Thursday, June 30, 2011

Angouleme, France

Beauties of France
H Γαλλική πόλις Ανγκουλέμ, Ομορφιές της Γαλλίας
Bienvenue en Angouleme!
Welcome to Angouleme
Καλώς Ήρθατε στην Ανγκουλέμ
 The train station of Angouleme.  -  Ο σταθμός των τραίνων της Ανγκουλέμ.
The trip from Paris takes about three hours. 
Το ταξίδι από το Παρίσι διαρκεί τρεις ώρες περίπου.
The monument dedicated to the Resistance and deportation of Jews and political prisoners during the II’ World War.
Το μνημείο αφιερωμένο στηην Αντίσταση και την απέλαση των Εβραίων και των πολιτικών κρατουμένων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.
The statue near the train station commemorates the deportation of political prisoners to concentration camps.
Το άγαλμα κοντά στο σταθμό τιμά τις απελάσεις πολιτικών κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
 The stunning building of the Town hall. -  Το εντυπωσιακό κτίριο του Δημαρχείου.
The building was constructed in the 19th century including some remaining parts and the tower of the old castle.
Το κτήριο κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα, συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα τμήματα και τον πύργο του παλιού κάστρου.
Angouleme Cathedral, is dedicated to Saint Peter, and is a church in the Byzantine- Romanesque style.
Ο καθεδρικός ναός της Ανγκουλέμ, είναι αφιερωμένος στον Άγιο Πέτρο, μια εκκλησία σε Βυζαντινό-Ρωμανικό στυλ.
The façade, flanked by two towers with cupolas, is decorated with arcades featuring statuary and sculpture, the whole representing the "Last Judgment".
Η πρόσοψη, που πλαισιώνεται από δύο πύργους με τρούλους, είναι διακοσμημένη με στοές, αγάλματα και γλυπτά, που στο σύνολο τους παριστάνουν τη «Δευτέρα Παρουσία».
 
Angouleme is located 106 km (66 mi) northeast of Bordeaux on the railway between Bordeaux and Poitiers.
Η Ανγκουλέμ βρίσκεται 106 χιλιόμετρα (66 μίλια) βόρειο-ανατολικά του Μπορντό στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Μπορντό και Πουατιέ.
Another amazing city of Europe. 
Ακόμη μια καταπληκτική πόλη της Ευρώπης.
The dukes of Angoulême were established in the 9th century and the counts held the title until the end of the 12th century.
Τα δουκάτα ιδρύθηκαν τον 9ο αιώνα και οι ευγενείς κράτησαν τον τίτλο μέχρι το τέλοςτου 12ου αιώνα.

The Court house with the gorgeous neoclassical architecture.
Το Δικαστικό Μέγαρο με την υπέροχη νεοκλασσική αρχιτεκτονική.
The town  is washed on the north by the Charente River and on the south and west by the Anguienne, a small tributary.
Η πόλη βρέχεΣται στα βόρεια από τον ποταμό Σιαρεντέ και στα νότια και δυτικά από τον Ανγκουιεννέ, ένα μικρό παραπόταμο.
In place of its ancient fortifications, Angoulême is encircled by boulevards above the old city walls, known as the Remparts, from which fine views may be obtained in all directions.
Στη θέση της αρχαίας οχύρωσης, η πόλη είναι κυκλωμένη από λεωφόρους πάνω από τα τείχη της παλιάς πόλης, γνωστή ως Ρέμπαρτς, από την οποία υπάρχει ωραία θέα προς όλες τις κατευθύνσεις.
The boulevards are wide, open streets with good views across the surrounding countryside. (Photo: Mathilde and Pauline).
Οι λεωφόροι είναι μεγάλες, ανοικτοί δρόμοι με καλή θέα σε όλη τη γύρω περιοχή. (Στη φωτογραφία η Μαδίλτε και η Πουλέν)
The smiling French beauty, Mathilde Lalieve and Paulin Point.
Οι χαμογελαστές όμορφες Γαλλίδες, Μαδίλτε Λαλιεβέ και Πουλέν Πόιντ.
The attractive covered market Les Halles, on the site of the old Jail, was restored and refurbished in 2004 and is a central part of city life.
Η ελκυστική καλυμμένη αγορά Les Halles, στο χώρο των παλιών φυλακών, αποκαταστάθηκε και ανακαινίστηκε το 2004 και αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία αναφοράς της ζωής στην πόλη.

Angouleme is a centre of the papermaking and printing industry, with which the town has been connected since the 14th century.
Η Ανγκουλέμ είναι κέντρο της χαρτοποιίας και της βιομηχανίας εκτύπωσης, με την οποία η πόλη έχει συνδεθεί από τον 14ο αιώνα.
Strolling in the commercial area of the city.
Περπατώντας στην εμπορική οδό της πόλης.
Beauties of the city.  -  Ομορφιές της πόλης.
The gorgeous church of St. Martial.  -  Ο ωραίος ναός του Αγίου Μαρτιάλ.
 Great shopping opportunities.  -  Μεγάλες ευκαιρίες για ψώνισμα.
French finesse and elegance. - Γαλλική φινέτσα και κομψότης.
Popi Nicolaides together with Gabriella Feherne Jekel enjoying the city tour.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Γαβριέλα Φεχέρνε Τζέκελ απολαμβάνουν την περιήγηση στην πόλη.
Angouleme old town has some interesting medieval houses along the pedestrianised cobbled streets.
Η παλιά πόλη της Ανγκουλέμ έχει μερικά ενδιαφέροντα μεσαιωνικά σπίτια κατά μήκος των λιθόστρωτων πεζοδρομίων.
 
 Beautiful houses in the row.  -  Όμορφα παλιά σπίτια στη σειρά.

Georges Prosper Remi (22 May 1907 – 3 March 1983), better known by the pen name Hergé, was a Belgian comics writer and artist.
Ο Ζορζ Προσπέρ Ρεμί (Georges Prosper Remi, 22 Μαΐου 1907 - 3 Μαρτίου 1983), περισσότερο γνωστός με το ψευδώνυμο Ερζέ, ήταν Βέλγος δημιουργός κόμικ και καλλιτέχνης.
  His best known and most substantial work is The Adventures of Tintin comic book series, which he wrote and illustrated from 1929 until his death in 1983. His work remains a strong influence on comics, particularly in Europe.
Σημαντικότερο έργο του, με μεγάλη απήχηση σε διεθνές επίπεδο, θεωρούνται οι Περιπέτειες του Τεντέν που έγραφε και εικονογραφούσε από το 1929 μέχρι το θάνατό του το 1983. Το έργο του επηρέασε αρκετούς και ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
The murs peints, various walls painted in street-art cartoon style, it’s a feature of Angoulême and it’s related to its association with the bande dessinée, the comic strip.
Οι διάφορες ζωγραφιές στους τοίχους σε στυλ κινουμένων σχεδίων, είναι ένα χαρακτηριστικό της πόλης και συνδέεται με την παραγωγή των κόμικς.
 
No wonder why you will sometimes come across walls painted in cartoon style as you explore the town.
Δεν είναι παράξενο γιατί μερικές φορές θα συναντήσετε τοίχους γεμάτους σε στυλ κινουμένων σχεδίων καθώς εξερευνάτε την πόλη. 
 Beautiful and unique.  -   Όμορφο και μοναδικό.
Even the street labels are written in cartoon style!
Ακόμη και οι ονομασίες των οδών γράφονται σε στυλ κόμικ!
The Angouleme International Comics Festival takes place for one week every year in January and attracts almost one quarter of a million international visitors.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Ανγκουλέμ πραγματοποιείται για μια εβδομάδα κάθε χρόνο και προσελκύει σχεδόν 250 χιλιάδες ξένους επισκέπτες.
The hοtel de ville, is a handsome 19th-century structure.  It contains museums of paintings and archaeology.
Το ξενοδοχείο ντε Βιλλ είναι ένα όμορφο κτήριο του 19ου αιώνα. Φιλοξενεί μουσεία ζωγραφικής και αρχαιολογίας.

Beauty day and night.  -  Ομορφιά νύχτα και μέρα.

Another amazing city of Europe. - Ακόμα μία εκπληκτική Ευρωπαϊκή πόλη.

 
Angouleme Cathedral is dedicated to Saint Peter, and it's a church in the Byzantine-Romanesque style.
Ο καθεδρικός ναός της Ανγκουλέμ, είναι αφιερωμένος στον Άγιο Πέτρο, μια εκκλησία σε Βυζαντινό-Ρωμανικό στυλ. 
Dating from the 11th and 12th centuries, it has undergone frequent restoration.
Χρονολογείται από τον 11ο ανδ 12ο αιώνα, έχει αναπαλαιωθεί πολλές φορές.
Cute Loan is sharing a charming, sweet smile! 
Ο ομορφούλης Λοάν, μοιράζει ένα γοητευτικό, γλυκό χαμόγελο!
 Youths have fun and enjoying themselves. - Νεαροί διασκεδάζουν με κέφι.
 
Exploring the secrets of the city. - Εξερευνώντας τα μυστικά της πόλης.
 
 Maria Siironen looks happy for what she has seen around.
Η Μαρία Σιηρόνεν φαίνεται ικανοποιημένη από ότι βλέπει γύρω της.
Youths discovering the old part of the city center. 
Νεαρές ανακαλύπτουν τον παλιό τομέα της πόλης.
Photos and more photos everywhere.  -  Φωτογραφίες παντού.

Sarah and many others. -  Η Σάρα και πολλοί άλλοι.
The amazing interior of the Town hall.
Το υπέροχο εσωτερικό του Δημαρχείου.
Chloe, Marta and Alexandra, feeling the luxurious touch of the place.
Η Χλόη, η Μάρθα και η Αλεξάνδρα, νιώθουν την πολυτέλεια του χώρου.
Happy faces for the great sightseeing. 
Ευτυχισμένα πρόσωπα για την ωραία ξενάγηση.

Mathilde and Pouline wishing us "A tout a l'heure", see you soon again!
Η Μαδίλτε και η Πουλέν μας εύχονται "Στο επανιδείν"!

28 comments:

Ann said...

a wonderfully informative post with fabuous photos!! Again,through your blog,I have taken another wonderful vacation!! thank you so much for sharing Phivos!! xo

mari beika said...

Φοίβο όπως το είπες είναι μια εκπληκτική πόλη.
Πάντως είναι ότι καλύτερο να μπορείς να επισκεφτείς εκτός από τις πρωτεύουσες των χωρών και τις πιο μικρές πόλεις στις επαρχίες.
Δημιουργείς με αυτό τον τρόπο μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την χώρα.
Φιλιά καλημέρα.

Indrani said...

Wow! Fabulous series of shots.

DUTA said...

Agouilaumme looks like a sober city, and yet there's a light side to it due to its painted street walls.

My favorite picture is that of you both Phivos and Popi by the side of the bronze head of Herge, the comic writer and artist.

Sudhir R said...

Missed you for some time will scan through your blog now. This is a beautiful place and then the connection with Tintin

Cheryl said...

So incredibly beautiful. The city has so much character...a lot to take in. Great photos!

Traveling Hawk said...

I have been only in Paris (twice) and I am glad to read something else about France. Thanks for sharing, Phivos!

Anestis Ketsetzidis said...

Φοίβο
άλλη μια εξαιρετική ξενάγηση,και μάλιστα μιας μικρής πόλης.
Καλό μήνα.

Anonymous said...

Φοίβο, περάσαμε απο έξω απο την πόλη αυτή οταν πηγαιναμε στην Λούρδη. Ειναι εκπληκτικό με την Γαλλία το οτι οποιαν κατεύθυνση ακολουθήσεις ειναι γεμάτη ομορφιά
και ενδιαφέρον.
Ευχαριστούμε πολύ, και καλό μήνα
σε σένα και σε ολη την οικογένεια.

Χάρης Χριστοδουλίδης
Λεμεσός 01.07.2011

J_on_tour said...

Thanks for posting this and reminding me of this beautiful place. I was there for an afternoon in September 2004 when I was staying in the Charente region with a large group of friends. Unfortunately I didn't get the opportunity to go off and explore the place properly on with my camera as there was no fixed travel plan & we wandered around in a large group. I would have liked to have seen the the wall mural and window cartoon.

Rajesh said...

Beautiful place. The architecture is marvelous.

Magia da Inês said...

Arquitetura suntuosa!
Obrigada pelo passeio.
Bom fim de semana!
Beijinhos.
Brasil

Marineide Dan Ribeiro said...

Que lugares maravilhosos!
Da vontade de ficar só viajando...
bjusssssss

María Pilar Bernal Maya said...

pretty place to visit as all France is. I love it!
kss
,-)

Rena said...

Υπέροχη πόλη!!!
Ελπίζω κάποτε να την επισκεφτώ,για την ώρα την απολαμβάνω μέσα από τις υπέροχες φωτογραφίες σου!!!

FashionJazz said...

I have always wanted to visit France! Hope you are well xxx

Lau Milesi said...

Hi Phivos!!!Wonderful post !!!
My son is in France today.:)

A big hug and thanks to share this beautiful trip.

nasos said...

Παρα πολυ ωραιες φωτο και πολυ περιγραφικες...Μπραβο για το ωραίο αρθρο.

magda said...

Εκπληκτική πόλη, δεν την γνώριζα καθόλου, ούτε εξ ακοής.
Πόσο χαίρομαι γι αυτό το ταξίδι που μου πρόσφερες!!!
Με τις υπέροχες φωτογραφίες σου, ήμουν μαζί σας!!!
Πολλούς χαιρετισμούς και καλό καλοκαίρι!!!

Bitch said...

What a very lovely small town.
A beautiful place to take pictures
with all those historic buildings...

KIRAFASHION said...

How beautiful is this country my friend, love france :)))

KIRAFASHION said...

Take me to France right now ;)

I love her Turquoise necklace, so beautiful :))

fan said...

Wonderfull photos !!!

Magia da Inês said...

ჱܓ
。°✿Olá,amigo!

Passei apenas para lhe dizer

Bom fim de semana!!!

✿•˚。
° 。✿ °° 。Beijinhos.
✿ °° 。Brasil

Bhushavali said...

Its impossible to point out a single thing, whole of France is so so beautiful!!!
LAST WEEK to participate in LACE BELT GIVEAWAY
Bird Watch-Tawny Eagle

Susu Paris Chic said...

Looks beautiful... full of history. But then again, this is our gorgeous France!

The ladies are even more beautiful. Maria looks so sweet!

kyllimarjaana said...

Hi Phivos !This blog is most beautiful blog I ever opened . World is full of beautiful peoples and places . And you have talent to put things together and chow them to us . Big thanks

Brad said...

Phivos,
You must have had such a wonderful time.
The photos are all stunning.
Brad