Monday, March 18, 2013

Larnaca Salt lake - Cyprus

Beauties of Cyprus


Larnaca Salt Lake Complex is one of the most important natural standing water bodies in Cyprus.
Το συγκρότημα της Αλυκής Λάρνακας αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς φυσικούς υδροβιότοπους στην Κύπρο.It is one of the important migratory passages for birds through Cyprus.
Είναι ένα από τα σημαντικά μεταναστευτικά περάσματα πουλιών μέσω Κύπρου.Wetland in Larnaca includes a complex of 4 lakes. The largest is lake Aliki followed by lake Orphani, lake Soros and lake Spiro.
Στον υδροβιότοπο της Λάρνακας περιλαμβάνεται ένα σύμπλεγμα από 4 λίμνες. Η μεγαλύτερη λίμνη είναι η Αλυκή, ακολουθεί η λίμνη Ορφανή, η λίμνη Σόρος και η λίμνη Σπύρο.


The lakes being just off the road leading to Larnaca International Airport is one of the most distinctive landmarks of the area.
Οι λίμνες είναι ακριβώς δίπλα στο δρόμο που οδηγεί προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της περιοχής.Popi Nicolaides looking happy. The scenery is just beautiful! 
Η Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένη από το όμορφο θέαμα.Many birdwatchers gather to observe the blaze of pink from flamingoes as they gather in the centre of the lake but also the other important migrants.
Πολλοί παρατηρητές πουλιών συγκεντρώνονται για να δουν τα ροζ φλαμίνγκο, που μαζεύονται στο κέντρο της λίμνης, αλλά και άλλα σημαντικά αποδημητικά πουλιά.


The Larnaca Salt Lake complex was declared as a protected area in 1997.
Το συγκρότημα της Αλυκής Λάρνακας ανακηρύχθηκε ως προστατευόμενη περιοχή το 1997.The Larnaca Salt Lake Complex is one of the two main wetlands in Cyprus which are of international ecological significance.
Η Αλυκή Λάρνακας είναι ένας από τους δύο κύριους υδροβιότοπους στην Κύπρο με διεθνή οικολογική σημασία.The Larnaca Salt Lake with Hala Sultan Tekke mosque.
Η Αλυκή Λάρνακας με το τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ.Reflections on the water of the lake, creating an image full of magic. (In the picture: Popi Nicolaides). 
Αντανακλάσεις στα νερά της λίμνης, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια εικόνα γεμάτη μαγεία. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου).


Amazing view of the lake. -  Εκπληκτική θέα στη λίμνη.


During the winter months the lake fills with water whilst in the summer the water evaporates, leaving a crust of salt and a haze of grey dust.
Κατά τους χειμερινούς μήνες η λίμνη γεμίζει με νερό, ενώ το καλοκαίρι το νερό εξατμίζεται, αφήνοντας μια κρούστα από αλάτι και μια αχλύ από γκρίζα σκόνη.
A picturesque lake especially when it is filled up with so many beautiful birds and much more!
Μια γραφική λίμνη, ειδικά όταν αυτή είναι γεμάτη με τόσα πολλά όμορφα πουλιά και όχι μόνον.


Thousands of flamingos and a plethora of other bird species visit it to escape the cold and spend the winter here.
Χιλιάδες φλαμίνγκο και μια πληθώρα από άλλα είδη πουλιών επισκέπτονται για να ξεφύγουν από το κρύο και να περάσουν το χειμώνα εδώ.Alyki, the main Salt Lake, has a very high salinity regime, hence its use in the past, for salt collection.
Αλυκή, η κύρια λίμνη έχει μια πολύ υψηλή αλμυρότητα, εξ ου και η χρήση της κατά το παρελθόν, για τη συλλογή άλατος.Besides its picturesque beauty, the lake is the haunt of 85 species of water-birds with estimated populations between 20,000–38,000.
Εκτός από την γραφική ομορφιά της, η λίμνη είναι το στέκι των 85 είδη πουλιών με εκτιμώμενο πληθυσμό μεταξύ 20,000-38,000.Popi and Phivos Nicolaides enjoying the wonderful scenery. Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν τη θαυμάσια θέα.Two small forests one by the Tekke and the other on the east bank of Alyki add diversity to the area.
Δύο δασύλλια ένα στον Τεκκέ και το άλλο στην ανατολική όχθη της Αλυκής προσθέτουν ομορφιά και ποικιλομορφία στην περιοχή.Other important bird species are the Grus grus, Charadrius alexandrinus, Larus ridibundus, Himantopus himantopus, Burhinus oedicnemus, Hoplopterus spinosus, Oenanthe cypriaca and Sylvia melanothorax.
Άλλα σημαντικά είδη πουλιών είναι η Grus grus, Charadrius alexandrinus, Larus ridibundus, Himantopus himantopus, Burhinus oedicnemus, Hoplopterus spinosus, Oenanthe cypriaca και Sylvia melanothorax.Among them are 2,000–12,000 flamingoes (Phoenicopterus ruber) which spend the winter months there feeding off populations of the brine shrimp Artemia salina.
Μεταξύ αυτών είναι 2.000-12.000 φλαμίνγκο (Phoenicopterus ruber), τα οποία περνούν τους χειμερινούς μήνες εκεί και τρέφονται με τη γαρίδα Artemia salina.


