Wednesday, September 22, 2010

The city of Bodrum, Turkey

A pearl of Turkey
Αλικαρνασσός η σημερινή Μποντρούμ, το διαμάντι της Τουρκίας

Snapshots by Phivos Nicolaides
Του Φοίβου Νικολαΐδη
Leaving the Greek island of Kos by a ferryboat, we reached in fifty minutes the shores of Asia Minor, the ancient Greek city of Halicarnassus which is today the modern city of Bodrum.
Φεύγοντας από το ελληνικό νησί της Κω με πλοίο, φτάσαμε σε πενήντα λεπτά στις ακτές της Μικράς Ασίας, στην αρχαία Ελληνική πόλη της Αλικαρνασσού, που είναι σήμερα η σύγχρονη πόλη της Μποτρούμ.
Halicarnassus, was the birthplace of the famous Greek historian Herodotus (484-425 BC), and the site of King Mausolus's Tomb (4th century B.C.), one of the Seven Wonders of the Ancient World.
Η Αλικαρνασσός είναι η γενέτειρα του Έλληνα ιστορικού και γεωγράφου Ηρόδοτου (484-425 π.Χ.), πατέρα της ιστορίας και του μεγαλοπρεπούς ταφικού μνημείου, του Μαύσωλου (4ος αιώνας π.Χ.), που θεωρείται ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.


«Υγεία, Ζωή, Χαρά, Ειρήνη, Ευθυμία, Ελπίδα»
«Health, Life, Joy, Peace, Good Cheer, Hope»
Ένα αρχαιολογικό εύρημα γεμάτο ευχές!
Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου του 4ου αι. μ.Χ. από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας που ανακαλύφθηκε το 1857 και βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.
An archaeological discovery full of wishes!
Stone mosaic with a Greek inscription. In Greek means « Health, Life, Joy, Peace, Good Cheer, Hope ».


Bodrum is a delightful place with the combination of the ancient metropolis, where there are lots of remains all over the town and an array of modern day buildings nestled into these ancient ruins.
Η Αλικαρνασσός, τώρα Μποντρούμ είναι ένα ωραίο μέρος που συνδυάζει την αρχαία μητρόπολη, με τα πολλά ερείπια παντού και μια σειρά σύγχρονων κτιρίων φωλιασμένα σε αυτά τα αρχαία ερείπια.
Situated on a picturesque, advantageous site on the Ceramic Gulf (Gulf of Kos) on the south Aegean coast of Turkey, Bodrum is a very popular holiday resort in Turkey.
Βρίσκεται σε μια γραφική, πλεονεκτική θέση στον Κεραμικό Κόλπο (Κόλπος της Κω), στη νότια ακτή του Αιγαίου στην Τουρκία. Η Αλικαρνασσός είναι ένα πολύ δημοφιλές τουριστικό θέρετρο στην Τουρκία.

From an insignificant fishing village until the 1960's the town progressed and developed into a top holiday destination in the county.
Από ένα ασήμαντο ψαροχώρι που ήτα μέχρι το 1960, η πόλη προχώρησε και εξελίχθηκε σε ένα κορυφαίο τουριστικό προορισμό στην περιοχή.

The charming city of Bodrum attracts crowds of tourists every year.
Η γοητευτική πόλη της Αλικαρνασσού προσελκύει πλήθη τουριστών κάθε χρόνο.

It is perhaps the prettiest holiday resort of Turkey.
Είναι ίσως το ωραιότερο τουριστικό θέρετρο της Τουρκίας.
A diamond holiday resort for the country. (Photo: Phivos Nicolaides and Phivos Kyriakides)
Ένα θέρετρο διακοπών σωστό διαμάντι για τη χώρα. (Φωτο: Φοίβος Νικολαΐδης και Φοίβος Κυριακίδης).
Bodrum is such a fascinating city that it has been named by tourism promoters as St. Tropez of Turkey…
Η Αλικαρνασσός ή Μποντρούμ είναι μια τόσο συναρπαστική πόλη που έχει ονομαστεί από τους φορείς του τουρισμού, ως το Σαν Τροπέζ Τουρκίας...
The first thing we saw as we were entering the city by ferry from Kos, was the harbor lighthouse, which reminded me of the harbor lighthouse in St. Tropez, France!
Το πρώτο πράγμα που είδαμε καθώς, τo πλοιάριο μας από την Κω έμπαινε στην πόλη, ήταν ο φάρος του λιμανιού, ο οποίος μου θύμισε το φάρο του λιμανιού στο Σαν Τροπέζ της Γαλλίας!
Tourism authorities in Bodrum try hard to cope with the severe competitive tourism industry in the region and promote their city as a holiday destination.
Οι Αρχές Τουρισμού στην Αλικαρνασσό ή Μποντρούμ προσπαθούν σκληρά για να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό της τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής.
A picturesque town at the junction of the Aegean and the Mediterranean Sea.
Μια γραφική πόλη στη συμβολή των του Αιγαίου Πελάγους και της Θάλασσας της Μεσογείου.
During summer time Bodrum’s marina is really busy full of elegant yachts from many different countries.
Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου η μαρίνα της Αλικαρνασσού είναι πολύ απασχολημένη, γεμάτη από κομψές θαλαμηγούς από πολλές και διαφορετικές χώρες.
A forest of yachts and boats.
Ένα δάσος από σκάφη και άλλα πλεούμενα.

A paradise of the yachting world and local jet-set… Αdventure on fantaSea's luxurious yacht…

Ένας παράδεισος του κόσμου των ιδιοκτητώνσκαφών και της τοπικής υψηλής κοινωνίας... Περιπέτεια σε φανταστικό, πολυτελές γιώτ...
Enjoy the best of the region, by traveling along the coast or by boat to explore the coves and little islands.
Απολαύστε καλύτερα την περιοχή, ταξιδεύοντας κατά μήκος της ακτής ή με βάρκα για να εξερευνήσετε τους ωραίους κολπίσκους και τα μικρά νησιά.

The sea is beyond comparison in that area and you will find beautiful beaches adorning azure waters.
Η θάλασσα στην περιοχή είναι ασύγκριτα όμορφη με ωραίες παραλίες που στολίζουν τα τιρκουάζ νερά.

The town appears elegant, filled with sweet white houses. The clear, deep blue warm sea is an inherent characteristic of the place. 
Η πόλη φαίνεται κομψή, γεμάτη με όμορφα λευκά σπίτια. Το βαθύ γαλάζιο της ζεστής θάλασσας αποτελεί χαρακτηριστικό του τόπου.
Numerous beaches of unspoiled bays adorned with interesting rock formations offer perfect views for swimmers, divers and nature-lover.
Πολυάριθμες παραλίες με παρθένους κόλπους που κοσμούνται από ωραίους βραχώδεις σχηματισμούς προσφέρουν τέλεια τοπία για τους κολυμβητές, δύτες και τους εραστές της φύσης.
Very popular and famous for its vivacious, friendly and cosmopolitan atmosphere.
Πολύ δημοφιλής και γνωστή για τη ζωηρή, φιλική και κοσμοπολίτικη της ατμόσφαιρα.


The stunning panoramic view from old Castle.
Υπέροχη, πανοραμική θέα από το Κάστρο.
Remains of old monuments and ruins of the ancient city are spread over the new city.
Ευρήματα από παλιά μνημεία και ερείπια της αρχαίας πόλης εκτείνονται στη νέα πόλη.
Under the narrow streets of Bodrum lies a 5000 years of history.
Κάτω από τα στενά δρομάκια της Αλικαρνασσού βρίσκεται μια ιστορία 5000 χρόνων.
The knights of St. John of Rhodes conquered the city in 1403 AD and the city came under Ottoman rule in 1522 AD.
Στο τέλος του 14ου αιώνα η Αλικαρνασσός περιήλθε στους Ιωαννίτες ιππότες της Ρόδου, τους οποίους διαδέχθηκαν το 1522 οι Οθωμανοί Τούρκοι.

