Sunday, April 29, 2012

Easter in Kerkyra (Cοrfu) island, Greece (Part ΙΙ)


An amazing and a unique celebration
Πάσχα στην Κέρκυρα, μια πανέμορφη, μοναδική γιορτή
 

Gorgeous Kerkyra has been consistently ranked as one of the Greece’s leading Easter tourist places.
Η πανέμορφη Κέρκυρα κατατάσσεται σταθερά, ως ένα από τα κορυφαία τουριστικά μέρη για το Πάσχα στην Ελλάδα.

The beautiful island of Kerkyra has a rich history heritage which goes back thousands of years.
Το όμορφο νησί της Κέρκυρας έχει μια πλούσια ιστορική κληρονομιά που χρονολογείται από χιλιάδες χρόνια.
Corfu enjoys a rich contemporary cultural life besides its rich cultural past. The city hosts various cultural events and festivals.
Η Κέρκυρα έχει μια πλούσια σύγχρονη πολιτιστική ζωή εκτός από το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν της. Η πόλη φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ.
 

During the Holy Week the most distinctive characteristic of Easter in Corfu is the   concerts of classical music, the parades and much more.
Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Πάσχα στην Κέρκυρα είναι ο συναυλίες κλασικής μουσικής, οι παρελάσεις και πολλά άλλα.
 

All 15 philharmonic bands of the island participate in the parade, the events and they spread the joy to the people.
Και οι 15 φιλαρμονικές του νησιού συμμετάσχουν στην παρέλαση, στις δραστηριότητες και σκορπίζουν τη χαρά στον κόσμο.

Popi Nicolaides with our friend from Kerkyra, member of the oldest and largest band on the island, Haris Theodosis who works as a life guard.
Η Πόπη Νικολαΐδου και ο φίλος μας από την Κέρκυρα, ναυαγοσώστης και μέλος της πιο παλιάς και πιο μεγάλης φιλαρμονικής στο νησί, Χάρης Θεοδόσης.
    

In Corfu the bands and choirs, the presence of thousands of locals as well as foreign visitors, give a special dimension to the gravity of the occasion.
Στην Κέρκυρα οι φιλαρμονικές ορχήστρες και χορωδίες που συνοδεύουν τον Επιτάφιο, η παρουσία των χιλιάδων Κερκυραίων όσο και ξένων, δίνουν άλλη διάσταση στη σοβαρότητα της περίπτωσης.
Monika Hablakova (left) and Popi Nicolaides (right) with young beautiful scouts from Kerkyra before the parade.
Η Μόνικα Χαμπλάκοβα (αριστερά) και η Πόπη Νικολαΐδου (δεξιά) με νεαρές, όμορφες προσκοπίνες, λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης.
 Scouts marching. - Πρόσκοποι παρελαύνουν.

The contribution of the community to the success of the celebrations is remarkable.
H συμβολή των Κερκυραίων στην επιτυχία των εκδηλώσεων είναι αξιοσημείωτη.
 
A cute dog leading the parade... -  Ο πανέμορφος σκυλάκος οδηγεί την παρέλαση...

 Another school marching in the main streets of the city.
Άλλο ένα σχολείο παρελαύνει στους κύριους δρόμους της πόλης.
 

Popi Nicolaides and Monika Hablakova watching the the parade.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Μόνικα Χαμπλάκοβα παρακολουθούν την παρέλαση.

It’s particularly impressive and a pleasant surprise for the first-time visitors to the island of Corfu.
Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και ευχάριστη έκπληξη για επισκέπτες που έρχονται για  πρώτη φορά στο νησί.

Thousands of people turn out to watch dozens of groups (mainly students) marching through the streets.
Χιλιάδες κόσμου βγαίνει στους δρόμους για να παρακολουθήσει τις ομάδες (κυρίως μαθητές) που παρελαύνουν.

Easter in Corfu presents this very peculiarity, customs and traditions which can be traced back to the western  and eastern culture, in pagan customs which date back thousands of years.
Το Πάσχα στην Κέρκυρα παρουσιάζει μια μεγάλη ιδιομορφία, τα έθιμα και οι παραδόσεις μπορούν να αναχθούν στη δυτική και ανατολική κουλτούρα, σε παγανιστικά, ειδωλολατρικά έθιμα τα οποία χρονολογούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια.
 A marching band, one many in the island.
Μια φιλαρμονική από τις πολλές που υπάρχουν στο νησί.

Absolutely flawless execution of band parade, beautiful formations, with their beautiful melodies.
Απολύτως άψογη παρέλαση της μπάντας, με όμορφους σχηματισμούς ωραίες μελωδίες.

The Easter celebrations are in fact a huge festival, in which various components come together harmoniously.
Οι πανηγυρισμοί για το Πασχα είναι στην πραγματικότητα μια μεγάλη γιορτή στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά διάφορες τάσεις.
Easter here is bright beyond all expectations.
Το Πάσχα είναι εδώ φωτεινό πέρα από κάθε προσδοκία.
 Gorgeous, traditional local costumes.
Πανέμορφες τοπικές παραδοσιακές στολές.
 
 This is a big party celebration in the streets of the city.
Το πάρτυ είναι μεγάλο στους δρόμους της πόλης.
Everyone can dance in the streets and join the traditional dancing.
Όλοι μπορούν να χορέψουν μαζί με τους χορευτές.

After the bells announce the "morning Resurrection", the locals throw ceramic pots off windows and balconies.
Μετά που κτυπούν οι καμπάνες για την Πρώτη Ανάσταση», οι Κερκυραίοι ρίχνουν  πίλινα δοχεία από τα ανοικτά παράθυρα και τα μπαλκόνια.

This old habit it possibly bears the influence of the Venetians who would throw old objects out of their window on New Year's Eve, so than the new year  would bring them lots of new things.
Η συνήθεια αυτή πιθανό να προέρχεται από τους Ενετούς, που έριχναν τα παλιά τους αντικείμενα έξω από το παράθυρό τους την Πρωτοχρονιά, έτσι ώστε ο νέος χρόνος, να τους φέρει πολλά νέα πράγματα.

Watching with due care this festivity which is entirely unique to the island of Corfu.
Παρακολουθώντας με προσοχή το εορταστικό αυτό έθιμο, μοναδικό στην Κέρκυρα.
 Pot throwing ceremony takes place a day before Easter.
Η ρίψη πίλινων δοχείων γίνεται μια μέρα πριν την Ανάσταση.
 Small traditional pots for sale. - Μικρά παραδοσιακά πίλινα δοχεία (μπότιδες).

Celebrations give a new breeze of life  to the place and the people, rising of great joy and enthusiasm.
Οι γιορτές δίνουν μια νέα αύρα ζωής στον τόπο και τους ανθρώπους , δημιουργώντας αισθήματα χαράς και ενθουσιασμού.
Well, folks, the party is over! See you next year!
Φίλοι μου το πάρτι τελείωσε. Και του χρόνου με υγεία!
 Kerkyra can offer romantic and sweet, loving memories...
Η Κέρκυρα μπορεί να προσφέρει ρομαντικές και γλυκές αναμνήσεις...

The celebration of Easter in Corfu is absolutely a unique experience, completely different from anywhere else in Greece.
Ο εορτασμός του Πάσχα στην Κέρκυρα είναι απολύτως μια μοναδική εμπειρία, τελείως διαφορετική από οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.
View video: Easter in Corfu

No comments: