Wednesday, December 1, 2021

Kato Pyrgos village, Tylliria - Cyprus

Kato Pyrgos Community is part of Nicosia District
Η Κοινότητα Κάτω Πύργου είναι μέρος της Επαρχίας Λευκωσίας
Kato Pyrgos is the main village of Tylliria. It is built on the northern foothills of the Troodos mountain region, at the largest and most beautiful valley of the area and along an incomparable crystal beach.
Ο Κάτω Πύργος είναι το κύριο χωριό της Τυλλυρίας. Είναι χτισμένο στους βόρειους πρόποδες της περιοχής του Τροόδους, στη μεγαλύτερη και ομορφότερη κοιλάδα της περιοχής και κατά μήκος μιας απαράμιλλης κρυστάλλινης παραλίας.
The Community has approximately 1500 residents, whereas during the summer months several holidaymakers also stay in the village.
Η Κοινότητα έχει περίπου 1500 κατοίκους, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες μένουν στο χωριό και αρκετοί παραθεριστές.
The village is well-known for its fine climate because of which several fruit-baring trees flourish in the area. In particular, the community is famous for its peaches, lemons, oranges, mandarins and many more fruits and vegetables.
Το χωριό είναι γνωστό για το ωραίο 
του κλίμα, λόγω του οποίου στην περιοχή ευδοκιμούν αρκετά οπωροφόρα δέντρα. Συγκεκριμένα, η κοινότητα φημίζεται για τα ροδάκινα, τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια και πολλά ακόμη φρούτα και λαχανικά.
It is also well-known for its figs, both the dry-salted and the fresh ones. At the same time, Pyrgos is renowned for the traditional production of charcoals, which are undoubtedly known throughout Cyprus.
Είναι επίσης γνωστό για τα σύκα του, τόσο τα ξερά παστά όσο και τα φρέσκα. Παράλληλα, ο Πύργος φημίζεται για την παραδοσιακή παραγωγή κάρβουνων, τα οποία είναι αναμφίβολα γνωστά σε όλη την Κύπρο.
The name of the village derived from “Troulli”, a small building resembling a tower (Pyrgos) located on an imposing beach hill of the area.
Το όνομα του χωριού προέρχεται από το «Τρουλί», ένα μικρό κτίσμα που θυμίζει πύργο και βρίσκεται σε έναν επιβλητικό παραλιακό λόφο της περιοχής.

