Saturday, December 21, 2013

Kastellorizo island - Greece Part II

Part II'
View : Part I' Kastellorizo
The island has become popular in recent years, among tourists looking for an isolated place in the Dodecanese, thanks also to the 1991 Oscar-winning movie Mediterraneo, which was set on the island.
Το νησί έχει γίνει δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, στους τουρίστες που αναζητούν ένα απομονωμένο μέρος στα Δωδεκάνησα, και χάρη στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Mediterraneo (1991), η οποία γυρίστηκε στο νησί.

Kastellorizo is probably the most quiet and peaceful island you can find in the Mediterranean sea.
Το Καστελόριζο είναι ίσως το πιο ήσυχο και γαλήνιο νησί που μπορείτε να βρείτε στη Μεσόγειο θάλασσα.

Although small as an island, Kastellorizo ​​has a long history, having been inhabited since the Neolithic era, and then colonized by the Dorians, as it happened with the Dodecanese.
Αν και μικρό ως νησί, το Καστελλόριζο έχει μεγάλη ιστορία, αφού είχε κατοικηθεί ήδη από τη νεολιθική εποχή, ενώ στη συνέχεια αποικίστηκε από τους Δωριείς, όπως και όλα τα Δωδεκάνησα.
Here you can watch the island life. Children playing in the water and between the houses.
Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ζωή στο νησί. Παιδιά που παίζουν στο νερό και ανάμεσα στα σπίτια.

Popi and Phivos Nicolaides living the excitement of the arrival in another beautiful Greek island.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, ζώντας τον ενθουσιασμό της άφιξης σε άλλο ένα όμορφο ελληνικό νησί.
Along the promenade there are little coffee bars, restaurants and shops.
Κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν μικρά καφέ-μπαρ
, εστιατόρια και καταστήματα.
A deep view of the Mediterranean Sea. Enjoying the spectacular scenery of Aegean Sea.
Βαθιά ματιά στη θάλασσα της Μεσογείου. Απολαμβάνοντας την εντυπωσιακή θέα του Αιγαίου.
Strolling in the picturesque sea front offers wonderful views and great photography opportunities.
Περπατώντας στη γραφική προκυμαία, προσφέρει υπέροχη θέα και μεγάλες ευκαιρίες για φωτογραφίες.

On the 29 of September, 1945 the S.S. Empire Patrol left Port Said, Egypt with 497 people, mostly Kastellorizians, returning to the island after war-time evacuation. Not soon out of the harbour, the ship caught fire and sank. 33 Kastellorizians were lost that day, ana among them 14 children. This memorial is dedicated to all who lost their lives.
Εις μνήμην των 33 Καστελλοριζών προσφύγων που επνίγησαν στο ναυάγιο του Empire Patrol στις 29-9-1945 κατά την επιστροφή εδώ στη γενέτειρα τους.
The Church of Agios Georgios (1906), with a high dome of Byzantine type, and the Cathedral of Agios Constandinos and Eleni (1835).
Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (1906), με ένα ψηλό κυλινδρικό θόλο Βυζαντινού τύπου και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης (1835).
 
Gregoris Maliotis, enjoying magnificent views at the of the island shores and the magnificent bleu of the sea.
H Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνει την υπέροχη θέα των ακτών του νησιού και της γαλάζιας θάλασσας. 

The stalactites and stalagmites in this beautiful cave are flooded from the blue light that comes in the morning.
Οι σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε αυτό το όμορφο σπήλαιο πλημμυρίζει από το μπλε φως που έρχεται το πρωί.

The Blue Cave which is the most beautiful in the Mediterranean. There are stalactites and stalagmites in this extremely beautiful cave which can only be visited by boat.
Η Γαλάζια Σπηλιά που είναι η πιο όμορφη της Μεσογείου. Υπάρχουν σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε αυτό το εξαιρετικά όμορφο σπήλαιο το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε μόνο με σκάφος.
At the south easternmost edge of Greek dominion, spreads out the calm and beauty of Kastellorizo island. Στο νοτιοανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας , απλώνει την ηρεμία και την ομορφιά του Καστελλορίζου.
The scenic view of the magnificent blue of the Aegian Sea.
Η γραφική θέα της καταπληκτικής γαλάζιας θάλασσας του Αιγαίου Πελάγους.
Popi and Phivos Nicolaides admiring the landscape and the sea view from the deck of the ship.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης θαυμάζουν το τοπίο και τη θέα της θάλασσας από το κατάστρωμα του πλοίου.
Today Kastellorizo is a place of decay and an idyllic too.
Σήμερα το Καστελλόριζο είναι ένα μέρος φθοράς και ένας ειδυλλιακός τόπος.


The name kastellorizo was applied about the end of the 14th century by the Knights , when they built on reddish rock near the entrance of the port, the castle under which the city was developed (at Kastelli root ). Την ονομασία Καστελλόριζο πήρε περί το τέλος του 14ου αιώνα, από τους Ιωαννίτες Ιππότες, όταν έκτισαν επί του κοκκινωπού βράχου στην είσοδο του λιμανιού, κάστρο υπό το οποίο αναπτύχθηκε η πόλη (στου Καστελίου τη ρίζα).

In July 1944, a fuel dump caught fire which spread to an adjacent ammunition dump, thereby destroying half of the homes on the island.
Τον Ιούλιο του 1944, μια αποθήκη καυσίμων έπιασε φωτιά η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενη αποθήκη πυρομαχικών, καταστρέφοντας έτσι τα μισά από τα σπίτια του νησιού.

Many of its emigrants live in Australia (especially in the cities of Perth and Sydney) where they are known as "Kazzies".
Πολλοί από τους μετανάστες της ζουν στην Αυστραλία (κυρίως στις πόλεις του Περθ και Σύδνεϋ), όπου είναι γνωστοί ως «Κάζεις».
The soil is composed of limestone, and produces only small amounts of olives, grapes and beans.
Το έδαφος αποτελείται από ασβεστόλιθο, και παράγει μόνο μικρές ποσότητες των ελιών, σταφύλια και φασόλια.

Strolling around the quaint streets of Megisti, appearing untouched by the years.
Βολτάροντας στα γραφικά δρομάκια της Μεγίστης, που δείχνει ανέγγιχτη από τα χρόνια.
Beautiful old architecture. - Παλιά όμορφη αρχιτεκτονική. 
The old homes are close together and give each other protection and shade.
Τα παλιά σπίτια είναι κοντά μεταξύ τους και δίνουν το ένα στο άλλο προστασία και σκιά.

An area of irregular limestone in which erosion has produced fissures, sinkholes, underground streams, and caverns.
Μια περιοχή ακανόνιστα ασβεστολιθική στην οποία η διάβρωση έχει δημιουργήσει ρωγμές, καταβόθρες, υπόγεια ρεύματα, και σπήλαια.

Strolling in the picturesque alleys of the old town, with the balconies and the wonderful buildings, images that bring feelings of sweet nostalgia.
Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, με τα μπαλκόνια και τα υπέροχα κτίρια, εικόνες που φέρνουν αισθήματα γλυκιάς νοσταλγίας.
Fishing and tourism are the economic basics of Kastelorizo today.
Η αλιεία σήμερα και ο τουρισμός είναι οι βάσεις τη οικονομικής δραστηριότητας του νησιού.
In the village there are many mansions, most of which have been deserted, as most residents have migrated to Australia.
Στον οικισμό υπάρχουν πολλά παλιά αρχοντικά, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ερημώσει, αφού οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν μεταναστεύσει στην Αυστραλία.

The Island is a natural biological paradise. As there is no real interference with nature the island is housing a number of species of animal and plants.
Το νησί είναι ένα φυσικός βιολογικός παράδεισος. Καθώς δεν υπάρχει καμία πραγματική παρέμβαση στη φύση, το νησί στεγάζει μια σειρά από είδη ζώων και φυτών.

Behind the waterfront, many houses are still in a ruinous state.
Πίσω από την προκυμαία, πολλά σπίτια εξακολουθούν να είναι σε κακή κατάσταση.

On the island there is no source of drinking water.
Στο νησί δεν υπάρχει πηγή πόσιμου νερού.
The island formally joined the Greek State on 7 March 1948 together with the other Dodecanese islands.
Το νησί εντάχθηκε επίσημα στο ελληνικό κράτος στις 7, Μάρτη 1948 μαζί με τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

View: Cruise- Κρουαζιέρα πολιτισμού στα Ελληνικά νησιά / Gruise
People was very excited about this fantastic voyage cruise with beautiful MS Salamis Filoxenia cruise ship.
Ενθουσιασμένος κόσμος από το φανταστικό ταξίδι με το ωραίο κρουαζερόπλοιο Salamis Filoxenia.
The arrival of beautiful "Salamis Filoxenia" cruise liner at the island's cozy port.
To ωραιότατο
κρουαζερόπλοιο 'Salamis Foloxenia' αραγμένο στο όμορφο λιμάνι του νησιού.
Elena Hadjitheodossiou-Vasiiliou with Popi Nicolaides at the beautiful port of Kastellorizo.
Η Έλενα Χατζηθεοδοσίου-Βασιλείου με την Πόπη Νικολαΐδου στο όμορφο λιμανάκι του Καστελλόριζου.
Mary Elia, Phivos Nicolaides and Costas Nicolaides, having fun on board!
Η Μαίρη Ηλία, Φοίβος Νικολαΐδης και Κώστας Νικολαΐδης, διασκεδάζουν στο πλοίο!
Unfortunately, the isolated location, or rather its strategic location, has resulted in one or another tragedy. The history of Kastelorizo is cruel, bloody and tragic.
Δυστυχώς, η απομονωμένη τοποθεσία, ή μάλλον η στρατηγική του θέση, έχει οδηγήσει σε μία μετά την άλλη τραγωδία. Η ιστορία του Καστελόριζου είναι σκληρή, αιματηρή και τραγική.


Kastellorizo island - Greece

Part I'
View : Kastellorizo Part II'
Kastellorizo, officially Megisti is a Greek island and municipality located in the southeastern Mediterranean.
Το Καστελλόριζο, επίσημα
‘Μεγίστη’ είναι ένα ελληνικό νησί και δήμος που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
The island's official name, Megisti, is rarely used in Greek, the traditional name Kastellorizo being common.
Το επίσημο όνομα του νησιού, Μεγίστη, σπάνια χρησιμοποιείται στην ελληνική, η κοινή παραδοσιακή ονομασία είναι Καστελλόριζο.

It lies roughly 2 kilometres (1 mile) off the south coast of Turkey. Kastellorizo is part of the Rhodes regional unit.
Βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα (1 μίλι) από τη νότια ακτή της Τουρκίας. Το Καστελόριζο είναι μέρος της περιφερειακής ενότητας Ρόδου.

The meaning of its current official name Megisti is "biggest" or "greatest",  refers to the fact that it is the largest of the small archipelago.
Η έννοια της επίσημης ονομασία της ‘Μεγίστη’, αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο από τα μικρά νησάκια του αρχιπελάγους.
Popi Nicolaides enjoys the unique beauty if the small island.
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει τη μοναδική ομορφιά του μικρού νησιού. 
Kastellorizo (with the exception of the nearby islet of Strongyli) is the easternmost Greek island and is situated in the Eastern Mediterranean.
Το Καστελόριζο είναι (με εξαίρεση το νησάκι Στρογγυλή) το ανατολικότερο ελληνικό νησί και βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
Lygia and Gregoris Maliotis together with Popi and Phivos Nicolaides arriving to Kastellorizo.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης με την Πόπη και Φοίβο Νικολαΐδη φθάνοντας στο Καστελλόριζο.
It has an area of 9.1 square km. 19.5 miles of coastline and a population of 500 residents all living in the town of Megisti.
Έχει έκταση 9,1 τετρ. χλμ., μήκος και 19,5 χλμ. ακτών με πληθυσμό 500 κατοίκων, που ζουν όλοι στην πόλη της Μεγίστης.

The magnificent view of the small harbour of the island.
Η υπέροχη θέα του μικρού λιμανιού του νησιού.
The only settlement on the island, the namesake kastellorizo​​, is situated around the natural harbor and consists of three neighborhoods.
Ο μοναδικός οικισμός του νησιού, το ομώνυμο Καστελλόριζο, βρίσκεται γύρω από το φυσικό λιμάνι και αποτελείται από τρεις συνοικίες.

It gained global visibility in 1991, when the Oscar-winning movie “Mediterraneo” was shot there.
Απέκτησε παγκόσμια προβολή το 1991, όταν γυρίστηκε εκεί η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Mediterraneo».

The homes have been restored today and are authentic examples of traditional architecture Dodecanesian.
Τα σπίτια που έχουν αναστηλωθεί σήμερα αποτελούν αυθεντικά δείγματα παραδοσιακής δωδεκανησιακής αρχιτεκτονικής.

Popi Nicolaides and Lygia Maliotis enjoying the stunning view immetiately upon their arrival by ship.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνουν την υπέροχη θέα, αμέσως μετά την άφιξη τους με το πλοίο.
There is a wide and accommodating bay, the island's main harbor, where one finds the only town on the island.
Υπάρχει ένας μεγάλος και άνετος κόλπος, το κύριο λιμάνι του νησιού, όπου βρίσκει κανείς τη μοναδική πόλη του νησιού.
Discovering  unspoiled beauties of Greece…
Ανακαλύπτοντας Ελληνικές φυσικές ομορφιές...
Strikingly colored, two or three floors, the mansions are located along the shoreline in front of an imposing red rock.
Εντυπωσιακά βαμμένα, δίπατα ή τρίπατα, τα αρχοντικά βρίσκονται κατά μήκος της ακτογραμμής, μπροστά από έναν επιβλητικό κόκκινο βράχο.
Italian governor's house the (palazzina della delegazione), erected in 1926.
Στην είσοδο του λιμανιού, βρίσκονται τα απομεινάρια του πρώην ιταλικού κυβερνείου, που χτίστηκε το 1926.
It is indescribable how one feels when arriving at this Southern Greek island, says Lygia Maliotis.
Δεν περιγράφεται με λόγια το πως αισθάνεται κάποιος, φτάνοντας στο ανατολικότερο Ελληνικό νησί, λέει η Λυγία Μαλιώτη.

At the top, the now ruined medieval castle, which gave its name to the island (Castello Rosso, i.e. the Red Castle ).
Στην κορυφή, το ερειπωμένο πια μεσαιωνικό κάστρο, είναι αυτό που έδωσε και το όνομά του στο νησί (Κόκκινο Κάστρο).

There are several hypotheses about the origin of the name Kastellorizo, which is used to date from Byzantine era.
Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις σχετικά με την προέλευση του ονόματος Καστελλόριζο, το οποίο θεωρείται μέχρι σήμερα από τη βυζαντινή εποχή.

"Kastello" derives from the Latin word "castellum", meaning "small fort". There is some arguments on the second part of the name.
Το «Καστέλλο» προέρχεται από τη λατινική λέξη "castellum", που σημαίνει "μικρό φρούριο». Υπάρχουν κάποια επιχειρήματα σχετικά με το δεύτερο μέρος του ονόματος.
Built amphitheatrically around the sea, causing the impression of uniformity, due to the common materials used. Κτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από τη θάλασσα, προκαλούν εντύπωση με την ομοιομορφία τους, που οφείλεται στα κοινά υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή τους.
From here starts the town's quay, which runs along all three sides of the harbour.
Από εδώ ξεκινά η προκυμαία της πόλης, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των τριών πλευρών του λιμανιού.

A few restorations converting old beautiful houses in holiday flats.
Αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε ξενοδοχειακά διαμερίσματα.

The island's former Ottoman mosque which dates back from the second half of the 18th century, has been restored and re-opened as a museum (2007).  Το πρώην οθωμανικό τέμενος του νησιού που χρονολογείται από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα έχει αποκατασταθεί και έγινε μουσείο (2007).
Stunning views and the magnificent blue sea.
Εντυπωσιακή θέα και η καταπληκτική γαλάζια θάλασσα.
The sea view is just beautiful anywhere you look in all directions.
Το τοπίο με κυρίαρχη της θάλασσα είναι υπέροχο σε όποια κατεύθυνση κι αν κοιτάξεις.
For the love of the sea. I love your style girl!
Για την αγάπη της θάλασσας. Μου αρέσει το στυλ σου κορίτσι μου!
 
The houses of the town are slender and characterised by wooden balconies and windows of the Anatolian type.
Τα σπίτια της πόλης είναι λεπτά και χαρακτηρίζονται από τα ξύλινα μπαλκόνια και τα παράθυρα του τύπου της Ανατολίας.

In the warm blue waters of the Mediterranean.
Στα ζεστά, καταγάλανα νερά της Μεσογείου.
The view is extremely beautiful and impressive.
Η θέα είναι εξόχως όμορφη και εντυπωσιακή.
The traditional settlement Kastellorizos is classified as preserved .
Ο παραδοσιακός οικισμός του Καστελλόριζου έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος.

The island is accompanied by a great maritime tradition, with strong signs of naval and commercial development once it had.
Το νησί συνοδεύεται από μια μεγάλη ναυτική
παράδοση, με έντονα τα σημάδια της ναυτικής και εμπορικής ανάπτυξης που γνώρισε κάποτε.
Face to face with the beauty of the coast.
Πρόσωπο με πρόσωπο με την ομορφιά της ακτής.
The population and the economy reached its apogee at the end of the nineteenth century with an estimated 10,000 inhabitants.
Ο πληθυσμός και η οικονομία έφτασαν στο απόγειό τους στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, με 10.000 περίπου κατοίκους.

Exploring the magnificent shores of the island!
Ανακαλύπτοντας τις ωραίες ακτές του νησιού!
A great and unforgettable experience with the acquaintance of this beautiful small island.Μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία με αυτό το όμορφο μικρό νησί
The island had reportedly advanced civilization from prehistoric times judging from the ancient ruins.
Το νησί φέρεται να είχε ανεπτυγμένο πολιτισμό, από την προϊστορική περίοδο αν κρίνει κανείς από τα αρχαία ευρήματα.

The Municipality of Megisti includes the populated offshore islands of Rho (pop. 15) and Strongyli (10) as well as several uninhabited islets.
Ο Δήμος Μεγίστης περιλαμβάνει τα κατοικημένα παράκτια νησιά της Ρω (πληθ. 15) και Στρογγυλή (10), καθώς και αρκετές ακατοίκητες νησίδες.
The island's geology is almost exclusively limestone.
Η γεωλογία του νησιού αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ασβεστόλιθο.
No wonder why so many tourists visit this natural beauty every year!
Δεν είναι απορίας άξιο γιατί τόσοι τουρίστες επισκέπτονται αυτή τη φυσική ομορφιά κάθε χρόνο.