Wednesday, September 29, 2010

World Tourism Day

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
The United Nations World Tourism Organization has celebrated World Tourism Day on September 27 since 1980. This date was chosen as on that day in 1970, the Statutes of the UNWTO were adopted. The adoption of these Statutes is considered a milestone in global tourism. The purpose of this day is to raise awareness on the role of tourism within the international community and to demonstrate how it affects social, cultural, political and economic values worldwide.
Ο θεσμός του εορτασμού της 27ης κάθε Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, καθιέρωσε από το 1970 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών. Η υιοθέτηση αυτή θεωρείται ως σημαντικός σταθμός στη ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού. Ο σκοπός της καθιέρωσης αυτής, είναι για να κεντρίσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και να ενημερώσει, για το πώς ο τουρισμός επηρεάζει την κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή και αξίες παγκόσμια.

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) με την ευκαιρία των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού χαιρετίζει τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται ανά το παγκόσμιο και καλεί όλους σε συστράτευση για την ανάληψη μιας συλλογικής προσπάθειας που να στοχεύει στην δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την διασφάλιση μιας βιώσιμης και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στο νησί μας.

Κύριος στόχος των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι φέτος η ανάδειξη της σημασίας της βιοποικιλότητας στον τουρισμό ως ένα από τα κύρια συστατικά της αειφόρου ανάπτυξης. Με αυτό το δεδομένο ο ΣΤΕΚ υπογραμμίζει την τεράστια σημασία της εξυγίανσης και ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και, όχι μόνο, προκλήσεις, που επιτάσσουν την διαμόρφωση και συλλογική εφαρμογή συγκεκριμένων και αποτελεσματικών δράσεων για ένα καλύτερο τουριστικό αύριο.

Monday, September 27, 2010

Queenstown, New Zealand

The Adventure Capital of New Zealand.

Η πρωτεύουσα της  περιπέτειας της Νέας Ζηλανδίας
Despina Tsafetopoulou
Writes from New Zealand
View her website: Poems, Jewels, Photos
Δέσποινα Τσαφετοπούλου
Γράφει από τη Νέα Ζηλανδία
Δείτε την ιστοσελίδα της: Poems, Jewels, Photos
Queenstown is a resort town in Otago in the south-west of New Zealand's South Island. It is built around an inlet called Queenstown Bay on Lake Wakatipu.Η πόλη Κουίνσταουν είναι ένα θέρετρο στο Οτάγκο στα νοτιο-δυτικά του δεύτερου μεγάλου νησιού της Νότιας Νέας Ζηλανδίας. Είναι χτισμένη γύρω από ένα όρμο που ονομάζεται Κουίν Μπέι Bay στη λίμνη Γουακατίπου.
Beautiful Queenstown offers a huge variety of adventure activities and natural attractions. The region is popular all year round and known as the Adventure Capital of New Zealand.Η όμορφη Κουίνσταουν προσφέρει μια τεράστια ποικιλία από δραστηριότητες περιπέτειας και φυσικά αξιοθέατα. Η περιοχή είναι δημοφιλής όλο το χρόνο και είναι γνωστή ως ηπρωτεύουσα της  περιπέτειας της Νέας Ζηλανδίας.
Queenstown is the most popular and touristic place in NZ.
Η Κουίνσταουν είναι η πιο τουριστική περιοχή της ΝΖ.
The Queenstown prefecture, is consisted by the lakes Wakatipu, Hawea and Wanaka... (The Queenstown-Lakes District).
Η λίμνη Γουατίπου, μαζί με τις λίμνες Χάγουέα και Γουανάκα, αποτελούν την περιφέρεια της Κουίνσταουν (Η περιοχή των λιμνών).
Settles, along with explorers, were the first Europeans to settle the area around 1860.
Οι πρώτοι άποικοι και εξερευνητές Ευρωπαίοι εγκαταστάθηκαν εδώ γύρω στο 1860.
Just 2 years later, the gold rush had started, bringing people from all over the world...


Μόλις 2 χρόνια όμως μετά , ξεκίνησε ο πυρετός του χρυσού της Δυτικής ακτής, που έφερε στην περιοχή ανθρώπους από όλον τον κόσμο...

A coal fired steamship that is nearly 100 years old, called the TSS Earnslaw, provides tourist trips on the lake.
Το ατμόπλοιο TSS Earnslow, 100 χρονών τώρα, που κάνει το τουρ της λίμνης, κατασκευάστηκε το 1911.

In 1876 an amount of 10.000 pounds was payed to buy the land, in order to built a whole city there, wich was dedicated to Queen Victoria : Queenstown...

Το 1867, πληρώθηκε το ποσό των 10.000 λιρών, για να παραχωρηθεί η γη και στην οποία με τον καιρό χτίστηκε και αναπτύχθηκε η πόλη, που αφιερώθηκε στη βασίλισσα Βικτώρια...
Queenstown is a centre for adventure tourism and a major centre for snow sports in New Zealand.
Η Κουίνσταουν είναι κέντρο για τον τουρισμό της περιπέτειας και το κύριο χιονοδρομικό κέντρο στη Νέα Ζηλανδία.
The city is packed with cafes, restourants, bars and tourism is essential ...

Η πόλη είναι γεμάτη από καφέ, εστιατόρια, μπαρ και νυχτερινά μαγαζιά, και ο τουρισμός είναι φυσικά, το βασικότερό της έσοδο...
Awesome place day and night!
Όμορφος τόπος μέρα και νύχτα!
Queenstown, New Zealand nightlife provides great entertainment.
Η πόλη προσφέρει ωραία νυχτερινή ζωή.

Saturday, September 25, 2010

The Castle of Bodrum, Turkey

Snapshots by Phivos Nicolaides
Του Φοίβου Νικολαϊδη
The knights of St. John of Rhodes conquered the city in 1403 AD and the city came under Ottoman rule in 1522 AD.


Στο τέλος του 14ου αιώνα η Αλικαρνασσός περιήλθε στους Ιωαννίτες ιππότες της Ρόδου, τους οποίους διαδέχθηκαν το 1522 οι Οθωμανοί Τούρκοι.
The Castle of St. Peter the Liberator of the Order of the Knights of the Hospital of St. John of Rhodes - to give it its full, comprehensive title - is the modern Bodrum's acclaimed landmark.


Το Κάστρο του Αγίου Πέτρου του απελευθερωτή, του Τάγματος των Ιπποτών του Νοσοκομείου του Αγίου Ιωάννου της Ρόδου – για να πούμε το πλήρες όνομα, πλήρη τίτλος - είναι το αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς της σύγχρονης Αλικαρνασσού και σήμερα Μποντρούμ.
In 1409 AD Halicarnassus was fortified by Knights Hospitaller of St. John of Jerusalem. Named to honour St. Peter, the ruins of the castle remain to this day.


Το 1409 μ.Χ. η Αλικαρνασσός οχυρώθηκε από τους Ιππότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ. Ονομάστηκε προς τιμήν του Αγίου Πέτρου και τα ερείπια του κάστρου παραμένουν μέχρι σήμερα.
The marvelous castle of St. Peter dominates the harbour. This well preserved monument from medieval times, is a fine example of 15th-century crusader architecture.

Το θαυμάσιο αυτό κάστρο δεσπόζει του λιμανιού. Είναι ένα καλοδιατηρημένο μνημείο από το Μεσαίωνα και εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής των σταυροφόρων του 15ου αιώνα.
The construction of the castle started in 1402. Each tongue of the Order had its own tower, each in his own style and the French tower being the tallest. Castle construction continued throughout the 15th Century, with the first walls completed by 1437.


Η κατασκευή του κάστρου ξεκίνησε το 1402. Κάθε γλώσσα του Τάγματος είχε το δικό της πύργο, τον καθένα με το δικό του στυλ. Ο πύργος της γαλλικής είναι ο ψηλότερος. Τα κατασκευαστικά έργα συνεχίστηκαν καθ 'όλο τον 15ο αιώνα, με τα πρώτα τείχη να ολοκληρώνονται μέχρι το 1437.
Entering the town by sea, one cannot help but be struck by the Castle's sturdy presence, the most prominent feature of Bodrum.

Μπαίνοντας στην πόλη από τη θάλασσα, δεν μπορεί κανείς παρά να διακρίνει την παρουσία του Κάστρου, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό σημάσι της Αλικαρνασσού, Μποντρούμ.
The castle has been converted into the Museum of Underwater Archeology, with remains dating as far back as the Bronze Age. It is one of the finest museums in this region.

Το κάστρο έχει μετατραπεί σε Υποθαλάσσιο Αρχαιολογικό Μουσείο, με εκθέματα που χρονολογούνται ήδη από την Εποχή του Χαλκού. Είναι ένα από τα καλύτερα μουσεία στην περιοχή αυτή.
The fortress became known as the Castle of St. Peter the Liberator because it served as the sole place of refuge for all Christians on the west coast of Asia Minor during the time of the crusades.
Το κάστρο έγινε γνωστό ως το Κάστρο του Αγίου Πέτρου του ελευθερωτή, επειδή υπηρέτησε ως το μοναδικό καταφύγιο για όλους τους χριστιανούς στη δυτική ακτή της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο των Σταυροφοριών.
For over a century the Castle of St. Peter served as an integral stronghold in the Knights' communityand remained the second most important castle of the Order.