The beauty of nature “spreads” on the eyes of all visitors as they stroll along the nature paths.
Η ομορφιά της φύσης "απλώνεται" στα μάτια όλων των επισκεπτών, καθώς περπατούν στα μονοπάτια της φύσης.Phivos Kyriakides admiring the magical landscape.
Ο Φοίβος Κυριακίδης θαυμάζει τη μαγική εικόνα του τοπίου.

No wonder why so many visitors, accompanied by kids are coming here to enjoy the spectacular views.
Είναι πολύ φυσικό το χώρο, να τον επισκέπτεται πολλής κόσμος με μικρά παιδιά, για να απολαύσουν το καταπληκτικό θέαμα.


The most idyllic image is “spread” on the eyes of the each visitor, as they stare at the water of the lake.
Η πιο ειδυλλιακή εικόνα «απλώνεται» στα μάτια του κάθε επισκέπτη, καθώς κοιτάζει το νερό της λίμνης.

The Larnaca Salt Lakes are mainly known for their waterfowl. Many birds overwinter here, such as the Flamingo (Phoenicopterus ruber), various species of duck.
Οι αλυκές της Λάρνακας είναι γνωστές κυρίως για τα υδρόβια τους. Πολλά πουλιά διαχειμάζουν εδώ, όπως το Φοινικόπτερο (Phoenicopterus ruber) και διάφορα είδη πάπιας.  A painting-like image. - Εικόνα σαν ζωγραφικός πίνακας.A gorgeous scenery of a unique beauty emerges by the presence of thousands of birds.
Ένα υπέροχο τοπίο μοναδικής ομορφιάς, προκύπτει από την παρουσία χιλιάδων πουλιών.

A happy, little boy throwing a stone into the lake, creating a charming image!
Ένα ευτυχισμένο παιδάκι ρίχνει ένα βότσαλο στη λίμνη, προσφέροντας μια πανέμορφη εικόνα!


The lakes of the Larnaca Salt Lake complex are inter-related lakes, which, however, vary significantly among them from an ecological point of view.
Οι αλυκές της Λάρνακας είναι συνδεδεμένες, όμως, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους από οικολογική άποψη.They form the second largest  salt lake in Cyprus after the Limassol Salt Lake.
Αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυκή στην Κύπρο μετά την Αλυκή της Λεμεσού.Saline lakes occur throughout the word and have significant economic, ecological, biodiversity and cultural value.
Οι αλυκές που σχηματίζονται σε όλο τον κόσμο έχουν σημαντική οικονομική, οικολογική, βιοποικιλότητα και πολιτιστική αξία.

Tourists checking out their mobile photos!
Τουρίστες ελέγχουν τις φωτογραφίες τους με το κινητό!
A tour bus is also passes nearby the lakes offering a wonderful sightseeing attraction.
Τουριστικό λεωφορείο περνά από τις λίμνες, προσφέροντα τη δυνατότητα απόλαυσης του εξαιρετικού θεάματος.

5 comments:

Vasilis Porgiazis vasilisATH said...

Πανέμορφος τόπος!!!!

Cheryl said...

Beautiful! Who doesn't love flamingos? :)

Magia da Inês said...

Paisagens tranquilas e bonitas.
Uma dádiva de Deus para Chipre.
Boa semana!
Beijinhos do Brasil.

Traveling Hawk said...

I like the flamingoes! The photo with the mosque is very exotique.

Amanda said...

how very interesting to read about salt lakes on cyprus! it looks like the flamingos aren't pink but white - elegant creatures. love the shot of the century plant at the lakeside.