Thursday, October 17, 2019

Tinos Chora and Volax village - Greece

Tinos: The holy island of the Cyclades
Τήνος: Το ιερό νησί των Κυκλάδων
Souzana Yiannatsou in Tinos, one of the most enchanting of Cyclades group of islands.
Η Σουζάνα Γιαννάτσου στην Τήνο, ένα από τα πιο μαγευτικά νησιά των Κυκλάδων.
Beautiful sandy beaches, traditional villages and minimal Cycladic architecture create a unique atmosphere that never fails to captivate the visitors.
Όμορφες αμμώδεις παραλίες, παραδοσιακά χωριά και ελάχιστη κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα που ιχμαλωτίζει τους επισκέπτες.
Tinos Greece, is where the spiritual heart of Greece beats! The reason? Panagia Megalochari church, which is visited by thousands of worshipers every year!
Στην Τήνο κτυπά η πνευματική καρδιά της Ελλάδας! Ο λόγος; Η εκκλησία της Παναγίας Μεγαλόχαρης, την οποία επισκέπτονται χιλιάδες πιστοί κάθε χρόνο!
Tinos is the most important Orthodox center of worship in Greece but, in the same time, an important Catholic center too; this so rare in Greece mix of religious traditions gives to the island a particular character.
Η Τήνος είναι το σημαντικότερο ορθόδοξο κέντρο λατρείας στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και σημαντικό καθολικό κέντρο. Αυτό το τόσο σπάνιο στην Ελλάδα μείγμα θρησκευτικών παραδόσεων δίνει στο νησί ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Apart from its religious significance, Tinos island Greece rewards the traveler with lots of surprises.
Εκτός από τη θρησκευτική της σημασία, η Τήνος ανταμείβει τον ταξιδιώτη με πολλές εκπλήξεις.
Picturesque villages, Cycladic dovecotes, stone-made houses, little squares, and churches set the scene of this charming island...
Τα γραφικά χωριά, οι κυκλαδίτικες περιστεριώνες, τα πετρόκτιστα σπίτια, οι μικρές πλατείες και οι εκκλησίες σκηνοθετούν το σκηνικό αυτού του γοητευτικού νησιού...
Enchanting yet still unknown to the majority of tourists, this Cycladic island mostly attracts Greek pilgrims travelling there twice a year, on March 25 and August 15, to visit the church of Panagia Megalochari (the Blessed Virgin Mary).
Γοητευτικό αλλά ακόμα άγνωστο στους περισσότερους τουρίστες, αυτό το κυκλαδίτικο νησί προσελκύει κυρίως τους Έλληνες προσκυνητές που ταξιδεύουν εκεί δύο φορές το χρόνο, στις 25 Μαρτίου και στις 15 Αυγούστου, για να επισκεφτούν την εκκλησία της Παναγίας Μεγαλόχαρης.
Tinos was the island of Aeolus (the god of the wind) and that is still justified today! The wind is strong on the island, especially the meltem during the summer.
Η Τήνος ήταν το νησί του Αιόλου (ο θεός του ανέμου) και αυτό δικαιολογείται σήμερα! Ο άνεμος είναι έντονος στο νησί, ειδικά τα μελτέμια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
But a pilgrimage is not the only reason for getting to know the amazing island of Tinos, with the beautiful beaches and the 40 traditional villages, or, according to the philosopher Kastoriadis, the “hand-made Tínos”.
Αλλά το προσκύνημα δεν είναι ο μόνος λόγος για να γνωρίσετε το καταπληκτικό νησί της Τήνου, με τις όμορφες παραλίες και τα 40 παραδοσιακά χωριά ή, όπως την αποκάλεσε ο φιλόσοφος Κορνήλιος Καστοριάδης, η αληθινή Τήνος, η «χειροποίητη Τήνος».
This island is the homeland of renowned great artists of marble carving such as Gyzis, Lytras, Chalepas, Filippotis and Sochos, who have been the last famous names to have held the baton of the island’s marble-carving tradition.
Η Τήνος είναι γενέτειρα μεγάλων καλλιτεχνών, γλυπτών και ζωγράφων, που κατέκτησαν με την τέχνη τους όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, όπως ο Γύζης, ο Λύτρας, ο Χαλεπάς, ο Φιλιππότης και ο Σώχος.
Απίθανος, ευρηματικός τίτλος, με μεγάλη Ελληνική φαντασία!
Unbelievable, inventive title, with great Greek imagination!
In the Cyclades, you’ll find a beautiful island hidden behind its religious fame: the food, surfing and wild beauty of Tinos will enchant you.
Στις Κυκλάδες θα βρείτε ένα όμορφο νησί κρυμμένο πίσω από τη θρησκευτική του φήμη: το φαγητό, το σέρφινγκ και η άγρια ομορφιά της Τήνου θα σας γοητεύσουν.
Volax village is located in a strange and unique site full of huge granite boulder formations, reminders of a volcanic eruption that took place some thousands of years ago.
Το χωριό Βώλαξ βρίσκεται σε μια παράξενη και μοναδική τοποθεσία γεμάτη από τεράστιους ογκόλιθους από γρανίτη, υπενθυμίζοντας μια ηφαιστειακή έκρηξη που έλαβε χώρα πριν από χιλιάδες χρόνια.
Volax or Volakas is a small village on the island of Tinos, in the Cyclades, Greece. Its unique surrounding of big round rocks gives the whole landscape a lunar appearance. You feel that you are on the moon.
Ο Βωλάξ ή Βωλάκας είναι ένα μικρό χωριό στο νησί της Τήνου, στις Κυκλάδες. Το μοναδικό περιβάλλον των μεγάλων στρογγυλών βράχων δίνει σε ολόκληρο το τοπίο μια σεληνιακή εμφάνιση. Νιώθεις ότι είσαι στο φεγγάρι.
Volax was established in the 14th-century and is surrounded by huge round rocks creating a quite stunning sight and unique geological phenomenon.
Το Βώλαξ ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα και περιβάλλεται από τεράστιους στρογγυλούς βράχους, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα και μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο.
The “lunar” landscape of the village is unique. The origin of the phenomenon of the landscape of Volax stimulated the imagination of residents and also, of scientists.
Το “σεληνιακό” τοπίο του χωριού είναι μοναδικό. Η προέλευση των βράχων απασχόλησε την φαντασία των κατοίκων αλλά και την επιστήμη.
Regardless of how the massive, rotund, often animal-shaped granite rocks were created, the truth is that it offers one of the most impressive and imposing sight you have ever met before.
Ανεξάρτητα με το πως δημιουργήθηκαν οι ογκώδεις, ολοστρόγγυλοι, συχνά ζωόμορφοι βράχοι από γρανίτη, το σίγουρο είναι οτι προσφέρουν ένα εντυπωσιακό και επιβλητικό θέαμα που δεν έχετε ξανασυναντήσει.
The village is surrounded by countless large round rocks that are scattered over a large area.
Το χωριό βρίσκεται γύρω από αναρίθμητους μεγάλους στρογγυλούς βράχους που είναι διάσπαρτοι σε μεγάλη έκταση.
Many lovers of architecture appreciate the villages inside the island, which were built on the hillsides as fortified sites for protection from pirates.
Πολλοί λάτρεις της αρχιτεκτονικής εκτιμούν τα χωριά στο εσωτερικό του νησιού, που χτίστηκαν για την προστασία από τους πειρατές στις βουνοπλαγιές ως οχυρωμένες θέσεις.
Many houses are built above these rocks and near each other according to the rules of the traditional Cycladic architecture.
Πολλά σπίτια είναι κτισμένα πάνω από αυτά τα βράχια και κοντά σε κάθε άλλο σύμφωνα με τους κανόνες της παραδοσιακής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής.
