Sunday, December 8, 2019

Aqaba - Jordan

Aqaba, the only coastal city in Jordan
Άκαμπα, η μόνη παραθαλάσσια πόλη της Ιορδανίας
Aqaba is a coastal city in southern Jordan at the heart of the homonymous Red Sea Bay.
Η Άκαμπα είναι μια παραθαλάσσια πόλη της νότιας Ιορδανίας στον μυχό του ομώνυμου κόλπου της Ερυθρής Θάλασσας.
It is of strategic importance for the country, as it is its only port and capital of a homonymous province.
Είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, καθώς αποτελεί το μοναδικό της λιμάνι και πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας.
Gregoris Maliotis in Aqaba with its colourful history, fabulous cuisine and ancient treasures.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στην Άκαμπα με την πολύχρωμη ιστορία, την υπέροχη κουζίνα και τους αρχαίους θησαυρούς.
Aqaba is the only coastal city in Jordan and the largest and most populous city on the Gulf of Aqaba.
Η Άκαμπα είναι η μόνη παράκτια πόλη στην Ιορδανία και η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη πόλη στον Κόλπο της Άκαμπα.
Situated in southernmost Jordan, Aqaba is the administrative center of the Aqaba Governorate.
Βρίσκεται στη νοτιότερη περιοχή της Ιορδανίας και είναι το διοικητικό κέντρο της διοικητικής περιφέρειας της Άκαμπα.
The Port of Aqaba also serves other countries in the region.
Το λιμάνι της Άκαμπα εξυπηρετεί επίσης άλλες χώρες της περιοχής.
Aqaba plays a major role in the development of the Jordanian economy, through the vibrant trade and tourism sectors.
Η Άκαμπα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ιορδανίας, μέσω των ζωντανών εμπορικών και τουριστικών τομέων.
Its strategic location and proximity to copper mines made it a regional hub for copper production and trade in the Chalcolithic period.
Η στρατηγική της θέση και η εγγύτητά της με τα ορυχεία χαλκού την κατέστησαν περιφερειακό κόμβο για την παραγωγή και το εμπόριο χαλκού κατά τη Χαλκολιθική περίοδο.
Aqaba's strategic location at the northeastern tip of the Red Sea between the continents of Asia and Africa, has made its port important over the course of thousands of years.
Η στρατηγική θέση της Άκαμπα στο βορειοανατολικό άκρο της Ερυθράς Θάλασσας μεταξύ των ηπείρων της Ασίας και της Αφρικής κατέστησε το λιμάνι της σημαντικό κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών.
Phivos Nicolaides in the city which is known today for its tourism, especially to its diving friends, but also exports seafood as well as phosphates.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης στην πόλη που είναι γνωστή σήμερα για τον τουρισμό της, ιδίως στους φίλους των καταδύσεων, αλλά εξάγει και θαλασσινά, όπως και φωσφορικά άλατα.

