Thursday, October 14, 2021

Cyherbia Botanical Park, Avgorou, Cyprus

Το Βοτανικό Πάρκο Cyherbia στο χωριό Αυγόρου

The Cyherbia gardens and Botanical Park is located in Avgorou Village, between Ayia Napa and Larnaca.
Οι κήποι Cyherbia με το Βοτανικό Πάρκο βρίσκονται στο χωριό Αυγόρου, μεταξύ Αγίας Νάπας και Λάρνακας.

Cyherbia Botanical Park is a unique place to visit for the whole day with your family and friends.
Το βοτανικό πάρκο Cyherbia είναι ένα μοναδικό μέρος για ολοήμερη επίσκεψη με την οικογένεια και τους φίλους σας.
There are smells, colours and tastes that wait for the visitor to explore through the dozens of aromatic plants and flowers that exist at the park.
Υπάρχουν μυρωδιές, χρώματα και γεύσεις που περιμένουν τον επισκέπτη να εξερευνήσει τα δεκάδες αρωματικά φυτά και λουλούδια που υπάρχουν στο πάρκο.

Cyherbia Botanical Park invites you to explore a world of plants all year round. They nurture your curiosity, creativity and discovery by helping you find fun things you can do on your visit.
Το Βοτανικό Πάρκο σας προσκαλεί ολόχρονα να εξερευνήσετε έναν κόσμο φυτών, που κεντρίζουν την περιέργεια και τη δημιουργικότητα. Με την ανακάλυψή τους θα βρείτε διασκεδαστικά πράγματα να κάνετε κατά την επίσκεψή σας.
The park features 10 themed organic herb gardens, a large hedge maze, a forest planted in the shape of the island, and a lavender meditation labyrinth.
Το πάρκο διαθέτει 10 θεματικούς οργανικούς κήπους με βότανα, έναν μεγάλο φράκτη λαβύρινθο, ένα δάσος φυτεμένο σε σχήμα της Κύπρου και έναν λαβύρινθο διαλογισμού λεβάντας.
Popi Nicolaides and her team look happy by the first impression of the park and the natural beauty surrounded it.
Η ομάδα της Πόπης Νικολαΐδου ευχαριστημένη από το πάρκο και τη φυσική ομορφιά που το περιβάλλει.
The park is home to most of the Mediterranean plant species. It is divided into 10 themed organic herb gardens, such as the «Aroma Garden», the «Traditional Cypriot Garden», the «Healer’s Garden», etc.
Το πάρκο φιλοξενεί τα περισσότερα είδη φυτών της Μεσογείου. Χωρίζεται σε 10 θεματικούς βιολογικούς κήπους με βότανα, όπως τον «Aroma Garden», τον «Παραδοσιακό Κυπριακό Κήπο», τον «Healer’s Garden» κ.λπ.
The Garden offers opportunities for learning and exploration for family members of all ages.
Ο κήπος προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση και εξερεύνηση για τα μέλη της οικογένειας όλων των ηλικιών.
As you explore the park you will see the plants which concern each of the following areas: Bath garden, therapeutic herbs, aromatic herbs, bug repellent herbs, herbs for women, herbs for relaxation, potpourri, cooking herbs, traditional Cypriot herbs.
Καθώς εξερευνάτε το πάρκο θα δείτε τα φυτά που αφορούν σε κάθε έναν από τους ακόλουθους τομείς: Κήπος μπάνιου, θεραπευτικά βότανα, αρωματικά βότανα, απωθητικά βότανα, βότανα για γυναίκες, βότανα για χαλάρωση, ποτ πουρί, βότανα μαγειρικής, παραδοσιακά κυπριακά βότανα.
Trek across the Gardens to see, smell, and touch edible plants, and take a nature walk through Plant Safari habitat gardens!
Ταξιδέψτε στους Κήπους, για να δείτε, να μυρίσετε και να αγγίξετε βρώσιμα φυτά και κάντε μια βόλτα στη φύση μέσα από τους κήπους των οικοτόπων κάνοντας ένα σαφάρι!
In the park they grow all kinds of certified organic Mediterranean herbs, which are used in the production of teas, essential oils and cosmetics.
Στο πάρκο καλλιεργούνται κάθε είδους πιστοποιημένα βιολογικά μεσογειακά βότανα, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσαγιού, αιθέριων ελαίων και καλλυντικών.
Philip and Angeliki ready for an interesting walk to discover the so many and unique beauties of the park.
Ο Φίλιππος και η Αγγελική έτοιμοι για ένα ωραίο περίπατο, για να ανακαλύψουν τις πολλές και μοναδικές ομορφιές του πάρκου.
Enjoy a relaxing walk and have fun while learning more about Cypriot herbs.
Απολαύστε έναν χαλαρωτικό περίπατο και διασκεδάστε μαθαίνοντας περισσότερα για τα κυπριακά βότανα.
An educational and relaxing walk around the 10 themed herb gardens. There are educational game sheets for all ages!
Μια εκπαιδευτική και χαλαρωτική βόλτα στους 10 θεματικούς κήπους με βότανα. Υπάρχουν εκπαιδευτικά φυλλάδια παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες!
The side is ablaze with a riot of colourful plants.
Ο χώρος φλέγεται από μια πανδαισία πολύχρωμων φυτών.
Children get a game sheet with educational activities to play in all areas of the park.
Τα παιδιά παίρνουν ένα φυλλάδιο παιχνιδιού με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να παίξουν στους χώρους του πάρκου.
Cyprus is a paradise as far as flora is concerned especially in the spring months of March and April.
Η Κύπρος είναι ένας παράδεισος σ' ό,τι αφορά τη χλωρίδα, ιδιαίτερα δε τους ανοιξιάτικους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
The Garden gives kids a chance to gently explore plants in bloom and to learn about plants.
Ο Κήπος δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εξερευνήσουν φυτά σε ανθοφορία και να μάθουν περισσότερα για τα φυτά.
Cyherbia frequently hosts festivals and celebrations, such as the Lavender Festival or the Fairy Folk Festival, and many others.
Η Cyherbia φιλοξενεί συχνά φεστιβάλ και εορτασμούς, όπως το Φεστιβάλ Λεβάντας ή το Λαϊκό Φεστιβάλ Νεράιδας και πολλά άλλα.
A fun day out in nature like no other!
Μια διασκεδαστική μέρα στη φύση, όπως καμία άλλη!
Visitors have the opportunity to walk around in the only place in Cyprus which is especially formed with jasmine. Jasmine is also distilled at the park to create essential oils.
Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στο μοναδικό μέρος της Κύπρου που είναι ειδικά διαμορφωμένο με γιασεμί. Το γιασεμί αποστάζεται επίσης στο πάρκο για να παραχθούν αιθέρια έλαια.
Kids spent magical time walking around the park where there are a fantastic number of plants.
Τα παιδιά περνούν μαγικά περπατώντας στο πάρκο όπου υπάρχει φανταστικός αριθμός φυτών.
How are plants alike and different? Where do birds make their homes at The Botanical Gardens? How many food sources for wild animals can you find in the Gardens? And, where do you see insects at the Gardens?
Πώς είναι τα φυτά όμοια και διαφορετικά; Πού κάνουν τα πουλιά τις φωλιές τους; Πόσες πηγές τροφής για άγρια ζώα μπορείτε να βρείτε στους Κήπους; Και, πού βλέπετε έντομα στους κήπους;
Philip & Angela embark on an expedition through the gardens recording their observations and completing the list given to them in the entrance.
Ο Φίλιππος & η Αγγελική ξεκινούν μια αποστολή μέσα στους κήπους καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους και συμπληρώνοντας τη λίστα που τους δόθηκε στην είσοδο.
As you see more greenery your understanding and appreciation for the nature will be increased.
Καθώς βλέπετε περισσότερο πράσινο, η κατανόηση και η εκτίμησή σας για τη φύση θα αυξηθεί.

Each investigation leaflet encourages kids to use their observation skills and senses while exploring the Gardens.
Κάθε φυλλάδιο έρευνας ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις αισθήσεις τους κατά την εξερεύνηση των Κήπων.

You'll spend hours meandering through park footpaths, discovering a wealth of nature and posing for photos with the charming array of plants.
Θα περάσετε ώρες περιπλανώμενοι στα μονοπάτια του πάρκου, ανακαλύπτοντας έναν πλούτο της φύσης και ποζάροντας για φωτογραφίες με τη γοητευτική σειρά φυτών.
Challenge yourself by finding your way out of the big maze and take gorgeous pictures on top of the watchtower inside the maze.
Προκαλέστε τον εαυτό σας για να βρει τη έξοδο από τον μεγάλο λαβύρινθο και τραβήξτε υπέροχες φωτογραφίες από το παρατηρητήριο ψηλά.
There is a large hedge maze — the only labyrinth of its kind in Cyprus. A walk down this maze is sure to become a fun experience for the entire family.
Υπάρχει ένας μεγάλος λαβύρινθος - ο μοναδικός στο είδους του στην Κύπρο. Μια βόλτα σ’ αυτόν τον λαβύρινθο σίγουρα θα γίνει μια διασκεδαστική εμπειρία για όλη την οικογένεια.
Take a trek through the wilds of the Botanic Garden to discover the amazing world of plants.
Κάντε μια βόλτα στις άγριες περιοχές του Βοτανικού Κήπου για να ανακαλύψετε τον εκπληκτικό κόσμο των φυτών.
This area is a specially formed forest area that is made up of indigenous trees and bushes which form the map of Cyprus.
Αυτή η περιοχή είναι μια ειδικά διαμορφωμένη δασική περιοχή που αποτελείται από δέντρα και θάμνους που σχηματίζουν τον χάρτη της Κύπρου.
Discover the indigenous trees of Cyprus in a woodland shaped in the shape of our island with Cypress trees.
Ανακαλύψτε τα τοπικά δέντρα της Κύπρου σ’ ένα δάσος από κυπαρίσσια με σχήμα του νησιού μας.
As you pass through the forest you can reveal the seven wonders of the island that are found in different areas in Cyprus.
Καθώς περνάτε μέσα από το δάσος μπορείτε να αποκαλύψετε τα επτά θαύματα του νησιού που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Κύπρου.
A small paradise for all senses.
Ένας μικρός παράδεισος για όλες τις αισθήσεις.
They make top quality natural products with their own herbs and essential oils.
Εδώ Φτιάχνουν φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με τα βότανα και αιθέρια έλαια.
There are special educational and fun activities available for kids.
Υπάρχουν ειδικές εκπαιδευτικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά.
Botanical gardens are places where art works with nature, and people sculpt the landscape to please the senses and spark the imagination.
Οι βοτανικοί κήποι είναι μέρη όπου η τέχνη λειτουργεί με τη φύση και οι άνθρωποι σμιλεύουν το τοπίο για να ευχαριστήσουν τις αισθήσεις και να πυροδοτήσουν τη φαντασία.
Kids will learn the answers to their nature questions after filling out one leaflet, which focus on animals, birds, insects, nature words, and, of course, plants!
Τα παιδιά θα μάθουν τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους για τη φύση αφού συμπληρώσουν ένα από τα φυλλάδια, τα οποία εστιάζονται σε ζώα, πουλιά, έντομα, λέξεις της φύσης και, φυσικά, φυτά!

The garden also operates a distillery of essential oils, and a cafeteria in which you can relax and enjoy herbal tea as well as others.
Ο κήπος λειτουργεί επίσης ένα αποστακτήριο αιθέριων ελαίων και μια καφετέρια στην οποία μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε ένα τσάι από βότανα καθώς και άλλα.
There is an herbal shop that sells a large variety of herbal teas, oils, remedies made on the premises. Visitors can observe the process of making essential oils in a special distillation room.
Υπάρχει ένα κατάστημα με βότανα που πουλά μια μεγάλη ποικιλία από τσάι από βότανα, έλαια, φάρμακα που παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παρασκευής αιθέριων ελαίων σε ειδικό δωμάτιο απόσταξης.
This is not a play park although there is a small play area. This is a place where kids can learn about their native plant heritage and other aspects of natural history.
Αυτό δεν είναι πάρκο παιχνιδιού παρόλο που υπάρχει μια μικρή γωνιά για παιγνίδι. Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν για την τοπική φυτική κληρονομιά και άλλες πτυχές της φυσικής ιστορίας.


2 comments:

vasilisATH Vasilis Porgiazis said...

😊👍👌Πολύ όμορφο!

Cheryl said...

Cutest little people! ❤️