Monday, July 29, 2013

Wanganui - New Zealand

Γουανγκανούι - Νέα Ζηλανδία
In the beautiful city of Wanganui with friends and relatives for the first time. Such a great experience!
Στο πανέμορφο Γουανγκανάκι με φίλους και συγγενείς για πρώτη φορά. Υπέροχη εμπειρία!
Popi and Phivos Nicolaides, with our dear cousins in Wanganui, Eleni and Apostolos Rigas.
Με τα αγαπημένα ξαδέλφια μας στο Γουανγκανούι Ελένη και Απόστολο Ρήγας.
Wanganui is located on the lower west coast of the North Island of New Zealand.
Το Γουανγκανούι βρίσκεται χαμηλά στη δυτική ακτή του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας.
Stunning views of the city!  -  Υπέροχη θέα της πόλης!
Apostolos, Popi, Eleni and Phivos looking so happy after their meeting in New Zealand.
Ο Απόστολος, Πόπη, Ελένη και Φοίβος ευτυχισμένοι μετά το συναπάντημα τους στη Νέα Ζηλανδία.
The bridge of the city.  -  Η γέφυρα της πόλης.
Wanganui is known for maori culture and heritage.
Το Γουανγκανούι είναι γνωστό για την πολιτιστική κληρονομιά της φυλής των Μαορί.
Climbing on the nearby hill is a unique way to see the whole area and enjoy picturesque views of the city.
Ανεβαίνοντας στο λόφο είναι ένας ωραίος τρόπος, να χαρείτε υπέροχες εικόνες και μοναδική θέα της πόλης.
The Whanganui National Park and the Whanganui City rests on the banks of the Whanganui River.
Το Εθνικό Πάρκο και το Γουανγκανούι είναι κτισμένο στις όχθες του ποταμού Γουανγκανούι.
The Whanganui River deep, beautiful and mysterious, it holds many secrets for you to discover.
Ο ποταμός Γουανγκανούι είναι βαθύς, όμορφος και μυστηριώδης, με πολλά  μυστικά για να ανακαλύψετε.
A river cruise on the beautifully restored Paddle Steamer Waimarie to enjoy the distinctive attractions of Wanganui is a beautiful experience.
Η κρουαζιέρα στον ποταμό με το όμορφα ανακαινισμένο ατμόπλοιο,  για να χαρείτε τα μοναδικά αξιοθέατα του Γουανγκανούι είναι ωραία εμπειρία.
Waimarie is the last fully operational steam paddler left in New Zealand and a cruise on this historic vessel is a must.
Το Γουέμαρι είναι το τελευταίο σε πλήρη λειτουργία ποταμόπλοιο ατμού στη Νέα Ζηλανδία και μια κρουαζιέρα σε αυτό το ιστορικό σκάφος είναι μαστ.

The region takes its name from the city of Wanganui, which rests on the banks of the spectacular Whanganui River.
Η περιοχή πήρε το όνομά της από την πόλη του Γουανγκανούι , το οποίο βρίσκεται στις όχθες του θεαματικού ποταμού Γουανγκανούι.
The dramatic, diverse landscape of the area offers a range of unique experiences.
Η δραματική ποικιλομορφία του τοπίου της περιοχής προσφέρει μοναδικές εμπειρίες.
Our cousin Eleni Rigas on the banks of the Wanganui River.
Η ξαδέλφη Ελένη Ρήγας στις όχθες του ποταμού Γουανγκανούι.
Popi, Apostolos and Eleni enjoying magificent views of the city.
Η Πόπη, ο Απόστολος και η Ελένη απολαμβάνουν την υπέροχη θέα της πόλης.
The famous Whanganui River flows from Mount Tongariro, through the spectacular Whanganui National Park, and the bustling city of Wanganui.
Ο φημισμένος ποταμός Γουανγκανούι πηγάζει από το Όρος Τονγκαρίνο, διαπερνά το θεαματικό Εθνικό Πάρκο και την πολύβουη πόλη Γουανγκανούι .
From the high points where land and sea meet, provide dramatic vistas of shorelines and ocean.
Από τα ψηλά σημεία όπου φαίνεται να σμίγει η γη με τη θάλασσα, προσφέρουν δραματική θέα των ακτογραμμών και του ωκεανού.
The impressive War Memorial Tower on Durie Hill.
Το εντυπωσικό Μνημείο Πολέμου στο Λόφο Ντούρι.
The tower on Durie Hill gives excellent scenic views of the Wanganui area.
Ο πύργος στο λόφο Ντούρι προσφέρει εξαιρετική και γραφική θέα της περιοχής.
In the heart of the city, the city historic center.
Στην καρδιά της πόλης, το ιστορικό κέντρο.
Wanganui's central shopping area is based in the revitalised Victoria Avenue.
Η κεντρική εμπορική περιοχή βασίζεται στην αναζωογονημένη Λεωφόρο Βικτώριας.
Gaslights, wrought iron garden seats, palm and plane trees and wide walkways.
Φώτα αερίου, σφυρήλατα σιδερένια παγκάκια, φοίνικες, πλατάνια και πλατιά πλακόστρωτα.
The picturesque city centre has been revitalised by the restoration of its heritage streets and buildings.
Το γραφικό κέντρο της πόλης έχει αναζωογονηθεί από την αποκατάσταση των δρόμων και των κτιρίων της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Wanganui City has much to offer visitors and due to its compact nature, all attractions are within walking distance of the central city.
Το Γουανγκανούι προσφέρει πολλά στους επισκέπτες και λόγω του συμπαγούς χαρακτήρα του, όλα τα αξιοθέατα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης.
Lovely old buildings create a cozy scene and give a  great charm to the pretty place.
Ωραία παλιά κτίρια δημιουργούν μια όμορφη εικόνα και δίνουν χάρι στο χώρο.
Retailers have restored and preserved many of the buildings that reflect Wanganui's rich history.
Οι μαγαζάτορες έχουν αναστηλώσει και συντηρήσει πολλά από τα κτίρια που απεικονίζουν την πλούσια ιστορία της πόλης.
Wanganui In Bloom runs from December to the end of February when over 800 hanging flower baskets adorn the streets of Wanganui.
Η περίοδος εκδηλώσεων με τίτλο «το Γουανγκανούι ανθισμένο» αρχίζει από το Δεκέμβριο έως το τέλος του Φεβρουαρίου, όταν πάνω από 800 κρεμαστά καλάθια λουλουδιών κοσμούν τους δρόμους της πόλης.

The old and the modern architecture is outstanding and some buildings are amazing.
Η παλιά και η σύγχρονη αρχιτεκτονική είναι υπέροχη και μερικά κτίρια εντυπωσιακά.

Elegant stores are always full of merchandise and people for their shopping.
Κομψά καταστήματα είναι πάντα γεμάτα από εμπορικά είδη και κόσμο για τα ψώνια τους.
There are many traditional pubs, cafes and restaurants in inner-city.
Υπάρχουν πολλά παραδοσιακά μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια του κέντρου της πόλης.
Small cozy shops where we are greeted with a smile and the good old New Zealand warmth.
Μικρά όμορφα καταστήματα όπου μας υποδέχονται με χαμόγελο και την παλιά, καλή Νεοζηλανδέζικη ζεστασιά.

Paved footpaths combine to create the beauty of Wanganui's main street.
Πεζοδρόμια συνδυάζονται για να δημιουργήσουν την ομορφιά του κεντρικού δρόμου
Architectural designs influenced by the Greco-Roman culture.
Αρχιτεκτονικά σχέδια επηρεασμένα από τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.
Situated in Queen's Park, the cultural heart of the city, is located the internationally recognised Whanganui Regional Museum and Sarjeant Gallery.
Στο Πάρκο της Βασίλισσας, την πολιτιστική καρδιά της πόλης, βρίσκονται το διεθνώς αναγνωρισμένο Περιφερειακό Μουσείο του Γουανγκανούι και ο εκθεσιακός χώρος Σάρτζεντ.
The Sarjeant Gallery is a magnificent building, which continues to be one of New Zealand's finest exhibition spaces.
Η Γκάλερι Σάρτζεντ είναι ένα θαυμάσιο κτίριο, η οποία εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους εκθεσιακούς χώρους της Νέας Ζηλανδίας.
The Gallery's collection of over 5,000 works feature 19th and 20th century and contemporary art with a strong photographic focus.
Η συλλογή της Πινακοθήκης έχει πάνω από 5.000 έργα του 19ου και του 20ου αιώνα και της σύγχρονης τέχνης με μεγάλο μερίδιο από φωτογραφίες.

An amazing combination of gorgeous landscape, architecture, and beautiful people.
Ένας υπέροχος συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, αρχιτεκτονικής και όμορφου κόσμου.
Apostolos Rigas, proved to be an excellent tour guide!
Ο Απόστολος Ρήγας υπήρξε ένας εξαιρετικός ξεναγός για μας!
In the early 1900's, visitors knew the Whanganui River as the 'Rhine of New Zealand'; the longest navigable river in the country, with many rapids, stunning bush scenery.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1900, οι επισκέπτες αποκαλούσαν τον ποταμό Γουανγκανούι ως «Ρήνο της Νέας Ζηλανδίας», το μεγαλύτερο πλωτό ποτάμι στη χώρα, με πολλούς ορμητικούς καταρράκτες και εντυπωσιακά τοπία βλάστησης.
Cafés, an art deco cinema, pubs, bars and restaurants all add to the attraction of shopping in Wanganui.
Καφετέριες, αίθουσες κινηματογράφου, τέχνης, μπυραρίες, μπαρ και εστιατόρια συμβάλλουν όλα στην προσέλκυση των αγορών.
Meeting new friends and having absolutely lovely time all together! In the picture, Sophia, Popi, Bryan, Bernadette and Phivos
Συναντώντας νέους φίλους και διασκεδάζοντας μαζί! Στη φωτογραφία
η Σοφία, Πόπη, Μπράιαν, Μπερναντέτ και Φοίβος.
Old beautiful buildings well-kept and maintained.
Παλιά όμορφα κτίρια, καλοδιατηρημένα και συντηρημένα.
 Remarkable old style architecture.  -  Αξιοπρόσεκτη παλιά αρχιτεκτονική.
Modern trends...  -  Μοντέρνες τάσεις...
In the Museum Tram Shed features some of Wanganui's intriguing tram history.
Στο Μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία του τραμ στην περιοχή.
Interesting exchibits and many old photos in the Museum.
Ενδιαφέροντα εκθέματα και πολλές παλιές φωτογραφίες στο Μουσείο.
Apostolos meeting an old friend in the city center.
Ο Απόστολος συναντά ένα παλιό του φίλο στο κέντρο της πόλης.
Τhe Whanganui Riverboat Centre Museum, features photographs and memorabilia of the Whanganui Riverboat era, plus displays of the salvage and restoration of PS Waimarie.
Το Μουσείο Ποταμόπλοιων φιλοξενεί φωτογραφίες και ενθύμια της εποχής των ποταμόπλοιων και παρουσιάζει τη διάσωση και αποκατάσταση παλαιών πλεούμενων.
There are so many things you can see and enjoy in Wanganui.
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να χαρείτε στο Γουανγκανούι.
View :