Saturday, December 21, 2013

Kastellorizo island - Greece Part II

Part II'
View : Part I' Kastellorizo
The island has become popular in recent years, among tourists looking for an isolated place in the Dodecanese, thanks also to the 1991 Oscar-winning movie Mediterraneo, which was set on the island.
Το νησί έχει γίνει δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, στους τουρίστες που αναζητούν ένα απομονωμένο μέρος στα Δωδεκάνησα, και χάρη στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Mediterraneo (1991), η οποία γυρίστηκε στο νησί.

Kastellorizo is probably the most quiet and peaceful island you can find in the Mediterranean sea.
Το Καστελόριζο είναι ίσως το πιο ήσυχο και γαλήνιο νησί που μπορείτε να βρείτε στη Μεσόγειο θάλασσα.

Although small as an island, Kastellorizo ​​has a long history, having been inhabited since the Neolithic era, and then colonized by the Dorians, as it happened with the Dodecanese.
Αν και μικρό ως νησί, το Καστελλόριζο έχει μεγάλη ιστορία, αφού είχε κατοικηθεί ήδη από τη νεολιθική εποχή, ενώ στη συνέχεια αποικίστηκε από τους Δωριείς, όπως και όλα τα Δωδεκάνησα.
Here you can watch the island life. Children playing in the water and between the houses.
Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ζωή στο νησί. Παιδιά που παίζουν στο νερό και ανάμεσα στα σπίτια.

Popi and Phivos Nicolaides living the excitement of the arrival in another beautiful Greek island.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, ζώντας τον ενθουσιασμό της άφιξης σε άλλο ένα όμορφο ελληνικό νησί.
Along the promenade there are little coffee bars, restaurants and shops.
Κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν μικρά καφέ-μπαρ
, εστιατόρια και καταστήματα.
A deep view of the Mediterranean Sea. Enjoying the spectacular scenery of Aegean Sea.
Βαθιά ματιά στη θάλασσα της Μεσογείου. Απολαμβάνοντας την εντυπωσιακή θέα του Αιγαίου.
Strolling in the picturesque sea front offers wonderful views and great photography opportunities.
Περπατώντας στη γραφική προκυμαία, προσφέρει υπέροχη θέα και μεγάλες ευκαιρίες για φωτογραφίες.

On the 29 of September, 1945 the S.S. Empire Patrol left Port Said, Egypt with 497 people, mostly Kastellorizians, returning to the island after war-time evacuation. Not soon out of the harbour, the ship caught fire and sank. 33 Kastellorizians were lost that day, ana among them 14 children. This memorial is dedicated to all who lost their lives.
Εις μνήμην των 33 Καστελλοριζών προσφύγων που επνίγησαν στο ναυάγιο του Empire Patrol στις 29-9-1945 κατά την επιστροφή εδώ στη γενέτειρα τους.
The Church of Agios Georgios (1906), with a high dome of Byzantine type, and the Cathedral of Agios Constandinos and Eleni (1835).
Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (1906), με ένα ψηλό κυλινδρικό θόλο Βυζαντινού τύπου και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης (1835).
 
Gregoris Maliotis, enjoying magnificent views at the of the island shores and the magnificent bleu of the sea.
H Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνει την υπέροχη θέα των ακτών του νησιού και της γαλάζιας θάλασσας. 

The stalactites and stalagmites in this beautiful cave are flooded from the blue light that comes in the morning.
Οι σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε αυτό το όμορφο σπήλαιο πλημμυρίζει από το μπλε φως που έρχεται το πρωί.

The Blue Cave which is the most beautiful in the Mediterranean. There are stalactites and stalagmites in this extremely beautiful cave which can only be visited by boat.
Η Γαλάζια Σπηλιά που είναι η πιο όμορφη της Μεσογείου. Υπάρχουν σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε αυτό το εξαιρετικά όμορφο σπήλαιο το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε μόνο με σκάφος.
At the south easternmost edge of Greek dominion, spreads out the calm and beauty of Kastellorizo island. Στο νοτιοανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας , απλώνει την ηρεμία και την ομορφιά του Καστελλορίζου.
The scenic view of the magnificent blue of the Aegian Sea.
Η γραφική θέα της καταπληκτικής γαλάζιας θάλασσας του Αιγαίου Πελάγους.
Popi and Phivos Nicolaides admiring the landscape and the sea view from the deck of the ship.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης θαυμάζουν το τοπίο και τη θέα της θάλασσας από το κατάστρωμα του πλοίου.
Today Kastellorizo is a place of decay and an idyllic too.
Σήμερα το Καστελλόριζο είναι ένα μέρος φθοράς και ένας ειδυλλιακός τόπος.


The name kastellorizo was applied about the end of the 14th century by the Knights , when they built on reddish rock near the entrance of the port, the castle under which the city was developed (at Kastelli root ). Την ονομασία Καστελλόριζο πήρε περί το τέλος του 14ου αιώνα, από τους Ιωαννίτες Ιππότες, όταν έκτισαν επί του κοκκινωπού βράχου στην είσοδο του λιμανιού, κάστρο υπό το οποίο αναπτύχθηκε η πόλη (στου Καστελίου τη ρίζα).

In July 1944, a fuel dump caught fire which spread to an adjacent ammunition dump, thereby destroying half of the homes on the island.
Τον Ιούλιο του 1944, μια αποθήκη καυσίμων έπιασε φωτιά η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενη αποθήκη πυρομαχικών, καταστρέφοντας έτσι τα μισά από τα σπίτια του νησιού.