Aqaba's location next to Wadi Rum and Petra has placed it in Jordan's golden triangle of tourism, which strengthened the city's location on the world map.
Η τοποθεσία της Άκαμπα δίπλα στο Γουάιτ Ράμα και την Πέτρα την τοποθετεί στο χρυσό τουριστικό τρίγωνο, της Ιορδανίας.
It is one of the major tourist attractions in Jordan.
Είναι ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα στην Ιορδανία.
At its heart is the souq, a warren of covered stalls, handicraft stores and traditional cafes.
Στην καρδιά της βρίσκεται η αγορά (σουκ), με καμαροσκέπαστους πάγκους, καταστήματα χειροτεχνίας και παραδοσιακά καφενεία.
The great Arab revolt's Bbattle of Aqaba, depicted in the film Lawrence of Arabia, resulted in victory for Arab forces over the Ottomans.
Η εξέγερση της Μεγάλης Αραβικής Επανάστασης στην Άκαμπα, που απεικονίζεται στην ταινία Λόρενς της Αραβίας, είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη των αραβικών δυνάμεων εναντίον των Οθωμανών.
There are good universities, colleges and business schools in Aqaba.
Υπάρχουν καλά πανεπιστήμια, κολέγια και σχολές επιχειρήσεων στην Ακάμπα.
Exploring Aqaba’s mesmerizing sights can be a wonderful experience.
Εξερευνώντας τα μαγευτικά αξιοθέατα της Άκαμπα, μπορεί να είναι μια θαυμάσια εμπειρία.
Apart of tourism, industrial and commercial activities remain important, due to the strategic location of the city as the country's only seaport.
Πέραν του τουρισμού, οι βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες παραμένουν σημαντικές, λόγω της στρατηγικής θέσης της πόλης ως του μοναδικού θαλάσσιου λιμένα της χώρας.
In the Hellenistic period, it was renamed Berenice (in Greek Βερενίκη), but the original name survived, and under Roman rule was re-introduced in the forms Aela or Haila, adopted in Byzantine Greek as Άιλα Aila and in Arabic as Ayla.
Στην Ελληνιστική περίοδο μετονομάστηκε σε Βερενίκη, αλλά το αρχικό όνομα επικράτησε και με τη ρωμαϊκή κυριαρχία επανεμφανίστηκε στις μορφές Αέλα ή Χάιλα, που υιοθετήθηκαν στα βυζαντινά ελληνικά ως Άιλα και στα αραβικά ως Αΐλα.
The present name al-ʿAqaba is a shortened from al-ʿaqabat Aylah "the mountain-pass of Ayla", first mentioned in the 12th century.
Το σημερινό όνομα Άκαμπα αποτελεί σύντμηση από το "Αλ-Άκαμπατ Αΐλα" (το ορεινό πέρασμα της Αΐλα), που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον 12ο αιώνα.
Aqaba carries the relaxed small-town atmosphere of a popular local getaway.
Η Άκαμπα έχει τη χαλαρή ατμόσφαιρα μικρής πόλης μιας δημοφιλούς τοπικής απόδρασης.
In 1965, King Hussein, through an exchange deal with Saudi Arabia, gave 6,000 square km of desert-land in Jordanian territories in exchange for other territories, including 12 km of an extension of prime coastline south of Aqaba, which included the magnificent Yamanieh coral reef.
Το 1965, ο βασιλιάς Χουσεΐν, έκανε συμφωνία ανταλλαγής με τη Σαουδική Αραβία. Παραχώρησε 6,000 τ.χλμ. Ιορδανικής ερήμου σε αντάλλαγμα 12 χλμ. κοντά στην Άκαμπα, συμπεριλαμβανομένου του μαγευτικού κοραλλιογενή υφάλου Γιαμανίεχ.
Aqaba was a major site for imports of Iraqi goods in the 1980s until the Persian Gulf War.
Η Άκαμπα ήταν μια σημαντική περιοχή για εισαγωγές ιρακινών αγαθών στη δεκαετία του 1980 μέχρι τον Πόλεμο του Περσικού Κόλπου.
Aqaba is an interesting place to visit, given its unique culture, history and character.
Η Άκαμπα είναι ένα ενδιαφέρον μέρος για να επισκεφθείτε, δεδομένου του μοναδικού πολιτισμού, της ιστορίας και του χαρακτήρα της.
A short walk from Aqaba’s busy waterfront, with its dive shops and dive boats and bustling restaurants, the city’s old town offers an intoxicating dose of old Arabia.
Σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την πολυσύχναστη προκυμαία της Άκαμπα, με τα καταστήματα ειδών κατάδυσης, τα καταδυτικά σκάφη και τα πολυσύχναστα εστιατόρια, η παλιά πόλη προσφέρει μια δόση μεθυστικής παλιάς Αραβίας.

Saturday, December 7, 2019

Dead Sea - Jordan

Dead Sea lowest point on the Earth
Νεκρά Θάλασσα το χαμηλότερο σημείο επιφάνειας στη Γη
The Dead Sea or the Salt Sea, or the Arabian Sea, according to the Old Testament, or Bahr Lut (Lot of the Sea) according to the Arabs, or the Asphalt Lake according to the ancient Greeks, is called the Great Salt Lake on the Jordan border, and Israel.
Η Νεκρά θάλασσα ή Αλμυρή θάλασσα, ή Θάλασσα Αραβά, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ή Μπαχρ Λουτ (θάλασσα του Λωτ) κατά τους Άραβες, ή Ασφαλτίτις λίμνη κατά τους αρχαίους Έλληνες, ονομάζεται η μεγάλη λίμνη με αλμυρό νερό που βρίσκεται στα σύνορα Ιορδανίας και Ισραήλ.

The Dead Sea has attracted visitors from around the Mediterranean Basin for thousands of years.
Η Νεκρά Θάλασσα έχει προσελκύσει επισκέπτες από όλη τη λεκάνη της Μεσογείου εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Popi Nicolaides visits the world renowned Dead Sea in Jordan.
Η Πόπη Νικολαΐδου επισκέπτεται την παγκοσμίως γνωστή Νεκρά Θάλασσα στην Ιορδανία.
The Dead Sea is flanked by mountains to the east and the rolling hills of Jerusalem to the west, giving it an almost other-worldly beauty.
Η Νεκρά Θάλασσα συνορεύει με τα βουνά στα ανατολικά και τους κυρτούς λόφους της Ιερουσαλήμ προς τα δυτικά, δίνοντάς της μια σχεδόν άλλη κοσμική ομορφιά.
Carefree and joyful young woman in a bikini covered all over with mud ready for the Dead Sea experience!
Ξέγνοιαστη και χαρούμενη νεαρή γυναίκα με μπικίνι, καλυμμένη παντού με λάσπη, έτοιμη για την εμπειρία της Νεκράς Θάλασσας!

It is 77 km in length and 16 km in width. Its surface is about 400 meters below the surface of the Mediterranean (negative altitude), which makes it the lowest point on the continent.
Έχει μήκος 77 χλμ. και μέγιστο πλάτος 16 χλμ. Η επιφάνειά της βρίσκεται περίπου 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, κάτι που τη κάνει το χαμηλότερο σημείο επιφάνειας στη Γη.

Nitsa Kostoudi, Myroula Alonefti, Popi Nicolaidou, Andreas Frantzis, Lygia Malioti, Gianna Frantzi, spread generously all over body the Dead Sea mud.
Νίτσα Κωστούδη, Μυρούλλα Αλωνεύτη, Πόπη Νικολαΐδου, Ανδρέας Φραντζής, Λυγία Μαλιώτη, Γιάννα Φραντζή, πασαλειμένοι γενναιόδωρα σε όλο το σώμα με λάσπη της Νεκράς Θάλασσας.

The spot in the beach where you can buy natural Dead Sea mud.
Το σημείο στην παραλία όπου μπορείτε, να αγοράσετε λάσπη της Νεκράς Θάλασσας.
Popi Nicolaides, Nitsa Kostoudes on the banks of the Dead Sea lathering themselves in the black mud.
Πόπη Νικολαΐδου, Νίτσα Κωστούδη στις όχθες της Νεκράς Θάλασσας πασαλείβονται με μαύρη λάσπη.

It is true that the minerals in the mud are many and are extremely good for the skin.
Είναι αλήθεια ότι τα ανόργανα άλατα στη λάσπη είναι πολλά και είναι εξαιρετικά καλά για το δέρμα.
An added benefit of mud is that the salt and magnesium in it can improve your skin's functionality, says Lygia Malioti.
Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της λάσπης είναι ότι το άλας και το μαγνήσιο σε αυτή μπορούν, να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του δέρματος, λέει η Λυγία Μαλιώτη.

The name of the lake as Dead Sea, as Pausanias mentions it, is due to the high salt content that results in the complete lack of life and the "heavy waves" that are difficult to create.
Η ονομασία της λίμνης ως Νεκρά θάλασσα όπως την αναφέρει και ο Παυσανίας, οφείλεται στη υψηλότατη περιεκτικότητα αλατιού, που έχει ως αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ζωής και στα «βαριά κύματα» που δύσκολα δημιουργούνται.

It contains large amounts of dissolved inorganic solid substances (chlorine, sodium, magnesium, potassium, sulfuric acid), so that no tiny organism can survive.
Περιέχει μεγάλες ποσότητες διαλυμένων ανόργανων στερεών ουσιών (χλώριο, νάτριο, μαγνήσιο, κάλιο, θειώδες οξύ), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβιώσει κανείς μικροσκοπικός οργανισμός.

With a high salinity, it is one of the world's saltiest bodies of water. It is almost 10 times more salty than the ocean.
Με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, είναι ένα από τα πιο αλμυρά υγρά στον κόσμο. Είναι σχεδόν 10 φορές πιο αλμυρό από το νερό της θάλασσας.

It's called "the sea", but it's actually a lake, with the Jordan River flowing into it. It holds all water and does not flow to other lakes, seas or oceans.
Ονομάζεται «θάλασσα», αλλά στην ουσία είναι λίμνη, με τον Ιορδάνη ποταμό να εκβάλλει σε αυτή. Συγκρατεί όλο το νερό και δεν ρέει σε άλλες λίμνες, θάλασσες ή ωκεανούς.

This large saltwater lake on the Jordan and Israeli border is of great historical, geographical and religious importance.
Αυτή η μεγάλη λίμνη με αλμυρό νερό που βρίσκεται στα σύνορα Ιορδανίας και Ισραήλ έχει τεράστια ιστορική, γεωγραφική και θρησκευτική σημασία.

With a great sense of humor Andreas Frantzis… the ultimate swimmer in an anti-terrorism commando mission of the Dead Sea special forces!
Με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ ο Αντρέας Φραντζής... ο απόλυτος κολυμβητής σε μια αντιτρομοκρατική αποστολή των ειδικών δυνάμεων της Νεκράς Θάλασσας!

The barometric pressure and high oxygen levels on the sea’s shores filter the sun’s ultraviolet rays and therefore you can sunbathe here for long hours, without being particularly burned by the sun.
Η βαρομετρική πίεση και τα υψηλά επίπεδα οξυγόνου στις ακτές της θάλασσας φιλτράρουν τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και ως εκ τούτου, μπορείς, να κάνεις ηλιοθεραπεία για πολλή ώρα, χωρίς να καείς ιδιαίτερα από τον ήλιο.

Andreas Frantzis, Gregoris Maliotis, has nothing to do with conspiracy theories... They are well-known travelers!
Ανδρέας Φραντζής, Γρηγόρης Μαλιώτης, δεν έχουν καμία σχέση με θεωρίες συνομωσίας... Είναι καλά γνωστοί ταξιδιάρηδες!

Dead Sea visitors lather on the mud before entering the water.
Οι επισκέπτες της Νεκράς Θάλασσας αλείφονται με λάσπη πριν μπουν στο νερό.

Thanks to the particular climate, the Dead Sea has extra oxygen in the air, having a relaxing effect on humans.
Χάρη στο ιδιαίτερο κλίμα, η Νεκρά Θάλασσα έχει έξτρα οξυγόνο στον αέρα, δημιουργώντας μια χαλαρωτική διάθεση στον άνθρωπο.

It is popular among scientists and practitioners who want to study its benefits, as well as those who pursue a healthy lifestyle.
Είναι δημοφιλής ανάμεσα στους επιστήμονες και τους επαγγελματίες, που θέλουν να μελετήσουν τα οφέλη της, αλλά και σε όσους ακολουθούν ένα υγιεινό τρόπο ζωής.

Lygia & Gregoris Maliotis at 400m below sea level – the lowest point on earth – one of world's most amazing places, with a dramatic, beautiful landscape.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στα 400 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, ένα από τα πιο εκπληκτικά μέρη του κόσμου, με ένα δραματικά πανέμορφο τοπίο.

It is the deepest lake with salt water on Earth, with a maximum depth of 300 meters.
Είναι η πιο βαθιά λίμνη με αλμυρό νερό στη Γη, με μέγιστο βάθος που φτάνει τα 300 μέτρα.
   Dead Sea salts and minerals have long been exploited for their skin-friendly properties.
Τα άλατα και τα μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας εκμεταλλεύονται βιομηχανικά, εδώ και καιρό για τις φιλικές προς το δέρμα ιδιότητες τους.

The Dead Sea forms part of the border with Israel, and this area is one of the key Cradles of Civilization on the planet, giving birth to an enormous amount of the human races’ shared history.
Η περιοχή είναι μία από τις βασικές κοιτίδες Πολιτισμού στον πλανήτη, που γέννησε μια τεράστια κοινή ιστορία της ανθρωπότητας.

It is a popular destination for health tourists, since the ancient times, people thought it was good for health.
Αποτελεί δημοφιλή προορισμό τουρισμού υγείας, αφού από τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι κάνει καλό στην υγεία.

The mineral-rich waters have attracted visitors since ancient times. Beautiful Egyptian Queen, Cleopatra knew about the healing properties at the Dead Sea thousands of years ago.
Τα πλούσια μεταλλικά νερά έχουν προσελκύσει επισκέπτες από τους αρχαίους χρόνους. Η όμορφη Αιγύπτια βασίλισσα Κλεοπάτρα ήξερε για τις θεραπευτικές ιδιότητες της Νεκράς Θάλασσας πριν από χιλιάδες χρόνια.

Myroula Alonefti, Nitsa Kostoudi, Popi Nicolaides, Kyriacos Aloneftis ready to get into the Dead Sea.
Μυρούλλα Αλωνεύτη, Νίτσα Κωστούδη, Πόπη Νικολαΐδου, Κυριάκος Αλωνεύτης, έτοιμοι να μπουν στη Νεκρά Θάλασσα.

One of the most spectacular natural and spiritual landscapes in the world, the Jordanian east coast of the Dead Sea has evolved into a major hub of both religious and health & wellness tourism in the region.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά και πνευματικά τοπία του κόσμου, η ανατολική ακτή της Ιορδανίας της Νεκράς Θάλασσας έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο θρησκευτικού και τουρισμού υγείας στην περιοχή.

Popi Nicolaides & Nitsa Kostoudis in the Dead Sea the lowest point on the planet at 400 m below sea level.
Η Πόπη Νικολαΐδου & Νίτσα Κωστούδη στη Νεκρά Θάλασσα, το χαμηλότερο σημείο στον πλανήτη στα 400 μ. κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.
Just as it was in the days of Cleopatra, therapeutic Dead Sea mud, the most mineral-rich mud on earth.
Ακριβώς όπως ήταν στην εποχή της Κλεοπάτρας, θεραπευτική λάσπη Νεκράς Θάλασσας, η πιο πλούσια σε ορυκτά λάσπη στη γη.

Due of its high salt content, the water is thick and they all float without sinking. Lygia Malioti tries to force her body below the surface of the water, without success!
Λόγω της υψηλής της περιεκτικότητας σε αλάτι, το νερό είναι πηχτό και όλοι επιπλέουν χωρίς να βυθίζονται. Η Λυγία Μαλιώτη προσπαθεί, να βυθίσει το σώμα της κάτω από την επιφάνεια του νερού, χωρίς όμως επιτυχία!

Dead Sea mud acts as a cleansing the skin, and removing impurities from the pores.
Η λάσπη της Νεκράς Θάλασσας δρα, καθαρίζοντας το δέρμα και απομακρύνοντας τις ακαθαρσίες από τους πόρους.

Popi Nicolaides, a happy and confident swimmer says... “It just seems impossible to swim here”!
Η Πόπη Νικολαΐδου, μια χαρούμενη και σίγουρη κολυμβήτρια... «Απλά φαίνεται αδύνατο να κολυμπήσω εδώ» λέει!

The Dead Sea benefits not only your health but your looks as the mud and water cleanses and softens your skin.
Η Νεκρά Θάλασσα δεν ωφελεί μόνο την υγεία σας, αλλά και την εμφάνισή σας, καθώς η λάσπη και το νερό καθαρίζουν και μαλακώνουν το δέρμα σας.

Mud is not for everyone! Little girl cries for not having mud!
Η λάσπη δεν είναι για όλους! Μικρό κορίτσι κλαίει που δεν έβαλε λάσπη!

“It’s very effective and 100 percent natural, plus it’s relaxing for thousands of years.
"Είναι πολύ αποτελεσματικό και 100 τοις εκατό φυσικό, καθώς επίσης είναι χαλαρωτικό για χιλιάδες χρόνια.
The nutrient-rich minerals of the water and unique quality of the air make the Dead Sea a rejuvenating place.
Τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά ορυκτά του νερού και η μοναδική ποιότητα του αέρα καθιστούν τη Νεκρά Θάλασσα ένα χώρο αναζωογόνησης.

A seductive sirene getting the water spirit of the Dead Sea in a peaceful and an almost mystical atmosphere…
Μια σαγηνευτική σειρήνα στο πνεύμα των νερών, της Νεκράς Θάλασσας σε μια ήρεμη και σχεδόν μυστικιστική ατμόσφαιρα.

Almost completely covered in mud, ready to experience Dead Sea swimming!
Καλυμμένοι σχεδόν πλήρως με λάσπη, έτοιμες να βιώσουν την εμπειρία της Νεκράς Θάλασσας!
It is famous for its amazing healing powers. A rejuvenating and healing destination.
Είναι γνωστή για τις καταπληκτικές θεραπευτικές δυνάμεις της. Ένας προορισμός αναζωογόνησης και θεραπείας.

The Dead Sea mud is allowed to dry naturally on the skin, for about 20 minutes, and then washed off with warm water.
Η λάσπη της Νεκράς Θάλασσας αφήνεται να στεγνώσει φυσικά στο δέρμα, για περίπου 20 λεπτά, και στη συνέχεια ξεπλένεται με ζεστό νερό.

The Dead Sea mud benefits not only the skin but health in general... and makes Gregoris Maliotis feel like strong Hercules, the great hero in Greek mythology.
Η λάσπη της Νεκράς Θάλασσας δεν ωφελεί μόνο την επιδερμίδα, αλλά και την υγεία... και κάνει τον Γρηγόρη Μαλιώτη, να νιώθει σαν τον δυνατό Ηρακλή, τον σπουδαίο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας.

Kyriacos Aloneftis, Gregoris Maliotis, Myroula Alonefti, Nitsa Kostoudi, Gianna Frantzi, Lygia Malioti, Popi Nicolaides, gaining a unique and unforgettable experience.
Κυριάκος Αλωνεύτης, Γρηγόρης Μαλιώτης, Μυρούλλα Αλωνεύτη, Νίτσα Κωστούδη, Γιάννα Φραντζή, Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, με νέες και αξέχαστες εμπειρίες.