Tuesday, March 18, 2014

Peles castle - Romania

Beauties of Romania
Peles Castle is considered by many as one of the most stunning castles in Europe.
Το κάστρο Πέλες θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ευρώπης.

Nestled at the foot of the Bucegi Mountains in the picturesque town of Sinaia, Peles Castle is a masterpiece of German new-Renaissance architecture.
Φωλιασμένο στους πρόποδες του όρους Μπουκέτζι στη γραφική πόλη της Σινέα, το κάστρο Πέλες είναι ένα αριστούργημα της γερμανικής νέο-αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής.

The representative style used is German Renaissance, but there are also elements of Italian Renaissance, Gothic, German Baroque and French Rococo style.
Το αντιπροσωπευτικό στυλ που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής Αναγέννησης, αλλά υπάρχουν επίσης, στοιχεία από την ιταλική Αναγέννηση, γοτθικό, γερμανικό μπαρόκ και γαλλικό στυλ ροκοκό.

The Peles Castle in Romania located in the Carpathian Mountains. Built in the late 18th century in pace with Renaissance design.
Το κάστρο Πέλες βρίσκεται στη Ρουμανία στην περιοχή της οροσειράς των Καρπαθίων. Χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα σε ρυθμό αναγεννησιακό.

The castle served as the summer residence of the royal family until 1947. In the picture Demetra Athienitis and Popi and Phivos Nicolaides.
Το κάστρο χρησίμευε ως θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας μέχρι το 1947. Στη φωτογραφία η Δήμητρα Αθηαινίτη, Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης.
The building of the Peles Castle began in 1873 under the direct order of a Viennese architect. During 1877-1879 because of the war they abandoned work. Peles Castle was inaugurated on October 7, 1883.
Το κτίσιμο του Κάστρου άρχισε το 1873 υπό την άμεση εντολή Βιεννέζου αρχιτέκτονα. Κατά τη διάρκεια του 1877-1879, λόγω του πολέμου σταμάτησαν οι εργασίες. Εγκαινιάστηκε στις 7 Οκτωβρίου 1883.
The location for the Peles Castle was chosen by the prince Carol I de Hohenzollern, who was to become a king. (In the picture our tour guide, Florin Lepadatu).
Η τοποθεσία του κάστρου επιλέχθηκε από τον πρίγκιπα Κάρολο Α’, ο οποίος επρόκειτο να γίνει βασιλιάς. (Στη φωτογραφία, ο ξεναγός μας Φλορίν Λαπατάτου).
Peles Castle was the first castle in Europe to have central heating and electricity. The electricity was produced by the castle's own plant.
Το κάστρο Πέλες ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό κάστρο που είχε κεντρική θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα. Η ηλεκτρική ενέργεια παραγόταν από δική του μονάδα.

It is a wonderful Castle with amazing architecture. A very refreshing, huge place, lush green in summers and one of the most beautiful castles.
Είναι ένα υπέροχο κάστρο με καταπληκτική αρχιτεκτονική. Ένα πολύ ωραίο μέρος, τεράστιος χώρος, καταπράσινος τα καλοκαίρια και ένα από τα πιο όμορφα κάστρα.

King Ferdinand, who succeeded Carol I, commissioned the smaller, art nouveau-style Pelisor Castle nearby.
Ο βασιλιάς Φερδινάρδος, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κάρολο Α’ , έκτισε σε κοντινή απόσταση το μικρότερο κάστρο Πελισόρ σε στυλ art nouveau.

Pelisor's 70 rooms feature a unique collection of turn-of-the century Viennese furniture and Tiffany and Lalique glassware.
Το Πελισόρ (Μικρό Πέλες) με 70 δωμάτια που διαθέτουν μια μοναδική συλλογή από βιεννέζικα έπιπλα και υαλικά Tiffany και Lalique.

What we have seen is absolutely amazing... says Popi Nicolaides!
 Αυτό που έχουμε δει, είναι εκπληκτικό, σκέφτεται η Πόπη Νικολαΐδου!
Its 160 rooms are adorned with the finest examples of European art, Murano crystal chandeliers, German stained-glass windows and Cordoba leather-covered walls.
Τα 160 δωμάτιά του είναι διακοσμημένα με τα καλύτερα δείγματα της ευρωπαϊκής τέχνης, κρυστάλλινους πολυελαίους μουράνο, παράθυρα με Γερμανικά βιτρό και δερμάτινη επένδυση τοίχων της Κόρδοβα.

The magnificent Peles Castles, with its fairytale turrets and pointed towers rising above acres of green meadows, was built as a summer residence by Romania's first King Carol I, who died and was buried here in 1914.
Το μαγευτικό κάστρο Πέλες, με τους παραμυθένιους, μυτερούς πυργίσκους που υψώνονται πάνω από καταπράσινα λιβάδια, χτίστηκε ως θερινή κατοικία του πρώτου μονάρχη της Ρουμανίας, βασιλιά Κάρολου Α’, ο οποίος πέθανε και θάφτηκε εδώ το 1914.

The interior of the castle is a true wonder, due to the beauty and richness of the sculpted wood and the stained glass windows.
Το εσωτερικό του κάστρου είναι ένα πραγματικό θαύμα, λόγω της ομορφιάς και του πλούτου από τα ξυλόγλυπτα και τα βιτρό παράθυρα.

Over 4,000 European and Oriental pieces dating from the 15th to the 19th centuries are on display in the armories.
Πάνω από 4.000 ευρωπαϊκά και ασιατικά κομμάτια που χρονολογούνται από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα εκτίθενται στα οπλοστάσια.

Peles castle is very beautiful, you feel like you are in a fairy tale. The entire castle and the gardens are amazing.
Το κάστρο Πέλες είναι πολύ όμορφο. Νιώθεις, σαν να ζεις ένα παραμύθι. Ολόκληρο το κάστρο οι κήποι του είναι εκπληκτικοί.

Demetra Athienitis and Popi Nicolaides on the road to the castle, with the forest view.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη και Πόπη Νικολαΐδου καθ' οδόν προς το κάστρο με φόντο το δάσος.

Peles Castle was built in wood, stone, bricks and marble and comprises more than 160 rooms.
Το κάστρο Πέλες χτίστηκε από ξύλο, πέτρα, τούβλα και μάρμαρο και αποτελείται από περισσότερα από 160 δωμάτια.

Romania's collection of castles and fortresses perhaps best illustrates the rich medieval heritage of the country.
Τα κάστρα και τα φρούρια της Ρουμανίας, απεικονίζουν ίσως, καλύτερα την πλούσια μεσαιωνική κληρονομιά της χώρας.

The carved decoration, the hall of weapons and collections of rare masterpieces that adorn the rooms, making it one of the most interesting palaces of Europe.
Η ξυλόγλυπτη διακόσμηση, η αίθουσα των όπλων και οι συλλογές σπανίων αριστουργημάτων που κοσμούν τα δωμάτια του, το καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ανάκτορα της Ευρώπης.

No wonder why this is one of the most visited places in Romania. Sinaia itself is a small city but in the middle of mountains with a crazy nature.
Δεν εκπλήσσει γιατί αυτό είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη της Ρουμανίας. Η Σινέα είναι μια μικρή πόλη, αλλά στη μέση των βουνών με ένα τρελό χαρακτήρα.

The cost of the work on the castle undertaken between 1875 and 1914 was estimated to be 16,000,000 Romanian lei in gold (approx. US$ 120 million today).
Το κόστος των εργασιών στο κάστρο μεταξύ των ετών 1875 και 1914 εκτιμάται σε 16.000.000 ρουμανικά λέι σε χρυσό ( περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σήμερα ).
Between three and four hundred men worked on the construction.
Μεταξύ τριακόσιων και τετρακόσιων ατόμων εργάστηκαν για την κατασκευή του κάστρου.

The first movie projection in Romania took place in 1906 in the castle's Theater Hall.
Η πρώτη προβολή ταινίας στη Ρουμανία έλαβε χώρα το 1906 στο χωλ θεάτρου του κάστρου.


The castle draws its name from neighboring Peles Creek, which passes right through the courtyard.
Το όνομα του κάστρου προέρχεται από το γειτονικό ρυάκι Πέλες, που περνάει ακριβώς μέσα από την αυλή του.

Demetra Athienitis trying to capture the magnificent views.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη προσπαθεί να φωτογραφίσει τη μαγευτική θέα.
Peles Castle is surrounded by seven terraces decorated with statues, stone-made-wells, ornamental vases and Carara marble.
Το Κάστρο Πέλες περιβάλλεται από επτά βεράντες διακοσμημένες με αγάλματα, πετρόχτιστα-πηγάδια, διακοσμητικά βάζα και μάρμαρα.

The courtyard has a merry decoration, made out of plants and flowers; all round, the building's facades are animated by elegant drawings.
Η αυλή έχει μια χαρούμενη διακόσμηση, γεμάτη φυτά και λουλούδια. Όλες οι προσόψεις του κτιρίου διακοσμούνται από κομψά σχέδια.

Elisabeta - Carmen Silva, Regina Romaniei 1869-1916.
Βασίλισσα της Ρουμανίας, Ελισάβετ - Κάρμεν Σίλβα, 1869-1916.
The architects used an abundance of wooden decoration, both for the exterior and for the interior of the castle, which confers a very special quality to the building.
Οι αρχιτέκτονες χρησιμοποίησαν μια πλούσια ξύλινη διακόσμηση, τόσο για το εξωτερικό όσο και για το εσωτερικό του κάστρου, η οποία προσδίδει μια πολύ ιδιαίτερη ποιότητα στο κτίριο.

During Ceausescu's era, its 160 rooms, each furnished to reflect a different European country, were used as a private retreat for leading communists and statesmen from around the globe as US president Richard Nixon and Gerald Ford and others.
Κατά τη διάρκεια της εποχής Τσαουσέσκου, τα 160 δωμάτια του, επιπλωμένα το καθένα έτσι, ώστε να αντικατοπτρίζουν μια διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα, χρησιμοποιήθηκαν ως χώρος φιλοξενίας για κορυφαίους κομμουνιστές και πολιτικούς από όλο τον κόσμο.

You can take an inside tour with a guide or audio guide and see how the king Carol 1 and his wife Elizabet lived.
Μπορείτε να ξεναγηθείτε στο εσωτερικό του κάστρου και να δείτε πώς ζούσαν ο βασιλιάς Κάρολος Α΄ και η σύζυγός του Ελισάβετ.

Transylvania is the most famous part of Romania, conjuring up images of haunted forests and werewolves, medieval towns, vampires, dramatic mountains and turreted cliff-top castles.
Η Τρανσυλβανία είναι το πιο διάσημο τμήμα της Ρουμανίας, ζωντανεύοντας εικόνες από στοιχειωμένα δάση και λυκάνθρωπους, μεσαιωνικές πόλεις, τους βαμπίρ και δραματικά βουνά με κτισμένα κάστρα στις κορυφές των βράχων.

It is one of the world's most luxurious castles!
Είναι ένα από τα πιο πολυτελή κάστρα στον κόσμο!
The castle retains all its glory. - Το κάστρο διατηρεί όλο του το μεγαλείο.
Demetra Athienitis impressed by the astonishing beauty of the buildings, the sourounding area and the gardens.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη εντυπωσιασμένη από την εκπληκτική ομορφιά των κτιρίων, των κήπων και της γύρω περιοχής.

King statue in front of the Castle.
Το άγαλμα του βασιλέα μπροστά από το κάστρο.
Several other buildings, annexed to Peles Castle, were built simultaneously: The Guard's Chambers, The Economat Building, The Foisor Hunting House with 42 rooms designed in Swiss style, The Royal Stables, and the Electrical Power Plant.
Αρκετά άλλα κτίρια, που πλαισίωσαν το κάστρο Πέλες, χτίστηκαν ταυτόχρονα , όπως το Φρουραρχείο, οι Βασιλικοί Στάβλοι, το κτίριο για το υπηρετικό προσωπικό, το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού κ.ά.

Transylvania has splendid mountain scenery and alpine peaks and some of the country's best hiking and skiing and rural villages.
Η Τρανσυλβανία έχει υπέροχο ορεινό τοπίο με αλπικές κορυφές και μερικά από τα καλύτερα μονοπάτια πεζοπορίας και σκι της χώρας ως επίσης και χωριά.
 
It's only beginning of March and there are still some snows, making difficult it for Demetra Athienitis!
Είναι μόνο η αρχή του Μάρτη και υπάρχουν ακόμη χιόνια, προκαλώντας δυσκολίες στη Δήμητρα Αθηαινίτη!

This astonishing landscape with such a great history is the cradle of Peles Castle, one of the most beautiful castles in the whole world.
Αυτό το εκπληκτικό τοπίο με τόση μεγάλη ιστορία είναι το λίκνο του Κάστρου Πέλες, ένα από τα πιο όμορφα κάστρα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Formern summer residence of the Romanian Royal family and symbol of Romanian royalty.
Πρώην θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας της Ρουμανίας και σύμβολο της Ρουμανικής βασιλείας.

Peles Castle´s courtyard with a fountain in the middle, in the most accurate Renaissance style, pleasantly surprises the visitor.
Η αυλή του Κάστρου με ένα σιντριβάνι στο κέντρο στο πιο ακριβές Αναγεννησιακό στυλ, ξαφνιάζει ευχάριστα τον επισκέπτη.
 
A great place to visit a great place to be... An unforgettable experience by all means!
Ένας καταπληκτικός τόπος για επίσκεψη... Μια αξέχαστη εμπειρία πραγματικά!
Transylvania has a medieval charm. Historic towns are scattered throughout the region, with their stone medieval streets, defensive towers and fortified churches.
Η Τρανσυλβανία έχει μια μεσαιωνική γοητεία. Οι ιστορικές πόλεις είναι διάσπαρτες σε όλη την περιοχή, με τα μεσαιωνικά πέτρινα δρομάκια, τους αμυντικούς πύργους και τις ενισχυμένες εκκλησίες.
After such a wonderful visit, a local lunch with traditional Romanian food and sweets is worthy!
Μετά από μια τέτοια εξαιρετική επίσκεψη, αξίζει ένα πιάτο παραδοσιακού τοπικού φαγητού και γλυκά!

8 comments:

Ola said...

amazing! like from a fairy tale!

Renuka said...

Romania is charming! Beautiful castle.

Traveling Hawk said...

Sinaia and the entire Prahova valley is a beautiful part of Romania, indeed! A small number of chambers in the castle where still opened for all visitors during Ceausescu's era also. I visited the castle when I was around 14-15 yrs.old and I've been impressed too. Thanks for this presentation, Phivos!

Ann said...

oh,what a lovely tour you gave me!! how gorgeous this castle is.
xo

Eli Zachariadis said...

Thanks for popping by my blog and for kind feedback:-) Να σαι καλα. You have a very nice travel blog- will come by again:-) Στη Ρουμανια δεν εχω παει ποτε - πολύ ωραια φαινετε. Με τις καλυτερες ευχες απο την Ινδια:-)

Lisa Petrarca said...

Very beautiful and interesting history. Thanks for taking me along with you:D Hope you and your beautiful family are doing well.http://lisapetrarca.blogspot.com/2014/03/first-trip-to-disneyland.html

retriever said...

Wonderfull this castle, greeting from Belgium

Paulo Gonçalves said...

A very interesting and nice blog.
Greetings from Portugal

Paulo Gonçalves
http://viajaredescobrir.blogspot.com