Wednesday, August 13, 2014

Mykonos island - Greece

Dreamy Mykonos   -   Στην ονειρεμένη Μύκονο
The most famous island in Greece and, with no doubt the most cosmopolitan in Cyclades islands.
Το πιο διάσημο Ελληνικό νησί και χωρίς αμφιβολία το πιο κοσμοπολίτικο από τα νησιά των Κυκλάδων.

The acting mayor of Mykonos Irini Grypari together with her husband and Lygia and Grigoris Malliotis and Popi Nicolaides.
Ο σύζυγος και η δημαρχεύουσα της Μυκόνου, Ειρήνη Γρυπάρη με τη Λυγία και Γρηγόρη Μαλλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου.
Discover the island of Mykonos, a pearl in the Aegean sea.
Ανακαλύψτε το νησί της Μυκόνου, ένα μαργαριτάρι στο Αιγαίο.
The most popular Greek Island in the Aegean Sea is all about energy and attracts a diverse crowd that thrives on its stylish nightlife.
Το πιο δημοφιλές ελληνικό νησί του Αιγαίου είναι όλο ενέργεια και προσελκύει ένα ποικίλο πλήθος που κυριαρχεί στη μοντέρνα νυχτερινή ζωή της.

Mykonos windmills - The traditional windmills are a defining feature of the Mykonian landscape.
Οι ανεμόμυλοι της Μυκόνου - Οι ανεμόμυλοι είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του μυκονιάτικου τοπίου.

The island of winds, as locals call it, is almost in the center of Cyclades islands and between Tinos and Naxos.
Το νησί των ανέμων, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο των Κυκλάδων μεταξύ Νάξου και Τήνου.
Its name is connected with entertainment and endless parties. But Mykonos does not offer only that. It is the island of surprises. It has unique beauties, other known and others still unexplored...
Το όνομά της είναι συνδεδεμένο με την ψυχαγωγία και τα ατέλειωτα πάρτι. Αλλά η Μύκονος δεν προσφέρει μόνο αυτά. Είναι το νησί των εκπλήξεων. Διαθέτει μοναδικές ομορφιές, άλλες γνωστές και άλλες ανεξερεύνητες...
Municipal Library an 18th-century mansion housing over 8,000 volumes and a vast collection of 18th- and 19th-century photographs, documents and Cycladic coins and old seals as well as sketches and books.
Δημοτική Βιβλιοθήκη ένα αρχοντικό του 18ου αιώνα, πάνω από 8.000 τόμους και μια τεράστια συλλογή από φωτογραφίες του 18ου - 19ου αιώνα, έγγραφα και κυκλαδίτικα παλιά νομίσματα και σφραγίδες, καθώς σκίτσα και βιβλία.

There are a number of panoramic viewpoints looking out over exceptional scenery. 
Υπάρχει μια σειρά από εκπληκτικά τοπία με πανοραμική θέα.
Mykonos is the great glamour island of the Cyclades and happily flaunts its sizzling style and reputation.
Η Μύκονος είναι το μεγάλο νησί των Κυκλάδων με έκδηλο το στυλ και τη φήμη του.

Mykonos is one of the first Greek islands that utilized its natural resources, -sun and the sea- for developing the tourist industry.
Η Μύκονος είναι ένα από τα πρώτα νησιά στην Ελλάδα που αξιοποίησε τουριστικά τους φυσικούς του πόρους, τον ήλιο και τη θάλασσά.

It started to spread its fame in the middle 1950's when the first visitors started to arrive in the island.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν άρχισαν να καταφθάνουν στο νησί οι πρώτοι επισκέπτες, άρχισε να εξαπλώνεται η φήμη της.
Once among the poorest, barest Greek islands, Mykonos in the 1960s became a bohemian Mecca and is now one of the glitziest, most renowned tourist destinations in the country.
Κάποτε, ήταν μεταξύ των φτωχότερων, γυμνότερων Ελληνικών νησιών. Στη δεκαετία του 1960 η Μύκονος έγινε μια μποέμ Μέκκα και είναι πλέον ένας από τους πιο φημισμένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Alefkandra or little Venice, is a unique neighborhood in Greece. Waves splash windows and create a unique landscape.
Η Αλευκάντρα ή μικρή Βενετία, είναι μια μοναδική περιοχή στην Ελλάδα. Τα κύματα κτυπούν στα παράθυρα και δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο.
  
Many Greek celebrities have chosen to build their houses in the island in order to make strong connections with Mykonos.
Πολλές διασημότητες έχουν αγοράσει κατοικίες στο νησί, προκειμένου να κάνουν δεσμούς με τη Μύκονο.


What, really makes Mykonos so famous? The enchanting capital with authentic beauties, traditional architecture and plain charm, attracts all visitors.
Tι πραγματικά κάνει τη Μύκονο τόσο δημοφιλή; Η γοητευτική πρωτεύουσα με τις αυθεντικές ομορφιές, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η απλή γοητεία, προσελκύει όλους τους επισκέπτες.


Bright white buildings, turquoise skies and tanned bodies lining golden sandy beaches.
Φωτεινά λευκά κτίρια, τυρκουάζ ουρανοί και μαυρισμένα κορμιά ξαπλωμένα στις χρυσές αμμουδιές.
Enjoying breathtaking views, rural areas, beautiful beaches and the unique feeling of being in Greece!
Απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα, τις αγροτικές περιοχές, τις όμορφες παραλίες και τη μοναδική αίσθηση το να βρίσκεσαι στην Ελλάδα!
During the 70's, 80's, 90's Mykonos became fashionable for artists, politicians or businessmen of that time.
Στις δεκαετίες του 70, 80 και 90, η Μύκονος ήταν της μόδας για καλλιτέχνες, πολιτικούς ή επιχειρηματίες.

Mykonos clean  beaches are famous all around the world, offering all sorts of entertainment.
Οι καθαρές παραλίες της Μυκόνου είναι διάσημες σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας όλα τα είδη διασκέδασης.
Despite its tiny size, it is absolutely bustling and truly cosmopolitan.
Παρά το λιλιπούτειο μέγεθος της, είναι πέρα για πέρα πολύβουη και πραγματικά κοσμοπολίτικη.
In the middle 60's Mykonos was already the favourite travel destination of celebrities from the international jet set.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 η Μύκονος ήταν ήδη ο αγαπημένος ταξιδιωτικός προορισμός των διασημοτήτων από το διεθνές στερέωμα.
The Mediterranean landscape dominates and gladdens the eyes and the soul.
Το Μεσογειακό τοπίο κυριαρχεί και ευφραίνει τα μάτια και τη ψυχή.

Greek Revolution against the Ottoman empire broke out in 1821 and Mykonos played an important role, led by the national heroine, Manto Mavrogenous.
Η Ελληνική Επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξέσπασε το 1821 και η Μύκονος έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, με επικεφαλής την εθνική ηρωίδα Μαντώ Μαυρογένους.
Mykonos’ most famous church, the rock like Panagia Paraportiani, comprises of four small chapels plus another one on an upper storey.
Πιο γνωστή εκκλησία της Μυκόνου είναι η Παναγία η Παραπορτιανή. Αποτελείται από τέσσερα μικρά παρεκκλήσια καθώς και ένα άλλο στο ανώγειο.

The cosmopolitan cafes and cozy bars create a fantastic atmosphere.
Οι κοσμοπολίτικες καφετέριες και τα μπαράκια δημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα.
Although it attracts a significant portion of the European elite and the international jet set, however, coexist mortals who watch the VIP outings !!
Αν και ελκύει μια σημαντική μερίδα της Eυρωπαϊκής ελίτ και του διεθνούς τζετ σετ, εντούτοις, συνυπάρχουν και οι κοινοί θνητοί, οι οποίοι παρακολουθούν τους VIP στις εξόδους τους!!
 
The high-season mix of good-time holidaymakers, cruise-ship crowds which can reach 15,000 a day.
Την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής οι παραθεριστές με τα πλήθη από τα κρουαζιερόπλοια μπορεί να φτάσουν τις 15.000 την ημέρα.
Shopping therapy and much more by Lygia Maliotis...
Ψώνια, ψώνια και όχι μόνο από τη Λυγία Μαλιώτη...
Rich culture, tradition and history.  -  Πλούσιος πολιτισμός, κουλτούρα και ιστορία.
Throng through Mykonos town, a traditional Cycladic maze, delighting in its authentic cubist charms.
Πλήθη μέσα από την πόλη της Μυκόνου, ένας παραδοσιακός κυκλαδίτικος λαβύρινθος, μαγευτικός στην αυθεντική του χάρη με το κυβικό σχήμα.
Despite the island’s rapid growth and development, it’s traditional Cycladic architectural style and character has remained firmly intact, thanks to the island’s strict building regulations.
Παρά τη γρήγορη ανάπτυξη του νησιού, η παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και ο χαρακτήρας παρέμειναν σταθερά ανέπαφα, χάρη στους αυστηρούς οικοδομικούς κανονισμούς του νησιού.

Lygia and Grigoris Maliotis enjoying themselves during the big night promenant in the streets of the town!
Η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνοντας τον ωραίο νυχτερινό τους περίπατο στα δρομάκια της πόλης!

Explore Mykonos and discover some of the beauties of Greece...
Εξερευνείστε τη Μύκονο και ανακαλύψετε μερικές από τις ομορφιές της Ελλάδας...
Mykonos hides a lot of surprises!    -   Η Μύκονος κρύβει πολλές εκπλήξεις!
                              Lygia and Grigoris Maliotis joining the bustling street crowds.
Η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης σμίγοντας με τα πλήθη στους πολύβουους δρόμους.
 
Popi Nicolaides together with Lygia and Grigoris Maliotis strolling in the narrow beautiful streets of the capital city Of Mykonos.
Η Πόπη Νικολαΐδου μαζί με τη Λυγία και το Γρηγόρη Μαλιώτης περπατώντας στα όμορφα στενά δρομάκια της πόλης.
  
It is one of the most touristic islands in the Aegean.
Είναι ένα από τα πιο τουριστικά νησιά του Αιγαίου.
 
Although the streets are lined with little shops, boutiques, art galleries, cafes, stylish bars and restaurants, Mykonos Town has not completely lost its identity.
Παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μικρά καταστήματα, μπουτίκ, γκαλερί τέχνης, καφετέριες, μπαρ και μοντέρνα εστιατόρια, δεν έχει χάσει εντελώς την ταυτότητά της.
    Mykonos gained the nickname "Capri of Greece" because of its numerous beaches.
Η Μύκονος κέρδισε το παρωνύμιο «Κάπρι της Ελλάδας», λόγω των πολλών παραλιών της.

 Nightlife is still very gay-friendly, loud and long.
Η νυχτερινή ζωή είναι ακόμα φιλική προς τους γκέι, δυνατή και μακρά.
In the harbour, large cruise ships, expensive luxury yachts the best in the world and boats, corroborate Mykonos reputation as a glamorous destination for the rich and famous.
Στο λιμάνι, μεγάλα κρουαζιερόπλοια, υπερπολυτελή γιώτ και άλλα πλεούμενα, επιβεβαιώνουν τη φήμη του τόπου ως προορισμού των διασημοτήτων, των πλούσιων και της υψηλής κοινωνίας.

Glamour and celebrity. A mythical place, in the Aegean Sea and the Mediterranean Sea for romantic holidays.
Γκλαμούρ και διασημότητες. Ένα μυθικό μέρος, στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα για ρομαντικές διακοπές.
Beautiful people everywhere from all over the world. In the end, you will ask yourself whether it was a dream...
Πανέμορφες παρουσίες παντού απ΄όλο τον κόσμο. Στο τέλος, θα διερωτάσαι αν ήταν όνειρο...

Mykonos, along with Santorini, are the most expensive than any other Greek island.
Η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι τα πιο ακριβά από τα άλλα ελληνικά νησιά.
Mykonos is famed as a cosmopolitan destination amongst the Greek islands and widely recognised as one of the great travel Mecca.
Η Μύκονος φημίζεται ως ένας κοσμοπολίτικος τουριστικός προορισμός μεταξύ των ελληνικών νησιών και είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μία από τις μεγάλες ταξιδιωτικές Μέκες.

 «Live your myth in Mykonos»…   -   Ζήσε το μύθο σου στη Μύκονο...
 

7 comments:

Unknown said...

great photos we enjoyed them your holiday looked wonderful. looking forward to visit mykonos. regards bernadette and bryan NZ.

Ola said...

Good boys go to heaven, bad boys go to Mykonos:)
seriously, one of my favourite, most beatiful Greek islands!

Renuka said...

As usual, lovely photos. Greece is so gorgeous.

Jojo said...

Let's go! Great post!

Carmine Volpe said...

thanks for a nice pictures :-)

Traveling Hawk said...

I like the way you arranged some photos as postcards.

Now everybody knows that Mykonos is a beautiful island and your photos show this!

Cheryl said...

Beautiful! I can't wait to go one day! :)