Friday, June 27, 2014

Paphos - Cyprus

The land of Aphrodite!    Πάφος, στην πατρίδα της Αφροδίτης!

Paphos is entwined with Greek mythology, and the legendary birth of Afrodite on her shores brought fame and worshipers there to follow the cult of the Goddess.
H Πάφος είναι συνυφασμένη με την ελληνική μυθολογία, και το θρύλο της γέννησης της Αφροδίτης στις ακτές της, που έφερε φήμη και πιστούς εκεί για τη λατρεία της θεάς.
Paphos castle was originally a Byzantine fort. It was rebuilt by the Lusignans in the 13th century, dismantled by the Venetians in 1570 during the Ottoman invasion and rebuilt by the Ottomans in the 16th century.
Το κάστρο της Πάφου ήταν αρχικά ένα βυζαντινό φρούριο. Ξαναχτίστηκε από τους Λουζινιανούς τον 13ο αιώνα, διαλύθηκε από τους Ενετούς το 1570 κατά τη διάρκεια της οθωμανικής εισβολής και ανοικοδομήθηκε από τους Οθωμανούς τον 16ο αιώνα.
According to the Greek mythology, Paphos was founded by Agapenor, chief of the Arcadians at the siege of Troy.
Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, η Πάφος ιδρύθηκε από τον Αγαπήνωρ, αρχηγό των Αρκάδων κατά την πολιορκία της Τροίας.
 
The Aphrodite's Beach on Cyprus, where the goddess herself was legendarily blown ashore on an obligingly large scallop shell.
Η Πέτρα του Ρωμιού είναι σύμφωνα με τη μυθολογία το σημείο όπου αναδύθηκε η Θεά της ομορφιάς Αφροδίτη μέσα από ένα μεγάλο όστρακο.
 
The magnificent beach at Aphrodite’s Rock in Paphos, a  fabulous and most romantic hotspot.
Η υπέροχη παραλία της Αφροδίτης στην Πάφο ή της Πέτρας του Ρωμιού, όπως είναι πιο γνωστή, ένα υπέροχο και πολύ ρομαντικό τοπίο.
Cheryl Chatzis discovering "Petra tou Romiou", a rock off the shore along the main road from Paphos to Limassol, which has been regarded since ancient times as the birthplace of Aphrodite, goddess of love and fertility.
Η Τσέρολ Χατζή ανακαλύπτει την "Πέτρα του Ρωμιού", ένα βράχο από την ακτή κατά μήκος του κεντρικού δρόμου από την Πάφο προς Λεμεσό, που θεωρείται από την αρχαιότητα ως η γενέτειρα της Αφροδίτης, Θεά της αγάπης και της γονιμότητας.
During its long history, the Paphos Castle was used, as well as for protection, as prison cells, and even as a storage area for salt when the island was a British colony.
Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του, το Κάστρο της Πάφου χρησιμοποιήθηκε για προστασία, αλλά και ως φυλακές, ακόμη και ως αποθηκευτικός χώρος για το αλάτι όταν το νησί ήταν βρετανική αποικία.
 
In 1935 it was declared an ancient monument and today is considered as one of the hallmarks of the Paphos region.
Το 1935 ανακηρύχθηκε σε αρχαίο μνημείο και σήμερα θεωρείται ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής της Πάφου.
Today Paphos, with a population of about 60.000, is a popular tourist resort.
Σήμερα, η Πάφος έχει περίπου 60.000 κατοίκους και είναι ένας πολύ καλά γνωστό τουριστικό μέρος.
 Paphos beautiful lighthouse can be seen from all over Paphos.
Ο ωραίος φάρος της πόλης φαίνεται από παντού.
More than 2300 years of history and civilization.
Πάνω από 2300 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού.
The charming Town Hall building with its magnificent architecture design in 28th October square.
Το πανέμορφο κτίριο του Δημοτικού Μεγάρου με την υπέροχη αρχιτεκτονική στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου.
The town of Paphos is included in the official UNESCO list of cultural and natural treasures of the world's heritage.
Η πόλη της Πάφου περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ των πολιτιστικών και φυσικών θησαυρών της πολιτιστικής κληρονομιάς του κόσμου.
Paphos was the capital city of Cyprus for a long period of time in antiquity.
Η Πάφος υπήρξε η πρωτεύουσα της Κύπρου για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αρχαιότητα.
Paphos essentially is a large, open museum.
Η Πάφος ουσιαστικά, είναι ένα μεγάλο, ανοικτό μουσείο.
Old pretty school buildings magnificent architecture influenced by the ancient Greek classic design.
Παλιά, όμορφα σχολικά κτίρια με ωραία αρχιτεκτονική επηρεασμένη από το αρχαίο Ελληνικό κλασσικό σχέδιο.

The gorgeous Public Library building opposite the Town Hall.
Το πανέμορφο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης απέναντι από το Δημαρχείο.

Paphos is a coastal city in the southwest of Cyprus and positively teeming with history.
Η Πάφος είναι μια παραλιακή πόλη με ενδιαφέρουσα ιστορία και πολλούς αρχαιολογικούς χώρους.

The city contains many catacomb sites dating back to the early Christian period, but also beautiful modern churches.
Στην πόλη υπάρχουν πολλές κατακόμβες από την πρώιμη περίοδο του Χριστιανισμού αλλά και όμορφες σύγχρονες εκκλησίες.

A great cultural legacy of the city and the district of Paphos for almost 4000 years of existence.
Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά που άφησαν στην πόλη και την περιοχή της Πάφου τα 4000 σχεδόν χρόνια ύπαρξής της.
The Paphos Mosaics are in fact part of a larger archeological site that also includes a theatre and a castle.
Τα Ψηφιδωτά της Πάφου είναι στην πραγματικότητα μέρος ενός ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, που περιλαμβάνει επίσης θέατρο και κάστρο.
Paphos city the capital of Paphos District, has been inhabited since the Neolithic period.
Η Πάφος είναι πρωτεύουσα της Επαρχίας Πάφου και κατοικείται από τη Νεολιθική εποχή.
It is one of the hot tourist spots in Cyprus with thousands of tourists year round.
Αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσύχναστα τουριστικά μέρη της Κύπρου με τουρίστες ολόχρονα.
Looking for the Aphrodite...   -   Ψάχνοντας για την Αφροδίτη...
Tranquility, mesmerizing views and the gentle movement of blue water make you feel at peace.
Η ηρεμία, η μαγευτική θέα και η απαλή κίνηση των γαλανών νερών ξεκουράζει τις αισθήσεις.
The secrets of the island of love.  -  Τα μυστικά του νησιού του έρωτα.

If you dream of a Mediterranean relaxation.
Χαλάρωση και ονειροπόληση στο Μεσογειακό τοπίο.
Some shopping therapy, now some shops have their goods on sale...
Λίγα ψώνια, τώρα που μερικά μαγαζιά κάνουν εκπτώσεις...
Shopping therapy and much more... - Ψώνια, ψώνια και όχι μόνο...
The sea looks blue and inviting. Be sure there are not going for fishing...
Η γαλάζια 'προκλητική' θάλασσα. Να 'στε σίγουροι, δεν πάνε για ψάρεμα...
Traveling dreams...    -    Ταξιδιωτικά όνειρα...
Warm welcoming to Sakis Kotsakis from Thessaloniki and to the rest of us by Demetria Foka from Paphos.
H φίλη μας Δημήτρια Φωκά, υποδέχεται θερμά το φίλο Σάκη Κοτσάκη από τη Θεσσαλονίκη και τους υπόλοιπους φίλους.

Evgenia Alexandrides, Demetria Foka, Cheryl Chatzis, Sakis Kotsakis, Phivos Nicolaides, Petros Alexandrides and Popi Nicolaides. Picture taken by Kostas Chatzis.
Ευγενία Αλεξανδρίδη, Δημήτρια Φωκά, Τσέρολ Χατζή, Σάκης Κοτσάκης, Φοίβος Νικολαΐδης, Πέτρος Αλεξανδρίδης και Πόπη Νικολαΐδου στο φιλόξενο σπίτι της Δημήτριας στην Πάφο. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Κώστα Χατζή.
Commandaria is an amber-coloured sweet dessert wine made in the Commandaria region of Cyprus. It represents an ancient wine style documented in Cyprus back to 800 BC and has the distinction of being the world's oldest named wine still in production, with the name Commandaria dating back to the crusades in the 12th century.
Η κουμανταρία είναι ένας επιδόρπιος οίνος, γλυκός σαν λικέρ, με πλούσια γεύση, άρωμα και ιστορία. Λέγεται ότι πήρε το όνομά της από τους σταυροφόρους ιππότες του 13ου αιώνα, αλλά είχε ανακαλυφθεί πολύ παλιότερα, περίπου το 2000 π.X. Η κουμανταρία κατέχει επίσης, το ρεκόρ του παλαιότερου προϊόντος «Με ονομασία προέλευσης».
Popi Nicolaides leaving Paphos with more sweet memories!
Αφήνοντας πίσω μας την Πάφο με ωραίες αναμνήσεις! (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου).