Wednesday, March 27, 2013

Samos island, Greece

Beauties of Greece  -  Ομορφιές της Ελλάδας
Samos lies in the southeastern part of the Aegean Sea. It is very close to the Asia Minor coastline.
Η Σάμος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Είναι πολύ κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας.

 
The population of the island is about 35,000 inhabitants and its capital is Samos Town or Vathi.
Ο πληθυσμός του νησιού είναι περίπου 35.000 κάτοικοι και πρωτεύουσα του είναι η πόλη της Σάμου ή Κάτω Βαθύ.

Having a great time in Samos with friends! -Περνώντας ωραία στη Σάμο με φίλους!
Our good friends Giorgos Vourliotis and Eleni Mairagka from Samos.
Οι καλοί μας φίλοι Γιώργος Βουρλιώτης και Ελένη Μαϊράγκα από τη Σάμο.
A fantastic cruise from Limassol port in Cyprus to Samos island, it's a great experience by all means!
Η φανταστική κρουαζιέρα από τη Λεμεσό στη Σάμο, σίγουρα, είναι μια μεγάλη εμπειρία!
Areti Papadopoulou working on the cruise, giving smiles and make children so happy and relax! Διασκέδαση παιδιών facebook
Η Αρετή Παπαδοπούλου δουλεύοντας στην κρουαζιέρα, σκορπώντας χαμόγελα και χαρά στα μικρά παιδιά.


Many civilizations have inhabited this small Aegean island, since the 3rd millennium B.C.
Πολλοί πολιτισμοί έχουν κατοικήσει αυτό το μικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί, από την 3η χιλιετία π.Χ.


 
Pythagoras Square with the famous marble Lion, which was constructed in 1930, a remarkable place in Vathy.
Αξιοσημείωτο μέρος είναι η Πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ με το διάσημο μαρμάρινο Λιοντάρι που κτίστηκε το 1930.

The beautiful municipality building.  -  Το πανέμορφο κτίριο του Δημαρχείου
 
Giorgos Vourliotis and Phivos Nicolaides opposite the Town Hall.
Ο Γιώργος Βουρλιώτης και Φοίβος Νικολαΐδης μπροστά στο Δημαρχείο.
With our friend Eleni Mairagka.Με τη φίλη Ελένη Μαϊράγκα.
Samos is a mountainous island and it has two high mountains. The first one is Kerkis with a height of 1.443 meters and the second one is Ambelos (or Karvounis) with a height of 1.160 meters.
Η Σάμος είναι ένα ορεινό νησί και έχει δύο ψηλά βουνά. Το πρώτο είναι η Κέρκη με ύψος 1.443 μέτρα και το δεύτερο η Άμπελος ή Καρβούνης με ύψος 1.160 μέτρα.
Giorgos Vourliotis and Eleni Mairagka showing us the many beauties of the island of Samos.
Ο Γιώργος Βουρλιώτης και η Ελένη Μαϊράγκα ξαναγώντας μας στις ομορφιές της Σάμου.


Samos is the birthplace of the Greek philosopher and mathematician Pythagoras, after whom the Pythagorean theorem is named, the philosopher Epicurus, and the astronomer Aristarchus of Samos, the first known individual to propose that the Earth revolves around the sun.
Η Σάμος είναι η γενέτειρα του Έλληνα φιλοσόφου και μαθηματικού Πυθαγόρα, από τον οποίο το Πυθαγόρειο θεώρημα πήρε το όνομά του, ο φιλόσοφος Επίκουρος και ο αστρονόμος της Σάμου Αρίσταρχος, ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο.


Its architecture is similar to the one in the other north-eastern Aegean islands.
Η αρχιτεκτονική του νησιού είναι παρόμοια με εκείνη στο άλλο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο.

It is a blend of styles, including neoclassical mansions and Venetian buildings, whitewashed houses and Byzantine churches.
Είναι ένα μείγμα από στυλ, που συμπεριλαμβάνει νεοκλασικά αρχοντικά και βενετσιάνικα κτίρια, ασβεστωμένα σπίτια και βυζαντινές εκκλησίες.In Vathy, capital of the island, Venetian houses are mixed to neoclassical ones and all the buildings have red-tiled roofs and some have their walls painted in bright colours.
Στο Βαθύ, την πρωτεύουσα του νησιού, τα βενετσιάνικα σπίτια αναμειγνύονται με τα νεοκλασικά κτίρια και όλα έχουν κόκκινο-κεραμοσκεπές και μερικά έχουν τους τοίχους τους βαμμένους σε έντονα χρώματα.
Strolling in the beautiful narrow streets of the capital city of Vathy in Samos, with my friends Giorgos Vourliotis and Eleni Mairagk.
Σεριανίζοντας στα όμορφα στενά δρομάκια της πόλης, με τους φίλους Γιώργο Βουρλιώτη και Ελένη Μαϊράγκα.


Picturesque narrow alleys winding their way among buildings of different styles add to the beauty of Samian towns and villages.
Γραφικά στενά δρομάκια ανάμεσα σε κτήρια διαφορετικής αρχιτεκτονικής γραμμής προσθέτουν στην ομορφιά της Σάμου σε πόλεις και χωριά.


Thousands of tourists visit Samos every year, not only for the endless beaches, but also for the great landmarks and the significant monuments which are spread all over the island and prove its glamour through the centuries.
Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Σάμο, όχι μόνο για τις ατελείωτες παραλίες και τους όρμους και τη θάλασσα της, αλλά και για τα σημαντικά μνημεία που είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί και αποδεικνύουν την αίγλη της στο πέρασμα των αιώνων.The remains of the Pythagoreion, an ancient fortified port with Greek and Roman monuments and a spectacular tunnel, the Tunnel of Eupalinos or Eupalinian aqueduct, (a marvel of ancient engineering), along with the Heraion of Samos were jointly registered as a UNESCO World Heritage Site in 1992.
Τα ερείπια του Πυθαγορείου, του αρχαίου οχυρωμένου λιμανιού με ελληνικά και ρωμαϊκά μνημεία, η εντυπωσιακή σήραγγα, το όρυγμα ή Ευπαλίνειο υδραγωγείο, (ένα θαύμα της αρχαίας μηχανικής), μαζί με το Ηραίο της Σάμου, έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1992.
From left, Grigoris Malliotis, Lygia Malliotis, Fotini Eleftheriadou, the chef Christo Christodoulou who travelled with us from Cyprus for the needs of some TV programs, Phivos Nicolaides and Stella Christodoulou.
Από αριστερά, Γρηγόρης Μαλλιώτης, Λυγία Μαλλιώτη, Φωτεινή Ελευθεριάδου, ο σιέφ Χρίστος Χριστοδούλου, Φοίβος Νικολαΐδης και Στέλλα Χριστοδούλου.
Lygia  and Grigoris Malliotis enjoying themselves during the big party!
Λυγία και Γρηγόρης Μαλλιώτης διασκεδάζοντας στο ωραίο πάρτυ!
The Samian pleasant and warm atmosphere, during a gorgeous dinner in the Club 45 in Pythagorio.Η Σαμιώτικη ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα σ' ένα υπέροχο δείπνο στο γνωστό Πολυχώρο 45 στο Πυθαγόρειο.
Fotini Elefteriadou in Greek traditional dances... Watch the video and listen to the music. Samiotissa
Η καλή μας φίλη Φωτεινή στο... Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα πότε θα πας στη Σάμο, Ρόδα θα ρίξω στο γιαλό, Σαμιώτισσα τριαντάφυλλα στην άμμο...
Having fun, excellent food and marvelous local wine. Samian wine was well known in antiquity, and is still produced on the island.

Διασκεδάζοντας με εξαιρετικό φαγητό και εξαίσιο τοπικό κρασί. Το νησί είναι σήμερα γνωστό για το γλυκό μοσχάτο κρασί του "Νέκταρ".
Stella and Christos Christodoulou with their friend having an excellent time in Samos.
Η Στέλλα και ο Χρίστος Χριστοδούλου με τη φίλη τους περνώντας υπέροχα στη Σάμο.
Stella Christodoulou dancing on the table, showing us what the real greek entertainment!!
Η Στέλλα Χριστοδούλου χορεύει πάνω στο τραπέζι, δείχνοντας το ελληνικό κέφι!!


Many civilizations have inhabited this small Aegean island, since the 3rd millennium B.C.
Πολλοί πολιτισμοί έχουν κατοικήσει αυτό το μικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί, από την 3η χιλιετία π.Χ.

A great thank you and see you soon Giorgos Vourliotis and Eleni Mairagka
Ένα μεγάλο ευχαριστώ Γιώργο Βουρλιώτη και Ελένη Μαϊράγκα με την ευχή να ξαναβρεθούμε σύντομα μαζί.
 
 Explore Samos and discover some of the beauties of Greece... (In the picture Giorgos Vourliotis and Eleni Mairagka)
Εξερευνείστε τη Σάμο και ανακαλύψετε μερικές από τις ομορφιές της Ελλάδας... (Στη φωτογραφία ο Γιώργος Βουρλιώτης και η Ελένη Μαϊράγκα).
Our friend Anna Tserepas who wasn't at the time in Samos, so we have to go back to see her as well!!
Η φίλη μας Άννα Τσερέπα η οποία έλειπε από τη Σάμο, έτσι, θα πρέπει να ξαναπάμε εκεί για να τη δούμε!!
 
«Live your myth in Samos»… View article «Ζήσετο μύθο σου στη Σάμο»…