Saturday, December 21, 2013

Kastellorizo island - Greece

Part I'
View : Kastellorizo Part II'
Kastellorizo, officially Megisti is a Greek island and municipality located in the southeastern Mediterranean.
Το Καστελλόριζο, επίσημα
‘Μεγίστη’ είναι ένα ελληνικό νησί και δήμος που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
The island's official name, Megisti, is rarely used in Greek, the traditional name Kastellorizo being common.
Το επίσημο όνομα του νησιού, Μεγίστη, σπάνια χρησιμοποιείται στην ελληνική, η κοινή παραδοσιακή ονομασία είναι Καστελλόριζο.

It lies roughly 2 kilometres (1 mile) off the south coast of Turkey. Kastellorizo is part of the Rhodes regional unit.
Βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα (1 μίλι) από τη νότια ακτή της Τουρκίας. Το Καστελόριζο είναι μέρος της περιφερειακής ενότητας Ρόδου.

The meaning of its current official name Megisti is "biggest" or "greatest",  refers to the fact that it is the largest of the small archipelago.
Η έννοια της επίσημης ονομασία της ‘Μεγίστη’, αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο από τα μικρά νησάκια του αρχιπελάγους.
Popi Nicolaides enjoys the unique beauty if the small island.
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει τη μοναδική ομορφιά του μικρού νησιού. 
Kastellorizo (with the exception of the nearby islet of Strongyli) is the easternmost Greek island and is situated in the Eastern Mediterranean.
Το Καστελόριζο είναι (με εξαίρεση το νησάκι Στρογγυλή) το ανατολικότερο ελληνικό νησί και βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
Lygia and Gregoris Maliotis together with Popi and Phivos Nicolaides arriving to Kastellorizo.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης με την Πόπη και Φοίβο Νικολαΐδη φθάνοντας στο Καστελλόριζο.
It has an area of 9.1 square km. 19.5 miles of coastline and a population of 500 residents all living in the town of Megisti.
Έχει έκταση 9,1 τετρ. χλμ., μήκος και 19,5 χλμ. ακτών με πληθυσμό 500 κατοίκων, που ζουν όλοι στην πόλη της Μεγίστης.

The magnificent view of the small harbour of the island.
Η υπέροχη θέα του μικρού λιμανιού του νησιού.
The only settlement on the island, the namesake kastellorizo​​, is situated around the natural harbor and consists of three neighborhoods.
Ο μοναδικός οικισμός του νησιού, το ομώνυμο Καστελλόριζο, βρίσκεται γύρω από το φυσικό λιμάνι και αποτελείται από τρεις συνοικίες.

It gained global visibility in 1991, when the Oscar-winning movie “Mediterraneo” was shot there.
Απέκτησε παγκόσμια προβολή το 1991, όταν γυρίστηκε εκεί η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Mediterraneo».

The homes have been restored today and are authentic examples of traditional architecture Dodecanesian.
Τα σπίτια που έχουν αναστηλωθεί σήμερα αποτελούν αυθεντικά δείγματα παραδοσιακής δωδεκανησιακής αρχιτεκτονικής.

Popi Nicolaides and Lygia Maliotis enjoying the stunning view immetiately upon their arrival by ship.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνουν την υπέροχη θέα, αμέσως μετά την άφιξη τους με το πλοίο.
There is a wide and accommodating bay, the island's main harbor, where one finds the only town on the island.
Υπάρχει ένας μεγάλος και άνετος κόλπος, το κύριο λιμάνι του νησιού, όπου βρίσκει κανείς τη μοναδική πόλη του νησιού.
Discovering  unspoiled beauties of Greece…
Ανακαλύπτοντας Ελληνικές φυσικές ομορφιές...
Strikingly colored, two or three floors, the mansions are located along the shoreline in front of an imposing red rock.
Εντυπωσιακά βαμμένα, δίπατα ή τρίπατα, τα αρχοντικά βρίσκονται κατά μήκος της ακτογραμμής, μπροστά από έναν επιβλητικό κόκκινο βράχο.
Italian governor's house the (palazzina della delegazione), erected in 1926.
Στην είσοδο του λιμανιού, βρίσκονται τα απομεινάρια του πρώην ιταλικού κυβερνείου, που χτίστηκε το 1926.
It is indescribable how one feels when arriving at this Southern Greek island, says Lygia Maliotis.
Δεν περιγράφεται με λόγια το πως αισθάνεται κάποιος, φτάνοντας στο ανατολικότερο Ελληνικό νησί, λέει η Λυγία Μαλιώτη.

At the top, the now ruined medieval castle, which gave its name to the island (Castello Rosso, i.e. the Red Castle ).
Στην κορυφή, το ερειπωμένο πια μεσαιωνικό κάστρο, είναι αυτό που έδωσε και το όνομά του στο νησί (Κόκκινο Κάστρο).

There are several hypotheses about the origin of the name Kastellorizo, which is used to date from Byzantine era.
Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις σχετικά με την προέλευση του ονόματος Καστελλόριζο, το οποίο θεωρείται μέχρι σήμερα από τη βυζαντινή εποχή.

"Kastello" derives from the Latin word "castellum", meaning "small fort". There is some arguments on the second part of the name.
Το «Καστέλλο» προέρχεται από τη λατινική λέξη "castellum", που σημαίνει "μικρό φρούριο». Υπάρχουν κάποια επιχειρήματα σχετικά με το δεύτερο μέρος του ονόματος.
Built amphitheatrically around the sea, causing the impression of uniformity, due to the common materials used. Κτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από τη θάλασσα, προκαλούν εντύπωση με την ομοιομορφία τους, που οφείλεται στα κοινά υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή τους.
From here starts the town's quay, which runs along all three sides of the harbour.
Από εδώ ξεκινά η προκυμαία της πόλης, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των τριών πλευρών του λιμανιού.

A few restorations converting old beautiful houses in holiday flats.
Αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε ξενοδοχειακά διαμερίσματα.

The island's former Ottoman mosque which dates back from the second half of the 18th century, has been restored and re-opened as a museum (2007).  Το πρώην οθωμανικό τέμενος του νησιού που χρονολογείται από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα έχει αποκατασταθεί και έγινε μουσείο (2007).
Stunning views and the magnificent blue sea.
Εντυπωσιακή θέα και η καταπληκτική γαλάζια θάλασσα.
The sea view is just beautiful anywhere you look in all directions.
Το τοπίο με κυρίαρχη της θάλασσα είναι υπέροχο σε όποια κατεύθυνση κι αν κοιτάξεις.
For the love of the sea. I love your style girl!
Για την αγάπη της θάλασσας. Μου αρέσει το στυλ σου κορίτσι μου!
 
The houses of the town are slender and characterised by wooden balconies and windows of the Anatolian type.
Τα σπίτια της πόλης είναι λεπτά και χαρακτηρίζονται από τα ξύλινα μπαλκόνια και τα παράθυρα του τύπου της Ανατολίας.

In the warm blue waters of the Mediterranean.
Στα ζεστά, καταγάλανα νερά της Μεσογείου.
The view is extremely beautiful and impressive.
Η θέα είναι εξόχως όμορφη και εντυπωσιακή.
The traditional settlement Kastellorizos is classified as preserved .
Ο παραδοσιακός οικισμός του Καστελλόριζου έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος.

The island is accompanied by a great maritime tradition, with strong signs of naval and commercial development once it had.
Το νησί συνοδεύεται από μια μεγάλη ναυτική
παράδοση, με έντονα τα σημάδια της ναυτικής και εμπορικής ανάπτυξης που γνώρισε κάποτε.
Face to face with the beauty of the coast.
Πρόσωπο με πρόσωπο με την ομορφιά της ακτής.
The population and the economy reached its apogee at the end of the nineteenth century with an estimated 10,000 inhabitants.
Ο πληθυσμός και η οικονομία έφτασαν στο απόγειό τους στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, με 10.000 περίπου κατοίκους.

Exploring the magnificent shores of the island!
Ανακαλύπτοντας τις ωραίες ακτές του νησιού!
A great and unforgettable experience with the acquaintance of this beautiful small island.Μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία με αυτό το όμορφο μικρό νησί
The island had reportedly advanced civilization from prehistoric times judging from the ancient ruins.
Το νησί φέρεται να είχε ανεπτυγμένο πολιτισμό, από την προϊστορική περίοδο αν κρίνει κανείς από τα αρχαία ευρήματα.

The Municipality of Megisti includes the populated offshore islands of Rho (pop. 15) and Strongyli (10) as well as several uninhabited islets.
Ο Δήμος Μεγίστης περιλαμβάνει τα κατοικημένα παράκτια νησιά της Ρω (πληθ. 15) και Στρογγυλή (10), καθώς και αρκετές ακατοίκητες νησίδες.
The island's geology is almost exclusively limestone.
Η γεωλογία του νησιού αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ασβεστόλιθο.
No wonder why so many tourists visit this natural beauty every year!
Δεν είναι απορίας άξιο γιατί τόσοι τουρίστες επισκέπτονται αυτή τη φυσική ομορφιά κάθε χρόνο.
 

3 comments:

Ramakrishnan said...

Captivating island and beautiful pictures.

Ola said...

it looks like a very calm place~!

Sunny_Fotini said...

One of my future trips will be Kastelorizo. Looks peaceful and beautiful.