Tuesday, October 30, 2018

Brussels - Belgium

Brussels, The capital of European Union 
Βρυξέλλες, η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Part II'     -     Μέρος ΙI΄
Brussels, “Capital of Europe” – it sounds modern, thrusting and perhaps a little soulless. But Brussels is none of these things. Instead it is a city on a human scale.
Η «Πρωτεύουσα της Ευρώπης» Βρυξέλλες, ακούγεται μοντέρνα, δυναμική και ίσως λίγο άψυχη. Αλλά, οι Βρυξέλλες δεν είναι τίποτε από όλα αυτά. Αντ 'αυτού, είναι μια πόλη ανθρώπινη.
Virtually, all you want to see and visit is within walking distance), in touch with its medieval origins.
Ουσιαστικά, όλα όσα θέλετε, να δείτε και να επισκεφθείτε 
με τις μεσαιωνικές της καταβολές, βρίσκονται σε κοντινή απόσταση .
This was the city of Brueghel, Magritte, Victor Horta (inventor of Art Nouveau architecture), Hergé (creator of Tintin) and Jacques Brel, and it does not take long to see why they were attached to it.
Αυτή ήταν η πόλη των Μπρουγκέλ, Μαγκρίτε, Βίκτωρ Χορτά (εφευρέτης της αρτ νουβό αρχιτεκτονικής), Ερζέ) (δημιουργός του Τεντέν) και Τζακς Μπρελ και δεν χρειάζεται πολύ, για να δούμε γιατί ήταν συνδεδεμένοι με αυτό.

Beneath its self-effacing veneer lie numerous treasures – first-rate collections of art, supreme cooking, unique beers, and master-chocolatiers.
Κάτω από τη λάμψη, της πόλης βρίσκονται πολυάριθμοι θησαυροί - πρώτης τάξεως συλλογές τέχνης, υπέρτατο φαγητό, μοναδικές μπύρες και υπέροχες σοκολάτες.
French and Dutch are the two main native languages of Brussels (all street signs are written in both); English is widely spoken.
Τα γαλλικά και τα ολλανδικά είναι οι δύο κύριες γλώσσες των Βρυξελλών (όλες οι οδικές πινακίδες είναι γραμμένες και στις δύο). Τα αγγλικά ομιλούνται ευρέως.
As headquarters of many European institutions, Brussels might also be considered something of a capital for the European Union.
Ως έδρα πολλών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να θεωρηθούν κάτι σαν πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
A good start at the historic heart: Brussels’ magnificent Grand Place – a place for gawping in wonderment.
Ένα καλό ξεκίνημα γνωριμίας της πόλης από την ιστορική καρδιά της: τη μεγαλόπρεπη Μεγάλη Πλατεία των Βρυξελλών - ένα μέρος για να περιπλανηθείτε με θαυμασμό.

Manthos Marvommatis exploring Brussels' magnificent Grand Square, a beautiful collection of baroque guildhalls, museums and sidewalk cafes at the heart of the city.
Ο Μάνθος Μαυρομμάτης εξερευνώντας την υπέροχη Μεγάλη Πλατεία των Βρυξελλών, με μια όμορφη συλλογή από κτίρια μπαρόκ, μουσεία και καφετέριες στην καρδιά της πόλης.

Joseph Hadjihannas is impressed by the striking buildings and their stunning architecture.
Ο Ιωσήφ Χατζηχάννας είναι εντυπωσιασμένος από τα καταπληκτικά κτίρια και την εκπληκτική αρχιτεκτονική τους.
The Museum of the City of Brussels is located in the Grand Place in Brussels. It is dedicated to the history and folklore of the City of Brussels, its development from its beginnings to today.
Το Μουσείο της Πόλης των Βρυξελλών βρίσκεται στη Μεγάλη Πλατεία, της πόλης. Είναι αφιερωμένο στην ιστορία και τη λαογραφία της πόλης, την ανάπτυξή της από την αρχή μέχρι σήμερα.
Phivos Nicolaides & Manthos Mavrommatis in one of Europe's more beautiful squares.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης & Μάνθος Μαυρομμάτης σε μια από τις πιο όμορφες πλατείες της Ευρώπης.

On 21 July 1831, Leopold I, the first King of the Belgians, ascended the throne, undertaking the destruction of the city walls and the construction of many buildings.
Στις 21 Ιουλίου 1831 ο Λεοπόλδος πρώτος βασιλιάς των Βέλγων, ανέβηκε στο θρόνο, αναλαμβάνοντας την καταστροφή των τειχών της πόλης και την κατασκευή πολλών κτιρίων.
Pandelis Polybiou, in the Grand Place which is surrounded by a range of beautiful 300-year-old buildings. In the evening, lit by bright illumination, it is simply ravishing. Some evenings a music and light show is provided with the buildings serving as a canvas.
Ο Παντελής Πολυβίου στη Μεγάλη Πλατεία, περιτριγυρισμένη από μια σειρά από όμορφα κτίρια 300 ετών. Το βράδυ, φωτισμένη είναι απλά λαμπερή. Ορισμένα βράδια διοργανώνονται εκδηλώσεις μουσικής και τα φώτα με τα κτήρια να χρησιμεύουν ως καμβάς.

The town hall is a magnificent Gothic building that dominates the square. Brussels’ city hall is rated as the most splendid civic building in Europe.
Το δημαρχείο είναι ένα υπέροχο γοτθικό κτίριο που δεσπόζει στην πλατεία. Έχει αξιολογηθεί ως το πιο ωραίο δημοτικό κτίριο στην Ευρώπη.

The Town Hall of the City of Brussels is a Gothic building from the Middle Ages. It is located on the famous Grand Place in Brussels, Belgium, opposite the Museum of the City of Brussels.
Το Δημαρχείο της Πόλης των Βρυξελλών είναι ένα γοτθικό κτίριο από τον Μεσαίωνα. Βρίσκεται στη διάσημη Μεγάλη Πλατεία στις Βρυξέλλες, απέναντι από το Μουσείο της Πόλης των Βρυξελλών.

 
It is the only remaining medieval building of the Grand Place and is considered a masterpiece of civil Gothic architecture.
Είναι το μοναδικό μεσαιωνικό κτίριο που παραμένει στη Μεγάλη Πλατεία και θεωρείται αριστούργημα αστικής γοτθικής αρχιτεκτονικής.
Joseph Hadjihannas at the Monument dedicated to the martyrs of the 1830 revolution.
Ο Ιωσήφ Χατζηχάννας στο Μνημείο αφιερωμένο στους μάρτυρες της επανάστασης του 1830.

In the center of the square there is a resplendent monument, underneath in a crypt, the bodies of the Martyrs who died during the revolution are buried. Today the square is an oasis of peace in the busy Brussels city center.
Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει ένα λαμπρό μνημείο και από κάτω σε μια κρύπτη βρίσκονται τα οστά των μαρτύρων, που πέθαναν κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Σήμερα η πλατεία είναι μια όαση γαλήνης στο πολυσύχναστο κέντρο των Βρυξελλών.

Besides the impressive architecture of the former stock exchange building, the neighborhood around The Bourse is trendy and vibrant.
Εκτός από την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του πρώην χρηματιστηρίου, η γειτονιά γύρω από αυτό είναι μοντέρνα και ζωντανή.
The Royal Museums of Fine Arts of Belgium are a group of art museums in Brussels, Belgium. They contain over 20,000 drawings, sculptures, and paintings, which date from the early 15th century to the present.
Τα Βασιλικά Μουσεία Καλών Τεχνών είναι μια ομάδα μουσείων τέχνης στις Βρυξέλλες. Περιλαμβάνουν πάνω από 20.000 σχέδια, γλυπτά και έργα ζωγραφικής, τα οποία χρονολογούνται από τις αρχές του 15ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Joseph Hadjihannas with the background of the Atomium which was built as the main pavilion and icon of the 1958 World Fair of Brussels. The construction of the Atomium was a technical feat.
Ο Ιωσήφ Χατζηχάννας με φόντο το Ατόμιουμ, που χτίστηκε ως το κύριο περίπτερο και σήμα της Παγκόσμιας Έκθεσης των Βρυξελλών του 1958. Η κατασκευή του Ατόμιουμ υπήρξε ένα τεχνικό κατόρθωμα.
Belgium's rich history has left impressive churches, town halls, castles and works of art, dating back to the early Middle Ages.
Η πλούσια ιστορία του Βελγίου έχει αφήσει εντυπωσιακές εκκλησίες, δημαρχεία, κάστρα και έργα τέχνης, που χρονολογούνται από τις αρχές του Μεσαίωνα.
Phivos Nicolaides in front of the Atomium, which was designed to last six months, for the 1958 World's Fair, but its popularity and success made it a major element of the Brussels landscape. In 2013, CNN named it Europe's most bizarre building!
Ο Φοίβος Νικολαΐδης μπροστά στο Ατόμιουμ. Σχεδιασμένο αρχικά για να διαρκέσει μόνο έξι μήνες. Επέζησε όμως και κατέστη δημοφιλές τουριστικό θέλγητρο, σε σημείο που μερικοί πιστεύουν πως είναι ένα εθνικό σύμβολο του Βελγίου. Το 2013, το CNN το περιέγραψε ως το πιο περίεργο κτίριο της Ευρώπης!

The magnificent Church of Our Lady of Finistère in the city center.
Η υπέροχη εκκλησίας της Παναγίας του Φινιστέρ στο κέντρο της πόλης.
The interior contains beautiful carvings. The stucco of the choir draws attention. As of 1988 the church was thoroughly renovated. The reopening of the church took place in May 2000 in the presence of the royal couple.
Το εσωτερικό περιέχει όμορφα γλυπτά. Ο γύψινος χώρος της χορωδίας προσελκύει την προσοχή. Από το 1988 η εκκλησία ανακαινίστηκε πλήρως. Η επανέναρξη της εκκλησίας πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2000 παρουσία του βασιλικού ζευγαριού.
Joseph Hadjihannas in the church of Our Lady of Finistere, which its construction began in 1713. The new church was supposed to replace an old chapel.
Ο Ιωσήφ Χατζηχάννας στην εκκλησίας της Παναγίας του Φινιστέρ, η κατασκευή, της οποίας ξεκίνησε το 1713. Η νέα εκκλησία αντικατέστησε ένα παλιό παρεκκλήσι.
A city with a history over 1000 years full of monuments, historical buildings withgreat architecture.
Πόλη με ιστορία πάνω από 1000 χρόνια γεμάτη μνημεία, ιστορικά κτίρια με πλούσια αρχιτεκτονική.
Brussels, is the second international city in the world, as measured by the number of headquarters of international organizations.
Οι Βρυξέλλες, είναι η δεύτερη διεθνής πόλη στον κόσμο, σε σύγκριση με τον αριθμό των κεντρικών γραφείων διεθνών οργανισμών.
There are about 90 museums, beautiful parks, fascinating walks, trendy restaurants and bars.
Διαθέτει 90 περίπου μουσεία, όμορφα πάρκα, συναρπαστικά σημεία για βόλτες, μοντέρνα εστιατόρια και μπαρ.
The cosmopolitan atmosphere of Brussels is further enhanced by picturesque medieval streets, lively squares, beautiful boulevards, impressive monuments and an active cultural life.
Η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα των Βρυξελλών ενισχύεται περαιτέρω από γραφικά μεσαιωνικά δρομάκια, ζωντανές πλατείες, όμορφες λεωφόρους, τα εντυπωσιακά μνημεία και την ενεργό πολιτιστική ζωή.
Phivos Nicolaides taking a walk around the Grand Place and exploring the architectural treasures Brussels hold.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης κάνει μια βόλτα στη Μεγάλη Πλατεία και εξερευνά τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς των Βρυξελλών.
Shopping in the trendy Dansaert area where you will find the latest up-and-coming Belgian designers showcasing their collections.
Για ψώνια στη μοντέρνα περιοχή Ντανσαέρτ, όπου θα βρείτε τις τελευταίες δημιουργίες των Βέλγων σχεδιαστών, που παρουσιάζουν τις συλλογές τους.
The population of the city of Brussels is one million and the population of Brussels metropolitan area is just over two million.
Ο πληθυσμός της πόλης των Βρυξελλών είναι ένα εκατομμύριο και της μητροπολιτικής περιοχής είναι πάνω από δυο εκατομμύρια.
Now days, it is a place and the home to many nationalities around the world, adding a cosmopolitan flavour to its atmosphere.
Σήμερα είναι ένας τόπος και η πατρίδα πολλών εθνικοτήτων από όλο τον κόσμο, προσθέτοντας ένα κοσμοπολίτικο άρωμα στην ατμόσφαιρα του.
A vibrant city full of life and beauties!   -   Μια ζωντανή πόλη γεμάτη ζωή και ομορφιές!
Daily city images.      -      Καθημερινές εικόνες της πόλης.
Explore Brussels - a city of fine food, café culture, Art Nouveau architecture and beautiful urban spaces.
Εξερευνήστε τις Βρυξέλλες - πόλη με εκλεκτό φαγητό, καφέ, αρτ νουβό αρχιτεκτονική και όμορφους αστικούς χώρους.
The Saint-Hubert Royal Galleries are an ensemble of glazed shopping arcades in Brussels, Belgium.
Οι γαλλικές γκαλερί Saint-Hubert είναι ένα συγκρότημα λαμπερών εμπορικών στοών στις Βρυξέλλες.
Being at the crossroads of cultures and playing an important role in Europe, Brussels fits the definition of the archetypal "melting pot", but still retains its own unique character.
Όντας στο σταυροδρόμι των πολιτισμών και παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, οι Βρυξέλλες ταιριάζουν με τον αρχέτυπο ορισμό ως «χωνευτήρι», αλλά, εξακολουθούν να διατηρούν το δικό τους μοναδικό χαρακτήρα.

Apart from the famous chocolates and beers there are many attractions that most visitors can’t imagine.
Εκτός από τις διάσημες σοκολάτες και μπύρες, υπάρχουν πολλά αξιοθέατα που οι περισσότεροι επισκέπτες δεν μπορούν να φανταστούν.
Brussels is a small city and as such it is an intimate and friendly one. Scenic streets. Chocolate paradise. Café culture.
Οι Βρυξέλλες είναι μια μικρή πόλη και ως εκ τούτου είναι οικεία και φιλική. Γραφικά δρομάκια. Παράδεισος της σοκολάτας. Κουλτούρα των καφετεριών.

There’s a strong tradition of street food in Belgium and, here in Brussels.
Υπάρχει μια ισχυρή παράδοση φαγητού στο δρόμο στο Βέλγιο και, εδώ στις Βρυξέλλες.
Find a good restaurant – and discover why the Belgians are famous for eating supremely well.
Βρείτε ένα καλό εστιατόριο - και ανακαλύψτε γιατί οι Βέλγοι είναι γνωστοί για το εξαιρετικό φαγητό τους.
There are plenty of amazing bars and restaurants to discover here. 
Υπάρχουν πολλά καταπληκτικά μπαρ και εστιατόρια για να ανακαλύψετε εδώ.
Brussels has many faces and you can find amazing architecture, museums, galleries, restaurants and shops.
Οι Βρυξέλλες έχουν πολλά πρόσωπα και μπορείτε να βρείτε εκπληκτική αρχιτεκτονική, μουσεία, γκαλερί, εστιατόρια και καταστήματα.
The first public toilets ever, were introduced by Roman Emperor Vespasian in 74 A.D. Τo this day they are still known in Italy as Vespasiani (Vespasians).
Οι πρώτες δημόσιες τουαλέτες, που εισήχθησαν ποτέ από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Βεσπασιανό το 74 μ.Χ. Σήμερα είναι γνωστές στην Ιταλία ως Βεσπασιάνι (Βεσπασιανοί).
An old-fashioned Vespasiano, or public urinal, still in use in the tiny town Morcone, province of Benevento, Italy.
Ένα παλιομοδίτικο Βεσπασιάνο ή δημόσιο ουρητήριο, εξακολουθεί, να χρησιμοποιείται στη μικρή πόλη Morcone, στην επαρχία Benevento της Ιταλίας.
Joseph Hadjihannas, a chocolate lover, indulges in a sampling of gourmet chocolates from one of Brussels renowned chocolatiers.
Ο Ιωσήφ Χατζηχάννας, εραστής της σοκολάτας, παραδίδεται σε μια δειγματοληψία γκουρμέ σοκολάτας, σε ένα από τα ξακουστά εργαστήρια σοκολατοποιίας των Βρυξελλών.
The city of Brussels is the capital of chocolate and beer, coffee and Art Nouveau, the surreal and comic!
Η πόλη των Βρυξελλών θεωρείται πρωτεύουσα της σοκολάτας και της μπίρας, του καφέ και της αρτ νουβό, του σουρεάλ και των κόμικ!
What a better place for Pandelis Polyviou a chocolate lover, to find the perfect palette-pleaser in a Chocolate paradise?
Το καλύτερο μέρος για τον Παντελή Πολυβίου, εραστή της σοκολάτας, για να βρει την τέλεια ευχαρίστηση σε μια πλάκα σοκολάτας!
Το διάσημο αγαλματάκι που κάνει και αυτό το "πιπί" του και αποτελεί μέρος από τα αξιοθέατα της πόλης.
Το Manneken-Pis (Μάνεκεν-Πι) συμβολίζει ένα μικρό αγόρι που, όταν έφταναν ξένοι εισβολείς, σκαρφάλωνε στα δέντρα και τους έδιωχνε κάνοντας «πιπί».
There are several legends behind this statue. The statue is dressed in costume several times each week, according to a published schedule which is posted on the railings around the fountain.
Υπάρχουν διάφοροι μύθοι πίσω από αυτό το άγαλμα. Το άγαλμα το ντύνουν με κοστούμι αρκετές φορές κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα, που αναρτάται στα κάγκελα γύρω από το σιντριβάνι.
Manneken Pis a well-known public sculpture in Brussels. It’s a famous Brussels landmark.
Το Μάνεκεν Πις ένα πολύ γνωστό δημόσιο γλυπτό στις Βρυξέλλες. Αποτελεί ένα γνωστό ορόσημο στις Βρυξέλλες.
Along with flowers and jewellery, chocolates are a traditional romantic gift and Belgium is world-famous for its chocolates.
Μαζί με τα λουλούδια και τα κοσμήματα, οι σοκολάτες είναι ένα παραδοσιακό ρομαντικό δώρο και το Βέλγιο είναι παγκοσμίως γνωστό για τις σοκολάτες του.