Saturday, March 31, 2018

Mournies village, Chania, Crete - Greece

The birthplace of Eleftherios Venizelos
Η γενέτειρα του Ελευθέριου Βενιζέλου
Mournies is a beautiful traditional village in Crete, in the middle of a green area full of plane trees and water springs. It is located here since the Byzantine era.
Οι Μουρνιές είναι ένα όμορφο παραδοσιακό χωριό στην Κρήτη, μέσα σε μια καταπράσινη περιοχή, γεμάτη πλατάνια και πηγές νερού. Βρίσκεται εδώ από τη βυζαντινή εποχή.
Mournies village is located four kilometers south of Chania, Crete. Its name comes from the mulberry (morus) tree.
Το χωριό Μουρνιές βρίσκεται τέσσερα χιλιόμετρα νότια των Χανίων. Η ονομασία του προέρχεται από το δέντρο μουρνιά, που σημαίνει μουριά.
The great Greek politician Eleftherios Venizelos, was born in Mournies village on August 23, 1864. 
Στις Μουρνιές γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου, 1864, ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος.
Elefthérios Venizélos was probably the most significant politician of modern Greece. 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ίσως ο πιο σημαντικός πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας.
Mournies is the birthplace of the statesman Eleftherios Venizelos, and his family house where he was born, after its renovation functions as a museum.
Οι Μουρνιές είναι η γενέτειρα του Ελευθερίου Βενιζέλου και εκεί σώζεται το σπίτι όπου γεννήθηκε, το οποίο μετά την ανακαίνιση του, λειτουργεί σήμερα ως μουσείο.
Eleftherios Kyriakou Venizelos; (23 August 1864 – 18 March 1936) was an eminent Greek leader of the Greek national liberation movement and a charismatic statesman of the early 20th century remembered for his promotion of liberal-democratic policies.
Ελευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος (23 Αυγούστου 1864 - 18 Μαρτίου 1936) ήταν εξέχον ηγέτης του ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος και ένας χαρισματικός πολιτικός των αρχών του 20ού αιώνα, που μνημονεύεται για την προώθηση τη φιλελεύθερη, δημοκρατική πολιτική.
As leader of the Liberal Party, he was elected several times, in total eight, as Prime Minister of Greece, serving from 1910 to 1920 and from 1928 to 1933. Venizelos had such profound influence on the internal and external affairs of Greece that he is credited with being "the maker of modern Greece", and is still widely known as the "Ethnarch".
Ως αρχηγός του Φιλελεύθερου Κόμματος εξελέγη αρκετές φορές, συνολικά οκτώ, πρωθυπουργός της Ελλάδας, που υπηρετούσε από το 1910 έως το 1920 και από το 1928 έως το 1933. Ο Βενιζέλος είχε τόσο βαθιά επιρροή στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, πιστώνεται με το ότι είναι «ο δημιουργός της σύγχρονης Ελλάδας» και εξακολουθεί να είναι ευρέως γνωστός ως «Εθνάρχης».
Πρόκειται για ένα τυπικό κρητικό σπίτι της εποχής, πετρόχτιστο, διώροφο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πλατεία του χωριού.
It is a typical Cretan house of the time, a two storey stone built house, which is located near the village square.
Το σπίτι ανήκε στον πατέρα του Ελευθερίου, Κυριάκο Βενιζέλο (1816 - 1883), στο οποίο είχε γεννηθεί και ο ίδιος.
The house belonged to Eleftherios' father, Kyriakos Venizelos (1816 - 1883), in which he was also born.
The visitor can see Venizelos' children's cradle, which is preserved, as well as rich photographic material with characteristic moments from his personal and political course.
Ο επισκέπτης μπορεί να δει την παιδική κούνια του Βενιζέλου, η οποία διατηρείται, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την προσωπική και πολιτική του πορεία.
In this house Venizelos lived the first two years of his life, because in 1866 the great Cretan Revolution erupted and the whole family was forced to banish in Ermoupolis of Syros to avoid the massacres of the Ottoman authorities because of his father's revolutionary activity.
Στο σπίτι αυτό ο Βενιζέλος έζησε τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του, γιατί το 1866 ξέσπασε η μεγάλη Κρητική Επανάσταση και όλη η οικογένεια αναγκάστηκε να εξοριστεί στην Ερμούπολη της Σύρου, για να αποφύγουν τις σφαγές των οθωμανικών αρχών, λόγω της επαναστατικής δράσης του πατέρα του.
In 1872 after an amnesty given by the Sultan they returned to Chania and since then Eleftherios has spent some summers of his childhood in Mournies.
