Friday, November 20, 2020

The Polemi Concentration Camp - Cyprus

The Polemi Concentration Camp 1955 - 1959
The Polemi Concentration Camp was built to house and interrogate suspected individual EOKA (National Organisation of Cypriot Fighters) struggle for freedom from Britain and union with Greece.
Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Πολεμίου χτίστηκε από τους Άγγλους για να στεγάσει και να ανακρίνει ύποπτους κρατούμενους κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ για ένωση με την Ελλάδα.
The detention center was one of the eight concentration camps that operated during the British occupation of Cyprus.
Τα κρατητήρια ήταν ένα από τα οκτώ στρατόπεδα συγκέντρωσης που λειτούργησαν την περίοδο της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο.
In summer of 1955 the first concentration camps were established by the British colonialists. The largest of these was in Kokinotrimithia village, where thousands of citizens -without trial- were imprisoned and tortured.
Οι Άγγλοι αποικιοκράτες ίδρυσαν τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το καλοκαίρι του 1955. Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς δίκη.
The Detention Centre (Concentration Camp) of Polemi was one of eight that the British operated in Cyprus during the Freedom Fight against colonial rule in the years 1955-1959. The Centre was opened towards the end of the conflict, in August 1958, and operated for 102 days. The Camp was very different from the other detention camps in Cyprus. It became notorious for the horrific and inhumane conditions suffered by the detainees, the violence, cruelty and torture to which the prisoners were subjected.
Τα Κρατήρια Πολεμίου (Στρατόπεδο Συγκέντρωσης) ήταν ένα από τα οκτώ που οι Βρετανοί λειτούργησαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου κατά της αποικιοκρατίας 1955-1959. Δημιουργήθηκε προς το τέλος της σύγκρουσης, τον Αύγουστο του 1958 και λειτούργησε για 102 ημέρες. Το στρατόπεδο ήταν πολύ διαφορετικό από τα άλλα κρατητήρια στην Κύπρο και έχει μείνει γνωστό για τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων και τα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονταν οι κρατούμενοι.

The restored camp was opened on 17 October 2004. The existing watch tower is the original one.
Το ανακαινισμένο στρατόπεδο άνοιξε στις 17 Οκτωβρίου 2004. Ο υφιστάμενος πύργος ελέγχου είναι ο αρχικός, -απομεινάρι- της εποχής.
Phivos Nicolaides ready for a short tour to recent history of the island... The bitter memories of the island's struggle against British colonialism come alive.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης έτοιμος για μια σύντομη περιήγηση στη σύγχρονη ιστορία του νησιού... Πικρές μνήμες ζωντανεύουν από την ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών.
Civilians have been concentrated in camps to prevent them from engaging in guerrilla warfare or providing aid to EOKA forces or simply as a means of terrorizing the populace into submission.
Οι πολίτες συγκεντρώθηκαν σε στρατόπεδα για να τους αποτρέψουν από την εμπλοκή σε αντάρτικο ή την παροχή βοήθειας στην ΕΟΚΑ ή απλά ως μέσο τρομοκρατίας του πληθυσμού για υποταγή.
Gregoris Maliotis in a living place where people can learn about the Cyprus history during the British colonialism between 1955-59.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης σ’ ένα ζωντανό χώρο όπου ο κόσμος μπορεί να μάθει για την ιστορία, της Κύπρου κατά τη διάρκεια της Αγγλικής αποικιοκρατίας μεταξύ 1955-59.
Old British military vehicles used in Cyprus between 1955 - 1959.
Παλιά στρατιωτικά οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν από τους Άγγλους στην Κύπρο μεταξύ 1955 -1959.
The Bedford RL was the British military's main medium lorry (truck), built by Bedford, from the mid-1950s until the late 1960s.
Το Bedford RL ήταν το κύριο φορτηγό του βρετανικού στρατού, που κατασκευάστηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960.

One may ask why the concentration camp was built in this area of Polemi village situated on hill in the district of Paphos?
Κάποιος μπορεί να διερωτηθεί, γιατί το στρατόπεδο συγκέντρωσης χτίστηκε στο χωριό Πολέμι που βρίσκεται σε ένα λόφο στην επαρχία Πάφου;
The site was selected because it was the coldest, mosquito ridden and unhospitable area they could find.
Ο χώρος επιλέχθηκε επειδή ήταν ο χειρότερος τόπος -βασίλειο των κουνουπιών- και η πιο αφιλόξενη περιοχή που θα μπορούσαν να βρουν.

