Wednesday, September 27, 2017

The Palouze feast in Arsos village - Cyprus

Στη γιορτή του Παλουζέ στο χωριό Άρσος
Located in the Lemesos (Limassol) district, the pretty, wine producing village of Arsos sits in the beautiful area of ‘Krassohoria’ (wine-making villages).
Το όμορφο χωριό Άρσος, το οποίο είναι γνωστό για την παραγωγή κρασιού, βρίσκεται στην Επαρχία Λεμεσού. Εντάσσεται στην πανέμορφη περιοχή των «Κρασοχωριών».

Beautiful, traditional village in Cyprus with authentic charm un-spoilt by excessive tourism.
Όμορφο χωριό, παραδοσιακό στην Κύπρο, με αυθεντική γοητεία παρθένο από τον υπερβολικό τουρισμό.

Picturesque landscape of natural beauty, traditional place, with a beauty that springs from integrating the past with the present...
Γραφικό τοπίο με φυσική καλλονή, παραδοσιακό μέρος, με μια ομορφιά που πηγάζει από το σμίξιμο παρελθόντος και παρόντος…


A very pretty small, beautiful and traditional village, with plenty of character.
Ένα πολύ όμορφο μικρό, πανέμορφο παραδοσιακό χωριό, με πολύ χαρακτήρα.

The Church (built in the 13th century) of Apostle Philippos is located in the heart of Arsos. It has been declared an ancient monument by the Department of Antiquities.
Η εκκλησία του Αποστόλου Φιλίππου κτισμένη το 13ο αιώνα, βρίσκεται στην καρδιά του Άρσους. Έχει κηρυχθεί από το τμήμα αρχαιοτήτων σε αρχαίο μνημείο.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti ready to plead the big icon (13th century) of Saint Philippos which is kept at the imposing stony church of the Apostle Philippos.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη έτοιμες να προσκυνήσουν τη με μεγάλη εικόνα (13ου αιώνα) του Αγίου Φιλίππου, που φυλάσσεται στο μεγαλοπρεπή πετρόκτιστο ναό του Αποστόλου Φιλίππου.

All the inhabitants of the village make their own wine, especially red wine, and keep it in big earthenware jars.
Όλοι οι κάτοικοι του χωριού φτιάχνουν το δικό τους κρασί, ιδιαίτερα το κόκκινο το οποίο φυλάγουν σε μεγάλα πήλινα πιθάρια.

Popi Nicolaides, Lygia & Grigoris Maliotis... Ready steady go to the Festival activities in the village center...
Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης... Εμπρός, έτοιμοι, πάμε για το Φεστιβάλ στο κέντρο του χωριού...

Every year, in September -a "Paluzes" (Must Jelly) festival -is celebrated in Arsos.
Κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο οργανώνεται στο Άρσος η γιορτή του Παλουζέ.

A fair takes place at the square of the village, where street vendors set their stands and sell their products to both the locals and the visitors.
Γίνεται πανήγυρις στην πλατεία του χωριού όπου «παναϊρκώτες» (πωλητές) στήνουν τις τέντες τους και πωλούν τα προϊόντα τους, στους χωριανούς αλλά και στους ξένους.

Popi Nicolaides is looking happy to have the opportunity to see a small but with great historical significance, village like Arsos.
Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται ευτυχής, που έχει την ευκαιρία να δει  από κοντά ένα μικρό, αλλά με μεγάλη ιστορική σημασία χωριό.


The beauty of the atmosphere are richly rewarding for everyone!
Η ομορφιά της ατμόσφαιρας ανταμείβει πλουσιοπάροχα όλους!

New smells, new tastes and new experiences for visitors from Cyprus and abroad.
Νέες μυρωδιές, νέες γεύσεις και νέες εμπειρίες για επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Popi Nicolaides, Efthymios Diplaros (Member of Parliament), Lygia Malioti and Phivos Nicolaides enjoy the joyful atmosphere.
Πόπη Νικολαΐδου, Ευθύμιος Δίπλαρος (Βουλευτής), Λυγία Μαλιώτη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Derivatives produced from the grape -raisins, "khiofterka" (dry must jelly in rhomboid shape), "paluzes" (must jelly), "epsiman" (must molasses), "sousioukkos" (must-stick with almonds), "Zivania" (very strong, transparent, alcoholic beverage).
Παράγωγα των σταφυλιών που παρασκευάζονται (σταφίδκια, κκιοφτέρκα, ππαλουζές, έψημαν, πορτός, σουσιούκκος, ζιβανία).

The pleasure of tasting delicious traditional Cyprus nuts and sweets. What a wonderful little place, quiet, and friendly place with amazing food and delights for everybody..
Δοκιμάζοντας με ευχαρίστηση τους παραδοσιακούς ξηρούς καρπούς και γλυκά. Τι υπέροχο  μέρος, ήσυχο και φιλικό, με φαγητό και γλυκά για όλους.

Lygia Malioti enjoying the beauty of the place by strolling along the narrow streets and feeling the pleasant athospere of the festival.
Η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνει την ομορφιά του τόπου περπατώντας στα στενά δρομάκια του χωριού και νιώθει την όμορφη ατμόσφαιρα της γιορτής.

Homemade, local, traditional products like sousoukos (Chopped almonds dipped in a boiling cream made of grapes and flour) and palouzes.
Παρασκευή γνήσιων, παραδοσιακών προϊόντων από σταφύλια όπως είναι ο σουσούκος και ο παλουζές.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides walking among the vending kiosks and tasting the various products.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου περπατώντας στα διάφορα περίπτερα πώλησης  και δοκιμάζοντας διάφορα προϊόντα.

Practically every product which is grown or produced in Cyprus becomes a reason to organize a fun festival.
Σχεδόν κάθε προϊόν που καλλιεργείται ή παράγεται στην Κύπρο είναι αιτία για τη διοργάνωση ενός διασκεδαστικού φεστιβάλ.

Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides admiring old traditional items exposed in an old building on the occasion of the Festival.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζουν παλιά, παραδοσιακά αντικείμενα που εκτίθενται με την ευκαιρία του Φεστιβάλ.

The the exhibition displays tools, furniture, utensils from older times related to viticulture and the other occupations of the inhabitants. 
Στην έκθεση εκτίθενται εργαλεία, έπιπλα, σκεύη παλαιοτέρων εποχών που έχουν σχέση με την αμπελοκαλλιέργεια και τις άλλες ενασχολήσεις των κατοίκων.

Traditional popular pastries called loukoumades, which resemble sweet doughnuts.
Παραδοσιακά, δημοφιλή γλυκά λουκουμάδες και άλλα.

Popi Nicolaides and Lygia Malioti in a waiting line... Waiting patiently at the long que to taste palouze!
Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη στη σειρά... Περιμένοντας υπομονετικά στη μακρά ουρά για δοκιμή παλουζέ!

Sara Demetriou and Panayiotis trying the delicious traditional ‘palouze’ – a jelly-like substance made from grapes.
Η Σάρα Δημητρίου και ο Παναγιώτης από τη Λευκωσία δοκιμάζουν το νόστιμo παραδοσιακό παλουζέ (μουσταλευριά) - ένα ζελέ- που κατασκευάζεται από σταφύλι.

The festival includes folk Cypriot dances, children's entertainment market with local products, demonstration of production process, as well as free tasting palouze.
Το φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει λαϊκούς κυπριακούς χορούς, ψυχαγωγία των παιδιών, τοπικά προϊόντα, την επίδειξη της παραγωγής προϊόντων, καθώς και δωρεάν παλουζέ.

The event attracts many visitors and locals, who gather to admire the wonderful landscape and enjoy the special event.
Η εκδήλωση προσελκύει πολλούς επισκέπτες ντόπιους και ξένους, οι οποίοι συγκεντρώνονται για να θαυμάσουν το τοπίο και να απολαύσουν τις ωραίες εκδηλώσεις.

They grow mainly dark grapes, xynisteri, as well as new varieties suitable for the production of wine.
Οι κυριότερες ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται είναι το κόκκινο, το ξυνιστέρι, καθώς και νέες οινοποιήσιμες ποικιλίες.

Grigoris Maliotis remembering life in the village, in the rough -but beloved -years when values and principles where in the first place…
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης ανακαλώντας στη μνήμη μας, τη ζωή, του χωριού στα δύσκολα αλλά τόσο αγαπημένα χρόνια όταν οι αρχές και οι αξίες υπερτερούσαν...

The jars and the winepress for the production of the famous Arsos wine, as well as the alembics for the production of zivania can be found in most houses.
Στα πιο πολλά σπίτια υπάρχουν τα πιθάρια και τα πατητήρια για την παρασκευή του φημισμένου Αρσιώτικου κρασιού, καθώς και τα καζάνια για την παραγωγή της ζιβανίας.


Entertainment during the festival covers all ages!
Η ψυχαγωγία καλύπτει τις ανάγκες όλων των ηλικιών!


Enjoying a taste of the tradition and inheritance of this unique -in beauty -village.
Απολαμβάνοντας την παραδοσιακή κληρονομιά αυτού του μοναδικού σε ομορφιά χωριού.
A thrilling story that takes us back several years, but still interesting.
Μια συναρπαστική ιστορία που μας παίρνει πολλά χρόνια πίσω, αλλά ακόμη προκαλεί το ενδιαφέρον.
We enjoyed a few walks through the old part of the village. Wasn't sure where we were going but was happy wandering through the neighbourhoods and discovering Arsos.
Απολαύσαμε μερικές βόλτες στα παλιά σημεία του χωριού. Δεν ήταν σίγουρο πού πηγαίναμε, αλλά ήταν μια ευχάριστη περιπλάνηση μέσα από τις γειτονιές και την ανακάλυψη του Άρσους.

Buying local products and sweets. One cannot resist such delightful local and pure produce delicacies.
Αγοράζοντας παραδοσιακά γλυκά. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε τέτοιες ωραίες, τοπικές νοστιμιές και αγνά προϊόντα.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides trying the delicious hot traditional ‘palouzes’ – a jelly-like substance made from grapes!
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου δοκιμάζουν το νόστιμo, ζεστό παραδοσιακό παλουζέ (μουσταλευριά)- ένα ζελέ- που κατασκευάζεται από σταφύλι!

Arsos village - Cyprus

Beauties of Cyprus
The village of Arsos is one of the biggest wine producing villages in Cyprus. It is built on the slopes of Laona mountain, 1092 metres above sea level.
Το χωριό Άρσος είναι ένα από τα μεγαλύτερα κρασοχώρια της Κύπρου. Είναι κτισμένο στην πλαγιά του βουνού Λαόνα σε υψόμετρο 1092 μέτρων.

The picturesque village of Arsos is a nice place to enjoy long walks on a scenic background, for inspiration, photography and or painting.
Το γραφικό χωριό Άρσος είναι ένα ωραίο μέρος για μεγάλες βόλτες σε μια γραφική τοποθεσία, για εμπνεύσεις, φωτογραφίες ή ζωγραφική.

Thanks to this geographical position, it enjoys a wonderful cool and dry climate in summer and attracts therefore hundreds of holidaymakers.
Λόγω της γεωγραφικής του θέσης έχει ένα θαυμάσιο, δροσερό, ξηρό κλίμα το καλοκαίρι. Για τον λόγο αυτό προσελκύει εκατοντάδες παραθεριστές.

Ready steady go! Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides ready for a long walk through the village.
Λάβετε θέσεις, έτοιμοι, φύγαμε! Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου έτοιμοι για μεγάλες διαδρομές μέσα στο χωριό.

The beautiful village lies at the foot of Troodos, and you can enjoy wonderful views on the way.
Το όμορφο χωριό βρίσκεται στους πρόποδες του Τροόδους και προσφέρει υπέροχη θέα ο δρόμος προς τα εκεί.

A large fig tree that attracts numerous birds during its figging periods, attracts Popi's Nicolaides attention!
Μια μεγάλη συκιά που προσελκύει πολλά πουλιά κατά τη διάρκεια της καρποφορίας της, προσελκύει την προσοχή της Πόπης Νικολαΐδου!

Since the most ancient times, it has developed into a big rich wine-producing village.
Από τα πανάρχαια χρόνια αναπτύχθηκε σε ένα μεγάλο και πλούσιο κρασοχώρι.

A wonderful green scenery of unique beauty emerges from the surrounding hills.
Ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μοναδικής ομορφιάς, προκύπτει με χαμηλούς λόφους που περιβάλλουν το πράσινο.

There are two versions about its name. One says that it comes from the Holy Alsos (grove) of the goddess Aphrodite, where the village is built, and the other tells us that it was one of the 4 towns founded by Ptolemy Philadelphos in the honour of Arsinoe.
Υπάρχουν δύο εκδοχές για την ονομασία του, η μια από το Ιερόν Άλσος της θεάς Αφροδίτης όπου είναι κτισμένο το χωριό και η άλλη από τις 4 πόλεις που κτίστηκαν από τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο προς τιμής της Αρσινόης.

The village still preserves many of its old characteristics. Enjoying a taste of the tradition and inheritance of this unique -in beauty -village.
Το χωριό εξακολουθεί να διατηρεί πολλά από τα παλιά του χαρακτηριστικά. Απολαμβάνοντας την παραδοσιακή κληρονομιά αυτού του μοναδικού σε ομορφιά χωριού.

With particularly charming architecture, preserving to a large extent its traditional character.
Με ιδιαίτερα όμορφη αρχιτεκτονική, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

The village has withstood the test of time. The village is definitely a place to take your camera.
Το χωριό έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Σίγουρα είναι ένα μέρος για πολλές φωτογραφίες.

You can spend hours wandering the narrow streets, admiring old buildings and exploring little squares and the churches.
Μπορείτε να περάσετε ώρες περιπλάνησης στα στενά δρομάκια, θαυμάζοντας τα παλιά κτίρια και να εξερευνήσετε τις μικρές πλατείες και τις εκκλησίες.

While wandering through the village – we have a taste of times that have passed and live the serenity of another era.
Περιδιαβάζοντας στο χωριό παίρνουμε μια γεύση από καιρούς περασμένους και ζούμε τη γαλήνη μιας άλλης εποχής.


Sara Demetriou and Panayiotis from Lefkosia having a good time in the village. 

Η Σάρα Δημητρίου και ο Παναγιώτης από τη Λευκωσία διασκεδάζοντας στο χωριό.
The hospitality of the inhabitants of the village, the cleanness of the houses and the streets are characteristic.
Είναι χαρακτηριστική η φιλοξενία των κατοίκων του χωριού, η καθαριότητα των σπιτιών και των δρόμων.

A lot of restorations converting old beautiful houses in modern and elegant buildings.
Αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε σύγχρονα και κομψά κτίρια.

The wonderful picturesque yards and are full of all the varieties of flowers and greenery.
Οι θαυμάσιες γραφικές αυλές είναι γεμάτες από τα κάθε λογής λουλούδια και πρασινάδες.

Grigoris Maliotis explains to us the use of the public, traditional foundain built in 1953.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης, εξηγεί τη χρήση της δημόσιας, παραδοσιακής βρύσης, του χωριού, χτισμένη το 1953.


An old house undur restoration and renovation. 

Ένα παλιό σπίτι υπό αναστήλωση και ανακαίνιση.
The impressive church of the village is dedicated to Apostle Philip, the patron saint of the Community.
Η εντυπωσιακή εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στον Απόστολο Φίλιππο, πολιούχο Άγιο της Κοινότητας.

