Sunday, November 10, 2013

Ikaria island - Greece

The island of long life
Ικαρία - Το νησί της μακροζωίας
On the Greek island of Ikaria, life is sweet… and very, very long. So what is the locals' secret?
Στο ελληνικό νησί της Ικαρίας, η ζωή είναι γλυκιά ... και πολύ, πολύ μακριά. Ποιο να’ ναι άραγε το μυστικό των ντόπιων;
Popi and Phivos Nicolaides  and Lygia and Gregoris Maliotis, arriving at Ikaria, a gorgeous Greek island in the North Aegean Sea.
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης και Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης, φθάνουν στην
Ικαρία  ένα επανέμορφο ελληνικό νησί στο Βόρειο Αιγαίο.
Ikaria is a place with a rich mythological past, and its name is connected with the mythical figure of Ikarus.
Τόπος με πλούσιο μυθολογικό παρελθόν, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον μυθικό Ίκαρο.
The current name derives from Ikarus, son of Dedalus, who according to the legend, fell in the Ikarian Sea while attempting to fly higher than his father and too close to the sun.
Το όνομά του νησιού προέρχεται από τον Ίκαρο, γιο του Δαίδαλου, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο και έπεσε στη θάλασσα κοντά στην Ικαρία.
Charming sandy beaches, running waters, mountains and lush green hillsides compose the majestic relief of the island. 
Ωραίες αμμουδερές παραλίες, τρεχούμενα νερά, βουνά και καταπράσινες πλαγιές συνθέτουν το επιβλητικό ανάγλυφο του νησιού. 
Ikaria is also famed for its amazing thermal springs, unique in the whole world for their chemical composition and radiation.
Η Ικαρία φημίζεται, επίσης, για τις θαυμάσιες  ιαματικές θερμοπηγές της, μοναδικές στον κόσμο για την ποσότητα ραδιενέργειας και τη χημική τους σύσταση.
The unparalleled local lifestyle with a unique work-rest schedule, is a unique experience!
Ο διαφορετικός τρόπος ζωής των κατοίκων του με τους ιδιαίτερους ρυθμούς στην εργασία και τη διασκέδαση είναι μοναδική εμπειρία!
Lygia and Gregoris Maliotis, enjoying magnificent views at the port of the island.
H Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την υπέροχη θέα του λιμανιού του νησιού
.
The famed festivals with traditional dances, the local manners and customs, are very impressive features for the visitors.
Τα φημισμένα πανηγύρια με τους τοπικούς παραδοσιακούς χορούς, τα ήθη και τα έθιμα του, είναι στοιχεία που εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες.
The traditional festivals which date back from the ancient times last all through the night and the visitors are offered wine and dishes made with goat meat.
Τα παραδοσιακά πανηγύρια που χρονολογούνται από την αρχαιότητα.
Οι εκδηλώσεις διαρκούν όλη τη διάρκεια της νύχτας και τους επισκέπτες προσφέρονται κρασί και κατσικίσιο κρέας.

Popi Nicolaides looking happy, arriving for the first time in this island for which she heard so many things.
Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται ευχαριστημένη, που φθάνει για πρώτη φορά στην Ικαρία, έχοντας ακούσει τόσα πολλά για το νησί.
Wild beauty, breathtaking panoramas, clean mountain air, therapeutic hot springs, truly unspoiled seas and friendly people.
Άγρια ​​ομορφιά, που κόβει την ανάσα πανοράματα, καθαρό αέρα του βουνού,  θεραπευτικές ιαματικές πηγές, πραγματικά παρθένα θάλασσα και φιλόξενους ανθρώπους.
A rarity amongst the Greek Islands, Ikaria has remained true to herself and to the ways of her people- the Ikarians.
Ένα σπάνιο ανάμεσα στα ελληνικά νησιά, η Ικαρία έχει παραμείνει πιστή στον εαυτό της και στους τρόπους των ανθρώπων της.
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides living the excitement of the arrival in another beautiful Greek island.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου, ζώντας τον ενθουσιασμό της άφιξης σε άλλο ένα όμορφο ελληνικό νησί.

With its charming beaches, beautiful coves, rocky cliffs, steep valleys and broken canopy of scrub and olive groves, Ikaria looks similar to any number of other Greek islands.
Με τις ωραίες παραλίες, τους όμορφους όρμους της, τους βραχώδεις λόφους, τις απόκρημνες κοιλάδες και τους ελαιώνες, η Ικαρία μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο ελληνικό νησί.
But there is one vital difference: people here live much longer than the population on other islands and on the mainland.
Αλλά υπάρχει μια ζωτική διαφορά: οι άνθρωποι εδώ ζουν πολύ περισσότερο από ό, τι ο πληθυσμός σε άλλα νησιά και την ηπειρωτική χώρα.
In fact, people here live on average 10 years longer than those in the rest of Europe and America – around one in three Ikarians lives into their 90s.
Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι εδώ ζουν κατά μέσο όρο 10 χρόνια περισσότερο από εκείνους στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική - περίπου ένας στους τρεις φτάνει στα 90 του.
Dan Buettner, author of a book called “The Blue Zones”, which details the five small areas in the world where the population outlive the American and western European average by around a decade: Okinawa in Japan, Sardinia, the Nicoya peninsula in Costa Rica, Loma Linda in California and Ikaria.
Ο συγγραφέας Νταν Μπέτνερ στο βιβλίο του που τιτλοφορείται «Οι Γαλάζιες Ζώνες», αναφέρει λεπτομερώς πέντε μικρές περιοχές στον κόσμο (Οκινάουα στην Ιαπωνία, η Σαρδηνία, η Χερσόνησος Νικόγια στην Κόστα Ρίκα, η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια και η Ικαρία), όπου ο πληθυσμός τους ξεπερνά σε μακροζωία τον αμερικανικό και δυτικό- ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά περίπου μια δεκαετία.
Not only that, but they also have much lower rates of cancer and heart disease, suffer significantly less depression and dementia, maintain a sex life into old age and remain physically active deep into their 90s.
Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν επίσης πολύ χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου και καρδιακών παθήσεων, υποφέρουν σημαντικά λιγότερο από κατάθλιψη και άνοια, διατηρούν τη σεξουαλική ζωή σε μεγάλη ηλικία και παραμένουν σωματικά δραστήριοι βαθιά στα γεράματα τους στα 90 τους. Ποιο είναι το μυστικό της Ικαρίας;
Popi and Phivos Nicolaides arriving at Ikaria island ready to find out what do the inhabitants with their healthy diets and lifestyles.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης φτάνουν στην Ικαρία, έτοιμοι να μάθουν τα μυστικά της μακροζωίας των κατοίκων με την υγιεινή διατροφή και τον τρόπο ζωής τους.
Since antiquity, the island has been a place of exile for political dissidents. During Byzantine era, the city of Oinoe was the center of the island and a place of exile for members of the Royal family.
Από την αρχαιότητα αποτέλεσε, κατά καιρούς, τόπο εξορίας πολιτικών αντιφρονούντων. Κατά τη βυζαντινή περίοδο, η πόλη Οινόη υπήρξε κέντρο του νησιού και τόπος εξορίας μελών της βασιλικής οικογένειας.
After the Greek Civil War (1945–1947), the Greek government used the island to exile about 13,000 communists and leftists.
Μετά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (1945-1947), η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε το νησί ως τόπο εξορίας για  περίπου 13.000 κομμουνιστές και αριστεροί.
Evsevios, Bishop of Samos and Ikaria islands, a bright personality who adds to the island's brightness.
Ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, μια φωτισμένη προσωπικότητα που κάνει το νησί ακόμη πιο φωτεινό.
The arrival of Salamis Filoxenia was the first cruise liner at the island and it was celebrated by a warm reception.
To 'Salamis Foloxenia' ήταν το πρώτο κρουαζερόπλοιο που έφθασε στο νησί και έτυχε θερμής υποδοχής.
Sofia Mouaimi, Mikis Kasapis and Gregoris Maliotis enjoying the beautiful and interesting cruise.
Η Σοφία Μουαΐμη, Μίκης Κασάπης και Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την όμορφη κρουαζιέρα.
The capital city of the majestic island of the Eastern Aegean Sea is the town of Agios Kirikos.
Πρωτεύουσα του μαγευτικού νησιού στο ανατολικό Αιγαίο είναι η πόλη του Αγίου Κηρύκου.
Costas Nicolaides, Phivos Nicolaides, Lakios Stratos, Glafkos Ioannides,Mikis Kasapis, Giorgos Georgiou and our tour guide.
Κώστας Νικολαΐδης, Φοίβος Νικολαΐδης, Λάκιος Στράτος, Γλαύκος Ιωαννίδης, Μίκη Κασάπης, Γιώργος Γεωργίου και ο ξεναγός μας.
Among others things the Historic and Folk Museum displays the flag of the Free State of Ikaria (1912). Ikaria remained an independent state for five months.
Μεταξύ των άλλων αντικειμένων το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο εκθέτει τη σημαία του ελεύθερου κράτους της Ικαρίας (1912). Το νησί υπήρξε ανεξάρτητο κράτος για πέντε μήνες.Καθοριστικό ρόλο στην εξέγερση της Ικαρίας διαδραμάτισε ο Κύπριος,  Κωνσταντίνος Μυριανθόπουλος, δικηγόρος από τον Πρόδρομο (1874-1962), ανιψιός του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Β΄.

At the Hellenistic and Roman times, there flourished the village of Thermes due to the therapeutic springs.
Στη διάρκεια των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων γνώρισαν ακμή οι Θέρμες εξαιτίας της εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών.
The most important town of the island used to be Oinoe in the north and Thermes in the south.
Κυριότερη πόλη ήταν η Οινόη στα βόρεια και οι Θέρμες στα νότια.
The topography is a contrast between verdant slopes and barren steep rocks. The island is mountainous for the most part.
Η μορφολογία του εδάφους είναι μια αντίθεση μεταξύ καταπράσινων πλαγιών και άγονα απόκρημνα βράχια. Το νησί είναι ορεινό στο μεγαλύτερο μέρος τους.
Ikaria as well as the other islands of the Aegean Sea, were constantly raided by pirates and in particular Saracenes.
Η Ικαρία, όπως και το υπόλοιπο Αιγαίο, γνώρισε τις πειρατικές επιδρομές και ειδικά των Σαρακηνών όλο τον 7ο και 8ο αιώνα.
First in Europe Ecological Hydroelectric Power Plant! The island of Ikaria will became nearly autonomous in terms of energy consumption by using almost exclusively "Green Energy".
Πρώτη στην Ευρώπη κατασκευή Οικολογικού Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας! Το νησί της Ικαρίας είναι σχεδόν αυτόνομο όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας με τη χρήση σχεδόν αποκλειστικά «Πράσινης Ενέργειας».
In order to protect themselves from the pirates, the inhabitants built the well-known “antipirate” houses, built in such a way as not to be seen.
Στην άμυνα απέναντι στους πειρατές οι κάτοικοι αξιοποίησαν έκτισαν τα περίφημα «αντιπειρατικά» σπίτια, που συναντά κανείς ακόμα και σήμερα, χτισμένα έτσι ώστε να μην φαίνονται.
Androula and Glafkos Ioannides at the beautiful beach of Thermes.
Η Ανδρούλα και Γλαύκος Ιωαννίδης στην όμορφη παραλία στις Θέρμες.
It was originally inhabited during the pre-historic era and its previous name was Makris (or Dolichi), due to its elongated shape.
Το νησί κατοικήθηκε για πρώτη φορά την προϊστορική περίοδο και η πιο παλιά του ονομασία ήταν Μάκρις (ή Δολίχη), λόγω του στενόμακρου σχήματός του.
Popi Nicolaides and Lygia Maliotis admiring the landscape and the sea view.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη θαυμάζουν το τοπίο και τη θέα της θάλασσας.
Clean and beautiful beaches, rich history and strong culture, elements which make the island so charming and unique.
Καθαρές, ωραίες παραλίες, πλούσια ιστορία και δυνατή πολιτιστική παράδοση, στοιχεία που κάνουν το νησί τόσο όμορφο και μοναδικό.
Kleopatra Antoniou, Giorgos Georgiou, Gregoris Maliotis, Lygia Maliotis, Costas Nicolaides and Demetris Antoniou enjoy very tasteful local sweets in Thermes.
Η Κλεοπάτρα Αντωνίου, Γιώργος Γεωργίου, Γρηγόρης Μαλιώτης, Λυγία Μαλιώτης, Κώστας Νικολαΐδης και Δημητράκης Αντωνίου απολαμβάνουν τα μοναδικά, ντόπια γλυκά στις Θέρμες.
Anna Demetriou, Mikis and Eleni Kasapis having fun in the beach of Thermes.
Η Άννα Δημητρίου, Μίκης και Ελένη Κασάπη διασκεδάζουν στις Θέρμες.
Popi and Phivos Nicolaides, Lygia and Gregoris Maliotis, and Androula Glafkos Ioannides having a delicious sea food right on the beach of Thermes!
Φοίβος Νικολαΐδης, Γρηγόρης Μαλλιώτης, Λυγία Μαλλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, Ανδρούλα Ιωαννίδου και Γλάυκος Ιωαννίδης, απολαμβάνουν εξαιρετικούς ψαρομεζέδες, πάνω στην παραλία στις Θέρμες!
 

5 comments:

Cloudia said...

Popi looks beautiful!


ALOHA from Honolulu
Comfort Spiral
=^..^= <3

Ola said...

Maybe they live so long due to their diet or their stressless life?

Unknown said...

Amazing Pictures.

Magia da Inês said...

¸.•°♪♬♫º°
Paisagens marítimas bonitas.
♬♫º°Bom fim de semana com muita saúde e alegria para todos.
Beijinhos do Brasil.
¸.•°♪♬♫º

Helena (Gvendalen) said...

Gorgeous photos. Thanks for sharing. Have a great day.