Sunday, December 8, 2019

Aqaba - Jordan

Aqaba, the only coastal city in Jordan
Άκαμπα, η μόνη παραθαλάσσια πόλη της Ιορδανίας
Aqaba is a coastal city in southern Jordan at the heart of the homonymous Red Sea Bay.
Η Άκαμπα είναι μια παραθαλάσσια πόλη της νότιας Ιορδανίας στον μυχό του ομώνυμου κόλπου της Ερυθρής Θάλασσας.
It is of strategic importance for the country, as it is its only port and capital of a homonymous province.
Είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, καθώς αποτελεί το μοναδικό της λιμάνι και πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας.
Gregoris Maliotis in Aqaba with its colourful history, fabulous cuisine and ancient treasures.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στην Άκαμπα με την πολύχρωμη ιστορία, την υπέροχη κουζίνα και τους αρχαίους θησαυρούς.
Aqaba is the only coastal city in Jordan and the largest and most populous city on the Gulf of Aqaba.
Η Άκαμπα είναι η μόνη παράκτια πόλη στην Ιορδανία και η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη πόλη στον Κόλπο της Άκαμπα.
Situated in southernmost Jordan, Aqaba is the administrative center of the Aqaba Governorate.
Βρίσκεται στη νοτιότερη περιοχή της Ιορδανίας και είναι το διοικητικό κέντρο της διοικητικής περιφέρειας της Άκαμπα.
The Port of Aqaba also serves other countries in the region.
Το λιμάνι της Άκαμπα εξυπηρετεί επίσης άλλες χώρες της περιοχής.
Aqaba plays a major role in the development of the Jordanian economy, through the vibrant trade and tourism sectors.
Η Άκαμπα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ιορδανίας, μέσω των ζωντανών εμπορικών και τουριστικών τομέων.
Its strategic location and proximity to copper mines made it a regional hub for copper production and trade in the Chalcolithic period.
Η στρατηγική της θέση και η εγγύτητά της με τα ορυχεία χαλκού την κατέστησαν περιφερειακό κόμβο για την παραγωγή και το εμπόριο χαλκού κατά τη Χαλκολιθική περίοδο.
Aqaba's strategic location at the northeastern tip of the Red Sea between the continents of Asia and Africa, has made its port important over the course of thousands of years.
Η στρατηγική θέση της Άκαμπα στο βορειοανατολικό άκρο της Ερυθράς Θάλασσας μεταξύ των ηπείρων της Ασίας και της Αφρικής κατέστησε το λιμάνι της σημαντικό κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών.
Phivos Nicolaides in the city which is known today for its tourism, especially to its diving friends, but also exports seafood as well as phosphates.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης στην πόλη που είναι γνωστή σήμερα για τον τουρισμό της, ιδίως στους φίλους των καταδύσεων, αλλά εξάγει και θαλασσινά, όπως και φωσφορικά άλατα.

Aqaba's location next to Wadi Rum and Petra has placed it in Jordan's golden triangle of tourism, which strengthened the city's location on the world map.
Η τοποθεσία της Άκαμπα δίπλα στο Γουάιτ Ράμα και την Πέτρα την τοποθετεί στο χρυσό τουριστικό τρίγωνο, της Ιορδανίας.
It is one of the major tourist attractions in Jordan.
Είναι ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα στην Ιορδανία.
At its heart is the souq, a warren of covered stalls, handicraft stores and traditional cafes.
Στην καρδιά της βρίσκεται η αγορά (σουκ), με καμαροσκέπαστους πάγκους, καταστήματα χειροτεχνίας και παραδοσιακά καφενεία.
The great Arab revolt's Bbattle of Aqaba, depicted in the film Lawrence of Arabia, resulted in victory for Arab forces over the Ottomans.
Η εξέγερση της Μεγάλης Αραβικής Επανάστασης στην Άκαμπα, που απεικονίζεται στην ταινία Λόρενς της Αραβίας, είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη των αραβικών δυνάμεων εναντίον των Οθωμανών.
There are good universities, colleges and business schools in Aqaba.
Υπάρχουν καλά πανεπιστήμια, κολέγια και σχολές επιχειρήσεων στην Ακάμπα.
Exploring Aqaba’s mesmerizing sights can be a wonderful experience.
Εξερευνώντας τα μαγευτικά αξιοθέατα της Άκαμπα, μπορεί να είναι μια θαυμάσια εμπειρία.
Apart of tourism, industrial and commercial activities remain important, due to the strategic location of the city as the country's only seaport.
Πέραν του τουρισμού, οι βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες παραμένουν σημαντικές, λόγω της στρατηγικής θέσης της πόλης ως του μοναδικού θαλάσσιου λιμένα της χώρας.
In the Hellenistic period, it was renamed Berenice (in Greek Βερενίκη), but the original name survived, and under Roman rule was re-introduced in the forms Aela or Haila, adopted in Byzantine Greek as Άιλα Aila and in Arabic as Ayla.
Στην Ελληνιστική περίοδο μετονομάστηκε σε Βερενίκη, αλλά το αρχικό όνομα επικράτησε και με τη ρωμαϊκή κυριαρχία επανεμφανίστηκε στις μορφές Αέλα ή Χάιλα, που υιοθετήθηκαν στα βυζαντινά ελληνικά ως Άιλα και στα αραβικά ως Αΐλα.
The present name al-ʿAqaba is a shortened from al-ʿaqabat Aylah "the mountain-pass of Ayla", first mentioned in the 12th century.
Το σημερινό όνομα Άκαμπα αποτελεί σύντμηση από το "Αλ-Άκαμπατ Αΐλα" (το ορεινό πέρασμα της Αΐλα), που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον 12ο αιώνα.
Aqaba carries the relaxed small-town atmosphere of a popular local getaway.
Η Άκαμπα έχει τη χαλαρή ατμόσφαιρα μικρής πόλης μιας δημοφιλούς τοπικής απόδρασης.
In 1965, King Hussein, through an exchange deal with Saudi Arabia, gave 6,000 square km of desert-land in Jordanian territories in exchange for other territories, including 12 km of an extension of prime coastline south of Aqaba, which included the magnificent Yamanieh coral reef.
Το 1965, ο βασιλιάς Χουσεΐν, έκανε συμφωνία ανταλλαγής με τη Σαουδική Αραβία. Παραχώρησε 6,000 τ.χλμ. Ιορδανικής ερήμου σε αντάλλαγμα 12 χλμ. κοντά στην Άκαμπα, συμπεριλαμβανομένου του μαγευτικού κοραλλιογενή υφάλου Γιαμανίεχ.
Aqaba was a major site for imports of Iraqi goods in the 1980s until the Persian Gulf War.
Η Άκαμπα ήταν μια σημαντική περιοχή για εισαγωγές ιρακινών αγαθών στη δεκαετία του 1980 μέχρι τον Πόλεμο του Περσικού Κόλπου.
Aqaba is an interesting place to visit, given its unique culture, history and character.
Η Άκαμπα είναι ένα ενδιαφέρον μέρος για να επισκεφθείτε, δεδομένου του μοναδικού πολιτισμού, της ιστορίας και του χαρακτήρα της.
A short walk from Aqaba’s busy waterfront, with its dive shops and dive boats and bustling restaurants, the city’s old town offers an intoxicating dose of old Arabia.
Σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την πολυσύχναστη προκυμαία της Άκαμπα, με τα καταστήματα ειδών κατάδυσης, τα καταδυτικά σκάφη και τα πολυσύχναστα εστιατόρια, η παλιά πόλη προσφέρει μια δόση μεθυστικής παλιάς Αραβίας.

1 comment:

Roman J said...

Great piece of work you shared here and you explained very well with the pictures so thanks for this wonderful article. cheap luton airport parking