Many of its emigrants live in Australia (especially in the cities of Perth and Sydney) where they are known as "Kazzies".
Πολλοί από τους μετανάστες της ζουν στην Αυστραλία (κυρίως στις πόλεις του Περθ και Σύδνεϋ), όπου είναι γνωστοί ως «Κάζεις».
The soil is composed of limestone, and produces only small amounts of olives, grapes and beans.
Το έδαφος αποτελείται από ασβεστόλιθο, και παράγει μόνο μικρές ποσότητες των ελιών, σταφύλια και φασόλια.

Strolling around the quaint streets of Megisti, appearing untouched by the years.
Βολτάροντας στα γραφικά δρομάκια της Μεγίστης, που δείχνει ανέγγιχτη από τα χρόνια.
Beautiful old architecture. - Παλιά όμορφη αρχιτεκτονική. 
The old homes are close together and give each other protection and shade.
Τα παλιά σπίτια είναι κοντά μεταξύ τους και δίνουν το ένα στο άλλο προστασία και σκιά.

An area of irregular limestone in which erosion has produced fissures, sinkholes, underground streams, and caverns.
Μια περιοχή ακανόνιστα ασβεστολιθική στην οποία η διάβρωση έχει δημιουργήσει ρωγμές, καταβόθρες, υπόγεια ρεύματα, και σπήλαια.

Strolling in the picturesque alleys of the old town, with the balconies and the wonderful buildings, images that bring feelings of sweet nostalgia.
Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, με τα μπαλκόνια και τα υπέροχα κτίρια, εικόνες που φέρνουν αισθήματα γλυκιάς νοσταλγίας.
Fishing and tourism are the economic basics of Kastelorizo today.
Η αλιεία σήμερα και ο τουρισμός είναι οι βάσεις τη οικονομικής δραστηριότητας του νησιού.
In the village there are many mansions, most of which have been deserted, as most residents have migrated to Australia.
Στον οικισμό υπάρχουν πολλά παλιά αρχοντικά, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ερημώσει, αφού οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν μεταναστεύσει στην Αυστραλία.

The Island is a natural biological paradise. As there is no real interference with nature the island is housing a number of species of animal and plants.
Το νησί είναι ένα φυσικός βιολογικός παράδεισος. Καθώς δεν υπάρχει καμία πραγματική παρέμβαση στη φύση, το νησί στεγάζει μια σειρά από είδη ζώων και φυτών.

Behind the waterfront, many houses are still in a ruinous state.
Πίσω από την προκυμαία, πολλά σπίτια εξακολουθούν να είναι σε κακή κατάσταση.

On the island there is no source of drinking water.
Στο νησί δεν υπάρχει πηγή πόσιμου νερού.
The island formally joined the Greek State on 7 March 1948 together with the other Dodecanese islands.
Το νησί εντάχθηκε επίσημα στο ελληνικό κράτος στις 7, Μάρτη 1948 μαζί με τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

View: Cruise- Κρουαζιέρα πολιτισμού στα Ελληνικά νησιά / Gruise
People was very excited about this fantastic voyage cruise with beautiful MS Salamis Filoxenia cruise ship.
Ενθουσιασμένος κόσμος από το φανταστικό ταξίδι με το ωραίο κρουαζερόπλοιο Salamis Filoxenia.
The arrival of beautiful "Salamis Filoxenia" cruise liner at the island's cozy port.
To ωραιότατο
κρουαζερόπλοιο 'Salamis Foloxenia' αραγμένο στο όμορφο λιμάνι του νησιού.
Elena Hadjitheodossiou-Vasiiliou with Popi Nicolaides at the beautiful port of Kastellorizo.
Η Έλενα Χατζηθεοδοσίου-Βασιλείου με την Πόπη Νικολαΐδου στο όμορφο λιμανάκι του Καστελλόριζου.
Mary Elia, Phivos Nicolaides and Costas Nicolaides, having fun on board!
Η Μαίρη Ηλία, Φοίβος Νικολαΐδης και Κώστας Νικολαΐδης, διασκεδάζουν στο πλοίο!
Unfortunately, the isolated location, or rather its strategic location, has resulted in one or another tragedy. The history of Kastelorizo is cruel, bloody and tragic.
Δυστυχώς, η απομονωμένη τοποθεσία, ή μάλλον η στρατηγική του θέση, έχει οδηγήσει σε μία μετά την άλλη τραγωδία. Η ιστορία του Καστελόριζου είναι σκληρή, αιματηρή και τραγική.


6 comments:

Cloudia said...

ALOHA to YOU
from Honolulu
Comfort Spiral
=^..^= <3

Ola said...

This small beatiful island stole my heart!

Magia da Inês said...

¸.•°♡♡⊱彡

Muita paz e muita luz em nossas vidas, hoje e sempre!!!

⋱ ⋮ ⋰
⋯ ✰ ⋯
⋰ ⋮ ⋱


░F░E░L░I░Z░
N░A░T░A░L░!!!

¸.•°♡♡⊱彡

Sunny_Fotini said...

Outstanding photos of Kasteloeizo!!! Well done Phivo! Wish you many more travels around the world for 2014.

Rajesh said...

Great tour of the beautiful place.

Paraskevi Lamprini M. said...

ωραίο!! οι αναρτήσεις σου αξίζουν πολλά!! καλά να περνάς παντα... και το 2014 ναναι τέλειο!!!