Το 1872 μετά από αμνηστία που έδωσε ο Σουλτάνος επέστρεψαν στα Χανιά και έκτοτε ο Ελευθέριος πέρασε μερικά καλοκαίρια των παιδικών του χρόνων στις Μουρνιές.
His brother and sisters were: Agathoklis (1861 - 1896), physically and intellectually disabled, Katia (1858-1936), wife of Constantine Mitsotaki, Evanthia (1870-1942), wife of Vassilios Saridakis, Marigo (1846-1906), wife of merchant George Yannoudakis and Eleni (1852 - 1910), wife of the accountant Andreas Nostrakis.
Τα αδέλφια του ήσαν: ο Αγαθοκλής (1861 - 1896), που ήταν σωματικά και πνευματικά ανάπηρος, η Κατίγκω (1858 - 1936), σύζυγο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η Ευανθία (1870 - 1942), σύζυγο Βασιλείου Σαριδάκη, η Μαριγώ (1846 - 1906), σύζυγο του εμπόρου Γεωργίου Γιαννουδάκη και η Ελένη (1852 - 1910), σύζυγο του λογιστή Ανδρέα Νοστράκη.
Mournies village is now seen as part of Chania city. It has more of a city style than a village style.
Οι Μουρνιές θεωρούνται πλέον ως τμήμα της πόλης των Χανίων. Έχει περισσότερο το στυλ μιας πόλης, παρά για ένα χωριό. 
The big and beautiful church dedicated to the Life-giving Font (Zoodochos Pigi), just on the main road of the village.
Ο μεγάλος και ωραίος ναός της Ζωοδόχου Πηγής, στον κύριο δρόμο του χωριού, ελάχιστα μέτρα από το πατρικό σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου.
The church was founded in 1978.
Η εκκλησία θεμελιώθηκε το 1978.
The area is semi-hilly and from many places there is a beautiful view over the north coast and the Bay of Souda.
Η περιοχή είναι ημι-λοφώδης και από πολλές περιοχές υπάρχει όμορφη θέα στη βόρεια ακτή και στον κόλπο της Σούδας.
Simple houses and manors differentiate with a quaint, but yet beautiful architecture, which is met in the region.
Σπίτια απλά ή αρχοντόσπιτα, διακρίνονται από μια ιδιότυπη αλλά συνάμα και όμορφη αρχιτεκτονική, η οποία συναντάται στην περιοχή.
In the beginning of the 17th century there were some beautiful mansions and a female monastery (Chrysopigi), which was burned by the Venetians.
Στην περιοχή υπήρχαν στις αρχές του 17ου αιώνα ωραίες επαύλεις και ένα γυναικείο μοναστήρι, μετόχι της μονής Χρυσοπηγής, που πυρπολήθηκαν από τους Βενετούς.
A village with a rich tradition and modern activities and events like sports etc. Minotaur, Standard Soccer Academy of Mournies and its modern football field.
Χωριό με πλούσια παράδοση αλλά και με σύγχρονες δραστηριότητες, όπως αθλητικές και άλλες. Πρότυπη Ακαδημία Ποδοσφαίρου "Μινώταυρος" και το σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου, στις Μουρνιές.
Anywhere you stroll you would come across some old and some new beautiful buildings characterized by these elegant and charming windows and doors.
Οπουδήποτε κι αν περπατήσουμε συναντάμε παλιά και νέα, όμορφα κτίρια που χαρακτηρίζονται από κομψά και γοητευτικά παράθυρα και πόρτες.
Old and new style together.    -    Παλιό και νέο στυλ μαζί.
A lot of restorations converting old beautiful houses in modern and elegant buildings.
Πολλές αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε σύγχρονα και κομψά κτίρια.
There are many shops, clothing stores, cafes and restaurants.It is said that here the best bread in Crete is available.
Υπάρχουν πολλά καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια. Λέγεται ότι εδώ είναι διαθέσιμο το καλύτερο ψωμί στην Κρήτη.
Many beautiful shops are waiting to accommodate visitors with delicious local dishes and pure tsikoudia of local production.
Πολλά και όμορφα μαγαζιά περιμένουν να φιλοξενήσουν τον επισκέπτη με νόστιμους τοπικούς μεζέδες και αγνή τσικουδιά,τοπικής παραγωγής.
Venizelos was arguably the greatest leader in the history of the Greek modern state, perhaps one of the great leaders of the world.
Ο Βενιζέλος ήταν αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος ηγέτης στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους, ίσως ένας από τους μεγάλους ηγέτες του κόσμου.
Having in mind the amazing history of Eleftherios Venizelos and his political achievements, I felt that I was in a very special place.
Έχοντας κατά νου την εκπληκτική ιστορία του Ελευθέριου Βενιζέλου και τα πολιτικά του επιτεύγματα, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σ’ ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.

Thursday, March 1, 2018

Agioi Vavatsinias village, Cyprus

Beauties of Cyprus
The small village of Agioi Vavatsinias with a population less than 200 inhabitants, is located in Larnaca District, Cyprus .
Οι Άγιοι Βαβατσινιάς είναι χωριό της επαρχίας Λάρνακας, με λιγότερο από 200 κατοίκους.
At the entrance of the village, in front of the two monuments, Gregoris Maliotis, Demetra Athieniti, Lygia Malioti, Popi Nicolaides, Loizos and Helka Loizou.
Στην είσοδο του χωριού, μπροστά από τα δυο μνημεία, οι Γρηγόρης Μαλιώτης, Δήμητρα Αθηαινίτη, Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, Μιχάλης Αθηαινίτης και Λοΐζος και Χέλκα Λοΐζου.

Agioi Vavatsinias is a village in the province of Larnaca, southerly of the forest of Macheras, 800 meters above sea level.
Οι Άγιοι Βαβατσινιάς είναι ένα χωριό στην επαρχία της Λάρνακας, νότια του δάσους Μαχαιρά. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από τη θάλασσα.

A very pretty small and traditional village, with plenty of character. Almost all fruits and vegetables, particular the mulberry, the well known "vavatsinia" from which the village took its name.
Ένα πολύ όμορφο μικρό, παραδοσιακό χωριό, με πολλή χαρακτήρα. Ευδοκιμούν σχεδόν όλα τα οπωροφόρα και τα λαχανικά, ιδιαίτερα η μουριά, η γνωστή βαβατσινιά, από την οποία το χωριό πήρε το όνομά του.

First stop before entering the village. - Ο πρώτος σταθμός πριν μπούμε στο χωριό.
It is one of the beautiful villages of Cyprus, where the houses are built on the chestnut-colored hills.
Είναι ένα από τα όμορφα χωριά της Κύπρου, του οποίου τα σπίτια είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των καστανόχρωμων λόφων.

The old elementary school has been renovated and transformed into a cultural center. Demetra’s father Pavlos Prountzos served as a teacher for many years and delivered successfully primary education to a lot of students.
Το παλιό δημοτικό σχολείο ανακαινίστηκε και μεταμορφώθηκε σε πολιτιστικό κέντρο. Σ΄αυτό το σχολείο δίδαξε με επιτυχία και πάθος για χρόνια, μαθαίνοντας σε πολλά παιδιά γράμματα ο δάσκαλος Παύλος Προύντζος, πατέρας της Δήμητρας Αθηαινίτη.
Phivos Nicolaides and Michalis Athienitis in front of the monument dedicated to the great Cypriot composer Manos Loizos.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης και Μιχάλης Αθηαινίτης μπροστά στο Μνημείο, αφιερωμένο στον μεγάλο Κύπριο μουσικοσυνθέτη Μάνο Λοΐζο.

On the wall behind the bust are noted four verses that he orchestrated. They make part of a very popular political song of the 1970s in Greece: “The road had its’ own story to tell; somebody wrote it with paint on the wall; it was only one word, freedom; then it was said that kids wrote it”
Στον τοίχο πίσω από την προτομή είναι χαραγμένοι τέσσερις στίχοι, που μελοποίησε. Αποτελούν μέρος ενός πολύ δημοφιλούς πολιτικού τραγουδιού, της δεκαετίας του 1970 στην Ελλάδα: «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, κάποιοι την έγραψαν στον τοίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μοναχά, ελευθερία, κι έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά».

Agioi Vavatsinias is the ancestral village of Manos Loizos, who is considered to be one of the most important Greek composers of the 20th century.
Οι Άγιοι Βαβατσινιάς είναι το χωριό των προγόνων, του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες του 20ου αιώνα.

The statue of hero, Andreas G. Neocleous a young soldier aged 19 who was killed during the Turkish military invasion of Cyprus in July 1974.
Το μνημείο του Ανδρέα Γ. Νεοκλέους, του νεαρού καταδρομέα ετών 19 που έπεσε ηρωικά μαχόμενος κατά τη διάρκεια της Τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974.

The three-sloped church of the village, dedicated to Agios Cosmas and Damianos, built in 1871, above the base of another smaller church.
Η αμφικλινής τρίκλιτη εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στους Aγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, χτίσμα του 1871, πάνω στη βάση μιας άλλης μικρότερης εκκλησίας.

Its engraved temple is from the 19th century. What particularly impresses someone in this church, is an Italian chair, remnant of the 16th century.
Το σκαλιστό τέμπλο του ναού είναι του 19ου αιώνα. Εκείνο που ιδιαίτερα εντυπωσιάζει σ' αυτή την εκκλησία, είναι μια ιταλική καρέκλα, απομεινάρι του 16ου αιώνα.

The church was the historic core of the village, a gathering place for the inhabitants and the center of its social and economic activity.
Ο ναός ήταν ο ιστορικός πυρήνας του χωριού, ένας τόπος συγκέντρωσης για τους κατοίκους και το κέντρο, της κοινωνικής και οικονομικής του δραστηριότητας.

At the entrance of the church, Popi Nicolaides, Gregoris Maliotis, Phivos Nicolaides, Michaliss and Demetra Athieniti, Loizos and Helka Loizou and Lygia Malioti.
Στην είσοδο του ναού, Πόπη Νικολαΐδου, Γρηγόρης Μαλιώτης, Φοίβος Νικολαΐδης, Μιχάλης και Δήμητρα Αθηαινίτη, Μιχάλης Αθηαινίτης, Λοΐζος και Χέλκα Λοΐζου και Λυγία Μαλιώτη.
The holy water place that according to tradition it was used by Agios Cosmas and Damianos to irrigate their horses.
Το αγίασμα, που σύμφωνα με την παράδοση, είχε χρησιμοποιηθεί από τον Άγιο Κοσμά και Δαμιανό, για να δροσιστούν τα άλογά τους.


The beauty of the atmosphere is richly rewarding.
Η ομορφιά της ατμόσφαιρας ανταμείβει πλουσιοπάροχα.

The residents of the village believe that this holy, blessed water has a hidden power and therapeutic attributes.
Οι κάτοικοι του χωριού πιστεύουν ότι το αγίασμα αυτό έχει θεραπευτικές ιδιότητες.

The village still preserves many of its old characteristics. An old house built of stone, timber, plinth and gypsum.
Το χωριό εξακολουθεί να διατηρεί πολλά από τα παλιά του χαρακτηριστικά. Ένα παλιό σπίτι κτισμένο με πέτρα, ξυλεία, πλιθάρι και γύψο.

Local architecture is one of the most eye catching and beautiful. Windows and doors magnify the charm of these beautiful structures.
Η τοπική αρχιτεκτονική είναι όμορφη και ευδιάκριτη. Παράθυρα και πόρτες των σπιτιών μεγεθύνουν τη χάρη από αυτές τις όμορφες κατασκευές.
You can spend hours wandering the narrow streets, admiring old buildings and exploring little squares. 
Μπορείτε να περάσετε ώρες περιπλάνησης στα στενά δρομάκια, θαυμάζοντας τα παλιά κτίρια και να εξερευνήσετε τις μικρές πλατείες.

