Wednesday, July 17, 2019

Porto, Portugal

The City with vibes!
Πόρτο, Πορτογαλία - Η πόλη με κραδασσμούς!
Part II' - Μέρος ΙΙ'

Porto is a historic and varied city, from the warren of narrow streets that make up the ancient Ribeira district through to the grand plazas.
Το Πόρτο είναι μια ιστορική με ποικιλία πόλη, που ξεκινά από τα στενά δρομάκια που αποτελούν την αρχαία παραποτάμια περιοχή μέχρι τις μεγάλες πλατείες.

It’s hard to define Porto, a city with so many facets, so many faces, with so many delights and magnificent views…
Είναι δύσκολο, να χαρακτηριστεί το Πόρτο, μια πόλη με τόσες πολλές όψεις, τόσα πολλά πρόσωπα, με τόσες απολαύσεις και υπέροχη θέα...

The Cathedral, very close to the walls that once protected the city. The building looks a bit like a fortress.
Ο καθεδρικός ναός πολύ κοντά στα τείχη που κάποτε προστάτευαν την πόλη. Το κτίριο μοιάζει κάπως με ένα φρούριο.

Popi & Phivos Nicolaides on their way to the highest point of the city where the Cathedral stands, the most important religious building in Porto.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο δρόμο για το ψηλότερο σημείο της πόλης, εκεί που ορθώνεται ο καθεδρικός ναός, το πιο σημαντικό θρησκευτικό κτίριο στο Πόρτο. 

In front of the Cathedral is a large bronze statue of Vimara Peres, a Portuguese hero who reconquered northern Portugal from the Moors in the ninth century, although he was of Spanish origin.
Μπροστά από τον καθεδρικό ναό βρίσκεται ένα μεγάλο χάλκινο άγαλμα του Βιμάρα Πέρες, ήρωα της Πορτογαλίας, ο οποίος επανέκτησε τη βόρεια Πορτογαλία από τους Μαυριτανούς τον 9ο αιώνα, αν και ήταν Ισπανός.

Vimara Peres, was sent by the King to reconquer and secure from the Moors, in the west coastal fringe of Gallaecia, the area from the Minho River to the Douro River, including the city of Portus Cale, later Porto and Gaia, from where the name of Portugal emerged.
Ο Βιμάρα Πέρες στάλθηκε από το Βασιλιά, να ανακαταλάβει από τους Μουσουλμάνους την περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς Μίνιο και Ντούρο. Στην περιοχή αυτή συμπεριλαμβάνονταν οι πόλεις Πόρτους Κάλε (μετέπειτα Πόρτο) και Γκαία, πόλεις που έδωσαν το όνομά τους στην Πορτογαλία.

Lygia & Gregoris Maliotis ready to explore Porto cathedral, an elegant building blended of Romanesque, Baroque and gothic architectural styles.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμοι να εξερευνήσουν τον καθεδρικό ναό, του Πόρτο, ένα κομψό κτίριο μείγμα ρωμαϊκών, μπαρόκ και γοτθικών αρχιτεκτονικών στυλ.

The Porto Cathedral is one of the most important tourist sites in Porto and a historical and architectural landmark of the city at the same time.
Ο καθεδρικός ναός του Πόρτο είναι ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα στο Πόρτο και την ίδια στιγμή, ένα ιστορικό και αρχιτεκτονικό ορόσημο της πόλης.

Right next to the cathedral, you can see the beautiful medieval tower from the 13th century.
Ακριβώς δίπλα στον καθεδρικό ναό, μπορείτε, να δείτε τον όμορφο μεσαιωνικό πύργο του 13ο αιώνα.

Popi Nicolaides at the Pellory of Porto, next to the entrance of the cathedral.
Η Πόπη Νικολαΐδου στη Στήλη του Πόρτο, δίπλα στην είσοδο του καθεδρικού ναού.
Just outside the main entrance of the cathedral, in the open plaza is the unique Pillory of Porto. The legend says that medieval criminals were hung from this pillar.
Ακριβώς έξω από την κύρια είσοδο του καθεδρικού ναού, στην ανοικτή πλατεία βρίσκεται η μοναδική Στήλη του Πόρτο. Ο θρύλος λέει ότι, στο Μεσαίωνα κρέμαζαν τους εγκληματίες από αυτή τη στήλη.
The large square around the Cathedral was, during the Middle Ages, the ground where all the major commerce and trades of the city took place.
Η μεγάλη πλατεία γύρω από τον καθεδρικό ναό ήταν, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, το μέρος όπου γινόντουσαν όλες οι μεγάλες εμπορικές συναλλαγές της πόλης.

Porto’s Cathedral, is a historic landmark in the old center, where the city was born. In fact, Morro da Sé is the oldest district in Porto.
Ο καθεδρικός ναός του Πόρτο είναι ένα ιστορικό ορόσημο στο παλιό κέντρο, όπου γεννήθηκε η πόλη. Στην πραγματικότητα, η Μόρρο ντα Σε είναι η παλαιότερη περιοχή στο Πόρτο.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides in the city’s oldest neighbourhood, traditional fish market.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου στην πιο παλιά συνοικία της πόλης, στη μικρή παραδοσιακή ψαραγορά.

This characteristic, old neighborhood and its residents are the most genuine part of the city!
Η χαρακτηριστική αυτή παλιά γειτονιά και οι κάτοικοί της είναι το πιο γνήσιο κομμάτι της πόλης!
 
Climbing to the terrace of the Cathedral is a grand introduction to this marvelous place for Popi Nicolaides!
Η ανάβαση στην ταράτσα του Καθεδρικού είναι μια μεγάλη αρχή σε αυτό το θαυμάσιο μέρος για την Πόπη Νικολαΐδου!

The Clerigos Tower, one of the most famous sites in Porto. This bell tower can be seen from just about enywhere in the city.
Ο Πύργος των Κληρικών ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του Πόρτο. Αυτό το καμπαναριό φαίνεται σχεδόν από παντού στην πόλη.

Lygia & Gregoris Maliotis, from the terrace of the Cathedral enjoy sweeping views of the city.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην ταράτσα του Καθεδρικού, απολαμβάνουν εκπληκτική θέα της πόλης.

From the cathedral terrace, the city is reduced to postcard format: a colourful tumbledown dream with soaring bell towers, extravagant baroque churches and stately beaux arts buildings.
Από τη βεράντα του καθεδρικού ναού, η πόλη μειώνεται σε μορφή καρτ-ποστάλ: ένα πολύχρωμο όνειρο με καμπαναριά, ωραιότατες μπαρόκ εκκλησίες και κτίρια με εντυπωσιακά έργα τέχνης.

The Porto Cathedral and its cloister are two of the best attractions in Porto plus the magnificent views they offer.
Ο καθεδρικός ναός του Πόρτο και το μοναστήρι του είναι δύο από τα καλύτερα αξιοθέατα στο Πόρτο, συν την υπέροχη θέα που προσφέρουν.
 
This charming seagull attracts Popi's attention. He accepts to take a photo with him, but his glistening eyes are watchful, on people holding food, ready to grab it!
Αυτός ο γοητευτικός γλάρος προσελκύει την προσοχή της Πόπης. Δέχεται να φωτογραφηθεί μαζί της, αλλά, τα γυαλιστερά του μάτια, παρακολουθούν άγρυπνα, ποιος έχει τροφή στα χέρια, για να την αρπάξει!

Even in the city's heart, seagulls eagerly want to take a picture with Lygia & Gregoris Maliotis!
Ακόμη και στην καρδιά της πόλης, οι γλάροι θέλουν διακαώς, να φωτογραφηθούν με τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη!

The freedom perhaps of the wings of the seagulls that fly over the city represents the spirit of this place!
Η ελευθερία ίσως στα φτερά των γλάρων, που πετούν πάνω από την πόλη, αντιπροσωπεύει το πνεύμα αυτού του τόπου!

At the old city center the charming building of Sao Bento, Porto’s main train station.
Στο παλιό κέντρο, της πόλης, το γοητευτικό κτίριο του Σάο Μπέντο, ο κεντρικός σιδηροδρομικός, του Πόρτο.
The main train station of Porto is a tourist attraction in itself, due to the Azulejos tiles that line the entrance hall.
Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Πόρτο είναι από μόνος του τουριστικό αξιοθέατο, λόγω των πλακιδίων Azulejos που διακοσμούν την είσοδο.
These tiles that depict the history of Porto are unique as they both combine the traditional blue and white tiles paints with fully colour images.
Αυτά τα πλακάκια που απεικονίζουν την ιστορία του Πόρτο, είναι μοναδικά, καθώς, συνδυάζουν τα παραδοσιακά χρώματα μπλε και λευκών πλακιδίων με πλήρως έγχρωμες εικόνες.
 
The train station's famous murals depict scenes from Portuguese history, and was inaugurated in 1916.
Οι περίφημες τοιχογραφίες του σιδηροδρομικού σταθμού απεικονίζουν σκηνές από την πορτογαλική ιστορία και εγκαινιάστηκαν το 1916.

Saint Anthony's Church. Igreja de Santo Antonio Congregados. Located in the center of Porto this tile clad church was constructed in the seventeenth century.
Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου κατασκευάστηκε τον δέκατο έβδομο αιώνα και βρίσκεται στο κέντρο του Πόρτο.

The church of St. Anthony of Congregados, built in 1703 is covered with typical Portuguese blue tiles called Azulejos.
Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου του Congregados, χτισμένη το 1703 και καλύπτεται με τα τυπικά πορτογαλικά μπλε πλακάκια που ονομάζονται Azulejos.

The Saint Anthony Church of the Gatherers, is dedicated to Saint Anthony of Padua. The tile work tells the story of St. Anthony and the Assumption of the Blessed Virgin Mary.
Η Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αντώνιο της Πάδουα. Στα πλακίδια αναφέρεται η ιστορία του Αγίου Αντωνίου και της Κοίμησης της Θεοτόκου.

The Church is elegant and elaborate with Baroque features including the fabulous tile work.
Η εκκλησία είναι κομψή και περίτεχνη με χαρακτηριστικά μπαρόκ, όπως το υπέροχο έργο των κεραμικών.

Porto is one of the oldest cities of the country and, as such, its path is sinuous and picturesque.
Το Πόρτο είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις της χώρας και ως εκ τούτου, το μονοπάτι είναι ελικοειδές και γραφικό.

City that arouses smiles and free steps! 
Μια πόλη,ένας τόπος που προκαλεί χαμόγελα και ελευθερία κινήσεων! 
Portugal's second city is ever-changing, often chaotic, and definitely worth a visit.
Η δεύτερη πόλη της Πορτογαλίας αλλάζει συνεχώς, συχνά χαοτική, σίγουρα, αξίζει μια επίσκεψη.
Brightly-coloured azulejos (hand-painted Portuguese ceramic tiles) jump out at every turn, cladding even stones!
Τα φωτεινά χρώματα με τα πλακάκια (κεραμικά πλακίδια ζωγραφισμένα στο χέρι) ξεπηδούν σε κάθε στροφή, καλύπτοντας ακόμη και πέτρες!

Just beyond the statue, you can see the red, old building of the Ferreira Borges Market.
Ακριβώς πίσω από το άγαλμα, μπορείτε να δείτε τo παλιό κόκκινo κτίριo της αγοράς Φερέιτα Μπόργκες.

Lygia Malioti & Popi Nicolaides at the Jardim do Infante Dom Henrique, a small green park with a statue commemorating Prince Henry the Navigator.
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου στο μικρό καταπράσινο πάρκο με το άγαλμα του Πρίγκιπα Χένρι του Θαλασσοπόρου.

This statue was completed in 1900 and honors the courage and faith of the famous Portuguese navigators.
Το άγαλμα αυτό ολοκληρώθηκε το 1900 και τιμά το θάρρος και την πίστη των διάσημων πορτογάλων ναυτικών.

The statue of Prince Henry the navigator, in battle dress, beside a globe and, sumbolically, pointing overseas.
Το άγαλμα του πρίγκιπα Χένρι του Θαλασσοπόρου, με στολή μάχης, δίπλα σε μια υδρόγειο σφαίρα και συμβολικά να δείχνει προς το εξωτερικό.
The 19th-century Palace of Bolsa, formerly a stock market, was built to impress potential European investors.
Το παλάτι Μπόλσα του 19ου αιώνα, πρώην χρηματιστήριο, χτίστηκε για να εντυπωσιάζει τους πιθανούς Ευρωπαίους επενδυτές.
 
The amazing architecture gives that tone of dreams in the air. Anybody could be inspired by such an environment.
Η εκπληκτική αρχιτεκτονική δίνει τον τόνο των ονείρων στον αέρα. Οποιοσδήποτε μπορεί, να εμπνευστεί από ένα τέτοιο περιβάλλον.

The city's inviting shopping streets are ornamented with playful architectural touches and lovely blue-tiled facades.
Οι φιλόξενοι εμπορικοί δρόμοι της πόλης είναι διακοσμημένοι με παιχνιδιάρικες αρχιτεκτονικές πινελιές και υπέροχες μπλε κεραμιδένιες προσόψεις.

Porto is charmingly well preserved, and the city has kept its Old World atmosphere.
Το Πόρτο είναι όμορφα διατηρημένο και η πόλη έχει διατηρήσει την ατμόσφαιρα του παλαιού καιρού.

Porto is exceptional. In more ways than one! 
Το Πόρτο είναι εξαιρετικό. Με περισσότερους από έναν τρόπους!
There are thousand charms and corners that are worth discovering in Porto, capital of the North.
Υπάρχουν χιλιάδες γοητείες και γωνιές που αξίζει, να ανακαλύψετε στο Πόρτο, πρωτεύουσα του Βορρά.
Porto is famed for Port (a rich fortified wine). Trying some of the finest Porto vintage wines.
Το Πόρτο φημίζεται για το (πλούσιο εμπλουτισμένο κρασί) του. Δοκιμάζοντας μερικά από τα καλύτερα βίνεϊτζ κρασιά του Πόρτο.

There are thousands of charms and corners that are worth discovering in the capital of Northern Portugal.
Υπάρχουν χιλιάδες γοητείες και γωνίες που αξίζει, να ανακαλύψετε στην πρωτεύουσα της Βόρειας Πορτογαλίας.


No comments: