Thursday, November 15, 2012

Mamonia village – CyprusΧωριό Μαμώνια – ΚύπροςThrough an amazing route full of green surroundings by the river and the valey of Diarizos you reach the community of Mamonia.
Ακoλουθώντας την κοίτη του ποταμού σε μια εκπληκτική διαδρομή μέσα από ένα όμορφο πράσινο περιβάλλον κοιλάδας του Διάριζου συναντάς την κοινότητα Μαμωνιών.It is impossible not to be fascinated by the charm of the valey and the River Diarizos.
Είναι αδύνατο να μη γοητευτείτε από τη ομορφιά της κοιλάδας και του ποταμού Διαρίζου​​.Mamonia is a tiny village located on the eastern edge of Paphos, and almost in the middle distance of the route Paphos-Troodos, through the valley of the river Diarizos.
Το μικρό χωριό Μαμώνια βρίσκεται στην ανατολική άκρη της επαρχίας Πάφου και στη μέση σχεδόν της απόστασης της διαδρομής Πάφου-Τροόδους, διά μέσου της κοιλάδας του ποταμού Διάριζου.The mysterious air that surrounds the village’s history still succeeds in casting a bewitching spell on you.
Ο μυστηριώδης αέρας που περιβάλλει ακόμα την ιστορία του χωριού, πετυχαίνει να γητέψει τη μαγεία που προκαλεί.In a small are of the valley of Diarizos there are several types of habitats and many other protected endemic species.
Η κοιλάδα Διαρίζου περιλαμβάνει αρκετούς τύπους βιοτόπων σε μια μικρή περιοχή που μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πολλά ενδημικά προστατευόμενα ή άλλα είδη.In-Mamonia around the truth of the myth and the fairy tale. Popi Nicolaides, enjoys the amazing views of the village!
Στον περίγυρο της αλήθεια του μύθου και του παραμυθιού. Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την εξαιρετική θέα του χωριού!

The name ‘Mamonia’  is likely derived from the first settlers called ‘Mamonades’, who were shepherds and came from the Peloponnesus and built the village.
Το όνομα του χωριού «Μαμώνια» πιθανόν να προέρχεται από τους πρώτους κάτοικους που ονομάζονταν Μαμωνάδες , οι οποίοι ήταν βοσκοί και ήρθαν από τη Πελοπόννησο και έκτισαν το χωριό.

 
Some argue that the name ‘Mamonia’  is originated from the word mommy or ‘Mammonas’ that in the New Testament means the god of wealth and riches figuratively.
Μερικοί υποστηρίζουν ότι όνομα του χωριού προήλθε από τη λέξη Μαμωνάς, που στην Καινή Διαθήκη σημαίνει το θεό του πλούτου και μεταφορικά τα πλούτη.

The first inhabitants were engaged in farming and  livestock. The village was famous for its beautiful apricots and melons, and later dealt with the cultivation of citrus.
Οι πρώτοι κάτοικοι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Φημίζονταν για τα ωραία χρυσόμηλα και τα καρπούζια και αργότερα ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.

From the Ottoman period, Mamonia was a mixed village with Greek majority. In 1960, there weren’t any Turkish Cypriots residing in the village.
Από την οθωμανική περίοδο, τα Μαμώνια ήταν ένα μικτό χωριό με ελληνική πλειοψηφία . Το 1960, δεν υπήρχαν Τουρκοκύπριοι που κατοικούσαν στο χωριό.

The early years of the British colonial era were plagued by bandits and illegal groups that created serious security problems, especially in smaller rural communities.
Κατά τα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας η Κύπρος μαστιζόταν από ληστές και ομάδες παρανόμων που δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, ιδίως σε μικρότερες κοινότητες της υπαίθρου.The notorious Mita’s robber gang, which began its criminal activities in 1941 and was active until the end of 1946, was one of the more interesting for that time. Together with Chasampoulia gangsters period 1887-1896 is undoubtedly the most impressive events that took place during the British rule.
Η διαβόητη ληστοσυμμορία του Μίτα, που άρχισε την εγκληματική της δράση το 1941 και έδρασε μέχρι το τέλος του 1946. Ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες για την εποχή εκείνη, που μαζί με τα Χασαμπουλιά της περιόδου 1887-1896 αναμφίβολα αποτελούν τα πιο εντυπωσιακά γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας.A thrilling story that takes us back several years, but still interesting.
Μια συναρπαστική ιστορία που μας παίρνει πολλά χρόνια πίσω, αλλά ακόμη προκαλεί το ενδιαφέρον.Mamonia suffered greatly from the effects by the well known criminals Turks who were known as Chasampoulia (1895-1896).
Τα Μαμώνια υπέφεραν πολύ από τη δράση των γνωστών Τούρκων εγκληματιών που έμειναν γνωστοί ως Χασαμπουλιά (1895-1896).Interesting enough a record of the names of men and women, between the Greek population for the period 1900 to date, it reveals that many of these names date back to ancient Greek and Homeric times. Many names are certainly Christian names.
Σύμφωνα με μια καταγραφή των ονομάτων, ανδρών και γυναικών, μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού της περιόδου 1900 μέχρι σήμερα, προέκυψε ότι πάρα πολλά από τα ονόματα αυτά ανάγονται στους ομηρικούς και αρχαίους ελληνικούς χρόνους. Αρκετά είναι ασφαλώς και τα χριστιανικά ονόματα.After the conquest of Cyprus by the Turks in 1571, the Greek inhabitants of the Diarizos valley still give ancient Greek names to their children, because the Turkish tax collectors have cataloged (Sorted) the celebrations, which they made, for those with Christian names, and taxed them accordingly, on the grounds that they were wealthy to make celebrations!
Μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους, το 1571, οι Έλληνες κάτοικοι της κοιλάδας του Διάριζου εξακολουθούσαν να δίνουν αρχαία ελληνικά ονόματα στα παιδιά τους, γιατί οι Τούρκοι φοροεισπράκτορες κατέγραφαν τις γιορτές, που έκαμναν, όσοι είχαν χριστιανικά ονόματα, και τους φορολογούσαν ανάλογα, με το σκεπτικό ότι ήταν πλούσιοι για να κάνουν γιορτές!Events that marked not only the history of the small community, but also the broader history of the island.
Γεγονότα που σημάδεψαν όχι μόνο την ιστορική πορεία της μικρής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης ιστορίας του νησιού.Significant findings in antiquities looted from graves show that from 1100 BC and then the area was inhabited Mamonia.
Σημαντικά ευρήματα σε συλημένους από τους αρχαιοκάπηλους τάφους μαρτυρούν ότι από το 1100 π.Χ. και μετά η περιοχή των Μαμωνιών ήταν κατοικημένη.Objects of Hellenistic mainly, but also the First Christian period were key findings.
Αντικείμενα της Ελληνιστικής κυρίως, αλλά και της Πρώτης Χριστιανικής Περιόδου ήταν κύρια ευρήματα.

 


Mamonia existed as a village since at least the 12th century, based on historical accounts of the period of Frankish rule.
Τα Μαμώνια υπήρχαν ως χωριό τουλάχιστον από το 12ο αιώνα με βάση τις ιστορικές μαρτυρίες της περιόδου της Φραγκοκρατίας.From Mamonia bring ancestry the Cypriot origin Pope Clement the eighth  (Hippolytus Aldobrandini).
Από τα Μαμώνια κατάγεται και ο πάπας Κλήμης ο 8ος (Ιππόλυτος  Αλντομπραντίνι).For those who love admiring beautiful landscapes and original folk culture. (In the photo: The church of Panayia Chryseleousa).
Για όσους αγαπούν να θαυμάζουν πανέμορφα τοπία και τον γνήσιο λαϊκό πολιτισμό. (Στη φωτογραφία η εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσας).

 
 

8 comments:

Ann said...

a very informative and enjoyable post!!! such charm here.
Greece...so many beautiful places to visit..rich in history and culture!!!

Sunny_Fotini said...

Σε ευχαριστώ Φοίβο για την ξενάγηση. Δεν έτυχε να επισκεφθώ την συγκεκριμένη περιοχή που δείχνει πολύ όμορφη μέσα από τις φωτογραφίες σου και να μάθω την ιστορία της.

Renuka said...

well it's refreshing to read about an old village, which is a sharp contrast to glamor and glitz of big cities.


http://renuka-mytraveldiary.blogspot.in

Mimi said...

A beautiful place, such lovely, sun-soaked scenery and beautiful buildings.
The history around naming the children is fascinating- the "conquered2 will always find a way to outwit their oppressors!

Magia da Inês said...


╮✿ °•.¸

Um ótimo lugar para turismo.
Boa semana!
Beijinhos.
Brasil

¸.•°✿⊱╮╮
✿ °•.¸

Ola said...

just to be in this delightful warm place now!
życie & podróże
gotowanie

Cheryl said...

Mamonia is beautiful. :)

Traveling Hawk said...

Again a nice trip! Thanks for taking us along.