The ruins of the castle (Castle of St. Peter), built by the Knights of Rhodes (Knights of St. John), in 1404, remind of the town’s Medieval history.
Τα ερείπια του κάστρου (Κάστρο του Αγίου Πέτρου), που χτίστηκε από τους Ιππότες της Ρόδου (Ιπποτών του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη), το 1404, θυμίζον το Μεσαιωνικό παρελθόν της πόλης.
St. Peter's Castle presenting the crusader architectural style of the 15th century.
Το Κάστρο του Αγίου Πέτρου παρουσιάζει την αρχιτεκτονική των σταυρωφόρων του 15ου αιώνα.
The Castle is now a museum of underwater archaeology.
Το Κάστρο αποτελεί σήμερα μουσείο της υποβρύχιας αρχαιολογίας.
Bodrum is one of Turkey's excellent tourist cities with many scenic spots and historic sites.
Η Αλικαρνασσός είναι μια εξαιρετική τουριστική πόλη της Τουρκίας με πολλές ομορφιές και ιστορικούς χώρους.
A modern monument in the park of the city.
'Ενα μοντέρνο μνημείο στο πάρκο της πόλης.
The old mosque of the city.  -  Το παλιό τζαμί της πόλης.
Monument dedicated to the sponge divers.
Μνημείο αφιερωμένο στους δύτες σφουγγαριών.
Ataturk statue, the founder of modern Turkey...
Το άγαλμα του Ατατούρκ, ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας...

Major cultural, artistic and other events in the Turkish 'Riviera'.
Σημαντικές πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις στην Τουρκική 'Ριβιέρα'.
Visiting with Phivos Kyriakides an art exhibition in the Castle.
Επίσκεψη με τον Φοίβο Κυριακίδη σε καλλιτεχνική έκθεση στο Κάστρο.
Belly dancing is part of the entertainment
Ο χορός της κοιλιάς αποτελεί μέρος της διασκέδασης.
Learning how to belly dance!  -  Μαθαίνοντας το χορό της κοιλιάς!
Strolling along the streets and taking commemorative pictures.
Περπατώντας στους δρόμους της πόλης και βγάζοντας αναμνηστικές φωτογραφίες.

Shopping in Bodrum is a delight. Thousand of tourists (many of them Greeks) visit every year the city for shopping.
Το ψώνισμα στην Αλικαρνασσό είναι μια απόλαυση. Χιλιάδες τουρίστες (πολλοί από αυτούς Έλληνες)  επισκέπτονται κάθε χρόνο την πόλη και το περίφημο παζάρι της.
Leather goods of all kinds, natural sponges and the local blue glass beads are among the bargains to be found in the little shops along the narrow, white-walled streets.
Δερμάτινα προϊόντα όλων των ειδών, φυσικά σφουγγάρια και τοπικές μπλε γυάλινες χάντρες, είναι από αυτά που θα παζαρέψετε στα μαγαζάκια στα στενά, λευκά τοιχώματα των δρόμων.
Bodrum developed its own life style.
Η Μποντρούμ έχει αναπτύξει το δικό της τρόπο και στυλ ζωής.
Fascinating international and cosmopolitan atmosphere.
Συναρπαστική διεθνή και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα.
After exploring the city.  - Μετά την ανακάλυψη της πόλης.
This is the main shopping street of Bodrum full of small shops, where big crowds drift from one end to the other.
Αυτός είναι ο κύριος εμπορικός δρόμος της πόλης με τα μικρά μαγαζιά και τα μεγάλα πλήθη από τη μια άκρη ως την άλλη.
Elegant shop selling cold, silver and precious stones jewelry.
Κομψό κατάστημα κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι και πολύτιμες πέτρες.
Exploring shop opportunities... - Ανακαλύπτοντας ευκαιρίες για ψώνια.

Charming boutiques offer kilims, carpets, sandals and embroidery as well as cloths of soft cotton.
Γοητευτικές μπουτίκ προσφέρουν κιλίμια, χαλιά, σανδάλια και κεντήματα καθώς και ρούχα από μαλακό βαμβάκι.
With a population of 30.000 inhabitants and a thriving tourism industry, the city is a popular tourist spot in the Mediterranean Sea.
Με πληθυσμό 30.000 κατοίκων και μια ακμάζουσα τουριστική βιομηχανία, η πόλη αποτελεί ένα δημοφιλή τόπο για τουρισμό στη Μεσόγειο Θάλασσα.

View Video : Bodrum

26 comments:

Marilu said...

Querido amigo, vendo essas fotos belíssimas da uma vontade imensa de viajar. A Turquia é um país maravilhoso, eu tenho muita curiosidade em conhecer aquela região do Bosfóro, quando é dividida a Europa e a Ásia. Isso sem falar naquele mercado maravilhoso de Istambul. Acho que você conhece um país pelos seus mercados, comidas. Linda postagem. Beijocas

athina μπασιούκα said...

Fοίβο!

Το μέρος φαίνεται αρκετά κοσμοπολίτικο για τα δικά μου γούστα. Αφού όμως δίνεις ψήφο εμπιστοσύνης εσύ που έχεις πάει σε τόσα μέρη, θα προσπαθήσω να το δω με άλλο μάτι!

Cloudia said...

Warm Aloha from Honolulu

Comfort Spiral

Magia da Inês said...

Bodrum... hoje, uma antiga pérola incrustada entre o mar Egeu e o Mediterranêo, mas no futuro, bem próximo... será um diamante...

Lisa Petrarca said...

What a gorgeous vacation! I love that you were brave enough to attempt belly dancing! Good for you Philip...you never want to lose your sense of adventure!

Beautiful pictures & history!

Ola said...

I regret not visiting Bodrum when I was in Kos last year:( The ciy looks so fascinating and I would love to see the underwater museum!

Zuzana said...

Oh, that looks so beautiful and warm!;)
xoxo

JamanFou said...

Μαγεία!
Και εις άλλα με υγεία...

Ariadne said...

Fantastico!!
Bjs.

tupersonalshopperviajero said...

Aún no conozco Turquía but I´m willing to!
kss
;-)

kavita said...

An awesome post--- loved the pictures,you have captured the beauty of the place brilliantly.It was a wonderful virtual tour.Thanks a lot for your kind visit and comment.
Love travel blogs..following you !

Couture Carrie said...

Lovely city and pics!
I need a yacht!

xoxox,
CC

magiceye said...

wonderful indeed!

MedaM said...

This place is really so beautiful, elegant, charming, inviting...There is no wonder it is so much attractive for tourists. I completely enjoyed in this beautiful post. Thanks for sharing.

Yaelian said...

Great post Phivos! I have never been to Turkey(excpept for Istanbul airport)but I would love to do that.And visit this lovely city of Bodrum you have so nicely presented to us,kiitos ja terveisin!

María said...

Bellísimas fotografías, ver el mar es una bendición, ahora que le tengo tan lejos, gracias por hacerme viajar con la vista.

Un beso.

PD.- ¿Quieres participar en la iniciativa del día 8 de octubre compartiendo en tu blog un tema sobre la CONVIVENCIA?

Cheryl said...

Beautiful place-it looks so enjoyable -I should get a yacht! :)

Ann said...

Phivos...what a beautiful city! thank you for a much needed and wonderful "vacation"..oh,that I could have been there to see you belly dance !
hugs... :) Ann

Shanti said...

I was in the hospital where I had a difficult surgery. I am very weak. Thank you for all your posts filled with warmth.

Hugs,
Shanti

Rajesh said...

You have got excellent shots of the island. That castle is amazing.

joo said...

Fascinating place indeed! Looks like perfect holiday destination!
Thanks for visiting my blog - I'm impressed by your Polish!
Greetings:)
Joo

eden said...

Great post. Love the place and your beautiful photos.

Indrani said...

Your shots tempt me to dream of visiting these beautiful places. :)

Leesa said...

Hi Philip!

I'm making my rounds finally and 'catching up' on everyone's blogs-- since I didn't have any time this summer during my travels....

I can't WAIT to go to Turkey and Greece/hopefully next year!!! Take care and have a great weekend...
Leesa

Absolutely Ladylike said...

Beautiful place. I need a vacation :-)

Have a great week, cheers: Evi

Janie said...

What a beautiful city, and the port appears to be quite busy.
The belly dancing looks like fun!