Για πάνω από έναν αιώνα, το Κάστρο του Αγίου Πέτρου υπηρέτησε ως αναπόσπαστο οχυρό στην κοινότητα των Ιπποτών παραμένοντας το δεύτερο πιο σημαντικό κάστρο του Τάγματος.
There were seven gates leading to the inner part of the fortress. The architect had applied the latest in castle design : the passages leading to these gates were full of twists and turns. (Photo: Phivos Kyriakides and Phivos Nicolaides). 

Υπήρχαν επτά πύλες που οδηγούσαν στα ενδότερα του φρουρίου. Ο αρχιτέκτονας είχε εφαρμόσει τον καλύτερο σχεδιασμό της εποχής για το κάστρο: οι διάδρομοι που οδηγούν σε αυτές τις πύλες ήταν γεμάτοι με στροφές. (Φωτο: Φοίβος Κυριακίδης και Φοίβος Νικολαϊδης).
The Knights also built a watchtower overlooking the bay from a hill opposite the Castle, the remains of which stand today.

Οι Ιππότες έχτισαν επίσης ένα παρατηρητήριο στο λόφο απέναντι από το Κάστρο, με θέα τον κόλπο, τα ερείπια του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα.
The French had developed the art of cannon foundry by this time, so gun embrasures were built along the top of the Castle's walls, especially those facing landward.

Οι Γάλλοι είχαν αναπτύξει την τέχνη της κατασκευής κανονιών σε χυτήρια τον καιρό εκείνο, έτσι χτίστηκαν κατά μήκος της κορυφής των τειχών του Κάστρου πολεμίστρες για τα όπλα αυτά, ιδίως αυτά που βλέπουν προς το έδαφος.
The stunning panoramic view from the castle.
Η εκπληκτική πανοραμική θέα από κάστρο.
Τhe view on top of the towers over the marina and the turqouise water are simply marvelous!
Η θέα από το κάστρο με τη μαρίνα και τα πεντακάθαρα νερά είναι απλά υπέροχο!
All the towers in the castle have a name the highest one is called French Tower. The rest of the towers are called Italian, German, English and the tower of snakes. Its five towers represented the nationalities of its inhabitants.
Όλοι οι πύργοι στο κάστρο είχαν ένα όνομα. Ο υψηλότερος ονομαζόταν Γαλλικός Πύργος. Οι υπόλοιποι των πύργων ονομάζονταν, Ιταλικός, Γερμανικός, Αγγλικός και ο πύργος των φιδιών. Οι πέντε πύργοι αντιστοιχούσαν τις εθνικότητες των κατοίκων του κάστρου.
The Knights had placed above the gates and on the walls hundreds of painted coats of arms and carved reliefs.
Πάνω από τις πύλες και τους τοίχους, οι Ιππότες είχαν τοποθετήσει εκατοντάδες ζωγραφιστά οικόσημα και σκαλιστά ανάγλυφα.
There remain now 249 separate designs : those of grand masters, castle commandants, countries, personal coat of arms of knights and religious figures.

Εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα 249 ξεχωριστά σχέδια: εκείνα των μεγάλων μαγίστρων, διοικητών του κάστρου, χωρών, προσωπικά οικόσημα των ιπποτών και θρησκευτικές προσωπικότητες.
The Knights were all of noble birth and they were composed of seven different Languages or Tongues, so called because of language differences. They came from France, Italy, Spain, England, Germany and Provence and Auvergne (both now provinces of France).

Οι Ιππότες είχαν όλοι καταγωγή ευγενών και αποτελούνταν από επτά διαφορετικές γλώσσες ή τη γλώσσα, που ονομαζόταν έτσι λόγω των διαφορετικών γλωσσών που μιλούσαν. Ήταν από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Προβηγκία και Ωβέρνη (επαρχίες σήμερα της Γαλλίας).
Each of these pious Catholic groups operated under the leadership of a knight of their own country. 
Κάθε μία από αυτές τις ομάδες των ευγενών Καθολικών λειτουργούσε υπό την ηγεσία ενός ιππότη της χώρας τους.
Arms of the order of the hospital of the Knights of Saint John.
Λάβαρα και σημαίες του τάγματος των ιπποτών του Αγίου Ιωάννη.
Also, the Knights decided a second and third line of defense were necessary, resulting in a more complicated moat system than that of most castles.

Επίσης, οι Ιππότες κατασκεύασαν μια δεύτερη και τρίτη γραμμή άμυνας που ήταν απαραίτητη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πιο πολύπλοκο σύστημα τάφρου από εκείνη που είχαν τα περισσότερα κάστρα.
The chapel was among the first completed inner structures (probably 1406). It consists of a vaulted nave and an apse. The chapel was reconstructed in Gothic style by Spanish Knights in 1519-1520. Their names can be found on two cornerstones of the façade.

Το παρεκκλήσι ήταν μεταξύ των πρώτων που κτίστηκε (πιθανώς το 1406). Αποτελείται από ένα θολωτό κυρίως ναό και μια αψίδα. Ανακατασκευάστηκε σε γοτθικό στιλ από την ισπανική ομάδα των Ιπποτών μεταξύ 1519-1520. Τα ονόματά τους είναι αναγραμμένα σε δύο ακρογωνιαίους λίθους της πρόσοψης.
In the 17th Century villagers erected several houses within the Castle. In the 19th the chapel converted to a mosque by adding a minaret.

Το 17ο αιώνα κτίστηκαν πολλά σπίτια μέσα στο Κάστρο. Κατά τον 19ο αιώνα το παρεκκλήσι μετατράπηκε σε τζαμί με την προσθήκη ενός μιναρέ.
The collection of ancient glass objects is one of the four biggest ancient glass collections in the world. (Photo: Early Byzantine mosaic 5th century A.D.)

Η συλλογή αρχαίων αντικειμένων από γυαλί είναι ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα αρχαία συλλογές γυαλιού στον κόσμο. ( Φωτο: Πρώιμο Βυζαντινό μωσαϊκό του 5ου αιώνα μ.Χ.).
Under the Turkish authority the castle has undergone several uses including being a military garrison, a prison and a public bath. It was used as a military base by the Turkish army during the Greek Revolution in 1821.

Υπό το έλεγχο των τουρκικών αρχών, το κάστρο είχε χρησιμοποιηθεί για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς, ως στρατιωτική βάση, φυλακή και δημόσιο λουτρό. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτική βάση από τον τουρκικό στρατό.
The Bodrum Castle officially became a museum in 1961. The castle is now the world's foremost Museum of Underwater Archeology.

Το Κάστρο της Μποντρούμ, όπως λέγεται σήμερα, μετατράπηκε σε μουσείο το 1961. Σήμερα στεγάζει το θαυμάσιο Υποθαλάσσιο Αρχαιολογικό Μουσείο.
It is the biggest of its kind devoted to underwater archaeology.
Είναι από τα μεγαλύτερα στο είδος του, αφιερωμένα στην αρχαιολογία του βυθού.
A vast collection of amphoras, ancient glass, bronze, clay, iron items.

Μεγάλη συλλογή από μοναδικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς που βρέθηκαν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως αμφορείς, είδη γυαλιού και αντικείμενα από σίδηρο.
This is a huge complex with many towers and several interesting articles inside, lots of treasures, vast collections of vases and one if the best collections of underwater finds.

Αυτό είναι ένα τεράστιο συγκρότημα με πολλούς πύργους και πολλά ενδιαφέροντα αντικείμενα στο εσωτερικό του, πολλούς θησαυρούς, τεράστιες συλλογές αγγείων και μια από τι καλύτερες συλλογές με υποβρύχια ευρήματα.
Collection of amphoras from different parts of the Mediterranean.
Συλλογή αμφορέων από διάφορα μέρη της Μεσογείου.

The former Chapel, now houses the Bronze Age Hall, full of findings from around 2500 BC.

Το πρώην παρεκκλήσι, στεγάζει τώρα την αίθουσα της Εποχής του Χαλκού, γεμάτη ευρήματα από του 2500 π.Χ.
The first floor of the Italian Tower houses the Coin and Jewelry Hall, a wide collection spanning many centuries.
Ο πρώτος όροφος του Ιταλικού Πύργου, τώρα αίθουσα του κέρματος και κοσμήματος , φιλοξενεί μια μεγάλη συλλογή που εκτείνεται σε πολλούς αιώνες.
An exhibition of vases and amphoras form the Mycenaean age (14-12th c. BC) and findings from the Bronze Age (around 2500 BC).
Μια έκθεση από αγγεία και αμφορείς της Μυκηναϊκής εποχής (14-12ος αι π.Χ.) και ευρήματα από την Εποχή του Χαλκού (γύρω στο 2500 π.Χ.).
The many commercial amphoras give a historical overview of the development of amphoras and their varied uses .
Οι πάμπολλοι εμπορικοί αμφορείς δίνουν μια ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των αμφορέων και τις ποικίλες χρήσεις τους.
Two art galleries display the works of modern Turkish artists, and the northern moat is used as a theatre during the Bodrum festival.

Δυο από τις γκαλερί τέχνης παρουσιάζουν έργα σύγχρονων Τούρκων καλλιτεχνών. Η βόρεια τάφρος χρησιμοποιείται ως θέατρο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του Μποντρούμ.
Another exhibition room is devoted exclusively to the tomb of a Carian princess, who died between 360 and 325 BC.
Ένας άλλος εκθεσιακός χώρος σε μια αίθουσα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στον τάφο μιας πριγκίπισσας, της Καρίας η οποία πέθανε μεταξύ 360 και 325 π.Χ.
In 1846, Sir Stratford Canning, British Ambassador to Constantinople, Istanbul, took from the Castle 12 marble reliefs depicting the battle between the Greek and the Amazons (the Amazonemachy) and a single block of the Centauromachy, a few lions and one leopard. (which the Knights took from the Mausoleum) and sent them to London.

Το 1846, ο Sir Stratford Canning, Βρετανός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, πήρε 12 μαρμάρινα ανάγλυφα από το Κάστρο που απεικονίζουν τη μάχη μεταξύ των Ελλήνων και των Αμαζόνων (αμαζονομαχία), ένα ενιαίο μπλοκ της Κενταυρομαχίας, λίγα λιοντάρια και μια λεοπάρδαλη. (τα οποία οι ιππότες πήραν από το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσου) και τα έστειλε στο Λονδίνο.
The history of Bodrum, initially Halicarnassus or Halicarnassos goes back to the 13th century BC.
H ιστορία της Μποντρούμ, αρχικά Αλικαρνασσός, χάννεται στον 13ο αιώνα π.Χ.
The garden inside the castle is a collection of almost every plant and tree of the Mediterranean region, some of which have a mythological significance : the myrtle was dedicated to Aphrodite; the shadow of the plane tree was sought after by kings and noblemen, as it was thought to strengthen one's health.

Ο κήπος στο εσωτερικό του κάστρου αποτελείται από μια συλλογή από σχεδόν κάθε είδους φυτών και δέντρων της περιοχής της Μεσογείου, μερικά από τα οποία έχουν μια μυθολογική σημασία: η μυρτιά ήταν αφιερωμένη στην Αφροδίτη. Η σκιά του πλατάνου ήταν περιζήτητη από βασιλείς και ευγενείς, καθώς θεωρείτο ότι ενίσχυε την υγεία κάποιου.
Denise Moura, Ilana and Mariana Moura, our friends from Brazil in the gardens of the old Casstle.
Ντενίζ Μούρα, Ιλάνα και Μαριάνα Μούρα φίλες από τη Βραζιλία, στους κήπους του Κάστρου.
In the inner Castle, wide areas were excavated in the natural rock to from cisterns (water tanks) for collecting rainwater (including the one under the chapel there are 14).


Στο εσωτερικό του Κάστρου, μεγάλες εκτάσεις ανασκάφηκαν στο φυσικό βράχο δημιουργώντας δεξαμενές (στέρνες) για τη συλλογή βρόχινου νερού (συμπεριλαμβανομένης μιας κάτω από το ξωκλήσι, συμπληρώνοντας σύνολο τις 14).
Pieces of monuments with thousands of years history as part of the gardens…
Τεμάχια από αρχαία μνημεία χιλιάδων ετών ιστορίας, ως μέρος του κήπου...
Remains of Ancient Halicarnassus decorating the yard of the castle...


Τμήματα από τα ερείπια της Αρχαίας Αλικαρνασσού στους κήπους του Κάστρου περισότερο ως διάκοσμηση...
Stones of the Mausoleum of Halicarnasus, one of the Seven Wonders of the ancient World, as well as other remains of Ancient Halicarnassus can today be found in the castle,

Σήμερα, πέτρες από τα ερείπια του μεγαλοπρεπούς Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού, ενός από τα εφτά θαύματα της αρχαιότητας, καθώς επίσης και τμήματα από τα ερείπια της Αρχαίας Αλικαρνασσού βρίσκονται στους κήπους του Κάστρου,
 or in the streets of the city!!
 ή και στους δρόμους της πόλης προσφέροντας ένα θλιβερό θέαμα!!


Α trip into a fascinating past amazing Ancient Halicarnassus and the charming, modern city of Bodrum.
Ένα ταξίδι στο καταπληκτικό παρελθόν της Αρχαίας Αλικαρνασσού και της γοητευτικής σήμερα σύγχρονης πόλης της Μποντρούμ.