Tuesday, March 18, 2014

Peles castle - Romania

Beauties of Romania
Peles Castle is considered by many as one of the most stunning castles in Europe.
Το κάστρο Πέλες θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ευρώπης.

Nestled at the foot of the Bucegi Mountains in the picturesque town of Sinaia, Peles Castle is a masterpiece of German new-Renaissance architecture.
Φωλιασμένο στους πρόποδες του όρους Μπουκέτζι στη γραφική πόλη της Σινέα, το κάστρο Πέλες είναι ένα αριστούργημα της γερμανικής νέο-αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής.

The representative style used is German Renaissance, but there are also elements of Italian Renaissance, Gothic, German Baroque and French Rococo style.
Το αντιπροσωπευτικό στυλ που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής Αναγέννησης, αλλά υπάρχουν επίσης, στοιχεία από την ιταλική Αναγέννηση, γοτθικό, γερμανικό μπαρόκ και γαλλικό στυλ ροκοκό.

The Peles Castle in Romania located in the Carpathian Mountains. Built in the late 18th century in pace with Renaissance design.
Το κάστρο Πέλες βρίσκεται στη Ρουμανία στην περιοχή της οροσειράς των Καρπαθίων. Χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα σε ρυθμό αναγεννησιακό.

The castle served as the summer residence of the royal family until 1947. In the picture Demetra Athienitis and Popi and Phivos Nicolaides.
Το κάστρο χρησίμευε ως θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας μέχρι το 1947. Στη φωτογραφία η Δήμητρα Αθηαινίτη, Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης.
The building of the Peles Castle began in 1873 under the direct order of a Viennese architect. During 1877-1879 because of the war they abandoned work. Peles Castle was inaugurated on October 7, 1883.
Το κτίσιμο του Κάστρου άρχισε το 1873 υπό την άμεση εντολή Βιεννέζου αρχιτέκτονα. Κατά τη διάρκεια του 1877-1879, λόγω του πολέμου σταμάτησαν οι εργασίες. Εγκαινιάστηκε στις 7 Οκτωβρίου 1883.
The location for the Peles Castle was chosen by the prince Carol I de Hohenzollern, who was to become a king. (In the picture our tour guide, Florin Lepadatu).
Η τοποθεσία του κάστρου επιλέχθηκε από τον πρίγκιπα Κάρολο Α’, ο οποίος επρόκειτο να γίνει βασιλιάς. (Στη φωτογραφία, ο ξεναγός μας Φλορίν Λαπατάτου).
Peles Castle was the first castle in Europe to have central heating and electricity. The electricity was produced by the castle's own plant.
Το κάστρο Πέλες ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό κάστρο που είχε κεντρική θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα. Η ηλεκτρική ενέργεια παραγόταν από δική του μονάδα.

It is a wonderful Castle with amazing architecture. A very refreshing, huge place, lush green in summers and one of the most beautiful castles.
Είναι ένα υπέροχο κάστρο με καταπληκτική αρχιτεκτονική. Ένα πολύ ωραίο μέρος, τεράστιος χώρος, καταπράσινος τα καλοκαίρια και ένα από τα πιο όμορφα κάστρα.

King Ferdinand, who succeeded Carol I, commissioned the smaller, art nouveau-style Pelisor Castle nearby.
Ο βασιλιάς Φερδινάρδος, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κάρολο Α’ , έκτισε σε κοντινή απόσταση το μικρότερο κάστρο Πελισόρ σε στυλ art nouveau.

Pelisor's 70 rooms feature a unique collection of turn-of-the century Viennese furniture and Tiffany and Lalique glassware.
Το Πελισόρ (Μικρό Πέλες) με 70 δωμάτια που διαθέτουν μια μοναδική συλλογή από βιεννέζικα έπιπλα και υαλικά Tiffany και Lalique.

What we have seen is absolutely amazing... says Popi Nicolaides!
 Αυτό που έχουμε δει, είναι εκπληκτικό, σκέφτεται η Πόπη Νικολαΐδου!
Its 160 rooms are adorned with the finest examples of European art, Murano crystal chandeliers, German stained-glass windows and Cordoba leather-covered walls.
Τα 160 δωμάτιά του είναι διακοσμημένα με τα καλύτερα δείγματα της ευρωπαϊκής τέχνης, κρυστάλλινους πολυελαίους μουράνο, παράθυρα με Γερμανικά βιτρό και δερμάτινη επένδυση τοίχων της Κόρδοβα.

The magnificent Peles Castles, with its fairytale turrets and pointed towers rising above acres of green meadows, was built as a summer residence by Romania's first King Carol I, who died and was buried here in 1914.
Το μαγευτικό κάστρο Πέλες, με τους παραμυθένιους, μυτερούς πυργίσκους που υψώνονται πάνω από καταπράσινα λιβάδια, χτίστηκε ως θερινή κατοικία του πρώτου μονάρχη της Ρουμανίας, βασιλιά Κάρολου Α’, ο οποίος πέθανε και θάφτηκε εδώ το 1914.

The interior of the castle is a true wonder, due to the beauty and richness of the sculpted wood and the stained glass windows.
Το εσωτερικό του κάστρου είναι ένα πραγματικό θαύμα, λόγω της ομορφιάς και του πλούτου από τα ξυλόγλυπτα και τα βιτρό παράθυρα.

Over 4,000 European and Oriental pieces dating from the 15th to the 19th centuries are on display in the armories.
Πάνω από 4.000 ευρωπαϊκά και ασιατικά κομμάτια που χρονολογούνται από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα εκτίθενται στα οπλοστάσια.

Peles castle is very beautiful, you feel like you are in a fairy tale. The entire castle and the gardens are amazing.
Το κάστρο Πέλες είναι πολύ όμορφο. Νιώθεις, σαν να ζεις ένα παραμύθι. Ολόκληρο το κάστρο οι κήποι του είναι εκπληκτικοί.

Demetra Athienitis and Popi Nicolaides on the road to the castle, with the forest view.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη και Πόπη Νικολαΐδου καθ' οδόν προς το κάστρο με φόντο το δάσος.

Peles Castle was built in wood, stone, bricks and marble and comprises more than 160 rooms.
Το κάστρο Πέλες χτίστηκε από ξύλο, πέτρα, τούβλα και μάρμαρο και αποτελείται από περισσότερα από 160 δωμάτια.

Romania's collection of castles and fortresses perhaps best illustrates the rich medieval heritage of the country.
Τα κάστρα και τα φρούρια της Ρουμανίας, απεικονίζουν ίσως, καλύτερα την πλούσια μεσαιωνική κληρονομιά της χώρας.

The carved decoration, the hall of weapons and collections of rare masterpieces that adorn the rooms, making it one of the most interesting palaces of Europe.
Η ξυλόγλυπτη διακόσμηση, η αίθουσα των όπλων και οι συλλογές σπανίων αριστουργημάτων που κοσμούν τα δωμάτια του, το καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ανάκτορα της Ευρώπης.

No wonder why this is one of the most visited places in Romania. Sinaia itself is a small city but in the middle of mountains with a crazy nature.
Δεν εκπλήσσει γιατί αυτό είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη της Ρουμανίας. Η Σινέα είναι μια μικρή πόλη, αλλά στη μέση των βουνών με ένα τρελό χαρακτήρα.

The cost of the work on the castle undertaken between 1875 and 1914 was estimated to be 16,000,000 Romanian lei in gold (approx. US$ 120 million today).
Το κόστος των εργασιών στο κάστρο μεταξύ των ετών 1875 και 1914 εκτιμάται σε 16.000.000 ρουμανικά λέι σε χρυσό ( περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σήμερα ).
Between three and four hundred men worked on the construction.
Μεταξύ τριακόσιων και τετρακόσιων ατόμων εργάστηκαν για την κατασκευή του κάστρου.

The first movie projection in Romania took place in 1906 in the castle's Theater Hall.
Η πρώτη προβολή ταινίας στη Ρουμανία έλαβε χώρα το 1906 στο χωλ θεάτρου του κάστρου.


The castle draws its name from neighboring Peles Creek, which passes right through the courtyard.
Το όνομα του κάστρου προέρχεται από το γειτονικό ρυάκι Πέλες, που περνάει ακριβώς μέσα από την αυλή του.

Demetra Athienitis trying to capture the magnificent views.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη προσπαθεί να φωτογραφίσει τη μαγευτική θέα.
Peles Castle is surrounded by seven terraces decorated with statues, stone-made-wells, ornamental vases and Carara marble.
Το Κάστρο Πέλες περιβάλλεται από επτά βεράντες διακοσμημένες με αγάλματα, πετρόχτιστα-πηγάδια, διακοσμητικά βάζα και μάρμαρα.

The courtyard has a merry decoration, made out of plants and flowers; all round, the building's facades are animated by elegant drawings.
Η αυλή έχει μια χαρούμενη διακόσμηση, γεμάτη φυτά και λουλούδια. Όλες οι προσόψεις του κτιρίου διακοσμούνται από κομψά σχέδια.

Elisabeta - Carmen Silva, Regina Romaniei 1869-1916.
Βασίλισσα της Ρουμανίας, Ελισάβετ - Κάρμεν Σίλβα, 1869-1916.
The architects used an abundance of wooden decoration, both for the exterior and for the interior of the castle, which confers a very special quality to the building.
Οι αρχιτέκτονες χρησιμοποίησαν μια πλούσια ξύλινη διακόσμηση, τόσο για το εξωτερικό όσο και για το εσωτερικό του κάστρου, η οποία προσδίδει μια πολύ ιδιαίτερη ποιότητα στο κτίριο.

During Ceausescu's era, its 160 rooms, each furnished to reflect a different European country, were used as a private retreat for leading communists and statesmen from around the globe as US president Richard Nixon and Gerald Ford and others.
Κατά τη διάρκεια της εποχής Τσαουσέσκου, τα 160 δωμάτια του, επιπλωμένα το καθένα έτσι, ώστε να αντικατοπτρίζουν μια διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα, χρησιμοποιήθηκαν ως χώρος φιλοξενίας για κορυφαίους κομμουνιστές και πολιτικούς από όλο τον κόσμο.

You can take an inside tour with a guide or audio guide and see how the king Carol 1 and his wife Elizabet lived.
Μπορείτε να ξεναγηθείτε στο εσωτερικό του κάστρου και να δείτε πώς ζούσαν ο βασιλιάς Κάρολος Α΄ και η σύζυγός του Ελισάβετ.

Transylvania is the most famous part of Romania, conjuring up images of haunted forests and werewolves, medieval towns, vampires, dramatic mountains and turreted cliff-top castles.
Η Τρανσυλβανία είναι το πιο διάσημο τμήμα της Ρουμανίας, ζωντανεύοντας εικόνες από στοιχειωμένα δάση και λυκάνθρωπους, μεσαιωνικές πόλεις, τους βαμπίρ και δραματικά βουνά με κτισμένα κάστρα στις κορυφές των βράχων.

It is one of the world's most luxurious castles!
Είναι ένα από τα πιο πολυτελή κάστρα στον κόσμο!
The castle retains all its glory. - Το κάστρο διατηρεί όλο του το μεγαλείο.
Demetra Athienitis impressed by the astonishing beauty of the buildings, the sourounding area and the gardens.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη εντυπωσιασμένη από την εκπληκτική ομορφιά των κτιρίων, των κήπων και της γύρω περιοχής.

King statue in front of the Castle.
Το άγαλμα του βασιλέα μπροστά από το κάστρο.
Several other buildings, annexed to Peles Castle, were built simultaneously: The Guard's Chambers, The Economat Building, The Foisor Hunting House with 42 rooms designed in Swiss style, The Royal Stables, and the Electrical Power Plant.
Αρκετά άλλα κτίρια, που πλαισίωσαν το κάστρο Πέλες, χτίστηκαν ταυτόχρονα , όπως το Φρουραρχείο, οι Βασιλικοί Στάβλοι, το κτίριο για το υπηρετικό προσωπικό, το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού κ.ά.

Transylvania has splendid mountain scenery and alpine peaks and some of the country's best hiking and skiing and rural villages.
Η Τρανσυλβανία έχει υπέροχο ορεινό τοπίο με αλπικές κορυφές και μερικά από τα καλύτερα μονοπάτια πεζοπορίας και σκι της χώρας ως επίσης και χωριά.
 
It's only beginning of March and there are still some snows, making difficult it for Demetra Athienitis!
Είναι μόνο η αρχή του Μάρτη και υπάρχουν ακόμη χιόνια, προκαλώντας δυσκολίες στη Δήμητρα Αθηαινίτη!

This astonishing landscape with such a great history is the cradle of Peles Castle, one of the most beautiful castles in the whole world.
Αυτό το εκπληκτικό τοπίο με τόση μεγάλη ιστορία είναι το λίκνο του Κάστρου Πέλες, ένα από τα πιο όμορφα κάστρα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Formern summer residence of the Romanian Royal family and symbol of Romanian royalty.
Πρώην θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας της Ρουμανίας και σύμβολο της Ρουμανικής βασιλείας.

