Friday, March 8, 2013

Bergamo - Italy

Μπέργκαμο - Ιταλία
Bergamo is a city and commune in Lombard, Italy, about 40 km northeast of Milan.
Το Μπέργκαμο είναι μια πόλη και κοινότητα στη Λομβαρδία, της Ιταλίας περίπου 40 χλμ. βορειοανατολικά του Μιλάνου.

 


Bergamo (from berg-heim, i.e. the hill-town) was probably founded by Celtic populations, which settled on the hills.
Το Μπέργκαμο (από το berg-Heim, δηλαδή το λόφο-πόλη) πιθανότατα ιδρύθηκε από Κελτικούς πληθυσμούς, που εγκαταστάθηκαν στους λόφους.The commune is home to over 120,000 inhabitants. It is served by the Orio al Serio airport, which also serves Milan.
To Μπέργκαμο έχει πάνω από 120.000 κατοίκους. Εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο Orio al Serio, το οποίο εξυπηρετεί επίσης τη μητροπολιτική περιοχή του Μιλάνου.In the Alpine foothills, just 50 km from Milan, Bergamo is the most striking city in Lombardy.
Στους πρόποδες των Άλπεων, μόλις 50 χλμ. από το Μιλάνο, το Μπέργκαμο είναι η πιο εντυπωσιακή πόλη στη Λομβαρδία.

Popi and Phivos Nicolaides at the lower city with the the famous ‘upper city’ in the background.
Η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης στην κάτω πόλη με την πάνω πόλη στον ορίζοντα.
Rita and Marcos Marcou enjoying the tour at the lower city. The upper city can be seen in the distance.
Η Ρίτα και ο Μάρκος Μάρκου απολαμβάνοντας την επίσκεψη στην κάτω πόλη, με την πάνω πόλη στο βάθος.


Structured in two levels, the lower city is more modern and dynamic, whilst the famous ‘upper city’ boasts a stunning historic centre full of monuments and works of art.
Απλωμένη σε δύο επίπεδα, στο χαμηλότερο βρίσκεται το πιο σύγχρονο και δυναμικό τμήμα της πόλης, ενώ η ‘πάνω πόλη’ διαθέτει ένα εκπληκτικό ιστορικό κέντρο γεμάτο μνημεία και έργα τέχνης.


With its wealth of medieval, Renaissance and baroque architecture, Bergamo is one of northern Italy’s most intriguing cities.
Με τον πλούτο της μεσαιωνικής, αναγεννησιακής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής, το Μπέργκαμο είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της βόρειας Ιταλίας.
Architectural designs influenced by the Greco-Roman culture, which left excellent specimens of artistic expression and creation.
Αρχιτεκτονικά σχέδια επηρεασμένα από τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, ο οποίος άφησε εξαιρετικά δείγματα καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.


Bergamo comprises what are essentially two separate towns. The most interesting, by far, is its hilltop città alta (upper town), protected by more than 5km of heavy-duty walls.
Το Μπέργκαμο αποτελείται ουσιαστικά από δύο διαφορετικές πόλεις. Το πιο ενδιαφέρον μέρος, με μεγάλη διαφορά, βρίσκεται στην κορυφή του λόφου  (άνω πόλη), που προστατεύεται από βαριά τείχη πέραν των πέντε χιλιομέτρων.The splendour of the city is in large part thanks to the domination of Venice, who ruled the city from the beginning of the 15th century until the end of the 18th century.
Το μεγαλείο της πόλης ανήκει σε μεγάλο βαθμό χάρη στην κυριαρχία της Βενετίας, η οποία κυβέρνησε την πόλη από τις αρχές του 15ου μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα.The nearby Bergamo Alps have a handful of small ski resorts, as well as ice- and rock- climbing opportunities.
Οι κοντινές Άλπεις έχουν μια χούφτα από μικρά χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και ευκαιρίες αναρρίχησης σε πάγο και βράχους.The Venetians also constructed the city walls around the centre.
Οι Ενετοί κατασκεύασαν επίσης τα τείχη της πόλης γύρω από το κέντρο.Impressive buildings well-kept and maintained.
Εντυπωσιακά κτίρια, καλοδιατηρημένα και συντηρημένα.


For lovers of history and lovers of art is an ideal place to visit.
Για τους εραστές της Ιστορίας και τους λάτρεις της τέχνης αποτελεί ιδανικό τόπο επίσκεψης.An amazing combination of history, architecture, fashion and beautiful people.
Ένας υπέροχος συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής, μόδας και όμορφου κόσμου.

Bergamo is one of the richest and most elegant cities in Italy.
Το Μπέργκαμο είναι μια από τις πλουσιότερες και πιο κομψές πόλεις στην Ιταλία.If you are interested in Art you’ll find important museums, which hold frequent and innovative exhibitions.


Αν σας ενδιαφέρει η Τέχνη θα βρείτε σημαντικά μουσεία, που οργανώνουν συχνά πρωτοποριακές εκθέσεις.

If instead you love Music, there are many festivals that have become renowned worldwide.
Αν, αντίθετα, αγαπάτε τη μουσική, υπάρχουν πολλά φεστιβάλ που έχουν γίνει διάσημα σε όλο τον κόσμο.The art is outstanding and the buildings are amazing.
Τα έργα τέχνης είναι υπέροχα και τα κτίρια υπέροχα.Between yesterday and today  Bergamo lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, το Μπέργκαμο ζει σε μοντέρνους ρυθμούς χωρίς να χάνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.The Blessed Pope John XXIII Angelo Giuseppe Roncalli was born in Sotto il Monte, a small country village in the Bergamo.
Ο Πάπας Ιωάννης ΧΧΙΙΙ Angelo Giuseppe Roncalli γεννήθηκε στο Sotto il Monte, ένα μικρό χωριό στο Μπέργκαμο.Great cultural heritage. - Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.Strolling in the city and facing the works of the old and recent past, you are impressed by the stunned of the artistic sensitivity, skill and the high art of their creators.
Περπατώντας στην πόλη και αντικρίζοντας τα έργα του παλιού και του πρόσφατου παρελθόντος, μένεις εκστατικός από την καλλιτεχνική ευαισθησία, την επιδεξιότητα και την υψηλού επιπέδου τέχνη των δημιουργών τους.Popi exploring the ruins of the old upper city’s walls.
Η Πόπη εξερευνά τα ερείπια από τα παλιά τείχη της πάνω πόλης.The upper city, surrounded by Venetian walls built in the 17th century, forms the historic centre of Bergamo.
Η άνω πόλη, που περιβάλλεται από ενετικά τείχη του 17ου αιώνα, αποτελεί το ιστορικό κέντρο του Μπέργκαμο.The town has two centres: "Città alta" (upper city), a hilltop medieval town, surrounded by 17th century cyclopic defensive walls, and the "Città bassa" (lower city).
Η πόλη έχει δύο κέντρα: Την άνω πόλη, μια μεσαιωνική πόλη στην κορυφή του λόφου, που περιβάλλεται από κυκλώπεια οχυρωματικά τείχη του 17ου αιώνα και την κάτω πόλη.The beauty is breathtaking. Popi and Phivos Nicolaides enjoying Bergamo at its best.

Η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνοντας το Μπέργκαμο στα καλύτερα του!  Η ομορφιά είναι υπέροχη.
The walk to San Vigilio offers some stunning views. Down on the plain, the sprawling città bassa (lower town) is a mishmash of modern buildings and wide, traffic-filled streets.
Η βόλτα στο San Vigilio προσφέρει μια εκπληκτική θέα. Κάτω στην πεδιάδα, η εκτεταμένη κάτω πόλη είναι ένα συνονθύλευμα από μοντέρνα κτίρια και γεμάτους κίνηση μεγάλους δρόμους.San Vigilio hill, from which you can enjoy a marvellous view of the city and the Lombard plain.
Από το λόφο Σαν Βιγγίλιο μπορείτε να απολαύσετε μια υπέροχη θέα της πόλης και του κάμπου της Λομβαρδίας.The upper city’s main square – the Piazza Vecchia – hosts the most important religious and civic buildings.
Η πάνω πόλη στην κεντρική πλατεία - η Piazza Vecchia - φιλοξενεί τα πιο σημαντικά θρησκευτικά και δημόσια κτίρια.

Despite its long domination by outsiders, Bergamo’s upper town has scarcely changed, retaining a strong sense of local identity.
Παρά τη μακρά κυριαρχία του από τους ξένους, η άνω πόλη του Μπέργκαμο έχει αλλάξει ελάχιστα, διατηρώντας μια ισχυρή αίσθηση της τοπικής ταυτότητας.


The heart of the city lies in the less tourist lower town, where 18th- and 19th-century buildings are grouped in a semi-circle around the city’s hill.
Η καρδιά της πόλης βρίσκεται στη λιγότερο τουριστική κάτω πόλη, όπου τα κτίρια του 18ου και του 19ου αιώνα ομαδοποιούνται σε ένα ημικύκλιο γύρω από το λόφο της πόλης.Rita and Marcos Marcou are excited by the amazing monuments and art pieces.
Η Ρίτα και ο Μάρκος Μάρκου γοητευμένοι από τα καταπληκτικά μνημεία και τα έργα τέχνης

 


 There are so many things you can see and enjoy in Bergamo.
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε στο Μπέργκαμο.


The modern city buses.  -  Τα μοντέρνα λεωφορεία της πόλης.


Charming, romantic, and adventurous, delicious Bergamo.
Ομορφιές, ιστορία, κουλτούρα, τέχνη, πολιτισμός, όλα μαζεμένα. The place looks unbelievably beautiful. Beauties everywhere... 
Απίστευτη ομορφιά που σε θαμπώνει. - Ομορφιές βρίσκονται παντού...
If you love fashion, Bergamo is the place to go. Look at the people – they are so chic!
Αν αγαπάτε τη μόδα, το Μπέργκαμο είναι ο τόπος που θα πρέπει να πάτε. Κοιτάξτε τους ανθρώπους - είναι τόσο σικ!The secret which gives the Italian woman the edge on style...
Το μυστικό που δίνει στην Ιταλίδα γυναίκα την χάρη στο στυλ...In fact, in this city you’ll find boutiques and shops of all kinds.
Στην πραγματικότητα, σε αυτή την πόλη θα βρείτε μπουτίκ και καταστήματα όλων των ειδών.\Bergamo and its province: a landscape to be visited, yes, but above all a land to be enjoyed.
Το Μπέργκαμο και η επαρχία του: ένα τοπίο που πρέπει να επισκεφθείτε, σίγουρα ναι, αλλά πάνω απ 'όλα ένας τόπος που πρέπει να απολαύσετε.

 


2 comments:

Anonymous said...

ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΦΟΙΒΟ ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΓΑΜΟΣ.ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΦΟΙΒΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΥΛΜΑΝ ΟΤΑΝ ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΕΙΝΑΜΕ ΕΚΕΙ.
Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΞΑΝΑΤΑΞΙΔΕΨΕΣ ΣΕ ΜΕΡΗ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ !!

ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
09.03.2013

Cheryl said...

Bergamo is gorgeous! Great post!