This beautiful village offers traditional architecture and luscious green valleys.
Αυτό το όμορφο χωριό διαθέτει παραδοσιακή αρχιτεκτονική και καταπράσινες κοιλάδες.
The beautiful roads and alleys, and the houses, adorned with flowers, give to the village a romantic mood.
Οι όμορφοι δρόμοι και τα σοκάκια με τα στολισμένα σπίτια με λουλούδια, δίνουν στο χωριό μια ρομαντική διάθεση.


Demetra Athieniti leading the interesting and so much enjoyable tour!
Η Δήμητρα Αθηαινίτη καθοδηγεί την ενδιαφέρουσα και τόσο ευχάριστη ξενάγηση!
Demetra Athieniti who was born and raised for some years in the village, having a depth knowledge of Agioi Vavtsinias, provided us an excellent guided tour.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη που γεννήθηκε και πέρασε κάποια χρόνια εδώ, με βαθιά γνώση, του τόπου, μας έκανε μια εξαιρετική ξενάγηση.

Anywhere we stroll I would come across old beautiful buildings characterized by these old and charming windows and doors.
Οπουδήποτε κι αν περπατήσουμε συναντούμε παλιά όμορφα κτίσματα που χαρακτηρίζονται από τα γοητευτικά παράθυρα και τις πόρτες.

The old style toilets look funny today. They were outdoors in a very small building, so it would be very cold and dark in winter, says Demetra ...
Οι παλιές τουαλέτες φαίνονται αστείες σήμερα… Ήταν μικρές και κτισμένες έξω από το σπίτι, οπότε ήταν πολύ κρύες και σκοτεινές τον χειμώνα, λέει η Δήμητρα...

We were surprised how can Demetra remember everything ... to be flooded with memories of her early childhood and early school years in the village.
Μας εξέπληξε πόσο μπορεί η Δήμητρα να θυμάται τα πάντα... να πλημμυρίζει από αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία και τα πρώτα σχολικά της χρόνια στο χωριό.

Loizos Loizou, while wandering through the village – he has a taste of times that have passed and lives the serenity of another era.
Ο Λοΐζος Λοΐζου περιδιαβάζοντας στο χωριό παίρνει μια γεύση από περασμένους καιρούς και ζει τη γαλήνη μιας άλλης εποχής.

A real relaxation for Loizos Loizou and Michalis Athienitis away from the stress of everyday urban life.
Πραγματική χαλάρωση για τον Λοΐζο Λοΐζου και το Μιχάλη Αθηαινίτη μακριά από το άγχος της καθημερινής ζωής της πόλης.

Loizos Loizou, Gregoris Maliotis and Michalis Athienidis, relaxing by the natural beauty of the landscape and the tranquility of the area.
Ο Λοΐζος Λοΐζου, Γρηγόρης Μαλιώτης και Μιχάλης Αθηαινίτης χαλαρώνουν από τη φυσική ομορφιά του τόπου και την ηρεμία του χώρου.

The majority of the locals are mainly engaged in farming, animal husbandry and other agricultural work.
Η πλειονότητα των κατοίκων του χωριού ασχολείται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και άλλες αγροτικές εργασίες.

Having a break in the chariming old Demetra's family house fully and luxuriously restored and renovated. Demetra can recall vividly memories since her childhood.
Κάνοντας ένα διάλειμμα στο όμορφο, παλιό σπίτι της οικογένειας, της Δήμητρα Αθηαινίτη πλήρως ανακαινισμένο. Η Δήμητρα θυμάται έντονα τις αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία.

It’s so peaceful and attractive here that you wish to spend long time. The natural beauty of the landscape and the tranquility of the area, make you feel relaxing and elevate the good mood.
Είναι τόση η ηρεμία και η ομορφιά του τόπου, που σε κάνουν, να θέλεις να μείνεις περισσότερο χρόνο. Η φυσική ομορφιά και η ηρεμία του τόπου, σε χαλαρώνουν και ανεβάζουν την καλή διάθεση.


A lot of restorations converting old beautiful houses in modern and elegant buildings.
Αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε σύγχρονα, κομψά κτίρια.

The altitude and the deep valleys that are protected from the winds help for the growth of many and various cultivations.
Το υψόμετρο και οι βαθιές κοιλάδες, που είναι προστατευμένες από τους ανέμους, βοηθούν την ανάπτυξη πολλών και ποικίλων καλλιεργειών.

Remembering life in the village, in the rough -but beloved -years when values and principles where in the first place…
Ανακαλώντας στη μνήμη μας, τη ζωή, του χωριού στα δύσκολα αλλά τόσο αγαπημένα χρόνια, όταν οι αρχές και οι αξίες υπερτερούσαν...
The old Bedford bus (registered in 1973) now not in use in the garage, used to make a return trip to Nicosia every day some decades ago…
Το παλιό λεωφορείο της γραμμής, μάρκας Bedford (ενεγγράφη το 1973), σήμερα, είναι ακινητοποιημένο στο γκαράζ. Έκανε κάποτε τη διαδρομή κάθε μέρα προς τη Λευκωσία μετ’ επιστροφής, πριν από μερικές δεκαετίες...

Michalis Athienitis is looking at the post office boxes of the village.
Ο Μιχάλης Αθηαινίτης ρίχνει μια ματιά στα ταχυδρομικά κιβώτια του χωριού.

Gregoris Maliotis and Loizos Loizou, enjoying testing and buying local products and sweets made by Georgia and Alkiviades Alkiviadous!
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης και Λοΐζος Λοΐζου δοκιμάζουν τοπικά προϊόντα και αγοράζουν παραδοσιακά γλυκά από το ζεύγος Γεωργία και Αλκιβιάδη Αλκιβιάδου!

Derivatives produced from the grape - raisins, "khiofterka" (dry must jelly in rhomboid shape), "paluzes" (must jelly), "epsiman" (must molasses), "portos" (pulp with boiled must and wheat), "sousioukkos" (must-stick with almonds), "Zivania" (very strong, transparent, alcoholic beverage).
Παράγωγα των σταφυλιών που παρασκευάζονται (σταφίδκια, κκιοφτέρκα, ππαλουζές, έψημαν, πορτός, σουσιούκκος, ζιβανία).

After buying some home-made healthy local desserts and sweets everybody looks satisfied and more serious!
Μετά την αγορά σπιτικών, υγιεινών γλυκών, όλοι φαίνονται ικανοποιημένοι και πιο σοβαροί!

Two cozy shops are waiting to accommodate visitors with delicious local dishes and pure wine or zivania of local production.
Δυο ωραία μαγαζιά με νόστιμους τοπικούς μεζέδες και αγνό κρασί ή ζιβανία τοπικής παραγωγής, 
περιμένουν να φιλοξενήσουν τον επισκέπτη.
The wonderful natural environment of this village with its impressive mountainous outline and its traditional character, are only some of the elements which makes the village so attractive.
Το υπέροχο φυσικό περιβάλλον του χωριού με το εντυπωσιακό ορεινό περίγραμμα και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το χωριό τόσο ωραίο.


Mr. George Iasonos owner of IASON cafe is ready to serve his customers!
Καφενείον "ΙΑSON" Το άπαιχτο - Το Στέκκι της πείνας!
Ο ιδιοκτήτης του καφενείου Ιάσων, Γιώργος Ιάσωνος είναι έτοιμος να σερβίρει τους πελάτες του, τη σούβλα του βρακά!
Chloe Tavern and restaurant.
Καφεστιατόριο Ταβέρνα - Το Μαϊρκό της Χλόης.
Interior design!
Εσωτερικός διάκοσμος!

After having a really great time in the village, is time to enjoy pure and delicious local dishes and wine.
Μετά από τον απολαυστικό χρόνο στο χωριό, η ώρα για απόλαυση της τοπικής, εξαιρετικής κουζίνας και κρασιού.
  
Thank you so much Demetra and Michalis Athinitis for your warm hospitality and getting us around Agioi Vavatsinias. We saw and we learned so much of the village that we would never have been able to do it by ourselves.
Ευχαριστούμε πολύ Δήμητρα και Μιχάλη Αθηαινίτη για τη
ζεστή φιλοξενία και thn ξενάγηση στους Αγίους Βαβατσινιάς. Είδαμε και μάθαμε τόσα πράγματα για το χωριό, που ποτέ δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε από μόνοι μας.