Peles Castle´s courtyard with a fountain in the middle, in the most accurate Renaissance style, pleasantly surprises the visitor.
Η αυλή του Κάστρου με ένα σιντριβάνι στο κέντρο στο πιο ακριβές Αναγεννησιακό στυλ, ξαφνιάζει ευχάριστα τον επισκέπτη.
 
A great place to visit a great place to be... An unforgettable experience by all means!
Ένας καταπληκτικός τόπος για επίσκεψη... Μια αξέχαστη εμπειρία πραγματικά!
Transylvania has a medieval charm. Historic towns are scattered throughout the region, with their stone medieval streets, defensive towers and fortified churches.
Η Τρανσυλβανία έχει μια μεσαιωνική γοητεία. Οι ιστορικές πόλεις είναι διάσπαρτες σε όλη την περιοχή, με τα μεσαιωνικά πέτρινα δρομάκια, τους αμυντικούς πύργους και τις ενισχυμένες εκκλησίες.
After such a wonderful visit, a local lunch with traditional Romanian food and sweets is worthy!
Μετά από μια τέτοια εξαιρετική επίσκεψη, αξίζει ένα πιάτο παραδοσιακού τοπικού φαγητού και γλυκά!

Monday, March 10, 2014

Bran castle - Bran Romania

«Dracula's Castle», a landmark in Romania
Το Κάστρο του Κόμη Δράκουλα, εθνικό μνημείο στη Ρουμανία
Bran Castle is situated near Bran city and in the immediate vicinity of Brasov.
Το κάστρο Μπραν βρίσκεται κοντά στην πόλη Μπραν, που ανήκει στην κομητεία του Μπρασόβ στην Τρανσυλβανία.

It is a national monument and a landmark in Romania. Commonly known as «Dracula's Castle» (although it is one among several locations linked to the Dracula legend).
Το Κάστρο Μπραν (Κάστρο του Κόμη Δράκουλα) είναι εθνικό μνημείο κι ένα ορόσημο στη Ρουμανία. Ευρέως γνωστό ως «Κάστρο του Δράκουλα» (αν και είναι μια από τις διάφορες τοποθεσίες που συνδέεται με το μύθο του Δράκουλα).

Brasov is the capital of Brasov County, located in the central part of Romania, about 166 km from Bucharest, the capital city of the country.
Η πόλη Μπρασόβ είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας και βρίσκεται περίπου 166 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι.

Cross in the castle gardens. The story of Dracula has inspired many horror stories around the world and is the most popular disguise for Hollywood and a favorite theme for many thriller films.
Σταυρός στους κήπους του κάστρου. Η ιστορία του Δράκουλα έχει εμπνεύσει πολλές ιστορίες τρόμου σε όλο τον κόσμο και αποτελεί τη δημοφιλέστερη μεταμφίεση για το Χάλιγουτ και αγαπημένο θέμα για πολλά θρίλερ. 

The fortress is situated on the border between Transylvania and Wallachia.
Το κάστρο βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Τρανσυλβανίας και Βλαχίας.
View from the main walkway. Popi Nicolaides in Search of Dracula! Here it is Dracula, there it is Dracula, where is Dracula?
Άποψη του κάστρου από τον κύριο πεζόδρομο προς το κάστο. Η Πόπη Νικολαΐδου, σε αναζήτηση του Δράκουλα! Εδώ Δράκουλας, εκεί Δράκουλας, πού είναι ο Δράκουλας;

Bran Castle is one of Romania's most popular visitor sites, made famous in modern times when Queen Marie restored it in the 1920s.
Το κάστρο Μπραν είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Ρουμανίας. Έγινε διάσημο στη σύγχρονη εποχή όταν η Βασίλισσα Μαρία το αποκατέστησε/αναπαλαίωσε το 1920.

Bran Castle was transformed by the communist authorities into a museum. Demetra Athienitis leaving the castle full of enthusiasm.
Το Κάστρο Μπραν είχε μετατραπεί από τις κομμουνιστικές αρχές σε μουσείο. Η Δήμητρα Αθηαινίτη εκγαταλείπει το κάστρο ενθουσιασμένη.

The castle is now a museum and is open to tourists, who can view the inside alone or as part of a guided tour.
Το κάστρο σήμερα είναι μουσείο, ανοικτό για τους τουρίστες, οι οποίοι μπορούν να δουν το εσωτερικό του ή και να ξεναγηθούν.

View of the courtyard. Extensive restoration work was carried out.
Άποψη της εσωτερικής αυλής του κάστρου. Έγιναν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης.

Bran Castle was originally a fortress built by the Knights of the Teutonic Order in the year 1212.
Το Κάστρο Μπραν ήταν αρχικά ένα φρούριο που χτίστηκε από τους Ιππότες του Τευτονικού Τάγματος στα 1212.
 
The Teutons erected a fortress in Bran (a Turkish name meaning “gate”), before they were driven away from the area in 1226.
Πριν εκδιωχθούν από την περιοχή το 1226, οι Ιππότες του Τευτονικού Τάγματος είχαν αναγείρει ένα φρούριο στη Μπραν (τουρκικό όνομα που σημαίνει «πύλη»).
The castle is now a museum open to tourists, displaying art and furniture collected by Queen Marie.
Το κάστρο μουσείο είναι ανοιχτό για τους τουρίστες, εκθέτοντας έργα τέχνης και έπιπλα της βασίλισσας Μαρίας.

Demetra Athienitis trying hard to pass through the secret passage inside the castle, connecting the first and third floors.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη προσπαθεί να περάσει με δυσκολία μέσα από το κρυφό πέρασμα που συνδέει τον πρώτο και τον τρίτο όροφο.

In 1932, the castle added a hydroelectric power plant on the stream Turcu, to light the castle but was also connected to the towns of Bran, Simon and Moeciu.
Το 1932, έγινε προσθήκη ενός υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ρέμα Τούρκου, για να φωτιστεί το κάστρο. Συνδέθηκε επίσης και με τις πόλεις του Μπραν, Σιμόν και Μοέτσιου.
From 1920 until 1932, the Castle was converted into a royal summer residence, coordinated by the Czech architect Karen Liman, who designed the castles Peles and Pelisor.
Από το 1920 μέχρι το 1932, το κάστρο μετατράπηκε σε βασιλική θερινή κατοικία, που σχεδίασε ο Τσέχος αρχιτέκτονας Κάρεν Λίμαν, ο οποίος σχεδίασε και τα κάστρα Πέλες και Πέλισορ.

The museum has three departments: the Castle – which contains pieces of royal heritage; the medieval customs; and Ethnography – that includes traditional houses in the park near the castle.
Το μουσείο έχει τρία τμήματα: το κάστρο - το οποίο περιέχει κομμάτια της βασιλικής κληρονομιάς. Τα μεσαιωνικά έθιμα. Και εθνογραφία - που περιλαμβάνει παραδοσιακά σπίτια στο πάρκο κοντά στο κάστρο.
An elevator was installed to provide easy access between the castle and the park for the Queen suffering from arthritis. 
Ένας ανελκυστήρας εγκαταστάθηκε για να παρέχει εύκολη πρόσβαση ανάμεσα στο κάστρο και στο πάρκο για τη Βασίλισσα που έπασχε από αρθρίτιδα.
Bram Stoker’s character, Dracula, is a Transylvanian Count with a castle located high above a valley perched on a rock with a flowing river below in the Principality of Transylvania.
Ο Δράκουλας του συγγραφέα Μπραμ Στόκερ, είναι ένας Κόμης της Τρανσυλβανίας σε ένα κάστρο που βρίσκεται ψηλά πάνω από την κοιλάδα, σκαρφαλωμένο σε ένα βράχο κι  ένα ποτάμι κάτω από το Πριγκιπάτο της Τρανσυλβανίας.
It looks that Demetra Athienitis has no fear for the Dracula! This character is often confused with Vlad Tepes (Vlad the Impaler), sometimes known as Vlad Dracul, who was a Walachian Prince.
Φαίνεται καθαρά ότι η Δήμητρα Αθηαινίτη, δεν φοβάται τον Δράκουλα! Αυτός ο χαρακτήρας συχνά συγχέεται με τον Βλαντ Τέπες (Βλαντ ο Παλουκωτής), γνωστός και ως Βλαντ Δρακούλ, ο οποίος ήταν πρίγκιπας της Βλαχίας.

Experiencing the history, the myth, the intrigue and the magic of this wonderful place.
Βιώνοντας την ιστορία, τον μύθο, την ίντριγκα και τη μαγεία του υπέροχου αυτού μέρους.
Because Bran Castle is the only castle in all of Transylvania that actually fits Bram Stoker’s description of Dracula’s Castle, it is known throughout the world as Dracula’s Castle.
Επειδή το κάστρο Μπραν είναι το μοναδικό κάστρο σε όλη την Τρανσυλβανία που πραγματικά ταιριάζει στην περιγραφή του κάστρου του Κόμη Δράκουλα, στο βιβλίου του Μπραμ Στόκερ, έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο ως Κάστρο του Κόμη Δράκουλα.
Stoker’s character, Count Dracula, first appeared in the novel “Dracula”, published in England in 1897, by the Irish writer Bram Stoker.
Ο Κόμης Δράκουλας, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο μυθιστόρημα «Δράκουλας», που δημοσιεύθηκε στην Αγγλία το 1897, από τον Ιρλανδό συγγραφέα Μπραμ Στόκερ.

Dracula is a fictitious character whose name derives from the appellation given to Vlad Tepes, the ruler of Wallachia (1456-1462 and 1476), and who, was depicted by some historians of that time as a blood-thirsty ruthless despot.
Ο Δράκουλας - είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας του οποίου το όνομα προέρχεται από την ονομασία που δόθηκε στο Βλαντ Τέπες, τον κυβερνήτη της Βλαχίας (1456-1462 και 1476) και ο οποίος απεικονίζεται από κάποιους ιστορικούς της εποχής ως αιμοδιψής και αδίστακτος δεσπότης.

Climbing on the castle, the view is rewarding. Demetra Athinitis doesn't want to miss the chance to photograph that amazing beauty.
Ανεβαίνοντας στο κάστρο, η θέα σε ανταμείβει πλουσιοπάροχα. Η Δήμητρα Αθηαινίτη δεν χάνει την ευκαιρία για να απαθανατίσει την πανέμορφη θέα.
Amazing view amid some stunning scenery supplements the cross-country for those who can climb up there.
Καταπληκτική θέα μέσα σε μαγευτικό τοπίο που συμπληρώνει το σκηνικό για όσους μπορούν ν' ανέβουν εκεί ψηλά.
As a historical figure Count Vlad Dracula or Pockets (1431-1476) was Prince of Wallachia who kill their opponents mainly by the method of impalement.
Ως ιστορικό πρόσωπο ο Κόμης Βλαντ Ντράκουλα ή Τσέπες (1431-1476) υπήρξε ηγεμόνας της Βλαχίας που εξόντωνε τους αντιπάλους του κυρίως με τη μέθοδο του παλουκώματος.

Count Dracula has nothing to do with Vlad Tepes! Strange as it may seem, since most believe that the author was inspired by Count from the historical person.
Ο Κόμης Δράκουλας δεν έχει καμία σχέση με τον Vlad Tepes! Όσο παράξενο και αν φαίνεται αυτό, μιας και οι περισσότεροι θεωρούμε ότι ο συγγραφέας εμπνεύστηκε τον Κόμη από το ιστορικό πρόσωπο.
But the name “Dracula”, far from being a frightening term, derives from the Crusader Order of the Dragon with which Order both Vlad Tepes and his father had been associated.
Αλλά το όνομα «Δράκουλας», μακριά από το να είναι ένας τρομακτικός όρος, προέρχεται από τους Σταυροφόρους του Τάγματος του Δράκου με το οποίο τόσο ο Βλαντ Τέπες όσο και ο πατέρας του είχαν συνδεθεί.
The rest of the Dracula myth derives from the legends and popular beliefs in ghosts and vampires prevalent throughout Transylvania.
Το υπόλοιπο του μύθου του Δράκουλα προέρχεται από τους μύθους και τις λαϊκές δοξασίες στα φαντάσματα και στους βρικόλακες διαδεδομένα σε όλη την Τρανσυλβανία.

Dracula exists in the imagination, but it’s an alive myth as a true story…
Ο Δράκουλας είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, αλλά είναι ένας ζωντανός μύθος, σαν μια αληθινή ιστορία...

Well the distinction between the historic reality of Bran and the character of the Count in Bram Stoker’s novel is not an easy job when you are in this castle...
Φυσικά η διάκριση ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα του Μπραν και του χαρακτήρα του Κόμη στο μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ δεν είναι μια εύκολη δουλειά, όταν βρίσκεστε σ’ αυτό το κάστρο...
 Demetra Athieniti taking noumerous pictures...
Η Δήμητρα Αθηαινίτη βγάζει αμέτρητες φωτογραφίες...
Exhibits in the museum, which reproduce the myth and let your imagination galloping ...
Εκθέματα του μουσείου, που αναπαράγουν το μύθο και αφήνουν τη φαντασία να καλπάζει...
Commonly known as "Dracula's Castle" (although it is one among several locations linked to the Dracula legend), it is marketed as the home of the titular character in Bran Stoker’s Dracula.
Ευρέως γνωστό ως «Κάστρο του Δράκουλα» (αν και είναι ένας από τους διάφορους χώρους που συνδέονται με το μύθο του Δράκουλα), προβάλλεται ως το σπίτι του Δράκουλα, του μυθιστορήματος του Μπραν Στόκερ.
No doubt there is a lot of tourism. Myths always fascinate and stimulate the imagination perhaps more than history.
Υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση. Οι μύθοι πάντα γοητεύουν και διεγείρουν τη φαντασία περισσότερο ίσως από την Ιστορία.
The Bran Castle (Dracula's Castle) in Romania, attracts thousands of tourists from around the world.
Το κάστρο Μπραν (Κάστρο του Κόμη Δράκουλα) στη Ρουμανία, αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο.
The legend of Dracula is one of the best preserved myths. To be able to survive in our unconscious had, as it is the case with all myths, different elements to be added at times to it.
Ο μύθος του Κόμη Δράκουλα αποτελεί έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους μύθους. Για να μπορέσει όμως να επιβιώσει μέσα στο υποσυνείδητο μας έπρεπε, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους μύθους, να προστεθούν κατά καιρούς διάφορα νέα στοιχεία σε αυτόν.
Many small wooden shops selling all kinds of Dracula souvenirs and other merchandise.
Πολλά μικρά ξύλινα μαγαζάκια με όλων των ειδών τα αναμνηστικά του Δράκουλα κι άλλες πραμάτειες.
Demetra Athieniti trying to buy a souvenir... The famous Dracula is a blend of history, myth, literature and of course business…
Η Δήμητρα Αθηαινίτη ψάχνει, ν' αγοράσει ένα αναμνηστικό...
Ο περίφημος Δράκουλας είναι ένα μείγμα ιστορίας, μύθου, λογοτεχνίας και… εμπορικής εκμετάλλευσης.
For the fans of the legend of Count Dracula, a trip up to there is definitely worthy to feel the impressive atmosphere of Transylvania, a region that gave birth to many myths and legends.
Σίγουρα, για τους λάτρεις του θρύλου του Κόμη Δράκουλα, αξίζει ένα ταξίδι μέχρις εκεί, για να νιώσουν την επιβλητική ατμόσφαιρα της Τρανσυλβανίας, μιας περιοχής που γέννησε πολλούς μύθους και θρύλους.
The area around the Castle was turned into an English Park with two ponds and a Tea House. Popi Nicolaides with other tourists from Serres, Greece.
Η περιοχή γύρω από το Κάστρο είχε μετατραπεί σε ένα αγγλικό πάρκο με δύο λίμνες και ένα σπιτάκι για τσάι. Η Πόπη Νικολαΐδου με τουρίστες από τις Σέρρες.

At the bottom of the hill there is a small open air museum park exhibiting traditional Romanian peasant structures (cottages, barns, etc.) from across the country.
Στο κάτω μέρος του λόφου υπάρχει ένα μικρό ανοικτό πάρκο μουσείο που παρουσιάζει παραδοσιακά κτίσματα αγροτών (σπίτια, αχυρώνες, κ.λπ.) από όλη τη χώρα.

The character of Count Dracula from the 1897 novel Dracula by Bram Stoker, has remained popular over the years, and many films have used the Count as a villain, while others have named him in their titles.
Ο χαρακτήρας του Κόμη Δράκουλα στο μυθιστόρημα «Δράκουλας» του Μπραν Στόκερ, που έγραψε το 1897, παραμένει δημοφιλής μέσα από τα χρόνια. Πολλές ταινίες έχουν γυριστεί με τον Κόμη ως έναν κακοποιό, ενώ άλλοι έχουν δώσει το όνομα του σε τίτλους ταινιών ή βιβλίων τους.