Lygia Maliotis and Popi Nicolaides, enjoying the beauties of the village, the tradition and the spectacular landscape!
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου, απολαμβάνουν τις ομορφιές του χωριού, την παράδοση και το υπέροχο τοπίο!

Lygia Maliotis and Popi Nicolaides, looking with keen interest at a part of the Apostle's relics (13th centurey).
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου κοιτάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον μέρος των λειψάνων του Αποστόλου Φιλίππου.

Kept at the imposing stony church of the Apostle is the big icon of Saint Philippos, which was painted around the first half of the 13th century. Popi Nicolaides ready to plead the icon.
Στο μεγαλοπρεπή πετρόκτιστο ναό του Αποστόλου φυλάσσεται η μεγάλη εικόνα του Αγίου Φιλίππου, που είναι έργο του 3ου αιώνα. Η Πόπη Νικολαΐδου έτοιμη να προσκυνήσει την εικόνα.

Inside the church, you can see its ancient woodcut iconostasis dating from the 18th century with the old icons.
Στο εσωτερικό του Ναού μπορεί κανείς να δει το αρχαίο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 18ου αιώνα μαζί με τις αρχαίες εικόνες.

Lygia Malioti pleads with reverence the second icon of Saint Philippos and lights a candle.
Η Λυγία Μαλίωτη προσκυνά με ευλάβεια τη δεύτερη εικόνα του Αγίου Φιλίππου και ανάβει ένα κεράκι.

The magnificent Byzantine church stands in the middle of the village; it dates back to the 12th century and is unique in its kind and dimensions.
Ο μεγαλοπρεπής Βυζαντινός Ναός βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, είναι κτίσμα του 12ου αιώνα και είναι μοναδικός στο είδος του και στις διαστάσεις του.

The beautiful roads and alleys, paved with slabs and the houses, adorned with flowers, give to the village a romantic mood.
Οι όμορφοι δρόμοι και τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα στολισμένα σπίτια με λουλούδια, δίνουν στο χωριό μια ρομαντική διάθεση.


The village still preserves many of its old characteristics.

Το χωριό εξακολουθεί να διατηρεί πολλά από τα παλιά του χαρακτηριστικά.
The houses in the village are close to each other. It is a classic example of a densely constructed settlement.
Το χωριό είναι κτισμένο συγκεντρωτικά. Είναι κλασσικό παράδειγμα πυκνοδομημένου οικισμού.

The narrow streets, the lengthy houses (makrynaria), the spacious two-roomed houses (dichora) and the two-storied houses (anoyia), all built with impeccably hewn stones give, in combination with the tiled roofs, give a special charm to the architecture of the village.
Οι στενοί δρόμοι, τα μακρυνάρια, τα δίχωρα και τα ανώγεια κτισμένα με άψογη πελεκητή πέτρα σε συνδυασμό με τις κεραμιδένιες στέγες προσδίδουν μια γοητεία στην αρχιτεκτονική του χωριού.

The population of the village is only 300 people, however, on holidays and weekends the number increases significantly.
Ο πληθυσμός του χωριού είναι μόνο 300 άτομα, ωστόσο, τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα ο αριθμός αυξάνεται σημαντικά.


Beautifully renovated stone houses and well kept.

Όμορφα ανακαινισμένα και καλά συντηρημένα πέτρινα σπίτια.

Walking in the narrow cobbled stone streets and admiring the old stone buildings.

Περπατώντας στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια και θαυμάζοντας τα παλιά πέτρινα κτίσματα.
Grigoris Maliotis who was born and lived there for some years in the village, has deep knowledge of Arsos, and was an excellent guide.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης που γεννήθηκε και πέρασε λίγα έστω χρόνια εδώ, με βαθιά γνώση του τόπου, μας έκανε μια εξαιρετική ξενάγηση.
Grigoris Maliotis, Efthymios Diplaros (Member of Parliament), Popi Nicolaides and Lygia Malioti ejoying the joyful atmosphere.
Γρηγόρης Μαλιώτης, Ευθύμιος Δίπλαρος (Βουλευτής), Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα.