Saturday, March 31, 2018

Mournies village, Chania, Crete - Greece

The birthplace of Eleftherios Venizelos
Η γενέτειρα του Ελευθέριου Βενιζέλου
Mournies is a beautiful traditional village in Crete, in the middle of a green area full of plane trees and water springs. It is located here since the Byzantine era.
Οι Μουρνιές είναι ένα όμορφο παραδοσιακό χωριό στην Κρήτη, μέσα σε μια καταπράσινη περιοχή, γεμάτη πλατάνια και πηγές νερού. Βρίσκεται εδώ από τη βυζαντινή εποχή.
Mournies village is located four kilometers south of Chania, Crete. Its name comes from the mulberry (morus) tree.
Το χωριό Μουρνιές βρίσκεται τέσσερα χιλιόμετρα νότια των Χανίων. Η ονομασία του προέρχεται από το δέντρο μουρνιά, που σημαίνει μουριά.
The great Greek politician Eleftherios Venizelos, was born in Mournies village on August 23, 1864. 
Στις Μουρνιές γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου, 1864, ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος.
Elefthérios Venizélos was probably the most significant politician of modern Greece. 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ίσως ο πιο σημαντικός πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας.
Mournies is the birthplace of the statesman Eleftherios Venizelos, and his family house where he was born, after its renovation functions as a museum.
Οι Μουρνιές είναι η γενέτειρα του Ελευθερίου Βενιζέλου και εκεί σώζεται το σπίτι όπου γεννήθηκε, το οποίο μετά την ανακαίνιση του, λειτουργεί σήμερα ως μουσείο.
Eleftherios Kyriakou Venizelos; (23 August 1864 – 18 March 1936) was an eminent Greek leader of the Greek national liberation movement and a charismatic statesman of the early 20th century remembered for his promotion of liberal-democratic policies.
Ελευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος (23 Αυγούστου 1864 - 18 Μαρτίου 1936) ήταν εξέχον ηγέτης του ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος και ένας χαρισματικός πολιτικός των αρχών του 20ού αιώνα, που μνημονεύεται για την προώθηση τη φιλελεύθερη, δημοκρατική πολιτική.
As leader of the Liberal Party, he was elected several times, in total eight, as Prime Minister of Greece, serving from 1910 to 1920 and from 1928 to 1933. Venizelos had such profound influence on the internal and external affairs of Greece that he is credited with being "the maker of modern Greece", and is still widely known as the "Ethnarch".
Ως αρχηγός του Φιλελεύθερου Κόμματος εξελέγη αρκετές φορές, συνολικά οκτώ, πρωθυπουργός της Ελλάδας, που υπηρετούσε από το 1910 έως το 1920 και από το 1928 έως το 1933. Ο Βενιζέλος είχε τόσο βαθιά επιρροή στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, πιστώνεται με το ότι είναι «ο δημιουργός της σύγχρονης Ελλάδας» και εξακολουθεί να είναι ευρέως γνωστός ως «Εθνάρχης».
Πρόκειται για ένα τυπικό κρητικό σπίτι της εποχής, πετρόχτιστο, διώροφο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πλατεία του χωριού.
It is a typical Cretan house of the time, a two storey stone built house, which is located near the village square.
Το σπίτι ανήκε στον πατέρα του Ελευθερίου, Κυριάκο Βενιζέλο (1816 - 1883), στο οποίο είχε γεννηθεί και ο ίδιος.
The house belonged to Eleftherios' father, Kyriakos Venizelos (1816 - 1883), in which he was also born.
The visitor can see Venizelos' children's cradle, which is preserved, as well as rich photographic material with characteristic moments from his personal and political course.
Ο επισκέπτης μπορεί να δει την παιδική κούνια του Βενιζέλου, η οποία διατηρείται, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την προσωπική και πολιτική του πορεία.
In this house Venizelos lived the first two years of his life, because in 1866 the great Cretan Revolution erupted and the whole family was forced to banish in Ermoupolis of Syros to avoid the massacres of the Ottoman authorities because of his father's revolutionary activity.
Στο σπίτι αυτό ο Βενιζέλος έζησε τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του, γιατί το 1866 ξέσπασε η μεγάλη Κρητική Επανάσταση και όλη η οικογένεια αναγκάστηκε να εξοριστεί στην Ερμούπολη της Σύρου, για να αποφύγουν τις σφαγές των οθωμανικών αρχών, λόγω της επαναστατικής δράσης του πατέρα του.
In 1872 after an amnesty given by the Sultan they returned to Chania and since then Eleftherios has spent some summers of his childhood in Mournies.
Το 1872 μετά από αμνηστία που έδωσε ο Σουλτάνος επέστρεψαν στα Χανιά και έκτοτε ο Ελευθέριος πέρασε μερικά καλοκαίρια των παιδικών του χρόνων στις Μουρνιές.
His brother and sisters were: Agathoklis (1861 - 1896), physically and intellectually disabled, Katia (1858-1936), wife of Constantine Mitsotaki, Evanthia (1870-1942), wife of Vassilios Saridakis, Marigo (1846-1906), wife of merchant George Yannoudakis and Eleni (1852 - 1910), wife of the accountant Andreas Nostrakis.
Τα αδέλφια του ήσαν: ο Αγαθοκλής (1861 - 1896), που ήταν σωματικά και πνευματικά ανάπηρος, η Κατίγκω (1858 - 1936), σύζυγο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η Ευανθία (1870 - 1942), σύζυγο Βασιλείου Σαριδάκη, η Μαριγώ (1846 - 1906), σύζυγο του εμπόρου Γεωργίου Γιαννουδάκη και η Ελένη (1852 - 1910), σύζυγο του λογιστή Ανδρέα Νοστράκη.
Mournies village is now seen as part of Chania city. It has more of a city style than a village style.
Οι Μουρνιές θεωρούνται πλέον ως τμήμα της πόλης των Χανίων. Έχει περισσότερο το στυλ μιας πόλης, παρά για ένα χωριό. 
The big and beautiful church dedicated to the Life-giving Font (Zoodochos Pigi), just on the main road of the village.
Ο μεγάλος και ωραίος ναός της Ζωοδόχου Πηγής, στον κύριο δρόμο του χωριού, ελάχιστα μέτρα από το πατρικό σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου.
The church was founded in 1978.
Η εκκλησία θεμελιώθηκε το 1978.
The area is semi-hilly and from many places there is a beautiful view over the north coast and the Bay of Souda.
Η περιοχή είναι ημι-λοφώδης και από πολλές περιοχές υπάρχει όμορφη θέα στη βόρεια ακτή και στον κόλπο της Σούδας.
Simple houses and manors differentiate with a quaint, but yet beautiful architecture, which is met in the region.
Σπίτια απλά ή αρχοντόσπιτα, διακρίνονται από μια ιδιότυπη αλλά συνάμα και όμορφη αρχιτεκτονική, η οποία συναντάται στην περιοχή.
In the beginning of the 17th century there were some beautiful mansions and a female monastery (Chrysopigi), which was burned by the Venetians.
Στην περιοχή υπήρχαν στις αρχές του 17ου αιώνα ωραίες επαύλεις και ένα γυναικείο μοναστήρι, μετόχι της μονής Χρυσοπηγής, που πυρπολήθηκαν από τους Βενετούς.
A village with a rich tradition and modern activities and events like sports etc. Minotaur, Standard Soccer Academy of Mournies and its modern football field.
Χωριό με πλούσια παράδοση αλλά και με σύγχρονες δραστηριότητες, όπως αθλητικές και άλλες. Πρότυπη Ακαδημία Ποδοσφαίρου "Μινώταυρος" και το σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου, στις Μουρνιές.
Anywhere you stroll you would come across some old and some new beautiful buildings characterized by these elegant and charming windows and doors.
Οπουδήποτε κι αν περπατήσουμε συναντάμε παλιά και νέα, όμορφα κτίρια που χαρακτηρίζονται από κομψά και γοητευτικά παράθυρα και πόρτες.
Old and new style together.    -    Παλιό και νέο στυλ μαζί.
A lot of restorations converting old beautiful houses in modern and elegant buildings.
Πολλές αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε σύγχρονα και κομψά κτίρια.
There are many shops, clothing stores, cafes and restaurants.It is said that here the best bread in Crete is available.
Υπάρχουν πολλά καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια. Λέγεται ότι εδώ είναι διαθέσιμο το καλύτερο ψωμί στην Κρήτη.
Many beautiful shops are waiting to accommodate visitors with delicious local dishes and pure tsikoudia of local production.
Πολλά και όμορφα μαγαζιά περιμένουν να φιλοξενήσουν τον επισκέπτη με νόστιμους τοπικούς μεζέδες και αγνή τσικουδιά,τοπικής παραγωγής.
Venizelos was arguably the greatest leader in the history of the Greek modern state, perhaps one of the great leaders of the world.
Ο Βενιζέλος ήταν αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος ηγέτης στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους, ίσως ένας από τους μεγάλους ηγέτες του κόσμου.
Having in mind the amazing history of Eleftherios Venizelos and his political achievements, I felt that I was in a very special place.
Έχοντας κατά νου την εκπληκτική ιστορία του Ελευθέριου Βενιζέλου και τα πολιτικά του επιτεύγματα, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σ’ ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.

No comments: