γλυπτικής στην Αγία Νάπα είναι ένα μαγευτικό μέρος για επίσκεψη και είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και τα γούστα.
The open air sculpture museum features both large and small works of art created by more than 40 sculptors from around the world.
Το υπαίθριο μουσείο γλυπτικής διαθέτει μεγάλα όσο και μικρά έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν από περισσότερους από 40 γλύπτες από όλο τον κόσμο.
They're a delight to explore with kids, where even the most reluctant visitors will be mesmerised by the monumental works of art.
Είναι ευχάριστη η εξερεύνηση με παιδιά, όπου ακόμη και οι πιο απρόθυμοι επισκέπτες θα μαγευτούν από τα μνημειώδη έργα τέχνης.
The park contains interesting and huge works of abundant conceptions, Different styles and diversified materials.
Το πάρκο περιλαμβάνει ενδιαφέροντα και γιγαντιαία έργα με διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικά στυλ και διαφοροποιημένα υλικά.

The Sculpture Park features works of art with topics from history and mythology to the curiously abstract.
Το Πάρκο Γλυπτικής διαθέτει έργα τέχνης με θέματα από την ιστορία, τη μυθολογία έως τα πιο περίεργα κι αφηρημένα.

"Aphrodite" the Goddess of beauty and love by Serhii Sbitniev from Russia. This composition represents the process of coming out of Aphrodite from a shell to the sandy bank of island Cyprus.
"Αφροδίτη" η θεά της ομορφιάς και της αγάπης από τον  Ρώσο Serhii Sbitniev. Αυτή η σύνθεση αντιπροσωπεύει τη διαδικασία εξόδου της Αφροδίτης από ένα όστρακο στην αμμώδη όχθη της Κύπρου.
Innovative, educational and joyfully interactive, a visit to a sculpture park is another good way to enjoy art with kids.
Καινοτόμα, εκπαιδευτική και διασκεδαστική, η επίσκεψη σ’ ένα πάρκο γλυπτικής είναι ακόμη ένας καλός τρόπος για να απολαύσετε την τέχνη με τα παιδιά.
The sculptures bring to the landscape the exceptional spirit of each country that they represent.
Τα γλυπτά φέρνουν στο τοπίο το εξαιρετικό πνεύμα της κάθε χώρας που εκπροσωπούν.
"Sailing - The Journey" by Maria Grazia Collini from Italy. The concept: ‘Sails and boat are symbols of the journey, (Odysseus, Jason and the Argonauts…) Metaphor of the desire of knowledge, of becoming experts in the world, adventure and courage in facing the risks of living.’
"Ιστιοπλοΐα - Το ταξίδι" της Μαρίας Γκράτσια Κολίνι από την Ιταλία. Η ιδέα: «Tα πανιά και το σκάφος είναι σύμβολα του ταξιδιού, (Οδυσσέας, Ιάσονας και Αργοναύτες...) Μεταφορά της επιθυμίας για γνώση, να μάθουμε τον κόσμο, της περιπέτειας και του θάρρους στην αντιμετώπιση των κινδύνων της ζωής».
"Exiles" by Beáta Rostás from Hungary. The concept: Man and woman strongly connected, embracing each other. Man is trying to protect his woman, not to see any trouble, just hold the baggage and go forward, leaving cities, countries, until they find their place, their home. Our body is our home, the house and the place of all , where we can be with our family. Home is where your beloved ones are.
«Εξόριστοι» της Μπεάτα Ροστάς από την Ουγγαρία. Η ιδέα: Άνδρας και γυναίκα έντονα συνδεδεμένοι, αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον. Ο άντρας προσπαθεί να προστατέψει τη γυναίκα του, να μην έχει κανένα πρόβλημα, απλά κρατώντας τις αποσκευές, προχωράνε, αφήνοντας πόλεις και χώρες, μέχρι να βρουν το δικό του μέρος το σπίτι τους. Το σώμα μας είναι το σπίτι μας, είναι το παν, όπου μπορούμε να είμαστε με την οικογένειά μας. Το σπίτι μας είναι εκεί που βρίσκονται οι αγαπημένοι σας.
The goal through the creation of this magnificent project, is to promote the Arts and Culture, to offer to the public, breaths of culture and an enviable space, which they will enjoy and enjoy.
Στόχος μέσα από τη δημιουργία αυτού του μεγαλεπήβολου έργου, είναι να προαγάγει τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, να προσφέρει στους πολίτες, ανάσες πολιτισμού κι ένα αξιοζήλευτο χώρο, τον οποίο θα χαίρονται και θα απολαμβάνουν.
"Hippopotamus" by Alex Welch from U.K. The concept: The hippopotamus waits and watches with elegance, admiring everything that surrounds it.
"Ιπποπόταμος": Έργο του Βρετανού Alex Welch. Ο ιπποπόταμος περιμένει και παρακολουθεί με κομψότητα, θαυμάζοντας όλα όσα το περιβάλλουν.
By encouraging children to play and visit such an art place, it is creating lifelong learners.
Η ενθάρρυνση των παιδιών να παίζουν και να επισκέπτονται ένα τέτοιο χώρο τέχνης, δημιουργεί άτομα που ενδιαφέρονται στη δια βίου μάθηση.
Pegasus, in Greek mythology, a winged horse that sprang from the blood of the Gorgon Medusa as she was beheaded by the hero Perseus. ... The winged horse became a constellation and the servant of Zeus.
Ο Πήγασος, στην ελληνική μυθολογία, ήταν ένα φτερωτό άλογο που ξεπήδησε από το αίμα της Γοργόνας Μέδουσας καθώς αποκεφαλίστηκε από τον ήρωα Περσέα. ... Το φτερωτό άλογο έγινε αστερισμός και υπηρέτης του Δία.
"The View" by Roland Hoft from Germany. The concept: "Or The window to the sea. The natural bathing her feet in the sea, which give her energy, fertility and beauty. She is sitting on her island and looks at the sea. Come and look through this view of nature, to feel the sea and its deep soul".
"Η Θέα" του Roland Hoft από τη Γερμανία. Η ιδέα: "Το παράθυρο προς τη θάλασσα. Το φυσικό μπάνιο των ποδιών της στη θάλασσα, που της δίνουν ενέργεια, γονιμότητα και ομορφιά. Κάθεται στο νησί της και κοιτάζει τη θάλασσα. Ελάτε να κοιτάξετε μέσα από αυτή τη θέα της φύσης, να νιώσετε τη θάλασσα και τη βαθιά ψυχή της".
More than just fun, art is vital to a young brain’s cognitive, psychomotor, social and emotional development.
Περισσότερο από απλή διασκέδαση, η τέχνη είναι ζωτικής σημασίας για τη γνωστική, ψυχοκινητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη ενός νεαρού εγκεφάλου.
It can be challenging to bring young children to an art park when they don't know to read, and no prior knowledge of the subject. By introducing short visits to your children, it is actually doing more than just teaching them information on a subject.
Μπορεί να είναι δύσκολο να πάρουμε τα μικρά παιδιά σε ένα πάρκο τέχνης όταν δεν γνωρίζουν ανάγνωση και δεν έχουν καμία προηγούμενη γνώση επί του θέματος. Εισάγοντας όμως τα παιδιά με μικρές επισκέψεις, στην πραγματικότητα κάνει περισσότερο καλό από την απλή διδασκαλία σ' ένα θέμα.
In today’s world of digital photography and social media, many people are looking for a unique shot of themselves or friends to share. Sculpture parks provide many such opportunities that you just can’t experience anywhere else.
Στον σημερινό κόσμο της ψηφιακής φωτογραφίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί άνθρωποι αναζητούν μια μοναδική φωτογράφιση του εαυτού τους ή των φίλων τους για να το μοιραστούν. Τα πάρκα γλυπτικής προσφέρουν πολλές τέτοιες ευκαιρίες που δεν μπορείτε να έχετε οπουδήποτε αλλού.
This huge sculpture of Aphrodite sparked many questions and discussions by Philip and Angela says Popi Nicolaides.
Αυτό το τεράστιο γλυπτό της Αφροδίτης προκάλεσε πολλές ερωτήσεις και συζητήσεις από τον Φίλιππο και την Αγγελική λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
A place where children are exposed to opportunities that spark creative moments.
Ένα μέρος όπου τα παιδιά εκτίθενται σε ευκαιρίες που πυροδοτούν δημιουργικές στιγμές.
One major advantage of a sculpture park is having multiple pieces together in one place. Almost all art pieces have plaques with title and artist information.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενός πάρκου γλυπτικής είναι ότι πολλά κομμάτια μαζί βρίσκονται σ’ ένα μέρος. Τα περισσότερα έχουν πλακέτες με τίτλο και πληροφορίες για τον καλλιτέχνη.
No doubt that museums, galleries, exhibitions, fairs and art parks inspire us to wonder, imagine and dream of possibilities that are beyond what we know.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μουσεία, γκαλερί, εκθέσεις και πάρκα τέχνης μας εμπνέουν για να αναρωτηθούμε, να φανταστούμε και να ονειρευτούμε δυνατότητες που είναι πέρα από αυτές που γνωρίζουμε.
This gem is a fine sculpture park for kids as well, with quirky pieces that encourages imagination and play around.
Αυτό το ωραίο 
πάρκο γλυπτικής είναι ένα στολίδι για τα παιδιά επίσης, με ιδιόμορφα κομμάτια που ενθαρρύνει τη φαντασία και το παιχνίδι.
The Sculpture Park reveals to visitors a cross-section of how contemporary artists work outdoors, and how outdoor art enters into complex dialogues with sites and environmental conditions.
Το Πάρκο Γλυπτικής αποκαλύπτει στον επισκέπτη μια διατομή, του πώς οι σύγχρονοι καλλιτέχνες εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, και πώς η υπαίθρια τέχνη προκαλεί πολύπλοκους διαλόγους για το χώρο και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Absolutely stunning views of the blue sea in the background. The sculpture titled "Gate" is one of the most popular ones and perhaps nobody pass by without taking a picture.
Υπέροχη θέα της γαλάζιας θάλασσας στο βάθος. Το γλυπτό με τίτλο "Πύλη" είναι ίσως ένα από τα πιο δημοφιλή έργα και συνήθως κανείς δεν το προσπερνάει χωρίς να τραβήξει μια φωτογραφία.
The park is decorated by impressive sculptures. The majority were created by famous artists who took part in Ayia Napa’s annual Sculpture Symposium.
Το πάρκο είναι διακοσμημένο με εντυπωσιακά γλυπτά. Η πλειοψηφία των οποίων δημιουργήθηκε από διάσημους καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος στο ετήσιο Συμπόσιο Γλυπτικής της Αγίας Νάπας.
"Ancestral” by Jose Miguel Carcamo Fonseca from Chile. "Conceptually work referred to Atacama desert in northern Chile. They have a host of mysteries and beliefs in their ancient mythology for diversity of people who lived among the Coast Sea and interior or desert. 
"Προγονικά" του Jose Miguel Carcamo Fonseca από τη Χιλή. "Εννοιολογικά το έργο αναφέρεται στην έρημο Ατακάμα στη βόρεια Χιλή. Εκεί που υπάρχουν πολλά μυστήρια και πεποιθήσεις στην αρχαία μυθολογία τους για την ποικιλία των ανθρώπων που ζούσαν στην ακτή της θάλασσας και στο εσωτερικό ή στην έρημο της χώρας.
"The rock & its story", creators: Christos Askotis – ceramist and Louizos Sergiou - art painter. The "Rock" symbolizes traditional life in Cyprus: its beautiful beaches, castles, monasteries, small mountain churches and traditional houses with their courtyards. Traditional activities including dancing, weddings, baptisms and funerals. Occupations like fishermen, agricultural workers, shepherds.
Ο βράχος και η ιστορία του. Δημιουργοί: Χρίστος Ασκώτης - Κεραμίστας Λοϊζος Σεργίου - Ζωγράφος. O "βράχος" συμβολίζει την Κύπρο και εξιστορεί την παραδοσιακή ζωή της Κύπρου τις διάφορες εκφάνσεις. Χώροι όπως κάστρα, μοναστήρια, εξωκλήσια, παραλίες, παραδοσιακά σπίτια, αυλές. Παραδοσιακές εργασίες των κυπρίων, χοροί, γάμοι, ψάρεμα. Λειτουργίες στα μοναστήρια, βαφτίσεις.
An interesting challenge for Philip and Angela that immediately captivate their attention. Walk through an exhibit that expose children to new ideas and concepts.
Μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για τον Φίλιππο και την Άντζελα που μαγνητίζει αμέσως την προσοχή τους. Περίπατος σ’ ένα εκθεσιακό χώρο που εκθέτει τα παιδιά σε νέες ιδέες και έννοιες.
Artists from all over the world have come together to present this Cultural open air display of art. These artists have made great contributions to their field to present this splendid array of art which depict themes that are mainly influenced by Greek Mythology.
Kαλλιτέχνες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να παρουσιάσουν αυτήν την Πολιτιστική υπαίθρια έκθεση τέχνης. Οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν κάνει μεγάλη συνεισφορά στον τομέα τους για να παρουσιάσουν αυτήν την υπέροχη σειρά τέχνης που απεικονίζει θέματα που επηρεασμένα κυρίως από την Ελληνική Μυθολογία.

Sculpture called "The protector winged Lion" by the Peruvian sculptor Aldo Shiroma.
Γλυπτό που ονομάζεται "Λιοντάρι ο φτερωτός προστάτης" από τον Περουβιανό γλύπτη Aldo Shiroma.
Grandparents, parents and children can all enjoy a wonderful day out as can art enthusiasts. Photographers are also keen to discover the delights of the park with their cameras.
Παππούδες, γονείς και παιδιά μπορούν όλοι να απολαύσουν μια υπέροχη μέρα, όπως και οι λάτρεις της τέχνης. Οι φωτογράφοι είναι επίσης έτοιμοι να ανακαλύψουν τις απολαύσεις του πάρκου με τις φωτογραφικές τους μηχανές.