Thursday, May 25, 2017

Lourdes, France

Part II'
French town Lourdes, is located in the foothills of the Pyrenees Mountains near the Spanish borders.
Η γαλλική πόλη Λούρδη βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς των Πυρηναίων, κοντά στα ισπανικά σύνορα.
This French town is the most famous healing shrine in the world and one of the most-visited of all pilgrimage sites. (Photo: Popi & Phivos Nicolaides and Lygia & Gregoris Maliotis).
Η γαλλική πόλη, της Λούρδης είναι ένα διάσημο εγκοιμητήριο, θεραπευτικό ιερό. Το Ιερό της Παναγίας της Λούρδης αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους ανά τον κόσμο Χριστιανούς. (Στη φώτο: (Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης και Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης).
This 15,500-man French city on the border with Spain, at the foot of the green Pyrenees, with the lush vegetation, and the magnificent view, is one of the world's twelve holy sites.
Αυτή η γαλλική πόλη των 15.500 κατοίκων στα σύνορα με την Ισπανία, στους πρόποδες των καταπράσινων Πυρηναίων, με την οργιώδη βλάστηση και τη μαγευτική θέα, συγκαταλέγεται στους δώδεκα παγκόσμιους ιερούς τόπους.
The impressive fortress of Lourdes is the town’s only major secular attraction, perched atop a rocky outcrop on the edge of the city.
Το εντυπωσιακό φρούριο της Λούρδης σκαρφαλωμένο πάνω σε μια βραχώδη προεξοχή στην άκρη της πόλης.
This French town is the most famous healing shrine in the world and one of the most-visited of all pilgrimage sites.
Αυτή η γαλλική πόλη είναι το πιο διάσημο θεραπευτικό ιερό στον κόσμο και ένα από τα πιο επισκέψιμα προσκυνήματα.
Popi Nicolaides with the background of The Rosary Basilica is the third of the churches to be completed on the site (after the Crypt and the Upper Basilica).
Η Πόπη Νικολαΐδου με φόντο τη Βασιλική του Ροδαρίου την τρίτη από τις εκκλησίες που χτίστηκαν στο χώρο (μετά την Κρύπτη και την Άνω Βασιλική).
In 1858 in a cave near the town - the Grotte de Massabielle - the Virgin Mary appeared several times to a local girl, Bernadette.
Το 1858 σε μια σπηλιά κοντά στην πόλη - το Grotte de Massabielle - η Παναγία εμφανίστηκε αρκετές φορές σε ένα τοπικό κορίτσι, την Μπερναντέτ.
From this beginning a substantial pilgrimage destination has arisen, a substantial industry has flourished, and many millions of visitors descend on the town each year.
Από τότε ξεκίνησε και έγινε ένας σημαντικός προορισμός προσκυνηματικού τουρισμού και πολλά εκατομμύρια επισκέπτες επισκέπτονται κάθε χρόνο στην πόλη.
It’s a most popular destinations for Christians around the world, gathering over six million pilgrims a year!
Αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους ανά τον κόσμο Χριστιανούς, συγκεντρώνοντας πάνω από έξι εκατομμύρια προσκυνητές ετησίως!
The buildings themselves are beautiful and attractive enough, mostly dating from the late 19th century.
Τα κτίρια είναι αρκετά όμορφα και ελκυστικά, που χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου αιώνα.
A sample of this often surprising combination of beauty and spirit which attracts people from all over the world.
Ένα δείγμα αυτού του συχνά εκπληκτικού συνδυασμού ομορφιάς και πνευματικότητας που προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
The grotte where Bernadette appeared is just below the basilica towards the river and now contains a statue of the saint.
Η σπηλιά όπου εμφανίστηκε η Μπερναντέτ βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη βασιλική προς τον ποταμό.
Pilgrims move with piety and devotion to Grotto.
Οι προσκυνητές, κινούνται με ευσέβεια και κατάνυξη στο Grotto.
The Basilica of Saint Pius X is the largest of churches, able to accommodate over 25,000 people.
Η βασιλική του Αγίου Πίου Χ είναι η μεγαλύτερη εκκλησία, ικανή να φιλοξενήσει πάνω από 25.000 άτομα.
In 2006-7 the interior and exterior of the basilica were extensively renovated and the mosaics were restored.
Το 2006-7 το εσωτερικό και το εξωτερικό της βασιλικής ανακαινίστηκαν εκτενώς και αποκαταστάθηκαν τα ψηφιδωτά.
The gilded crown and cross surmounting the dome.
Το επιχρυσωμένο στέμμα με το σταυρό πάνω από το θόλο του ναού.
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides enjoying the amazing architectue and the prevailing peaceful atmosphere.
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν την καταπληκτική αρχιτεκτονική και την ηρεμία που επικρατεί στην ατμόσφαιρα.

The nave is open and circular, surmounted by a dome. The dome contains sixteen circular stained glass windows.
Ο ναός είναι ανοιχτός και κυκλικός, που καλύπτεται με έναν θόλο. Ο θόλος περιέχει δεκαέξι κυκλικά παράθυρα από βιτρό.
Enjoying the magical atmosphere of a truly unique location and gaining a unique and exclusive experience
Απολαμβάνοντας τη μαγική ατμόσφαιρα ενός πραγματικά μοναδικού τόπου και κερδίζοντας μια μοναδική και αποκλειστική εμπειρία.
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides impressed and surprise by the enormous and awesome basilica built underground.
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένες και έκπληκτες από την τεράστια και υπέροχη υπόγεια βασιλική.
The nave is surrounded by fifteen smaller side chapels, one for each of the traditional Mysteries of the Rosary.
Ο ναός περιβάλλεται από δεκαπέντε μικρότερα παρεκκλήσια, ένα για κάθε ένα από τα παραδοσιακά Μυστήρια του Ροδαρίου.
The city with the Sanctuary of Our Lady of Lourdes is one of the world's most important sites of pilgrimage and religious tourism.
Το Ιερό της Παναγίας της Λούρδης είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στον κόσμο και του θρησκευτικού τουρισμού.
A place for wool and textile, Lourdes is a holy place because of the miracles which have taken place there.
Ένα τόπος για το μαλλί και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η Λούρδη έγινε ένας ιερός τόπος λόγω των θαυμάτων που έγιναν εκεί.
A procession of handicapped people which entered the basilica. Thousands of people from all over the world all come together to pray.
Μια πομπής ατόμων με ειδικές ανάγκες έτοιμη να μπουν στη βασιλική. Χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται μαζί για να προσευχηθούν.
The Sanctuary of Our Lady of Lourdes is open 24 hours every day, and admission is free.
Το Ιερό της Παναγίας της Λούρδης είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο και η είσοδος είναι ελευθέρα.
Countless miracle cures have been reported here, from the healing of nervous disorders and cancers to cases of paralysis and even of blindness.
Έχουν αναφερθεί αμέτρητα θαύματα με θεραπείες, από την επούλωση νευρικών διαταραχών και καρκίνων σε περιπτώσεις παράλυσης, ακόμη και τύφλωσης.
People from all over the world are flocking to the Holy Church of Our Lady in the hope of regaining their health, putting their hopes, wishes, hopes and vows into Grace!
Άνθρωποι από όλο τον κόσμο συρρέουν στον Ιερό ναό της Παναγίας με την ελπίδα να ξαναβρούν την υγειά τους, εναποθέτοντας τις ελπίδες, τις ευχές, τις προσδοκίες και τα τάματά τους στη Χάρη της!
Today thousands of gallons of water gush from the source of the spring, and pilgrims are able to bathe in it.
Σήμερα χιλιάδες γαλόνια νερού αναβλύζουν από το αγίασμα, της πηγής και οι προσκυνητές μπορούν να κολυμπήσουν μέσα σ 'αυτήν.
The imposed silence, becomes resonant, in the expression of the faith of the crowd, which flows into the holy place.
Η επιβεβλημένη σιωπή, γίνεται ηχηρή, στην έκφραση της πίστης του πλήθους, που συρρέει στον ιερό τόπο.
Today Lourdes town hosts around six million visitors every year from all corners of the world.
Σήμερα η Λούρδη φιλοξενεί περίπου έξι εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο από όλες τις γωνιές του κόσμου.
Only minutes from the town center is an amazing lake, formed from a glacier, it’s one of the largest in the Pyrenees.
Μόνο λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης είναι μια καταπληκτική λίμνη, που σχηματίζεται από έναν παγετώνα και είναι από τις μεγαλύτερες στα Πυρηναία.
Set in the stunning backdrop of the Pyrenees there are many reasons to visit Lourdes, if not for just for the holy benefits then certainly for the astounding scenery and endless activities here and amazing excursions in to the Pyrenees.
Τοποθετημένη στο εκπληκτικό σκηνικό των Πυρηναίων, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθείτε την Λούρδη. Αν όχι μόνο για τα ιερά οφέλη, στη συνέχεια σίγουρα για το εκπληκτικό τοπίο και τις ατέλειωτες δραστηριότητες και τις καταπληκτικές εκδρομές στα Πυρηναία.

No comments: