Tuesday, July 25, 2023

Dissatisfied travelers

These are real complaints received by “Thomas Cook Holidays” from dissatisfied customers
Αυτά είναι αληθινά παράπονα που έγιναν στην ταξιδιωτική εταιρία "Thomas Cook Holidays" από διάφορους δυσαρεστημένους πελάτες της:
“On my holiday to Goa in India, I was disgusted to find that almost every restaurant served curry. I don’t like spicy food.”
«Στις διακοπές μου στην Γκόα, της Ινδίας, είχα αηδιάσει, διαπιστώνοντας ότι σχεδόν σε κάθε εστιατόριο σερβίρεται κάρυ. Δεν μου αρέσουν τα πικάντικα φαγητά».
“They should not allow topless sunbathing on the beach. It was very distracting for my husband who just wanted to relax.” 
«Δεν πρέπει να επιτρέπουν την ηλιοθεραπεία με τόπλες στην παραλία. Αποσπούσε συνέχεια την προσοχή, του συζύγου μου, που απλά ήθελε να χαλαρώσει».
“We went on holiday to Spain and had a problem with the taxi drivers as they were all Spanish.” 
«Πήγαμε για διακοπές στην Ισπανία και είχαμε πρόβλημα με τους οδηγούς ταξί, καθώς όλοι τους ήταν Ισπανοί».
“We booked an excursion to a water park but no-one told us we had to bring our own swimsuits and towels. We assumed it would be included in the price.” 
"Κλείσαμε μια εκδρομή σε ένα υδροπάρκο, αλλά, κανείς δεν μας είχε πει, ότι θα έπρεπε, να φέρουμε τα δικά μας μαγιό και πετσέτες. Υποθέσαμε ότι θα συμπεριλαμβάνονταν στην τιμή»."
“The beach was too sandy. We had to clean everything when we returned to our room.” 
«Η παραλία ήταν πολύ αμμώδης. Έπρεπε, να καθαρίζουμε τα πάντα, όταν επιστρέφαμε στο δωμάτιό μας».
“We found the sand was not like the sand in the brochure. Your brochure shows the sand as white but it was more yellow.” 
«Διαπιστώσαμε ότι η άμμος δεν ήταν σαν την άμμο που παρουσιαζότανε στο διαφημιστικό φυλλάδιο. Το φυλλάδιο έδειχνε την άμμο ως λευκή αλλά ήταν πιο κίτρινη».
“It’s lazy of the local shopkeepers in Puerto Vallartato close in the afternoons. I often needed to buy things during ‘siesta’ time — this should be banned.” 
«Τεμπελιάζουν οι τοπικοί καταστηματάρχες στο Puerto Vallartato που κλείνουν τα καταστήματα τους τα απογεύματα. Συχνά, χρειαζόμουν να αγοράσω πράγματα κατά τη διάρκεια της "σιέστας" (μεσημβρινή αργία) -- αυτό θα έπρεπε να απαγορευτεί».
“No-one told us there would be fish in the water. The children were scared.” 
«Δεν μας είπε κανένας ότι θα υπήρχαν ψάρια στο νερό. Τα παιδιά φοβήθηκαν». 
“Although the brochure said that there was a fully equipped kitchen, there was no egg-slicer in the drawers.”
«Αν και το διαφημιστικό φυλλάδιο έγραφε ότι υπήρχε μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, εντούτοις, δεν υπήρχε αυγοκόφτης στα συρτάρια».
“I think it should be explained in the brochure that the local convenience store does not sell proper biscuits like custard creams or ginger nuts.”
«Νομίζω, ότι θα έπρεπε, να εξηγείται στο διαφημιστικό φυλλάδιο ότι ο τοπικό ψιλικατζίδικο δεν πουλάει τα κατάλληλα μπισκότα όπως μπισκότα κρέμας ή με καρύδια τζίντζερ».
“The roads were uneven and bumpy, so we could not read the local guide book during the bus ride to the resort. Because of this, we were unaware of many things that would have made our holiday more fun.”
Οι δρόμοι ήταν ανισόπεδοι και ανώμαλοι, οπότε, δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε τον τοπικό ταξιδιωτικό οδηγό κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το λεωφορείο προς το θέρετρο. Εξαιτίας αυτού, δεν ήμασταν ενήμεροι για πολλά πράγματα, που θα είχαν κάνει τις διακοπές μας πιο διασκεδαστικές».
“It took us nine hours to fly home from Jamaica to England. It took the Americans only three hours to get home. This seems unfair.” 
«Χρειάστηκαν 9 ώρες για να πετάξουμε από την Τζαμάικα στην Αγγλία. Οι Αμερικανοί χρειάστηκαν οι μόνο τρεις ώρες για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτό φαίνεται άδικο».
“I compared the size of our one-bedroom suite to our friends’ three-bedroom and ours was significantly smaller.”
«Συγκρίνοντας το μέγεθος της σουίτας μας ενός υπνοδωματίου με τα τρία υπνοδωμάτια των φίλων μας, το δικό μας ήταν σημαντικά μικρότερο».
“The brochure stated: ‘No hairdressers at the resort.’ We’re trainee hairdressers and we think they knew and made us wait longer for service.”
«Στο φυλλάδιο έγραφε: ‘Δεν υπάρχουν κομμώτριες στο θέρετρο’. Είμαστε εκπαιδευόμενες κομμώτριες και νομίζουμε, ότι το ήξεραν, αλλά, μας άφησαν, να περιμένουμε περισσότερο για να εξυπηρετηθούμε».
“When we were in Spain, there were too many Spanish people there. The receptionist spoke Spanish, the food was Spanish. No one told us that there would be so many foreigners.”
«Όταν ήμασταν στην Ισπανία, υπήρχαν πάρα πολλοί Ισπανοί εκεί. Η ρεσεψιονίστ μιλούσε ισπανικά, το φαγητό ήταν ισπανικό. Κανείς δεν μας είπε ότι θα υπήρχαν τόσοι πολλοί ξένοι». 
“We had to line up outside to catch the boat and there was no air-conditioning.” 
«Έπρεπε, να κάνουμε ουρά έξω για να πιάσουμε το σκάφος και δεν υπήρχε κλιματισμός».
“It is your duty as a tour operator to advise us of noisy or unruly guests before we travel.”
«Είναι καθήκον σας ως ταξιδιωτικοί πράκτορες, να μας συμβουλεύετε για θορυβώδεις ή απείθαρχους επισκέπτες πριν ταξιδέψουμε».

“I was bitten by a mosquito. The brochure did not mention mosquitoes.” 
«Με τσίμπησε ένα κουνούπι. Το διαφημιστικό φυλλάδιο δεν ανέφερε για κουνούπια».
“My fiancée and I requested twin-beds when we booked, but instead we were placed in a room with a king bed. We now hold you responsible and want to be re-reimbursed for the fact that I became pregnant. This would not have happened if you had put us in the room that we booked.” 
«Ο αρραβωνιαστικός μου και εγώ ζητήσαμε δύο μονά κρεβάτια όταν κάναμε κράτηση, αλλά αντ’ αυτού, μας έβαλαν σε ένα δωμάτιο με μεγάλο μονό κρεβάτι. Τώρα, σας θεωρούμε υπεύθυνους και θέλουμε να μας επιστρέψετε τα χρήματα μας για το γεγονός ότι έμεινα έγκυος. Αυτό θα δεν συνέβαινε αν μας είχατε βάλει στο δωμάτιο που ζητήσαμε με ξεχωριστά κρεβάτια».
NewsRoom24

Sunday, July 9, 2023

Photo Exhibition "On the Road"

Έκθεση Φωτογραφίας «Στο Δρόμο»
The photography group PRISMA of the Sports Scientific Cultural Association ATH.E.POLI.S. and the Sports-Culture-Environment Public Enterprise of the Municipality of Pallini, of the "City-Culture" program, are organizing a Photography Exhibition again this year, this time with the theme of "Street Photography".
O φωτογραφικός όμιλος ΠΡΙΣΜΑ του Αθλητικού Επιστημονικού Πολιτιστικού Σωματείου ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, του προγράμματος «Πόλη -Πολιτισμού», διοργανώνουν και φέτος Έκθεση Φωτογραφίας, αυτή τη φορά με θέμα «Φωτογραφία Δρόμου».
Lina Madeka participation with three excellent photos.
Με τη συμμετοχή τριών υπέροχων φωτογραφίων της φίλης μας
Λίνας Μπαντέκα  Lina Badeka
Street photography, beyond photography of personal expression and the fact that there is no direction, special lighting, specific model, contains the specificity of authenticity, since the photographic lens captures the TRUE. It's the kind of "photo that likes to play with the rules, since it can be shaky, poorly lit, oddly framed, flowy... and yet move with its power." It is the genre where abstraction and inventiveness reign supreme.
Η φωτογραφία δρόμου πέρα από φωτογραφία προσωπικής έκφρασης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει σκηνοθεσία, ειδικός φωτισμός, συγκεκριμένο μοντέλο, εμπεριέχει την ιδιαιτερότητα της αυθεντικότητας, αφού ο φωτογραφικός φακός παγιδεύει το ΑΛΗΘΙΝΟ. Eίναι το είδος της «φωτογραφίας που της αρέσει να παίζει με τους κανόνες, αφού μπορεί να είναι κουνημένη, κακοφωτισμένη, με περίεργο καδράρισμα, φλου… κι όμως να συγκινεί με τη δύναμή της». Είναι το είδος που η αφαιρετικότητα και η εφευρετικότητα κυριαρχεί.
The joy. Rivière Noire. Adjarra. Benin © Lina Badeka 2023

For these reasons our Association chose this theme, so that everyone can photograph figures in the city (in general, and not only in our city), street markets, chestnut farmers, peddlers, fish market scenes, fish ladders, builders, customers in shops, patrons. in cafes, athletes, teenagers in activities, etc.
Για τους λόγους αυτούς το Σωματείο μας επίλεξε αυτό το θέμα, ώστε όλοι να φωτογραφίσουν φιγούρες στην πόλη (γενικώς, και όχι μόνο στην πόλη μας), λαϊκές αγορές, καστανάδες, μικροπωλητές, σκηνές από ψαραγορά, ιχθυόσκαλες, οικοδόμους, πελάτες σε καταστήματα, θαμώνες σε καφενεία, αθλητές, εφήβους σε δραστηριότητες κ.ά.

The voice. Kejetia Market. Kumasi. Ghana © Lina Badeka 2023

In general, everyone should be able to create and relate the animate element to the inanimate element (people without hearing aids, buildings, cars, clouds, shadows, light, movements, looks, emotions).
Γενικά λοιπόν όλοι να μπορέσουν να δημιουργήσουν και να συσχετίσουν το έμψυχο με το άψυχο στοιχείο (ανθρώπους αφτιασίδωτους, κτίρια, αυτοκίνητα, σύννεφα, σκιές, φως, κινήσεις, βλέμματα, συναισθήματα).

The study. Cape Coast. Ghana © Lina Badeka 2023 facebook

And let's not forget that photography is not a fad, nor does it begin or end with a click, but instinct and necessity.
Και ας μην ξεχνάμε ότι η φωτογραφία δρόμου δεν είναι μόδα, ούτε αρχίζει, ούτε τελειώνει με ένα κλικ, αλλά ένστικτο και ανάγκη.

Vellore Fort, Vellore, Tamil Nadu - India

Φρούριο Βελόρε, περιοχή Βελόρε, κρατίδιοΤαμίλ Ναντού, Ινδία
Της Indrani Ghose
Vellore Fort is a large 16th-century fort situated in heart of the Vellore city, in the state of Tamil Nadu, India. The fort was occupied by the British in 1760 and used as a military garrison.
Το φρούριο Βελόρε είναι ένα μεγάλο οχυρό του 16ου αιώνα που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης Βελόρε, του κρατιδίου Ταμίλ Νάντου, της Ινδίας. Το φρούριο καταλήφθηκε από τους Βρετανούς το 1760 και χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο.
The rectangular fort with a circumference of 3km is built entirely with massive granite cut stones. The fort is known for its grand ramparts, wide moat and robust masonry.
Το ορθογώνιο φρούριο με περιφέρεια 3 χιλιομέτρων είναι χτισμένο εξ ολοκλήρου με ογκώδεις πέτρες από γρανίτη. Το φρούριο είναι γνωστό για τις μεγάλες επάλξεις του, τη μεγάλη τάφρο και τη στιβαρή τοιχοποιία.

Indrani Ghose is at Vellore Fort, Vellore, Tamil Nadu.
In the heart of Vellore Fort, I witnessed the stage where courageous soldiers rose against oppression, their spirit kindling the flames of mutiny. 
Η Indrani Ghose βρίσκεται στο Φρούριο Βελόρε, στην περιοχή Βελόρε, του κρατιδίου Ταμίλ Ναντού. Στην καρδιά του οχυρού Βελόρε, είδα τη σκηνή όπου οι θαρραλέοι στρατιώτες ξεσηκώθηκαν ενάντια στην καταπίεση, με το πνεύμα τους να ανάβει τις φλόγες της ανταρσίας.

The historic walls still resonate with the echoes of rebellion. Let's take a journey back in time in Vellore Fort, the stage of betrayal, battles, and bravery!
Τα ιστορικά τείχη αντηχούν ακόμα με τον απόηχο εκείνης της εξέγερσης. Ας κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο στο φρούριο Βελόρε, τη σκηνή της προδοσίας, των μαχών και της γενναιότητας!
Chinna Bommi Nayaka, a trusted subordinate of Sadasivaraya of the Vijayanagara dynasty, constructed this magnificent structure, an extraordinary land fort called Vellore Fort.
Η Chinna Bommi Nayaka, ένας έμπιστος υφιστάμενος του Sadasivaraya της δυναστείας Vijayanagara, κατασκεύασε αυτή την υπέροχη κατασκευή, ένα εξαιρετικό χερσαίο οχυρό που ονομάζεται Φρούριο Βελόρε.
The Fort complex is an impressive sight to behold, with its rectangular shape and two robust rampart walls crafted from enormous granite stones. It's truly a testament to the architectural brilliance of that era.
Το συγκρότημα του οχηρού είναι ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο, με το ορθογώνιο σχήμα του και τους δύο στιβαρούς τοίχους με επάλξεις κατασκευασμένοι από τεράστιες πέτρες γρανίτη. Είναι πραγματικά μια απόδειξη της αρχιτεκτονικής λαμπρότητας εκείνης της εποχής.

Over the years, Vellore Fort saw multiple changes in ownership. Throughout this tumultuous history, the transitions of power were far from peaceful. Treachery, warfare, and bloodshed were prevalent during these periods of change and conflict.
Με τα χρόνια, το Φρούριο Βελόρε είδε πολλαπλές αλλαγές ιδιοκτητών. Σε όλη αυτή την ταραχώδη ιστορία, οι αλλαγές της εξουσίας δεν ήταν καθόλου ειρηνικές. Η προδοσία, ο πόλεμος και η αιματοχυσία επικρατούσαν σε αυτές τις περιόδους αλλαγών και συγκρούσεων.
Fast forward to the early 19th century, specifically to the year 1806. Long before the famous Indian mutiny of 1857, there was another significant rebellion that took place within the walls of Vellore Fort.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα στο έτος 1806. Πολύ πριν από τη διάσημη ινδική ανταρσία του 1857, υπήρξε μια άλλη σημαντική εξέγερση που έλαβε χώρα μέσα στα τείχη του οχυρού Βελόρε.
On July 10th, 1806, Indian soldiers stationed at Vellore Fort rose up in rebellion against their British oppressors. This event marked a crucial moment in the struggle for independence from British colonial rule.
Στις 10 Ιουλίου 1806, Ινδοί στρατιώτες που στάθμευαν στο οχυρό Βελόρε ξεσηκώθηκαν σε εξέγερση ενάντια στους Βρετανούς καταπιεστές τους. Αυτό το γεγονός σηματοδότησε μια κρίσιμη στιγμή στον αγώνα για ανεξαρτησία από τη βρετανική αποικιακή κυριαρχία.
         So, the next time you visit Vellore Fort, take a moment to reflect on its rich past.
Έτσι, την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε το οχυρό Βελόρε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να αναστοχαστείτε το πλούσιο παρελθόν του.
Lots to see around – museums, mahals, and more. No tickets required. Parking available. Small shops at the entrance. Come prepared with a hat and loads of sunscreen.
Υπάρχουν πολλά για να δείτε γύρω - μουσεία, τεμένη και πολλά άλλα. Δεν απαιτούνται εισιτήρια. Διατίθεται χώρος στάθμευσης. Μικρά μαγαζιά στην είσοδο. Ελάτε προετοιμασμένοι με καπέλο και άφθονο αντηλιακό.
Indrani Ghose (Facebook)