Tuesday, November 30, 2021

Pigenia village, Tylliria - Cyprus

Σαν πας στο πηγαιμό για τα Πηγαίνια!
Pigenia is a beautiful and traditional village of Nicosia District, located in the peninsula of Tylliria of Cyprus with authentic charm, un-spoilt by excessive tourism.
Τα Πηγαίνια είναι ένα παραδοσιακό, όμορφο χωριό, της Κύπρου, της επαρχίας Λευκωσίας, στη χερσόνησο της Τηλλυρίας με αυθεντική γοητεία και παρθένο από τον υπερβολικό τουρισμό.
The ‘Omega’ sandy beach shortly before entering Kato Pyrgos village with its administration subject to the Pigenia community.
Λίγο πριν την είσοδο στο χωριό Κάτω Πύργος, η αμμώδης παραλία ‘Ωμέγα’ που υπόκειται διοικητικά στην κοινότητα Πηγαινιών.
Tylliria is known for its figs and not only. It is the only region in Cyprus where a white cheese, called "Chaligi", is produced. It is a kind of soft, white cheese, with holes and sour taste.
Η Τηλλυρία είναι γνωστή για τα σύκα της και όχι μόνο. Είναι η μόνη περιοχή στην Κύπρο όπου παράγεται ένα λευκό τυρί, το επονομαζόμενο «Χαλίτζι». Είναι ένα είδος μαλακού, λευκού τυριού, με τρύπες και υπόξινη γεύση.
The majority of the locals are mainly engaged in farming, animal husbandry and other agricultural work.
Η πλειονότητα των κατοίκων του χωριού ασχολείται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και άλλες αγροτικές εργασίες.
The church of Agios Charalambos, the patron saint of the village, is located in the center of the village and constitutes the main church.
Η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, πολιούχου Αγίου του χωριού, βρίσκεται στο κέντρο της χωριού και αποτελεί την κύρια εκκλησία.
 
Rich history, heritage and tradition. A wonderful natural environment together with rich vegetation.
Πλούσια ιστορία, κληρονομιά και παράδοση. Υπέροχο φυσικό περιβάλλον και πλούσια βλάστηση.
The population of the village experienced a great reduction from 1960 amounted over 650 inhabitants and now only around 100.
Το χωριό γνώρισε μεγάλη μείωση πληθυσμού από το 1960, όταν οι κάτοικοι ήταν περισσότεροι από 650 και σήμερα γύρω στους 100 κατοίκους.
New houses built with the local architecture with samples of various influences from the past.
Νέες κατοικίες φτιαγμένες με την τοπική αρχιτεκτονική, με δείγματα επιρροών 
 από  διάφορες εποχές.

Panagia Galoktisti is one of the oldest chapels of Cyprus. According to tradition, the name Galoktisti was given because the chapel was built using milk and is located within the boundaries of Kato Pyrgos and Pano pyrgos villages.
Η Παναγία η Γαλόκτιστη είναι ένα από τα παλαιότερα ξωκλήσια της Κύπρου. Σύμφωνα με την παράδοση, το όνομα Γαλόκτιστη δόθηκε επειδή το ξωκλήσι χτίστηκε με γάλα και βρίσκεται εντός των ορίων των χωριών Κάτου και Πάνου Πύργου.
The beautiful chapel of Agia Marina is located in a forest area approximately three km southwest of the community of Pigenia.
Το όμορφο παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται σε δασική περιοχή γύρω στα τρία χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της κοινότητας Πηγαινιών.

The village is surrounded by thick. Pure and unquestionable green beauty. The Pigenia Community President Mrs Aggeliki Filippou (in the middle) speaks warmly about her community, the history, the beauties and the prospects of Tylliria area.
Το χωριό είναι περιτριγυρισμένο από πυκνές δασικές εκτάσεις. Αγνή και αδιαμφισβήτητη πράσινη ομορφιά. Η κοινοτάρχης των Πηγαινιών Αγγελική Φιλίππου (στο μέσο) μιλά με θέρμη για την κοινότητα της, την ιστορία, τις ομορφιές και τις προοπτικές της περιοχής Τηλλυρίας.
A wonderful green scenery of unique beauty emerges from the surrounding hills.
Ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μοναδικής ομορφιάς, προκύπτει με χαμηλούς λόφους που περιβάλλουν το πράσινο.
The traditional Cyprus sweet called a "spoon sweet" which is a walnut in thick rich syrup, my favourite! The hospitality of the inhabitants of the village, the cleanness of the houses and the streets are characteristic.
Το παραδοσιακό κυπριακό γλυκό που ονομάζεται «γλυκό κουταλιού» από καρύδια με πλούσιο σιρόπι. Το αγαπημένο μου! Είναι χαρακτηριστική η φιλοξενία των κατοίκων του χωριού, η καθαριότητα των σπιτιών και των δρόμων.
Much discussion by Pigenia Community President Mrs Aggeliki Filippou on problems and prospects of Pigenia community.
Πολλή συζήτηση από την κοινοτάρχη των Πηγαινιών Αγγελική Φιλίππου για τα προβλήματα και τις προοπτικές της κοινότητάς της.


Monday, November 29, 2021

Pachyammos Village, Tylliria, Cyprus

A marvelous place to visit
Χωριό Παχύαμμος Τηλλυρίας: Ένα υπέροχο μέρος για να επισκεφθείτε
Tylliria area is known for its abundance of beautiful villages, including Kato Pyrgos, Pigenia, Mosfili and Pachyammos—each more pristine than the other.
Η περιοχή της Τηλλυρίας είναι γνωστή για τα πανέμορφα χωριά της, όπως ο Κάτω Πύργος, τα Πηγένια, το Μοσφίλι και ο Παχύαμμος - το ένα πιο παρθένο από το άλλο.
Pachyammos belongs to the tourist area of Paphos, although it is a village in the province of Nicosia.
Ο Παχύαμμος ανήκει στην τουριστική περιοχή της Πάφου αν και χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.
Initially the village was built three kilometres far from the shore because of fears over of pirate attacks.
Αρχικά το χωριό χτίστηκε τρία χιλιόμετρα μακριά από την ακτή λόγω του φόβου από επιθέσεις πειρατών.
The name of the village comes from the area land characteristic which has thick and abundant sand. Thus, the village was named Pachyammos.
Το όνομα του χωριού προέρχεται από το χαρακτηριστικό της γης της περιοχής, που έχει παχιά και άφθονη άμμο. Έτσι το χωριό ονομάστηκε Παχύαμμος.
The village of Pachyammos is a village in the province of Nicosia, built by the sea since 1931.
Το χωριό Παχύαμμος είναι ένα χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, κτισμένο παραθαλάσσια από το 1931.

The lack of opportunities for employment and public services let along with urbanization have seriously eliminated the number of inhabitants in the village.
Η έλλειψη ευκαιριών για απασχόληση και δημόσιες υπηρεσίες μαζί με την αστικοποίηση έχουν εξαλείψει σοβαρά τον αριθμό των κατοίκων στο χωριό.
Tylliria is an intoxicating place, full of well-kept secrets, ready to reveal them in front of you and to fascinate you, says Popi Nicolaides.
Η Τηλλυρία είναι ένα μεθυστικό μέρος, γεμάτο καλά κρυμμένα μυστικά, έτοιμα να αποκαλυφθούν μπροστά σου και να σε μαγέψουν, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
In the village you will find the Holy Temple of St. Raphael built at the foot of Lorovouno hill.
Στο χωριό θα συναντήσει κανείς τον Ιερό Ναό του Αγίου Ραφαήλ κτισμένο στους πρόποδες του Λωρόβουνου.
Holy church of Saints Rafail, Nicolaos and Irini inaugurated on 3rd May 1992.
Ο Ιερός Ναός Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Εγκαινιάσθηκε την 3η Μαΐου 1992.

The magnificent entrance of the church with the icon of Saint Raphael.
Η υπέροχη είσοδος της εκκλησία με το τεράστιο εικόνισμα του Αγίου Ραφαήλ.
It is a majestic church built in Byzantine style, the construction of which occurred after a miracle of St. Raphael to a resident of the area.
Πρόκειται για ένα μεγαλοπρεπή ναό κτισμένο σε βυζαντινό ρυθμό, η οικοδόμηση του οποίου προέκυψε ύστερα από ένα θαύμα του Αγίου Ραφαήλ σε κάποιον κάτοικο της περιοχής.

Marble monument to the fallen soldiers during the Turkish invasion in 1974.
Μαρμάρινο μνημείο των πεσόντων στρατιωτών κατά την τουρκική εισβολή το 1974.
Monument for the people who were killed by napalm bombs in the area during the air bombing by the Turks in 1964.
Μνημείο για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή από τις αεροπορικές επιδρομές των Τούρκων το 1964.
 
The honorary marble plaque with the names of the soldiers who were killed by the Turks in 1964.
Η τιμητική μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των στρατιωτών που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους το 1964.

Agios Georgios was the parish church of the community of Pachyammos before the construction of the holy church of Agios Raphael. In 1964 it was bombed and totally destroyed by aerial bombing attack of Turks.
Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ήταν ο ενοριακός Ναός της κοινότητας Παχύαμμου πριν από το κτίσιμο του ιερού ναού του Αγίου Ραφαήλ. Το 1964 καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς των Τούρκων.

The Museum is quite small but it’s a good place where people can learn about the history of the Turkish bombing of Tylliria, Cyprus in August 1964.
Το Μουσείο είναι μικρό, αλλά είναι ένας καλός χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν, να μάθουν την ιστορία της Τουρκικής αεροπορικής επιδρομής στην Τηλλυρία τον Αύγουστο του 1964.
Through all these photos, memories of the island's recent history come alive.
Μέσα από το φωτογραφικό υλικό, ζωντανεύουν οι μνήμες από την πρόσφατη ιστορία του νησιού.

The concussion photo with the woman crying loudly for the loss of her son ran on the front pages of newspapers all over Cyprus and abroad the next day. Her hair -loose- spools depict the female emotions of loss.
Η συγκλονιστική φωτογραφία της γυναίκας που κλαίει γοερά για τον άδικο χαμό του γιου της δημοσιεύτηκε την επόμενη μέρα στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τα μαλλιά της -λυμένες οι δυο πλεξούδες- απεικονίζουν τα γυναικεία συναισθήματα της απώλειας.

The bombings of the Turkish air force, in 1964, introduce Cyprus to the group of places that have in their historical memory the experience and tragedy of the air raid.
Οι βομβαρδισμοί της Τουρκικής αεροπορίας, το 1964, εισήγαγαν την Κύπρο στην ομάδα των τόπων που έχουν στην ιστορική τους μνήμη την εμπειρία και τραγωδία της αεροπορικής επιδρομής.
The willing and helpful, Pigenia community leader Angeliki Philippou ready to show us the various exhibits.
Η πρόθυμη και εξυπηρετική κοινοτάρχης του κοντινού χωριού Πηγαίνια, Αγγελική Φιλίππου, έτοιμη να μας δείξει τα διάφορα εκθέματα.
On August 8 and 9, 1964, during battles between Greek and Turkish Cypriots, Turkish aircraft bombed villages in the area leading to the deaths of several civilians and soldiers.
Στις 8 και 9 Αυγούστου 1964, κατά τη διάρκεια των μαχών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, τουρκικά αεροσκάφη βομβάρδισαν χωριά της περιοχής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν αρκετοί πολίτες και στρατιώτες. 
Between 8–9 August 1964, the Turkish Air Force attacked multiple targets within Tillyria, including a number of Greek Cypriot villages and almost raising to the ground Pachyammos village.
Μεταξύ 8 και 9 Αυγούστου 1964, η Τουρκική Αεροπορία επιτέθηκε σε πολλούς στόχους στην Τηλλυρία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ελληνοκυπριακών χωριών. Ως αποτέλεσμα των ισχυρών βομβαρδισμών είχε σχεδόν να καταστραφεί ολοσχερώς ο Παχύαμμος.
Use of banned chemical weapons and dropping of napalm bombs by the Turkish air force on the Tillyria peninsula in 1964. The use on civilians targets was outlawed by the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons in 1980.
Χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων και ρίψης βομβών ναπάλμ από την Τουρκική αεροπορία στη χερσόνησο της Τηλλυρίας το 1964. Η χρήση εναντίον στόχων αμάχων τέθηκε εκτός νόμου με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για ορισμένα συμβατικά όπλα το 1980.
Popi Nicolaides & Angeliki Philippou with due care and a lot of interest they look at the various photos displayed.
Η Πόπη Νικολαΐδου & Αγγελική Φιλίππου με περίσκεψη και πολλή ενδιαφέρον βλέπουν τις διάφορες φωτογραφίες που εκτίθενται.
Cypriot civilian casualties were reported as a result of heavy air attacks against several populated locations, including Kato Pyrgos dropping incendiary napalm bombs.
Αναφέρθηκαν απώλειες Κύπριων πολιτών ως αποτέλεσμα σφοδρών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον πολλών κατοικημένων τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Κάτω Πύργου που έριξαν εμπρηστικές βόμβες ναπάλμ.
Shock and revulsion over Tylliria bombing in August 1964. Photographic material and newspaper articles are exhibited in the museum.
Σοκ και αποστροφή για τον βομβαρδισμό της Τηλλυρίας τον Αύγουστο του 1964. Φωτογραφικό υλικό και άρθρα εφημερίδων εκτίθενται στο μουσείο.
Visitors have the opportunity to feel the war atmosphere by watching relevant photos and documents of that era.
Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να νιώσουν λίγο από την πολεμική ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής βλέποντας σχετικές φωτογραφίες και έγγραφα.

First and foremost, museums and galleries provide an insight into the history. And while no museum can claim to provide a complete picture, the lessons we can learn from past events, wonders and tragedies are priceless.
Πρώτα και κύρια, τα μουσεία και οι γκαλερί παρέχουν μια εικόνα της ιστορίας. Και ενώ κανένα μουσείο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα, τα μαθήματα που μπορούμε να αντλήσουμε από γεγονότα, θαύματα και τραγωδίες του παρελθόντος είναι ανεκτίμητα.

A place of historical memory but also for thinking and reflection.
Ένας χώρος ιστορικής μνήμης, αλλά ταυτόχρονα για περίσκεψης και ενατένισης.
All the material — objects and written records — constitutes a nucleus, an incentive for further research, aiming to preserve historical memory and knowledge.
Όλο το υλικό - αντικείμενα και γραπτά αρχεία - αποτελεί έναν πυρήνα, ένα κίνητρο για περαιτέρω έρευνα, με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της γνώσης που περιέχονται μέσα σε αυτό.
The memory of the dead of the bombings of Tillyria, including officers and sailors from Greece who were on the navy patrol boat of "Phaethon".
Η μνήμη των νεκρών των βομβαρδισμών της Τηλλυρίας, μεταξύ των οποίων και αξιωματικοί και ναύτες από την Ελλάδα που βρίσκονταν στην ακταιωρό «Φαέθων».
Tylliria 'napalm attack': Horrific photo shows a man victim with shocking burns injuries. In the picture Archbishop Makarios III', President of the Republic of Cyprus and next to him, former Minister of Interior of the Republic.
Επίθεση με ναπάλμ στην Τηλλυρία: Φρικιαστική φωτογραφία δείχνει θύμα με σοκαριστικά εγκαύματα. Στη φωτογραφία ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ', πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και δίπλα του ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Πολύκαρπος Γιωρκάτζης.

Cyprus is shocked. All newspapers, newspapers and magazines refer to the major issue of the bombings and the ordeal of Tillyria.
Η Κύπρος είναι συγκλονισμένη. Όλες οι εφημερίδες και τα περιοδικά αναφέρονται στο μείζον θέμα των βομβαρδισμών και της δοκιμασίας της Τηλλυρίας.
It is one of the most horrific and tragic pieces of footage to emerge from the brutal Turkish raid.
Είναι ένα από τα πιο φρικιαστικά και τραγικά πλάνα που προέκυψαν από την βάναυση Τουρκική επιδρομή.
A place that charges you emotionally and leaves nobody indifferent. A place which connects history and the memory together with the concerns of modern society.
Ένας χώρος που συνδέει τις ιστορικές μνήμες με τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας. Ένας μέρος που φορτίζει συναισθηματικά και δεν αφήνει κανένα αδιάφορο.
Another napalm bombardment victim with searing burns injuries and breathing difficulties. In the picture famous Greek composer and lyricist Mikis Theodorakis visiting Paphos hospital.
Ακόμη ένα θύμα του βομβαρδισμού με ναπάλμ με σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικές δυσκολίες. Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης σε επίσκεψη στο νοσοκομείο Πάφου.

Museums are in general a form of storytelling and they can provide a learning experience that engages both heart and mind. Experiential learning is an effective way to increase learning in general, and empathy in particular. This small museum helps for inner contemplation and reflection.
Γενικά, τα μουσεία αποτελούν μια μορφή αφήγησης και μπορούν να προσφέρουν μια μαθησιακή εμπειρία, που μπορεί να απασχολήσει τόσο την καρδιά όσο και το μυαλό με άλλους τρόπους. Η βιωματική μάθηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αυξηθεί η γνώση γενικά και η ενσυναίσθηση ειδικότερα. Το μικρό αυτό μουσείο βοηθά στην εσωτερική περισυλλογή και προβληματισμό.
 
Popi Nicolaides with Pachyammos community leader Chrysanthos Christofi during the visit to the community offices.
Η Πόπη Νικολαΐδου με τον Κοινοτάρχη Παχυάμμου Χρύσανθο Χριστοφή στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Pachyammos Community Council Secretary Soula Koumna, Pachyammos community leader Chrysanthos Christofi and Angeliki Philippou Pigenia community leader welcome us. Community leaders take responsibility for the well-being and improvement of their communities.
Η γραμματέας του κοινοτικού συμβουλίου Σούλλα Κούμνα, ο κοινοτάρχης του Παχύαμμου Χρύσανθος Χριστοφή και η Αγγελική Φιλίππου, κοινοτάρχης του χωριου Πηγαίνια, μας καλοσωρίζουν. Οι ηγέτες της κοινότητας αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ευημερία και τη βελτίωση των κοινοτήτων τους.