Gregoris Maliotis looking and the board and reading some historical data regarding the Polemi Concentration Camp.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης κοιτάζοντας τον πίνακα, διαβάζει ιστορικά δεδομένα για το στρατόπεδο συγκέντρωσης Πολεμίου.

The visit to the camp rewards those people who like history and EOKA struggle documentary enthusiasts.
Η επίσκεψη στο κρατητήριο ανταμείβει τους ανθρώπους που αγαπούν την ιστορία και τους λάτρεις των ντοκουμέντων από τον αγώνα της ΕΟΚΑ κατά των Άγγλων αποικιοκρατών.
Smaller camps operated in the villages of Pyla, Pergamon and elsewhere. Also, various police stations were used as detention centers, such as Omorfita, Paphos and Platres.
Μικρότερα στρατόπεδα λειτούργησαν στα χωριά Πύλα, Πέργαμος και αλλού. Λειτούργησαν επίσης μικρότερα κρατητήρια όπως στους αστυνομικούς σταθμούς της Ομορφίτας, της Πύλης Πάφου στη Λευκωσία και στις Πλάτρες.
Α model of the camp made by one of the prisoners. The initial plot size was quite bigger and the number of inmates is estimated to have been over 1000.
Μακέτα του στρατοπέδου που κατασκευάστηκε από έναν κρατούμενο. Το αρχικό μέγεθος του οικοπέδου ήταν αρκετά μεγαλύτερο και ο αριθμός των κρατουμένων εκτιμάται ότι ήταν πάνω από 1000.
 
The camp was restored by SΙΜΑΕ – an organisation dedicated to preserve the memory of EOKA – on behalf of the Cypriot Ministry of Education and Culture.
Το στρατόπεδο αποκαταστάθηκε από το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 – 1959 (ΣΙΜΑΕ) έναν οργανισμό αφιερωμένο στη διατήρηση της μνήμης της ΕΟΚΑ - για λογαριασμό του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

The minimum sentence "provided" - in addition to torture - was imprisonment and the maximum was the death penalty. In November 1955 a law was published which introduced the beating as an additional punishment...
Η ελάχιστη ποινή που «προβλεπόταν» -πέρα από τα βασανιστήρια- ήταν αυτή της φυλάκισης και η μεγαλύτερη αυτή της θανατικής ποινής. Τον Νοέμβριο του 1955 δημοσιεύθηκε νόμος ο οποίος εισήγαγε ως πρόσθετη ποινή τον ραβδισμό...
The detainees woke up in the morning with deafening noises or were beaten wildly with glops by the soldiers. After the relentless beating they had to get ready and line up for the morning report.
Οι κρατούμενοι ξυπνούσαν τα πρωϊνά από εκκωφαντικούς θορύβους ή ξυλοκοπούνταν άγρια με τα γκλοπ από τους στρατιώτες. Μετά το ανελέητο ξύλο έπρεπε να ετοιμαστούν και να παραταχθούν για την πρωινή αναφορά. 
The idea of ​​escape for the inmates was more than impossible since there was a "dead zone" around the camps, while the towers had huge floodlights that "dissolved" the darkness.
Η σκέψη της απόδρασης για τους έγκλειστους ήταν κάτι παραπάνω από ανέφικτη αφού περιμετρικά των στρατοπέδων υπήρχε «νεκρή ζώνη», ενώ οι πύργοι είχαν τεράστιους προβολείς οι οποίοι «διέλυαν» το σκοτάδι.
A historical landmark of the nightmarish concentration camps of the British in Cyprus and the horrible tortures.
Ένας ιστορικός χώρος από τα εφιαλτικά στρατόπεδα συγκέντρωσης των Άγγλων στην Κύπρο και τους φρικτούς βασανισμούς.

Ποίημα από κρατούμενο που σώθηκε 

Το δράμα του Πολέμου 

Μόλις μας μεταφέρανε 25 του Αυγούστου 

Καθένας μας το έλεγε πως χάννει τους δικούς του 

Μες τα συρματοπλέγματα του Πολεμιού η χάρη 

Τριακόσια Κυπριόπουλλα κρατεί τα για καμάρι. 

Τα βάσανα και οι καημοί ποτέ δεν μάς ελείπαν 

να μας πεθάνουν ήθελαν οι άθλιοι μάς είπαν.

The concentration camps ceased operations in February 1959, when the struggle had come to an end.
Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σταμάτησαν να λειτουργούν τον Φεβρουάριο του 1959, όταν πλέον ο αγώνας είχε φτάσει στο τέλος του.

A place which connects history and the memory together with the concerns of modern society.
Ένας τόπος που συνδέει τις ιστορικές μνήμες με τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας.


No comments: