Wednesday, May 31, 2017

Spain Square, Barcelona - Spain

Placa d' Espanya, Barcelona
Plaza de España (Plaça d'Espanya in Catalan) is one of the most important squares in Barcelona and sits at the foot of Montjuic.
Η Πλατεία Ισπανίας (Πλάζα ντε Εσπάνια στην Καταλανική) είναι μια από τις πιο σημαντικές πλατείες της Βαρκελώνης και βρίσκεται στους πρόποδες του λόγου Μοντζούικ.
It was built for the 1929 International Exhibition. What calls attention are two Venetian towers that are 47 meters tall.
Κατασκευάστηκε για τη Διεθνή Έκθεση του 1929. Αυτό που τραβά την προσοχή είναι οι δύο βενετσιάνικοι πύργοι ύψους 47 μέτρων.
These towers were the gateway to the grounds of the International Exhibition. 
Αυτοί οι δυο πύργοι αποτελούσαν την πύλη προς την περιοχή της Διεθνούς Έκθεσης.
 
The architect for this project was inspired by the Campanile of San Marco in Venice.
Ο αρχιτέκτονας του έργου είχε εμπνευστεί από το κωδωνοστάσιο του Αγίου Μάρκου στη Βενετία.
The National Museum of Catalan boasts the finest collection of Romanesque mural paintings in the world.
Το Εθνικό Μουσείο Τέχνης Καταλονίας μπορεί να υπερηφανεύεται για την ωραιότερη συλλογή των ρωμανικών τοιχογραφιών στον κόσμο.

Admire works by the masters of Catalan Modernism, masters of the European Renaissance and Baroque and the museum’s photography collection.
Θαυμάστε τα έργα εξαιρετικών καλλιτεχνών, του Καταλανικού Μοντερνισμού, των δασκάλων της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης και Μπαρόκ και της συλλογής φωτογραφιών του μουσείου.
Lygia & Gregoris Maliotis looking excited with the beautiful surrounding buildings and the large square in the middle.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ενθουσιασμένοι με τα όμορφα γύρω κτίρια και τη μεγάλη πλατεία στη μέση.
The beautiful architectural buildings of the city, the museums, the galleries and the exhibition spaces are attractions in themselves.
Τα όμορφα αρχιτεκτονικά κτίσματα της πόλης, τα μουσεία, οι γκαλερί και οι εκθεσιακοί χώροι αποτελούν αξιοθέατα από μόνα τους.
Barcelona, the Catalan capital is a major Mediterranean port and the second largest Spanish city with a population of about 2 million inhabitants.
Η Βαρκελώνη, πρωτεύουσα της Καταλονίας είναι ένα μεγάλο λιμάνι της Μεσογείου και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, με πληθυσμό 2 περίπου εκατομμύρια κατοίκους.
Popi & Phivos Nicolaides looking happy and having a wonderful time in a really lovely place!
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης χαρούμενοι και ευχαριστημένοι σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος!

Once, Hans Christian Andersen called it the “Paris of Spain”. This is not accidental, because the city is dominated by art, fashion, beautiful architecture and refined taste.
Κάποτε, ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν την αποκάλεσε, το "Παρίσι της Ισπανίας". Κι αυτό όχι τυχαία, γιατί στην πόλη κυριαρχεί η Τέχνη, η μόδα, η όμορφη αρχιτεκτονική και το εκλεπτυσμένο γούστο.
Placa Espanya is a beautiful place in Barcelona for taking great photos. This is a heaven for photographers!
Η Πλατεία Ισπανίας είναι ένα όμορφο μέρος στη Βαρκελώνη για τη λήψη εξαιρετικών φωτογραφιών. Ένας παράδεισος για τους φωτογράφους!
Beautiful pictures with the impressive fountains that dance in the colorful lights in the evening, in front of the Ethnical Art Museum!
Πανέμορφες εικόνες με τους εντυπωσιακούς πίδακες, που το βράδυ στήνουν χορό στα πολύχρωμα φώτα, μπροστά από το Εθνικό Μουσείο Τέχνης!
The Magic Fountain of Montjuic it’s without a doubt one of the most amazing spectacles in Barcelona!
Η Μαγική Κρήνη του Μοντζούικ είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο εκπληκτικά θεάματα στη Βαρκελώνη!
Nowadays, the Magic Fountain is one of the greatest shows in town, a beautiful display of water, lights and music. Sound was incorporated into the show in the 1980’s.
Μια από τις μεγαλύτερες παραστάσεις στην πόλη. Σήμερα, η Μαγική Κρήνη είναι μια από τις μεγαλύτερες παραστάσεις στην πόλη, μια όμορφη επίδειξη νερού, φώτων και μουσικής. Ο ήχος ενσωματώθηκε στην παράσταση στη δεκαετία του 1980.
Impressive architecture all around the square. The old in a harmonious relationship with the new.
Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική παντού, γύρω από την πλατεία. Το παλιό σε μια αρμονική σχέση με το νέο.

Enjoying the sense of freedom and tranquility of floating through the air as you enjoy outstanding views.
Απολαμβάνοντας την αίσθηση της ελευθερίας και της ηρεμίας που πνέει μέσα από τον αέρα καθώς απολαμβάνετε εξαιρετική θέα.
Despite the fact that Popi Nicolaides has visited the gorgeous place again, she looks happy, as if discovering new worlds ...
Παρά το γεγονός ότι η Πόπη Νικολαΐδου επισκέφθηκε ξανά το υπέροχο αυτό μέρος, φαίνεται ευχαριστημένη, σαν να ανακαλύπτει καινούριους κόσμους...
The rich cultural heritage continues alongside modern life. The National Museum of Catalan. (above).
Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζεται παράλληλα με τη σύγχρονη ζωή. Το Εθνικό Μουσείο Τέχνης Καταλονίας. (άνω).
The gorgeous square was built on a site that had been previously used for public hangings, until 1715.
Η υπέροχη πλατεία χτίστηκε σε μια τοποθεσία που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για δημόσιες εκτελέσεις, μέχρι το 1715.

It was designed in 1915 and built in 1929 so that it could be ready to host the 1929 Universal Exposition. The square has been in public use since then.
Σχεδιάστηκε το 1915 και χτίστηκε το 1929 έτσι ώστε να είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τη διεθνή έκθεση του 1929. Η πλατεία χρησιμοποιείται από τότε.
The center of the roundabout is dominated by a fountain with baroque columns which is surrounded by a flowers and grass.
Το κέντρο του κυκλικού κόμβου κυριαρχείται από μια κρήνη με μπαρόκ κίονες που περιβάλλεται από λουλούδια και γρασίδι.
The Spain Square as it is seen from the hill of the National Museum of Art. A vibrant city, full of colors, people and parks.
Όπως φαίνεται η Πλατεία Ισπανίας από το λόφο που βρίσκεται το Εθνικό Μουσείο Τέχνης.
Ζωντανή πόλη, γεμάτη χρώματα, ανθρώπους και πάρκα.
A huge lovely square surrounded beautiful buildings around.
Μια τεράστια όμορφη πλατεία περιτριγυρισμένη από όμορφα κτίρια.
It has three large columns and several sculptural groups. The three columns represent Religion, the Arts, and Heroism.
Έχει τρεις μεγάλες στήλες και πολλά γλυπτά. Οι τρεις στήλες αντιπροσωπεύουν τη θρησκεία, τις τέχνες και τον ηρωισμό.
Most likely the most unusual and historic Shopping Mall in the city, Arenas de Barcelona wasn’t built for commercial purposes.
Πιθανότατα το πιο ασυνήθιστο και ιστορικό εμπορικό κέντρο, της πόλης, η Αρένα της Βαρκελώνης δεν κατασκευάστηκε για εμπορικούς σκοπούς.
Ιt was originally conceived as a bullring in the early 1900’s, and as such it became one of the most celebrated bullrings in Spain.
Αρχικά, σχεδιάστηκε ως αρένα ταυρομαχιών στις αρχές της δεκαετίας του 1900, και υπήρξε μια από τις πιο διάσημες αρένες ταυρομαχιών στην Ισπανία.
After decades of glory and having been subject to many other different uses (the last bullfight took place in 1977) it was left to abandonment in the early 1990’s. After a renovation turned into a shopping and entertainment center.
Μετά από δεκαετίες δόξας και πολλές άλλες διαφορετικές χρήσεις (η τελευταία ταυρομαχία πραγματοποιήθηκε το 1977), εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μετά από ανακαίνιση μετατράπηκε σε εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο.
The plaza is also home to the Arenas de Barcelona - a Bullring in the Moorish style which has now been converted into a shopping center.
Η πλατεία φιλοξενεί επίσης την Αρένα Βαρκελώνης, μια πρώην αρένα ταυρομαχιών κτισμένη σε μαυριτανικό στυλ, που έχει μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο.
A gorgeous place for great photography. The view from the top is breathtaking.
Ένα πανέμορφο μέρος για μεγάλη φωτογραφία. Η θέα από την κορυφή είναι καταπληκτική.
On the top floor where there are some splendid views to be enjoyed, as well as a selection of restaurants and bars. 
Στον τελευταίο όροφο υπάρχει υπέροχη θέα για να απολαύσετε, καθώς και μια επιλογή από εστιατόρια και μπαρ.
Lygia & Gregoris Maliotis on the top floor of Arenas de Barcelona enjoying some splendid views.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στον τελευταίο όροφο της Αρένας, της Βαρκαλώνης απολαμβάνουν την υπέροχη θέα.
There are many different things to see at and near the Placa Espanya. Museums, statues, monuments, fountains.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα για να δείτε 
κοντά στην πλατεία Espanya. Μουσεία, αγάλματα, μνημεία, βρύσες.
Beautiful architecture and a statue among many others in front of the National Museum of Art building.
Όμορφη αρχιτεκτονική και ένα άγαλμα ανάμεσα σε πολλά άλλα μπροστά από το κτήριο του Εθνικού Μουσείου Τέχνης.
Beautiful individuals everywhere, give life to the city of joy. Barcelona has been selected by the American magazine Forbes as the third most joyful city in the world.
Όμορφες παρουσίες παντού, ζωντανεύουν την πόλη της χαράς. Η Βαρκελώνη έχει επιλεγεί από το Αμερικανικό περιοδικό Forbes ως η τρίτη πιο χαρούμενη πόλη στο κόσμο.
Some splendid and suprise views from the top of Arenas de Barcelona!
Υπέροχη και με εκπλήξεις η θέα από την κορυφή της Αρένας, της Βαρκελώνης!
Climbing right on the top of Arenas de Barcelona, the views are worth every last gasp of breath…
Ανεβαίνοντας στην κορυφή της Αρένας, της Βαρκελώνης, η θέα που αντικρίζεις, αξίζει κάθε τελευταία αναπνοή...
A city for lovers and a city to fall in love with.
Μια πόλη για τους ερωτευμένους και η πόλη που ερωτεύεσαι εύκολα.
Live your romance here in Barcelona... So until, you get it right, still it was a wild ride!
Ζήστε το ρομαντισμό σας εδώ στη Βαρκελώνη ... Έτσι, λοιπόν, μέχρι να το κάνεις σωστά, ήταν ακόμα μια άγρια καβάλα!

No comments: