Saturday, December 31, 2011

Times Square, New York City - USA

Τάιμς Σκουέαρ, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
 Claudia Mittelstaedt
From Sao Paulo, Brazil,
Writes from Miami, Florida, USA
View her profile in: Facebook

Κλώντια Μιτελσταέντ
Από το Σάο Πάολο, Βραζιλίας
Γράφει από το Μαΐάμι, Φλώριδα, ΗΠΑ
Δείτε το προφίλ της στο: Facebook

  
 Happy New Year 2012!  -  Ευτυχισμένος το Νέος Χρόνος 2012!
Δείτε το βίντεο

Times Square, the most bustling square of New York is known for its many Broadway theatres, cinemas and super signs.
Η Τάιμς Σκουέαρ η πιο πολυσύχναστη πλατεία της Νέας Υόρκης είναι γνωστή για τα πολλά θέατρα, τους κινηματογράφους στο Μπρότγουεϊ και τις φωτεινές διαφημίσεις.


It is one of those places that make New York a city that never sleeps.
Είναι ένα από εκείνα τα μέρη που κάνουν τη Νέα Υόρκη μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.


Times Square, nicknamed "The Crossroads of the World" and "The Great White Way," .
Το παρατσούκλι της Πλατείας είναι, «Το σταυροδρόμι του κόσμου» και «Η Μεγάλη Λευκή Οδός».

 Has achieved the status of an iconic world landmark.
Έχει αποχτήσει την ιδιότητα ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς.
 It is a symbol of New York City and the United States.
Είναι ένα σύμβολο της Νέας Υόρκης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

The Paramount Building at 1501 Broadway once housed the Paramount Theatre.
Το κτίριο Παραμάουντ στον αριθμό 1501 στο Μπρότγουεϊ, όπου στέγαζε κάποτε το Θέατρο Παραμάουντ.
The American dream... -  Το Αμερικανικό όνειρο...
 Fun and amusement. - Χαρά και διασκέδαση.
 Spreading the joy. -  Σκορπώντας τη χαρά.
 The Spider-Man on call!!! -  Ο άνθρωπος αράχνη σε υπηρεσία!!!
 
On average, a crowd of about one million people gather in Times Square for the New Year's Eve celebrations.
Κατά μέσο όρο, το πλήθος που συγκεντρώνεται για εορτασμούς παραμονή της  Πρωτοχρονιάς, είναι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

For the millennium celebration on December 31, 1999, published reports stated approximately two million people were gathered in the Square.
Για τον εορτασμό της Χιλιετίας στις 31 Δεκεμβρίου 1999, δημοσιευμένες εκθέσεις δήλωναν ότι περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι πλημμύρισαν την πλατεία.

Every New Year’s Eve, a sea of people await the ball drop in Times Square.
Κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς, μια λαοθάλασσα περιμένει την πτώση της μπάλας από κονφεντί στην πλατεία.

In 1904, the New York Times built the Times Tower on 43rd street just off Broadway.
Το 1904, η εφημερίδα Νιού Γιόρκ Τάιμς έχτισε τον Πύργο Τάιμς στον 43ο δρόμο έξω από το Μπρόντουεϊ.
The square facing the building was called the Longacre square, but was soon renamed Times Square.
Το κτίριο της εφημερίδας απέναντι στην πλατεία που ονομαζόταν πλατεία Λόνγκακρε, σύντομα μετονομάστηκε σε πλατεία Τάιμς Σκουέαρ.
The name is now used for the area between 40th and 53rd street and 6th and 9th avenue.
Το όνομα χρησιμοποιείται τώρα για την περιοχή μεταξύ του 40ου και 53ου δρόμου και της 6ης και 9ης λεωφόρου.
The inauguration of the New York Times' new headquarters at Times Square was celebrated with a fireworks display, starting a New Year's eve tradition which still continues today.
Τα εγκαίνια των νέων τότε γραφείων της εφημερίδας Νιού Γιόρκ Τάιμς, στην Πλατεία Τάιμς, γιορτάστηκαν με πυροτεχνήματα, ξεκινώντας έτσι, την παράδοση την παραμονή κάθε νέου έτους, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
 A square that never sleeps. - Μια πλατεία που κοιμάται ποτέ.
The first famous ball-lowering from the 1 Times Square's rooftop pole was held on New Year's Eve 1907.
Η πρώτη διάσημη μπάλα-με κονφετί από τον τελευταίο όροφο του κτιρίου έπεσε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1907.
Times square is the center of the Theater district and attracts a large number of visitors.
Η Πλατεία Τάιμς είναι το κέντρο της περιοχής των θεάτρων και προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
 Impressive ads! - Εντυπωσιακές διαφημίσεις!
 This made the square an ideal place for billboards.
Αυτό έκανε την πλατεία ένα ιδανικό μέρος για διαφημιστικές πινακίδες.
In 1917 the first large electric display billboard was installed.
Το 1917 είχε εγκατασταθεί η πρώτη μεγάλη ηλεκτρική οθόνη πινακίδα.
In 1928 the first running electric sign was let for the first time, to announce Herbert Hoover's victory in the Presidential elections.
To 1928 εγκαταστάθηκε η πρώτη κινούμενη ηλεκτρική πινακίδα, για να ανακοινώσει τη νίκη του Χέρμπερτ Χούβερ στις προεδρικές εκλογές.
The billboards have become a tourist attraction for the area.
Οι πινακίδες έχουν γίνει ένα τουριστικό αξιοθέατο στην περιοχή.
 The area continued to attract visitors from all over the world.
Η περιοχή συνέχισε να προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
The area is a magnet for tourists and a center of New York's social scene.
Η περιοχή είναι πόλος έλξης για τους τουρίστες και ένα κέντρο της κοινωνικής σκηνής της Νέας Υόρκης.
 Lights and advertising at the southern end of Times Square.
Φώτα και διαφημίσεις στο νότιο άκρο της πλατείας Times Square.
 Lights, lights everywhere.  -  Φώτα, φώτα παντού...
At the end of the 19th century, New York City had expanded up to 42nd street and the area was becoming the center of the city's social scene.
Στο τέλος του 19ου αιώνα, η πόλη της Νέας Υόρκης είχε επεκταθεί μέχρι την 42η οδό και η περιοχή έγινε το κέντρο της κοινωνικής ζωής της πόλης.
In early 1990, when the Walt Disney Company opened a Disney store on Times Square this changed the character of the place.
Στις αρχές του 1990, όταν η εταιρεία Γουώλτ Ντίσνεϊ άνοιξε ένα κατάστημα στην πλατεία, άλλαξε ο χαρακτήρας της.

This attracted more family-friendly businesses to the area, leading to a so-called 'Disneyfication'.
Αυτό προσέλκυσε περισσότερο φιλικές προς τις οικογένειες επιχειρήσεις στην περιοχή, με αποτέλεσμα τη λεγόμενη «Ντισνεϊκοποίηση».
A cozy souvenir shop. - Ένα όμορφο μαγαζί με αναμνηστικά.
 Amazing city lights! -  Καταπληκτικά τα φώτα της πόλης!
 A square like no other in the planet!! -  Μια πλατεία σαν καμμιά άλλη στον πλανήτη!!
Well, this is the famous square. I hope you enjoyed the tour! 
Λοιπόν, αυτή είναι η διάσημη πλατεία. Ελπίζω να απολαύσατε την ξενάγηση.

Monday, December 26, 2011

Empie State Building, New York City

Ο ουρανοξίστης Εμπάιαρ Στέιτ Μπίλτιγκ
 
  Claudia Mittelstaedt
From Sao Paulo, Brazil,
Writes from Miami, Florida, USA
View her profile in: Facebook

Κλώντια Μιτελσταέντ
Από το Σάο Πάολο, Βραζιλίας
Γράφει από το Μαΐάμι, Φλώριδα, ΗΠΑ
Δείτε το προφίλ της στο: Facebook
View the Video : The Empire State Building
Δείτε το Βίντεο
Construction started March 17, 1930 and the building was officially inaugurated on May 1, 1931.
Η κατασκευή του κτιρίου άρχισε στις 17 Μαρτίου, 1930 και τα επίσημα εγκαίνια έγιναν την 1η Μαΐου, 1931.
When the Empire State Building opened in 1931, it was the tallest building in the world - standing at 1,250 feet (381 m.) tall.
Όταν άνοιξε τις πύλες του το Εμπάιαρ Στέιτ Μπίλτιγκ το 1931, ήταν το πιο ψηλό (381 μέτρα, 1,250 πόδια ύψος) κτίριο στον κόσμο.

The building houses 1,000 businesses and approximately 21,000 employees work in the building each day.
Στο Κτίριο φιλοξενούνται 1,000 επιχειρήσεις και 21,000 περίπου υπάλληλοι δουλεύουν κάθε μέρα.

Empire State Building for the thrill of a lifetime. - Συγκίνηση για όλη σου τη ζωή.
A panoramic view of New York City from the 86th-floor observation deck of the Empire State Building, December 2011.
Πανοραμική θέα της Νέας Υόρκης από το Παρατηρητήριο του 86ου ορόφου του Κτιρίου. Δεκέμβριος 2011.
The Empire State Building also features in many films, but the film that made it even more famous was the classic King Kong in 1933.
Το Κτίριο παρουσιάστηκε πολλές φορές στονκινηματογράφο, αλλά η ταινία που το έκανε ακόμη πιο γνωστό ήταν η κλασσική 'Κινγκ Κονγκ' το 1933.
Until you see New York City from the top of the Empire State Building, you haven't really seen it!
Πριν δείτε τη Νέα Υόρκη από την κορυφή του Κτιρίου, δεν την έχετε δει στην πραγματικότητα!
Every year, two million people flock to the Empire State Building to get a glimpse from its observatories.
Κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται το Κτίριο για να δουν από ψηλά την πόλη.

This building became a symbol of twentieth century man's attempts to achieve the impossible.
Το Κτίριο έγινε σύμβολο του 20ου αιώνα στην προσπάθεια του ανθρώπου να πετύχει το ακατόρθωτο.
Enjoying the magic view!  -  Απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα!
The Empire State Building has one of the most popular outdoor observatories in the world, having been visited by over 110 million people.
Το Κτίριο διαθέτει ένα από τα πιο διάσημα παρατηρητήρια στον κόσμο και το επισκέφθηκαν μέχρι τώρα πάνω από 110 εκατομμύρια κόσμου.
The exterior of the building was built using Indiana limestone panels.
Το Κτίριο εξωτερικά καλύφθηκε από πέτρα ασβεστίλιθου από την Πολιτεία Ιντιάνα.
Breathtaking panoramas across the rooftops, avenues and byways of the New York Metropolitan areas.
Θέα που κόβει την αναπνοή, στέγες, λεωφόροι και δρόμου της πόλης από ψηλά.
From the Observation Deck, spectacular views of Manhattan including Central Park.
Από το παρατηρητήριο, εξαιρετική θέα του Μανχάταν συμπεριλαμβανομένου του Σέντραλ Παρκ.
You'll always remember your visit to the Empire State Building and the amazing panoramic views of Manhattan.
Θα θυμάστε για πάντα την πανοραμική θέα από το Κτίριο του Εμπάιαρ Μπίλτιγκ και την υπέροχη θέα του Μανχάταν.