On the other hand, several scholars have argued that the name of Kato Pyrgos Tillyrias came from the island of Tilos, and its inhabitants have been named “Tillyroi” since they moved there from Tilos around the 3rd century AD. on their descent to Jerusalem.
Aπό την άλλη, αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν πως τ’ όνομα του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας προήλθε από το νησί της Τήλου, εξού κι οι κατοικοί της έχουν την προσωνυμία “Τήλλυροι” αφού μετοίκησαν εκεί από την Τήλο γύρω στον 3ο αιώνα μ.Χ. στην κάθοδο τους προς την Ιερουσαλήμ.
You’ll love the verdant forests of Tylliria, and Akamas Peninsula, two of the island’s most wonderful wilderness areas.
Θα λατρέψετε τα καταπράσινα δάση της Τηλλυρίας και της χερσονήσου του Ακάμα, δύο από τις πιο υπέροχες περιοχές άγριας φύσης του νησιού.
The topography is steep hill with an altitude of up to 800 meters above sea level. The largest village in the Tylliria area is Kato Pyrgos.
Η τοπογραφία είναι απότομος λόφος με υψόμετρο έως και 800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το μεγαλύτερο χωριό στην περιοχή της Τυλλυρίας είναι ο Κάτω Πύργος.
Pyrgos Tyllirias is a village offering magical scenery which combines both the freshness of the mountain and the beauty of the sea. 
O Πύργος Τηλλυρίας είναι ένα χωριό με μαγευτικό τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. 
The wide, sweeping beach of Kato Pyrgos another highlight. An unspoiled coastline with its unique blend landscape
Η μεγάλη, μαγευτική παραλία του Κάτω Πύργου είναι ένα άλλο αξιοθέατο. Μια παρθένα ακτογραμμή με το μοναδικό μείγμα του τοπίου.
Easily one of the most beautiful spots in region, the long seaside overwhelms with views of the forest and a regular cast of wildlife.
Εύκολα ένα από τα πιο όμορφα σημεία της περιοχής, η μεγάλη παραλία κατακλύζεται από θέα στο δάσος και ένα κανονικό καστ της άγριας ζωής.
Tylliria is one of the most beautiful, wild and untouched parts of Cyprus. This rural area wedged between Chrysohou and Morfou Bays is characterised by serene forests and a handful of tiny beach resorts.
Η Τηλλυρία είναι ένα από τα πιο όμορφα, άγρια και ανέγγιχτα μέρη της Κύπρου. Αυτή η αγροτική περιοχή που σφηνώνεται ανάμεσα στους κόλπους Χρυσοχούς και Μόρφου χαρακτηρίζεται από γαλήνια δάση και μια χούφτα μικροσκοπικά παραλιακά θέρετρα.
What a gorgeous part of the Cyprus world this is!
Τι πανέμορφος τόπος της Κύπρου είναι αυτός!
If you are a nature lover and a demanding traveller looking for something out of the ordinary, then you have to visit Tylliria area!
Εάν είσαι λάτρης της φύσης και απαιτητικός ταξιδιώτης, που αναζητεί κάτι το ξεχωριστό και όχι συνηθισμένο, τότε πρέπει να επισκεφθείς την Τηλλυρία.
All of them are surrounded by a beautiful natural environment. The land is fertile and so blessed.
Όλα περιβάλλονται από ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον. Η γη είναι εύφορη και τόσο ευλογημένη.
Nature’s colour palette is astounding. Almost every colour of the rainbow is weaved into some aspect of the area.
Η χρωματική παλέτα της φύσης είναι εκπληκτική. Σχεδόν κάθε χρώμα του ουράνιου τόξου παρουσιάζεται στην περιοχή.
   The combinations of colours nature provide us with, is endless in its variety and beauty.
Οι συνδυασμοί των χρωμάτων που μας προσφέρει η φύση είναι ατελείωτοι σε ποικιλία και ομορφιά.
The whole are will give you a new appreciation for the colour green, and will show you that this gorgeous hue is anything but ordinary.
Ολόκληρη η περιοχή θα σας κάνει να επανεκτιμήσετε το πράσινο χρώμα και θα σας δείξει ότι αυτή η υπέροχη απόχρωση κάθε άλλο παρά συνηθισμένη είναι.
The main Church of the Community is dedicated to Saints Constantinos and Eleni and is located at the square of our village. The church has recently been renovated and reconstructed by the Holy Bishopric of Kykkos-Tylliria.
Η κύρια Εκκλησία της Κοινότητας είναι αφιερωμένη στους ισαποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη, και βρίσκεται στην πλατεία του χωριού μας. Ανακαινίστηκε και ανοικοδομήθηκε πρόσφατα από την Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας.
The two bell towers of the Saints Constantinos and Eleni church dominate the skyline in the village.
Τα δύο καμπαναριά της εκκλησίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης κυριαρχούν στον ορίζοντα του χωριού.
The Church of Agia Eirini is located at the square of the village and was built in 1923. The church was aneled on May 19th, 1955.
Η Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης βρίσκεται στην πλατεία του χωριού και χτίστηκε το 1923. Μυρώθηκε στις 19 Μαΐου 1955.
In the past, prior to the reconstruction of the Church of Saints Constantinos and Eleni, this old church dedicated to Agia Eirini used to be the main Church of the Community.
Πριν την ανοικοδόμηση της Εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η Αγία Ειρήνη αποτελούσε την κύρια Εκκλησία της Κοινότητας.
 
