Sunday, July 7, 2013

Sydney - Australia

Part II'
It is the largest, oldest and most cosmopolitan city in Australia.
Είναι η μεγαλύτερη, η παλαιότερη και η πιο κοσμοπολίτικη πόλη στην Αυστραλία.
Inaugurated in 1973, the Sydney Opera House is a great architectural work of the 20th century that brings together multiple strands of creativity and innovation in both architectural form and structural design.
Η Όπερα του Σίδνεϊ εγκαινιάστηκε το 1973. Είναι ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο του 20ου αιώνα, που συγκεντρώνει πολλαπλές πτυχές της δημιουργικότητας και της καινοτομίας τόσο στην αρχιτεκτονική μορφή όσο και στο σχεδιασμό.
More contemporary architecture includes the Sydney Opera House (1973), designed by Danish architect Jorn Utzon.
Πιο σύγχρονη αρχιτεκτονική περιλαμβάνει την Όπερα του Σίδνεϊ (1973), που σχεδιάστηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα Jorn Utzon.
Described as an "artistic monument", it is one of the most recognisable landmarks in both Sydney and Australia and is a UNESCO World Heritage Site.
Περιγράφεται ως «καλλιτεχνικό μνημείο», είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα στο Σίδνεϊ και στην Αυστραλία και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
The most well-known attractions include the Sydney Opera House and the Sydney Harbour Bridge.
Τα πιο γνωστά αξιοθέατα είναι Όπερα του Σίδνεϊ και η Γέφυρα του Λιμανιού του Σίνδεϊ.

The skyline of Sydney. -  Οι ουρανοξύστες της πόλης.
The very first skyscraper built had a height of 50 meters. Various others were constructed in the late 1910s and 1920s.
Ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης χτίστηκε σε ύψος 50 μέτρων. Ακολούθησαν πολλοί άλλοι στα τέλη της δεκαετίας του 1910 και του 1920.
Striking buildings, sleek modern architectural works and lovely streets and squares by the sea.
Εντυπωσιακά κτίρια, κομψά και μοντέρνα αρχιτεκτονικά έργα και υπέροχους δρόμους και πλατείες δίπλα στη θάλασσα.
The Pyrmont Bridge forms a historic centre piece to the area.
Η γέφυρα Pyrmont αποτελεί ένα ιστορικό κεντρικό σημείο στην περιοχή.
Striking buildings, sleek modern architectural works and lovely streets, squares and waterfront.
Εντυπωσιακά κτίρια, κομψά και μοντέρνα αρχιτεκτονικά έργα και υπέροχους δρόμους, πλατείες και παραλία.
 
The two best ways to get to know Sydney is either at sea or on foot.
Οι δύο καλύτεροι τρόποι για να γνωρίσει κανείς το Σίδνεϊ είναι είτε εν πλω είτε με τα πόδια.
Beautiful Sydney Harbour gives fantastic views of the city and surrounds.
Το πανέμορφο Λιμάνι του Σίνδεϊ προσφέρει εκπληκτική θέα της πόλης και στη γύρω περιοχή.
The old and the modern architecture is outstanding and some buildings are amazing.
Η παλιά και η σύγχρονη αρχιτεκτονική  είναι υπέροχη και μερικά κτίρια εντυπωσιακά.
Sydney has several popular museums, such as the Australian Museum (natural history and anthropology).
Το Σίδνεϊ έχει πολλά δημοφιλή μουσεία, όπως το Μουσείο της Αυστραλίας (φυσικής ιστορίας και ανθρωπολογίας).
 
Sydney offers plenty of historical and contemporary Australian flavor.
Το Σίδνεϊ προσφέρει πολλή ιστορική και σύγχρονη αυστραλιανή γεύση.
Various prominent architects designed the General Post Office (1891), The Customs House (1845), and various court houses; the Gothic revival style St. Andrew’s Cathedral and St Philip’s Church.
Διάφοροι εξέχοντες αρχιτέκτονες σχεδίασαν το Γενικό Ταχυδρομείο (1891), το Τελωνείο (1845), τα διάφορα δικαστικά μέγαρα, το Γοτθικό καθεδρικό ναό με αναγεννησιακό στυλ του Αγίου Ανδρέα και την εκκλησία του Αγίου Φιλίππου.
 
Brimming with history, nature, culture, art, fashion, cuisine, design, it is set next to miles of ocean coastline and sandy beaches.
Γεμάτο με ιστορία, φυσική ομορφιά, πολιτισμό, τέχνη, μόδα, κουζίνα, βρίσκεται δίπλα στον ωκεανό με μίλια ακτογραμμής από αμμώδεις παραλίες.
 
It’s one of the most culturally and ethnically diverse cities in Australia and the world.
Η πόλη είναι μια από τις πιο πολιτισμικές και ποικίλες εθνοτικά πόλεις στην Αυστραλία και τον κόσμο.
Residential architectural styles vary, with Victorian terrace houses being most common in the inner city regions, while single detached family homes with mid to large gardens are prevalent in the suburbs.
Το αρχιτεκτονικό στυλ των σπιτιών ποικίλει, με βικτοριανά σπίτια με βεράντα στις περιοχές της πόλης, ενώ μονοκατοικίες με μεγάλους κήπους κυριαρχούν στα προάστια.
Within the city are many notable parks, including Hyde Park and the Royal Botanic Gardens.
Μέσα στην πόλη υπάρχουν πολλά αξιόλογα πάρκα, συμπεριλαμβανομένων του Χάιτ Παρκ και οι Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι.

Early morning exercise by young people under the statue of captain's Cook in the Hyde Park.
Πρωινή γυμναστική κάτω από το άγαλμα του Κάπτεν Κουκ στο Χάιτ Παρκ.
Hyde Park is named in honour of the original Hyde Park in London, England. Containing over 580 trees.
Ονομάστηκε Χάιτ Παρκ προς τιμήν του αρχικού Χάιτ Παρκ στο Λονδίνο, της Αγγλίας. Περιέχει πάνω από 580 δέντρα.
The city is home to many prominent parks, such as Hyde Park, Royal Botanical Gardens and national parks. This is a major factor, along with Sydney Harbour that has led to the city’s reputation as one of the most beautiful in the world. Η πόλη διαθέτει πολλά εξέχοντα πάρκα, όπως το Hyde Park, το Royal Botanical Gardens και τα εθνικά πάρκα. Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας, μαζί με το λιμάνι του Σίδνεϊ, που οδήγησε στη φήμη της πόλης ως ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου.
"Save lives", great volunteer work by young people.
"Σώστε ζωές", εξαιρετική συμμετοχή νέων σε εθελοντική εργασία.
The cozy market city. - Η ωραία παλιά αγορά.
The market- the right place to be for Popi Nicolaides!
Η αγορά- το κατάλληλο μέρος για την Πόπη Νικολαΐδου!
The Sydney Conservatorium of Music is located adjacent to the Royal Botanic Gardens.
Το Ωδείο του Σίδνεϊ βρίσκεται δίπλα στο Βασιλικό Βοτανικό Κήπο.
It is one of the most multicultural cities in the world, reflecting its role as a major destination for immigrants to Australia.
Είναι μία από τις πιο πολυπολιτισμικές πόλεις στον κόσμο, γεγονός που αντανακλά το ρόλο της ως ένας σημαντικός προορισμός για τους μετανάστες στην Αυστραλία.
Modern trends...  -  Μοντέρνες τάσεις...
Beauties everywhere you look!  -  Ομορφιές παντού, όπου κι αν κοιτάξεις!
Sydney is Australia’s most expensive city, and among the most expensive cities in the world.
To Σίδνεϊ είναι η πιο ακριβή πόλη της Αυστραλίας και μεταξύ των πιο ακριβών στον κόσμο.
Charming, romantic, and adventurous, gorgeous Sydney!
Ομορφιές, ιστορία, κουλτούρα, τέχνη, πολιτισμός, όλα μαζεμένα.
The largest economic sectors in Sydney, include property and business services, retail, manufacturing, and health and community services.
Οι μεγαλύτεροι τομείς της οικονομίας στο Σίδνεϊ, περιλαμβάνουν τον τομέα των ακινήτων, τις υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο, των κατασκευών, της υγείας και των κοινοτικών υπηρεσιών.
The Greek community is thriving. - Η Ελληνική κοινότητα προοδεύει.
This cosmopolitan city welcomes over 3 million international visitors every year.
Αυτή η κοσμοπολίτικη πόλη καλωσορίζει πάνω από 3 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες κάθε χρόνο.
The city is the site of the world renowned Rosemount Australian Fashion Week, which occurs biannually.
Η πόλη είναι η έδρα της παγκοσμίου φήμης «Rosemount Aυστραλιανή Εβδομάδα Μόδας», η οποία οργανώνεται δύο φορές το χρόνο.
Most international designers have a major presence in Sydney.
Οι περισσότεροι διεθνείς σχεδιαστές μόδας έχουν μια σημαντική παρουσία στο Σίνδεϊ.
Australia’s Next Top Model is one of the most watched shows on national television.
Το σόου «Next Top Model» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα της εθνικής τηλεόρασης.
Sydney's role in the film industry has increased since the opening of Fox Studios Australia in 1998.
Ο ρόλος του Σίδνεϊ στην κινηματογραφική βιομηχανία έχει αυξηθεί από την έναρξη των στούντιο της Φοξ το 1998.
Inner Sydney is densely populated place in Australia.
Το Σίδνεϊ είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αυστραλίας.
Architectural designs influenced by the Greco-Roman culture.
Αρχιτεκτονικά σχέδια επηρεασμένα από τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.
Sydney hosts many different festivals and some of Australia's largest social and cultural events.
Το Σίδνεϊ φιλοξενεί πολλά διαφορετικά φεστιβάλ και κάποιες από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της Αυστραλίας.
There have been many prominent films that have used Sydney as a filming location or setting.
Πολλές επιτυχημένες ταινίες έχουν γυριστεί στο Σίδνεϊ.
Sydney is a huge city with several sightseeing, restaurants and nightlife.
Το Σίδνεϊ είναι μια τεράστια πόλη με αξιοθέατα, εστιατόρια και νυχτερινή ζωή.
Sydney is a high ranking world city and has hosted multiple major international sporting events, including the 2000 Summer Olympics and the final of the 2003 Rugby World Cup.
Το Σίδνεϊ είναι μια μεγάλη παγκόσμια πόλη και έχει φιλοξενήσει πολλές σημαντικές διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2000 και τον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ράγκμπι το 2003.
The metropolis hosts several important events, fairs and festivals.
Η μητρόπολη φιλοξενεί αρκετές σημαντικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και φεστιβάλ.
Impressive buildings well-kept and maintained.
Εντυπωσιακά κτίρια, καλοδιατηρημένα και συντηρημένα.
There are many traditional pubs, cafes and restaurants in inner-city.
Υπάρχουν πολλά παραδοσιακά μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια  στο κέντρο της πόλης.
Sydney's most popular nightspots include kings Cross, Oxford Street, Darling Harbour, Circular Quay and the Rocks, which all contain various bars, nightclubs and restaurants.
Τα πιο δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της πόλης περιλαμβάνουν το Kings Cross, Oxford Street, Darling Harbour, Circular Quay και τα Rocks, με τα διάφορα μπαρ, νυχτερινά κέντρα και εστιατόρια.
Asian Australians made up almost 20% of the population in Sydney.
Οι Αυστραλοί ασιατικής καταγωγής φτάνουν μέχρι το 20% του πληθυσμού.
An amazing combination of history, architecture, fashion and beautiful people.
Ένας υπέροχος συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής, μόδας και όμορφου κόσμου.

In the 2006 census, the most common self-described ancestries identified for Sydney residents were Australian, English, Irish, Scottish, and Chinese.
Στην απογραφή του 2006, η πιο κοινή αναφορά στην καταγωγή που προσδιορίζει τους κάτοικους του Σίδνεϊ  ήταν, Αυστραλοί, Άγγλοι, Ιρλανδοί,  Σκωτσέζοι και Κινέζοι.
There are so many things you can see and enjoy in Sydney.
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε στο Σίδνεϊ.
The excitement of a Sidney tour is never forgotten.
Ο ενθουσιασμός από το ταξίδι στο Σίδνεϊ δεν ξεχνιέται ποτέ.

1 comment:

Ola said...

again, amazing shots!