Between the rocks is a white settlement with narrow alleys, bougainvilleas and many flowers.
Μεταξύ των βράχων έχει χτιστεί ένας κάτασπρος οικισμός με στενά σοκάκια, βουκεμβίλιες και πολλά λουλούδια.
Stroll through the narrow streets of old town. Walking through the narrow paved streets, for a walk and shopping. narrow cobbled streets.
Βολτάροντας στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης.  Περπατώντας στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, για μια βόλτα και ψώνια... στενά λιθόστρωτα δρομάκια.
Rich culture, tradition and history.  -  Πλούσιος πολιτισμός, κουλτούρα και ιστορία.
The Cycladic towns and villages are well known for their charm. 
Οι Κυκλαδίτικες πόλεις και τα χωριά είναι γνωστά για τη γοητεία τους.
The island has a breathtaking landscape, untouched beaches, and historic Greek villages built into the mountainsides.
Το νησί έχει ένα μαγευτικό τοπίο, ανέγγιχτες παραλίες και ιστορικά ελληνικά χωριά χτισμένα στα βουνά.
The old churches you will find around the village are really worth visiting. 
Οι παλιές εκκλησίες που θα βρείτε γύρω από το χωριό αξίζουν πραγματικά να επισκεφτείτε.
The island is also famous for its 800 famous pigeons dovecotes dating back to the Venetian occupation.
Το νησί φημίζεται επίσης για τους περίπου 800 ονομαστούς περιστεριώνες του, που ανάγονται στην περίοδο της Ενετοκρατίας.
The dovecotes are important examples of folk architecture, featuring intricate designs and decorative motifs.
Οι περιστεριώνες είναι σημαντικά παραδείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, με περίπλοκα σχέδια και διακοσμητικά μοτίβα.
Walking through the village you will see Elytis and Cavafy's poems written in old doors of the village.
Περπατώντας στο χωριό θα δείτε τα ποιήματα του Ελύτη και Καβάφη που με τέχνη έχουν γραφτεί σε παλιές πόρτες του χωριού.
So beautiful indeed!    -    Τόσο όμορφο πραγματικά!
Named "Phivos" is the beautiful Volax dog at the entrance of the village along his boss!
Τα ταβερνάκια του Βώλακα σερβίρουν ντόπιες συνταγές. Εκεί γνωρίσαμε τον όμορφο σκυλάκο με το όνομα Φοίβος! (και το αφεντικό του).
Souzana visits the Folklore Museum that displays an interesting collection of exhibits from the 19th century.
Η Σουζάνα επισκέπτεται το Λαογραφικό Μουσείο, που παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα συλλογή εκθεμάτων από τον 19ο αιώνα.
Τhe village was famous for traditional basketry (an art and a profession). Unfortunately, nowadays, there are only very few basket weavers left. Mr Loudovikos is the last generation in this craft.
Το χωριό φημίζεται για την παραδοσιακή τέχνη της καλαθοπλεκτικής, (μια τέχνη και επάγγελμα). Δύστυχώς, σήμερα, υπάρχουν λίγοι μόνο που ασχολούνται με την καλαθοπλεκτική. Ο κύριος Λουδοβίκος είναι εκπληκτικός στην κατασκευή καλαθιών (ίσως ο τελευταίος καλαθοπλέκτης).
The Volax Folk Museum was created by the local association of the village, in 1992. From Easter until the end of October, a Folklore Museum is open in the village.
Το Λαογραφικό Μουσείο Βωλάξ δημιουργήθηκε από το σύλλογο του χωριού, το 1992. Από το Πάσχα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου λειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού.
Fascinating Traditional architecture and authentic spirit, a place to be!
Θαυμαστή παραδοσιακή αρχιτεκτονική και αυθεντικό πνεύμα. Ένας τόπος να βρεθείς!

Wednesday, October 16, 2019

Pyrgos Village, Tinos Island - Greece

Πύργος, το μεγαλύτερο χωριό της Τήνου
Pyrgos is the largest village of Tinos proclaimed as traditional and one of the most scenic spots in the Cyclades.
Ο Πύργος είναι το μεγαλύτερο χωριό της Τήνου που ανακηρύχθηκε παραδοσιακό και ένα από τα πιο γραφικά σημεία των Κυκλάδων.


Pyrgos is the most famous village of the island, being the largest. 

Ο Πύργος είναι το πιο διάσημο χωριό του νησιού, που είναι το μεγαλύτερο.

It is not only the most beautiful village of Tinos, but also one of the most beautiful in the Cyclades.
Δεν είναι μόνο το ωραιότερο χωριό της Τήνου, αλλά και ένα από τα ωραιότερα στις Κυκλάδες.

Its name is due to the Venetian tower that was built in the 16th century for the defense of the region.
Το όνομά του οφείλεται στον βενετσιάνικο πύργο που χτίστηκε τον 16ο αιώνα για την άμυνα της περιοχής.

Pyrgos museums are particularly noteworthy. In the museum of Marbleworking the technology and the evolution of the history of marble, from its mining to the creation of artwork, are presented. 
Τα μουσεία του Πύργου είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτα. Στο μουσείο της μαρμαροτεχνίας παρουσιάζονται η τεχνολογία και η εξέλιξη της ιστορίας του μαρμάρου, από την εξόρυξή του μέχρι τη δημιουργία έργων τέχνης.
The village charms with the numerous marble creations made by the local craftsmen.
Το χωριό γοητεύει με τις πολυάριθμες μαρμάρινες δημιουργίες των τοπικών τεχνιτών.

Also, do not miss the Museum of Giannoulis Halepas, the cemetery with marble masterpieces, as well as the Tinian Artists Museum.
Επίσης, μην χάσετε το Μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά, το νεκροταφείο με μαρμάρινα αριστουργήματα, καθώς και το Μουσείο Καλών Τεχνών.

It is worth mentioning that Pyrgos is the birthplace of many famous Greek sculptors including Ioannis Halepas whose house is open to the public.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πύργος είναι η γενέτειρα πολλών διάσημων Ελλήνων γλυπτών, συμπεριλαμβανομένου του Ιωάννη Χαλεπά, του οποίου το σπίτι είναι ανοικτό στο κοινό.


Michalis Yiannatsos at the Museum of Marble crafts. 
Ο Μιχάλης Γιαννάτσος στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας.

Marble exists everywhere in the village in different forms, above the colorful doors of the houses, on the fountains, in the cemetery with its wonderful sculptures and in the completely marble-made buildings which make Pyrgos an outdoor architectural museum.
Το μάρμαρο υπάρχει παντού στο χωριό με διάφορες μορφές, πάνω από τις πολύχρωμες πόρτες των σπιτιών, στα σιντριβάνια, στο νεκροταφείο με τα θαυμάσια γλυπτά του και στα εντελώς μαρμάρινα κτίρια που κάνουν τον Πύργο εξωτερικό αρχιτεκτονικό μουσείο.

The whitewashed narrow alleys, houses and churches as well as the colourful flowers decorating the house facades and balconies uniquely match with the aristocratic marble features, giving the village a superb decor.
Τα ασβεστωμένα στενά σοκάκια, τα σπίτια και οι εκκλησίες καθώς και τα πολύχρωμα λουλούδια που διακοσμούν τις προσόψεις και τα μπαλκόνια του σπιτιού συνδυάζονται μοναδικά με τα αριστοκρατικά μαρμάρινα στοιχεία, χαρίζοντας στο χωριό μια υπέροχη διακόσμηση. 
 
Today visitors have a chance to admire the marble streets, arches, churches and many monuments.
Σήμερα οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα μαρμάρινα σοκάκια, τις καμάρες, τις εκκλησίες και πολλά μνημεία.

Today in Pyrgos, marble workshops, galleries and the School of Fine Arts are functioning, continuing the tradition of marble.
Σήμερα στον Πύργο λειτουργούν εργαστήρια μαρμάρου, γκαλερί και Σχολή Καλών Τεχνών, συνεχίζοντας την παράδοση του μαρμάρου.

Tarampados village is located eight klm away for the capital city. The impressive church is dedicated to St. Michael. It is a catholic church.
Το χωριό Ταραμπάδος βρίσκεται οκτώ χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα. Η εντυπωσιακή εκκλησία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Μιχαήλ. Είναι μια καθολική εκκλησία.


Stanning interior design. St. Michael church is a catholic temple.

Υπέροχη εσωτερική διακόμιση. Ο Άγιος Μιχαήλ είναι καθολικός ναός.
The famous traditional tavern “Fys’ Aera” (Wind Blow) at Aetofolia (Eagle’s Nest) small community farther ahead Pyrgos village.
Η διάσημη παραδοσιακή ταβέρνα "Fys 'Aera" (Wind Blow) στην μικρή κοινότητα Aetofolia (Eagle's Nest) πιο μπροστά από το χωριό Πύργος.
Every corner of Pyrgos is a work of art. Wander round the narrow streets and admire the architecture of the village and the art of marble in every facet.
Κάθε γωνιά του Πύργου είναι έργο τέχνης. Περπατήστε στα στενά δρομάκια και θαυμάστε την αρχιτεκτονική του χωριού και την τέχνη του μαρμάρου σε κάθε πλευρά.