The Monument to the liberation Struggle of EOKA 1955-1959 is situated in the middle of the village.
Το Μνημείο του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 βρίσκεται στη μέση του χωριού.
It is dedicated to two local martyred heroes who died of torture by British forces during an uprising to end colonial rule. (Giorgos Nicolaou and Stelios Triteos both from Kato Pyrgos).
Είναι αφιερωμένο σε δύο ντόπιους μαρτυρικούς ήρωες που πέθαναν από βασανιστήρια από τις βρετανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης για τον τερματισμό της αποικιακής κυριαρχίας. (Γιώργος Νικολάου και Στέλιος Τριταίος και οι δυο τον Κ. Πύργο).

Rich history, heritage and tradition.

Πλούσια ιστορία, κληρονομιά και παράδοση.
The area holds a rich history and everyone is willing to share it with visitors!
Η περιοχή έχει μια πλούσια ιστορία και όλοι είναι πρόθυμοι να τη μοιραστούν με τους επισκέπτες!
Since 1974, the village has been cut off from the rest of the free Cyprus, and the conditions have dramatically affected the life of its inhabitants.
Από το 1974 κι εξής, το χωριό παραμένει αποκομμένο από την υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο και οι συνθήκες επηρεάζουν δραματικά τη ζωή των κατοίκων του.

Pyrgos Community President Nicos Kleanthous has undertaken initiatives to keep alive the village.
Ο κοινοτάρχης του Πύργου Νίκος Κλεάνθους πήρε πρωτοβουλίες για να κρατήσει ζωντανό το χωριό.
  Such a beautiful and colourful place! The village is definitely a place to take your camera.
Τέτοιος πανέμορφος τόπος γεμάτος χρώματα! Το χωριό είναι σίγουρα ένα μέρος για πολλές φωτογραφίες.
"We always find ourselves at greater peace and harmony when we are out in nature. Nature has the beautiful ability to inspire awe and appreciation simultaneously", says Popi Nicolaidou.
"Βρίσκουμε πάντα μεγαλύτερη γαλήνη και αρμονία όταν είμαστε έξω στη φύση. Η φύση έχει την όμορφη ικανότητα να εμπνέει δέος και εκτίμηση ταυτόχρονα", λέει η Πόπη Νικολαΐδου.

“Troulli” was used as an observation post during the Venetian period. You can see the whole village from above and enjoy stunning views.
Το «Τρουλί» χρησιμοποιήθηκε ως παρατηρητήριο κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Μπορείτε να δείτε όλο το χωριό από ψηλά και να απολαύσετε εκπληκτική θέα.

Secrets of the sea waiting to explore. There's nothing more beautiful than the way the sea refuses to stop kissing the shoreline, no matter how many times it's sent away!

Τα μυστικά της θάλασσας περιμένουν να εξερευνηθούν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από τον τρόπο που η θάλασσα φιλάει ασταμάτητα την ακτογραμμή, ανεξάρτητα από το πόσες φορές τη διώχνει!
The verdant valleys, steep sea-side cliffs, the loaded fruit trees, and scattering of green hills make Tylliria a paradise worth exploring.
Οι κατάφυτες κοιλάδες, οι απόκρημνοι βράχοι δίπλα στη θάλασσα, τα φορτωμένα καρποφόρα δέντρα και οι διάσπαρτοι πράσινοι λόφοι κάνουν την Τηλλυρία έναν παράδεισο που αξίζει να εξερευνήσετε.
A virgin landscape with breath-taking spots to relax.This place of Tylliria is guaranteed to bring you back to nature and tradition.
Αυτό το μέρος της Τηλλυρίας είναι εγγυημένο ότι θα σας φέρει πίσω στη φύση και την παράδοση. Ένα παρθένο τοπίο με εκπληκτικά σημεία για να χαλαρώσετε.