Thursday, March 14, 2013

Thessaloniki - GreeceThe jewel of the north - Θεσσαλονίκη, το διαμάντι του Βορρά


The city is the capital of Macedonia. Founded in 315 BC by King Cassander, who named it after his wife Thessaloniki, daughter of the king of Macedonia, Philip II and half-sister of Alexander the Great.
Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από τον βασιλιά Κάσσανδρο, ο οποίος για να τιμήσει τη γυναίκα του Θεσσαλονίκη, κόρη του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του Β’ και ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έδωσε το όνομα της στην πόλη.The city's most famous landmark, the White Tower was originally built as part of the city walls.
Το πιο διάσημο ορόσημο της πόλης, ο Λευκός Πύργος που χτίστηκε αρχικά ως τμήμα των τειχών της πόλης.

With our good friends Evgenia and Petros Alexandritis (facebook)
Με τους αγαπητούς μας φίλους Ευγενία και Πέτρο Αλεξανδρίδη.


It is honorarily called the co-capital of Greece, as it was once called the symvasilevousa (co-queen) of the Byzantine Empire.
Τιμητικά ονομάζεται συμπρωτεύουσα, όπως λεγόταν κάποτε η συν-βασιλεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.During the last 20 centuries Thessaloniki is the capital of Macedonia in the north, which was the realm of Alexander the Great.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 αιώνων η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας στο Βορρά, το οποίο ήταν το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Our good friends Cheryl Perez (facebook) and Kostas Chatzis (facebook) in Thessaloniki, Greece.
Οι καλοί μας φίλοι Τσέρολ και Κώστας Χατζής στη Θεσσαλονίκη.


Thessaloniki name means "victory in Thessaly".
Το όνομα Θεσσαλονίκη σημαίνει «νίκη στη Θεσσαλία».A walk to the waterfront is a must!
Μια βόλτα στην προκυμαία είναι απαραίτητη!The seafront walkway provides a romantic setting for all ages, at all times...
Ο πεζόδρομος μπροστά στη θάλασσα προσφέρει ένα ρομαντικό σκηνικό για όλες τις ηλικίες και κάθε ώρα…The city has a heritage of early Christian communities, particularly the renowned monasteries of nearby Mount Athos.
Η πόλη έχει μια κληρονομιά των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα τα διάσημα μοναστήρια του Αγίου Όρους γύρω από το όρος Άθως.


Thessaloniki, (also known as Salonika or Saloniki) the princess of Thermaikos gulf is the capital of Macedonia province in Greece. It is the second largest city after the capital city of Athens.
Θεσσαλονίκη, (επίσης γνωστή ως Σαλόνια ή Σαλονίκη), η πριγκίπισσα του Θερμαϊκού κόλπου, είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Μακεδονίας στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά την πρωτεύουσα της Αθήνας.


The main squares are Platia Elefterias and Platia Aristotelous, both on the waterfront.
Οι κύριες πλατείες είναι η Πλατεία Ελευθερίας και η Πλατεία Αριστοτέλους και οι δυο στην προκυμαία.
 


Thessaloniki is Greece's second major economic, industrial, cultural and political centre.
Η Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο σημαντικό οικονομικό, βιομηχανικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο.


It has a population of more than 1.000.000 inhabitants and it is one of the oldest cities in Europe.
Έχει πληθυσμό πάνω από 1.000.000 κατοίκους και είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης.
Costas Hatzis, Rita Marcou, Popi Nicolaides, Cheryl Hatzis and Marcos Marcou enjoying their stroll in the streets of the city.
Ο Κώστας Χατζής, Ρίτα Μάρκου, Πόπη Νικολαΐδου, Τσέρολ Χατζή και Μάρκος Μάρκου απολαμβάνοντας τη βόλτα τους στους δρόμους της πόλης.


Home to the Thessaloniki Film Festival and the International Trade Fair and hosts many cultural events.
Φιλοξενεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Εμπορική Έκθεση και φιλοξενεί πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

It was the second most important city of the Byzantine Empire after Constantinople.
Υπήρξε η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη.
Some beautiful architectural buildings.
Ορισμένα κτίρια έχουν πανέμορφη αρχιτεκτονική. 


Every corner of the city breathes youth and vitality.
Κάθε γωνιά της πόλης αποπνέει νεότητα και ζωντάνια.Its diverse history has sprinkled Thessaloniki with ruins of ancient Greek, Roman, Byzantine, Ottoman, Balkan, and European origin.
Λόγω της πλούσιας ιστορία της, είναι κατάσπαρτη με ερείπια της αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, οθωμανικής, Βαλκανικής και Ευρωπαϊκής προελεύσεως.Thessaloniki is a city with a rich past and an exciting present.
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πλούσιο παρελθόν και συναρπαστικό παρόν.Beautiful parks connected with the waterfront walkway.
Όμορφα πάρκα που συνδέονται με τον παραθαλάσσιο χώρο του περιπάτου.Enjoying ourselves and feeling good and happy after a round of shopping in some magnificent corners of the city!
Νιώθοντας όμορφα και χαρούμενα μετά από ένα γύρο για ψώνια σε κάποιες καταπληκτικέ γωνιές της πόλης!
A modern building and a striking huge painting!
Μοντέρνο κτίριο με μια τεράστια ζωγραφιά, που δεν μπορεί, να μείνει απαρατήρητη!
                        Thessaloniki is a city of young people and beauties everywhere...
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη των νέων με ομορφιές παντού...
Little Fotis with his father Costas Hatzis and Marcos Marcou enjoying the delicious traditional local sweets.
Ο μικρός Φώτης με τον πατέρα του Κώστα Χατζή και το Μάρκο Μάρκου απολαμβάνουν τα παραδοσιακά εύγεστα τοπικά γλυκά.


There are so many things you can see and enjoy in Thessaloniki
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε στη Θεσσαλονίκη.Beautiful little Isabella and Alexandra with their mother Cheryl Hatzis in red, and Rita Marcou in a cozy cafe patisserie!!
Η πανέμορφη Ισαβέλα και Αλεξάνδρα με τη μητέρα τους Τσέρολ Χατζή (στα κόκκινα),με τη Ρίτα Μάρκου σε ένα όμορφο ζαχαραπλοστείο.The city bustles with life and motion ...
Η πόλη σφύζει από ζωή και κίνηση...


Great cultural heritage. - Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.
Loving memories from our visit to Thessaloniki with our friends, Sakis Kotsakis and Cheryl Hatzis.
Γλυκές αναμνήσεις από την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη με τους φίλους μας Σάκη Κοτσάκη και Τσέρολ Χατζή.


A beautiful city full of interesting places and great walking around.
Πανέμορφη πόλη, με ενδιαφέροντα μνημεία και περιπάτους.It is a modern city full of vibrancy and undeniable charm.
Είναι μια σύγχρονη πόλη γεμάτη ζωντάνια και αδιαμφισβήτητη γοητεία.The secret which gives the Greek woman the edge on style... (In the photo Anna Dimaki, facebook
Το μυστικό που δίνει στην Ελληνίδα γυναίκα την χάρη στο στυλ... (Στη φωτογραφία η Άννα Δημάκη.

With Sakis Kotsakis and Anna Dimaki having great time in the magnificent sea front of the city.
Περνώντας ωραία με τους Σάκη Κοτσάκη και Άννα Δημάκη στο καταπληκτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης.


Beauties everywhere making the city even more charming.
Ομορφιές παντού κάνοντας την πόλη ακόμα πιο γοητευτική.Thessaloniki for great food, people, art, history, entertainment and much more...
Η Θεσσαλονίκη για ωραίο φαγητό, ανθρώπους, τέχνη, ιστορία, διασκέδαση και πολλά άλλα.


Sakis Kotsakis with Rita and Marcos Marcou enjoying the city at its best.

Ο Σάκης Κοτσάκης με τη Ρίτα και το Μάρκο Μάρκου απολαμβάνοντας την πόλη στα καλύτερα της!Greek traditional cuisine and the local specialties are amazing.
Η Ελληνική κουζίνα και οι τοπικές σπεσιαλιτέ είναι καταπληκτικές.


Thessaloniki is also known for its exceptional nightlife with the famous Ladadika quarter.
Η Θεσσαλονίκη είναι επίσης γνωστή για την εξαιρετική νυχτερινή της ζωή γύρω από τη γνωστή συνοικία τα Λαδάδικα.


The Thessalonians are known for their friendliness and hospitality.
Οι Θεσσαλονικείς είναι γνωστοί για τη φιλικότητα και τη φιλοξενία τους.

Phivos Nicolaides, Cheryl Hatzis and Sakis Kotsakis enjoying every single moment of their meeting.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης, Τσέρολ Χατζή και Σάκη Κοτσάκης απολαμβάνουν το κάθε λεπτό από τη συνάντηση αυτή των φίλων.


The excitement of meeting good friends in Thessaloniki is never forgotten.
Ο ενθουσιασμός από τη συνάντηση φίλων στη Θεσσαλονίκη δεν ξεχνιέται ποτέA cute little boy with a pacifier in his mouth... selling chestnuts in the street!!
Ο γοητευτικός μικρούλης με την πιπίλα στο στόμα... πουλά κάστασαν στο δρόμο!! Love is in the air everywhere I look around, Love is in the air, when the day is nearly done, And I don't know if I see truth.
Η αγάπη είναι στον αέρα παντού κοιτάζω γύρω, Η αγάπη είναι στον αέρα, όταν η ημέρα έχει σχεδόν τελειώσει, Και δεν ξέρω αν βλέπω την αλήθεια.
 
 Love is still in the air!! -  Η αγάπη είναι ακόμη στον αέρα.
 


The Impact of the Economic Crisis… Τhe economic recession hide the poorest…
Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης ... Η οικονομική ύφεση έχει κτυπήσει τους φτωχότερους...A great city to remember. - Μια μεγάλη πόλη που τη θυμάσαι πάντα.Yiasou Saki! (facebook). See you again soon. Efharisto poli!
Γεια σου Σάκη! Στο επανειδείν ελπίζουμε σύντομα. Πολλές ευχαριστίες !


Click to read : Thessaloniki 2009
Click to read : Thessaloniki 2010

Click to read : Thessaloniki 2012


5 comments:

Traveling Hawk said...

Thessaloniki is a town I want to visit since long time. You stimulated this idea with your photos here, Phivos:)

Dinos-Art said...

Πολύ ωραίο το οδοιπορικό σου για τη Θεσσαλονίκη Φοίβο. Λείπει βέβαια κάτι πολύ βασικό: Η Πάνω Πόλη. Την επόμενη φορά όταν έρθετε θα χαρώ να σας ξεναγήσω. Μια άλλη εκδοχή για την ονομασία της πόλης: Κάποτε οι κάτοικοί της ήταν πολύ πλούσιοι. Να φανταστείς ότι αυτοί που νοίκιαζαν σπίτια όταν κάθε μήνα πήγαιναν να πληρώσουν στον ιδιοκτήτη το νοίκι τον ρωτούσαν "Θες Άλλο Νοίκι;" Και της βγήκε το όνομα που λέμε.Χα, χα,χα... Καληνύχτα.

Ann said...

wonderful post!!
a lovely city...it looks like you had a wonderful time with your friends!

Cheryl said...

More beautiful memories with our amazing friends! Thank you, we had so much fun with all of you. Can't wait for our next visit! xoxo!

Cloudia said...

what a town!


ALOHA from Honolulu
Comfort Spiral
~ > < } } ( ° > <3
> < } } ( ° >
> < 3 3 3 ( ' >
><}}(°> ~