Thursday, October 6, 2016

Naxos island - Greece

An amazing Greek island in the Aegean Sea
Part II'
Wild beauty, breathtaking panoramas, clean mountain air, delicious food, truly unspoiled seas and friendly people.
Άγρια ​​ομορφιά, που κόβει την ανάσα πανοράματα, καθαρό αέρα του βουνού, υπέροχο φαγητό, πραγματικά παρθένα θάλασσα και φιλόξενους ανθρώπους.
Naxos island, the largest island of Cyclades, is a great choice for those who want to enjoy kilometers of paths in a place that still maintains a low growth profile and interesting surprises.
Το μεγαλύτερο από τα νησιά των Κυκλάδων, η Νάξος αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν χιλιόμετρα διαδρομών σε έναν τόπο που εξακολουθεί να διατηρεί χαμηλό προφίλ ανάπτυξης και προσφέρει ενδιαφέρουσες εκπλήξεις.
Vast sandy beaches with cedar forest in the south, wild landscapes beauty on the east coast, Venetian castles, Byzantine churches and meticulously archaeological sites inland.
Μεγάλες αμμουδερές παραλίες με δάση από κέδρους στο Νότο, τοπία άγριας ομορφιάς στην ανατολική ακτή, ενετικούς πύργους, βυζαντινά ξωκλήσια και προσεγμένους αρχαιολογικούς χώρους στην ενδοχώρα.
Lygia and Grigoris Maliotis and Popi and Phivos Nicolaides ready to explore the gorgeous Greek island of Naxos.
Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης έτοιμοι, να εξερευνήσουν το πανέμορφο νησί της Νάξου.
Walking is the best way to discover a city... another reason for you to go on foot – you'll see things you never would have seen.
Ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψετε μια πόλη είναι με το περπάτημα. Ένας λόγος παραπάνω, είναι ότι θα δείτε πράγματα που διαφορετικά δεν θα τα βλέπατε.
If you want to feel the excitement of the atmosphere of the place, seat in a café or in a tavern and order greek food and drinks.
Αν θέλετε να νιώσετε τον ενθουσιασμό της ατμόσφαιρας του τόπου, καθίστε σε ένα καφενείο ή μια ταβέρνα και παραγγείλετε ελληνικά φαγητά και ποτά.
The town Hora with its monumental ancient gate Portara at the edge of the harbor, the coastal perantzada with tavernas and the medieval settlement of the castle that crowns the hill, is the first image you have, arriving to Naxos by ferry from Piraeus.
Η Χώρα, με τη μνημειακή αρχαία πύλη Πορτάρα στην άκρη του λιμανιού, την παραλιακή περαντζάδα με τις ταβέρνες και το μεσαιωνικό οικισμό του κάστρου που στεφανώνει το λόφο, είναι η πρώτη εικόνα φτάνοντας στη Νάξο με το πλοίο από τον Πειραιά.
Naxos was the center of archaic Cycladic culture.
Η Νάξος ήταν το κέντρο του αρχαϊκού Κυκλαδίτικου πολιτισμού.
Naxos is the largest island of the Cyclades in the Aegean Sea. The form is an ellipsoid and with a mountainous volume from North to South across the island.
Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, στο Αιγαίο Πέλαγος. Το σχήμα της είναι ελλειψοειδές και ένας ορεινός όγκος από Βορά προς Νότο διασχίζει το νησί.
Popi Nicolaides looking happy after discovering the city.
Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται ευχαριστημένη μετά που ανακάλυψε την πόλη.
The narrow steep streets leading to the highest point, where are the Commercial School (now Museum) is located and, the ruins of the Castle.
Οι στενοί ανηφορικοί δρόμοι οδηγούν στο πιο ψηλό σημείο του, όπου βρίσκονται η Εμπορική Σχολή (σήμερα Αρχαιολογικό Μουσείο) και τα ερείπια του κάστρου.
The hilltop castle dating back to the 13th century, houses the archaeological museum of Naxos.
Το κάστρο στην κορυφή του λόφου που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, στεγάζει το αρχαιολογικό μουσείο.
The Naxos name kept over the centuries to the Middle Ages, which was followed Naxia and then Axia (hence the name of the inhabitants).
Το όνομα Νάξος διατηρήθηκε στο διάβα των αιώνων μέχρι τους μέσους χρόνους, όπου έγινε Ναξία και ακολούθως Ναξιά και στη συνέχεια Αξιά (από κει και το όνομα των κατοίκων).
The legacy of the island's rich history is visible in every corner of the island.
Η κληρονομιά της πλούσιας ιστορίας είναι ορατή σε κάθε γωνιά του νησιού.
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides enjoying their adventure in the old city of Hora, Naxos.
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν την περιπέτεια της επίσκεψης στην παλιά πόλη της Χώρας, στη Νάξο.
The myth of the abduction of Ariadnis from Dionysus in the Palaces beach inspired eminent sculptors, painters and musicians with their works and made Naxos known worldwide.
Ο μύθος της αρπαγής της Αριάδνηs από τον Διόνυσο στην ακρογιαλιά των Παλατιών ενέπνευσε διακεκριμένους γλύπτες, ζωγράφους και μουσικούς που με τα έργα τους κατέστησαν τη Νάξο γνωστή σε όλο τον κόσμο.
Naxos trademark, the monumental gate of the archaic temple (Apollo or Dionysus) dominates the Palatia islet on the edge of the harbor.
Σήμα κατατεθέν της Νάξου, η μνημειακή πύλη του αρχαϊκού ιερού (του Απόλλωνα ή του Διονύσου) δεσπόζει στο νησάκι Παλάτια, στην άκρη του λιμανιού της Χώρας.
The oldest discoveries in Naxos date back to the Neolithic period around the 5th millennium BC, as evidenced by excavations. In the picture above, Grigoris Maliotis.
Οι αρχαιότερες ανακαλύψεις στη Νάξο ανάγονται στη Νεολιθική εποχή γύρω στην 5η χιλιετία π.Χ., όπως αποδεικνύουν οι ανασκαφές. Στη φωτογραφία πάνω ο Γρηγόρης Μαλιώτης.
Lygia Maliotis, a travel lover enjoying every minute in Naxos island.
Η Λυγία Μαλιώτη, λάτρης των ταξιδιών, απολαμβάνει την κάθε στιγμή στη Νάξο.
Over a causeway to Palatia, stands alone, the symbol of the island the Portara, a stone gateway to an ancient temple that no longer exists.
Πάνω από ένα υπερυψωμένο μονοπάτι προς τα Παλάτια, ορθώνεται μόνο του, το σύμβολο του νησιού, η Πορτάρα, μια πέτρα πύλη ενός αρχαίου ναού που δεν υπάρχει πια.
The Temple of Apollo was associated by outsiders to the cult of Ariadne and Dionysus and was considered as the place where the first Dionysia took place. 
Ο χώρος όπου βρίσκεται ο Ναός του Απόλλωνα συνδέθηκε από τους ξένους με τη λατρεία της Αριάδνης και του θεού Διονύσου και θεωρήθηκε τόπος που γιορτάστηκαν τα πρώτα Διονύσια.
Naxos is an intoxicating place, full of well-kept secrets, ready to reveal them in front of you and to fascinate you, says Popi Nicolaides.
Η Νάξος είναι ένα μεθυστικό μέρος, γεμάτο καλά κρυμμένα μυστικά, έτοιμα να αποκαλυφθούν μπροστά σου και να σε μαγέψουν, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
Every visit it’s absolutely an enjoyable, new experience, says Lygia Maliotis.
Κάθε επίσκεψη είναι απολύτως μια απολαυστική, νέα εμπειρία, λέει η Λυγία Μαλιώτη.
Lygia & Grigoris Maliotis enjoying their sightseeing tour through the city.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την περιήγηση τους μέσα στην πόλη.

Popi Nicolaides more than happy to enjoy this unique and amazing view.
Η Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένη από τη σπάνια και εξαιρετική θέα.
Geologically, Naxos is a rich geological park of several stones, marble, granite etc.
Γεωλογικά, η Νάξος αποτελεί ένα πλούσιο γεωλογικό πάρκο από διάφορα πετρώματα, μάρμαρο, γρανίτη κ.ά.
Despite the extensive tourist development it remains unspoiled.
Αν και ανεπτυγμένη τουριστικά, εντούτοις έχει ακόμα παρθένα και ερημικά μέρη, που περιμένουν τον ταξιδιώτη να τα ανακαλύψει.
The Archaeological Museum of Naxos has the second largest collection of Cycladic findings after the archaeological museum of Athens.
Το αρχαιολογικό μουσείο της Νάξου διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή σε κυκλαδικά ευρήματα μετά το αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας.
Naxos is also an island of beautiful old churches, monasteries and Venetian castles coexisting harmoniously with Cycladic cubic houses.
Η Νάξος είναι επίσης ένα νησί με όμορφες παλιές εκκλησίες, μοναστήρια και Ενετικά κάστρα που συνυπάρχουν αρμονικά με τα κυκλαδίτικα σπίτια.
Naxos is the largest island of Cyclades and it is located in the center of this complex, between Paros and Mykonos. 
Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και βρίσκεται στο κέντρο τους, ανάμεσα στην Πάρο και τη Μύκονο.
According to mythology, Naxos was the nuptial isle of the god Dionysus, god of wine. This is why there is a sanctuary dedicated to Dionysus in the inland of Naxos island.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, αυτό ήταν το γαμήλιο νησί του Διονύσου, θεού του κρασιού. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει ένα ιερό αφιερωμένο στον Διόνυσο στην ενδοχώρα της Νάξου.
     The beautiful island of Naxos has a rich history which goes back thousands of years.
Το πανέμορφο νησί της Νάξου έχει μια πλούσια ιστορία που χρονολογείται από χιλιάδες χρόνια.
Because Naxos is “isolated” by the sea, it remained genuine, unusual, different and self-sufficient.
Επειδή η θάλασσα «απομονώνει» τη Νάξο, παρέμεινε γνήσια, ασυνήθιστη, διαφορετική και αυτάρκης.
Popi Nicolaides and Lygia & Grigoris Maliotis living the excitement of the arrival in another beautiful Greek island.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, ζώντας τον ενθουσιασμό της άφιξης σ' άλλο ένα όμορφο ελληνικό νησί.

Plaka, Agios Prokopios, Orkos and Mikri Vigla are among the most beautiful beaches on the island, while the entire western coastline is ideal for windsurfing and kitesurfing due to the strong winds that blow there in the afternoon.
Πλάκα, Άγιος Προκόπιος, Ορκός και Μικρή Βίγλα είναι από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού, ενώ ολόκληρη η δυτική ακτή είναι ιδανική για windsurfing και kitesurfing, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν εκεί τα απογεύματα.
Agios Prokopios is among the most beautiful beaches in Naxos, with clean waters and soft sand.
Η παραλία του Αγίου Προκοπίου είναι από τις πιο όμορφες παραλίες της Νάξου, με καθαρά νερά και ψιλή άμμο.
With incredible natural beauties, no wonder why charming Naxos is so popular among tourist from all over the world.
Με απίστευτες φυσικές ομορφιές, δεν είναι καθόλου παράξενο που η γοητευτική Νάξος είναι τόσο δημοφιλής ανάμεσα σε τουρίστες από όλο τον κόσμο.
Enjoying the atmosphere of this unique city!
Απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα της μοναδικής αυτής πόλης!
Walking through the Old Market of Hora you will meet all kinds of shops and a great deal of places to eat.
Περπατώντας μέσα από την Παλιά Αγορά της Χώρας, θα συναντήσετε κάθε είδους μαγαζιά και πολλά μέρη για να φάτε.
New friendships from Naxos, Iouliani Psara and Katerina Moustaki. Meeting people and making new friends can be difficult but also rewarding. It's really exciting.
Νέες φιλίες από τη Νάξο, Ιουλιανή Ψαρά και Κατερίνα Μουστάκη. Γνωριμία με νέους φίλους. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι πραγματικά συναρπαστικό.
Eleftheria Orphanou, a port authority officer with a sweet smile, posing for the perfect picture of the day at the sea front of Hora, Naxos.
Η Ελευθερία Ορφανού αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος με το γλυκό χαμόγελο, ποζάρει μπροστά στο φακό για την τέλεια φωτογραφία, της ημέρας στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.
Interesting monuments, rich cultural events, rolling green hills covered in pines and olive groves surrounded by turquoise waters.
Ενδιαφέροντα μνημεία, πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όμορφους λόφους που καλύπτονται με πεύκα και ελαιώνες, που περιβάλλονται από τα γαλάζια πεντακάθαρα νερά της θάλασσας.
What a great place to do people photography!
Τι εξαιρετικό μέρος για φωτογράφηση του κόσμου!
It has always been famous for the great quantity of exported marbles, the emery, the number of sources for the crowded gardens for the beauty of the plains, for olive groves, orange trees, the lemon trees, for the citrus, for the vines and the famous wine, for livestock and cheeses but also for salt.
Ήταν πάντα περίφημη για τη μεγάλη ποσότητα των εξαγομένων μαρμάρων της, για το σμυρίγλι, για το πλήθος των πηγών της, για τους κατάμεστους κήπους, για την ομορφιά των πεδιάδων της, για τους ελαιώνες, τους πορτοκαλεώνες, τις λεμονιές, για τα κίτρα της, για τ’ αμπέλια της και το ξακουστό κρασί της, για τη κτηνοτροφία της και τα τυριά της αλλά και για το αλάτι.
Food is one of the experiences that the visitor should not miss. The best idea is to taste the island’s traditional cuisine.
Το φαγητό είναι μία από τις εμπειρίες που ο επισκέπτης δεν πρέπει να χάσει. Η καλύτερη ιδέα είναι να δοκιμάσετε την παραδοσιακή κουζίνα του νησιού.

2 comments:

DUTA said...

The greek islands never fail to impress the visitors. I've just returned from Crete,enjoyed it, and now your post makes me put Naxos on my 'must see' list.

Sônia Pachelle said...

Olá Phivos

Seu blog está um luxo, aliás voce é também, lindos lugares, quero conhecer. Abraços Sonia.