Monday, October 10, 2011

Toronto, Canada

Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά
Toronto the provincial capital of Ontario, is the most populous and the largest city in Canada.
Το Τορόντο η πρωτεύουσα της επαρχίας του Οντάριο, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη στον Καναδά.
It is located in Southern Ontario on the northwestern shore of Lake Ontario.
Βρίσκεται στο νότιο Οντάριο στη βορειοδυτική ακτή της λίμνης Οντάριο.
Toronto is at the heart of the Greater Toronto Area in which they live 6.2 million people.
Το Τορόντο βρίσκεται στην καρδιά της ευρύτερης περιοχής του Τορόντο στην οποία κατοικούν 6,2 εκατομμύρια άνθρωποι.
A relatively modern city, Toronto’s history dates back to the late-18th century, when the British first purchased land.
Μια σχετικά σύγχρονη πόλη, η ιστορία του Τορόντο χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα, όταν οι πρώτοι οι Βρετανοί αγόρασαν γη.
The settlement was later established as the Town of  York and proclaimed as the new capital of Upper Canada.
Ο οικισμός αργότερα καθιερώθηκε ως η πόλη του Γιόρκ και ανακηρύχθηκε ως η νέα πρωτεύουσα του Πάνω Καναδά.
In 1834, York was incorporated as a city and renamed to its present name.
Το 1834, η Γιόρκ ενσωματώθηκε ως πόλη και μετονομάστηκε με το σημερινό της όνομα.
Toronto has, in recent decades, been transformed into one of the most culturally and ethnically diverse cities in the world.
Το Τορόντο τις τελευταίες δεκαετίες, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο πολιτισμικές και εθνοτικά ποικιλόμορφες πόλεις στον κόσμο.
 
Its cosmopolitan and international population reflects its role as an important destination for immigrants to Canada.
Κοσμοπολίτικη με διεθνή πληθυσμό η πόλη αντικατοπτρίζει το ρόλο της ως ένα σημαντικό προορισμό για τους μετανάστες στον Καναδά.
Toronto is one of the world's most diverse cities by percentage of non-native-born residents, with about 50% of the population born outside Canada.
Το Τορόντο είναι μια από τις πιο ποικιλόμορφες πόλεις του κόσμου με το ποσοστό των μη γηγενών κατοίκων, περίπου 50% του πληθυσμού να έχουν γεννηθεί εκτός Καναδά.
Toronto perhaps it’s «the most multicultural city in the world».
Το Τορόντο αποτελεί ένα από τα πλέον κοσμοπολίτικα («πολυπολιτισμικά») αστικά κέντρα του κόσμου.
 
Toronto's Old City Hall was home to its city council from 1899 to 1966 and remains one of the city's most prominent structures
Το κτίριο του Παλιού Δημαρχείου του Τορόντο όπου συνεδρίαζε το δημοτικό συμβούλιο από το 1899 έως 1966 και παραμένει ένα από τα πιο εξέχοντα κτίρια της πόλης.
A marvelous park in the city center. - Ένα θαυμάσιο πάρκο στο κέντρο της πόλης.
Toronto is a clean, safe, cosmopolitan city with a wonderful network of parks, recreational, and cultural facilities.
Το Τορόντο είναι μια καθαρή, ασφαλής, κοσμοπολίτικη πόλη με ένα θαυμάσιο δίκτυο από πάρκα αναψυχής και πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
 
There are so many wonderful attractions available in Toronto.
Υπάρχουν τόσα πολλά θαυμάσια αξιοθέατα.
In the streets of the largest city of Canada.
Στους δρόμους της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά.
Strolling in the streets of the City to find out as it truly is.
Περιδιαβάζοντας  την πόλη, για να δούμε πως είναι στην πραγματικότητα.
As Canada's economic capital and one of the top financial centres in the world.
Καθώς είναι η οικονομική πρωτεύουσα του Καναδά, αποτελεί ταυτόχρονα κι ένα από τα κορυφαία χρηματοοικονομικά κέντρα στον κόσμο.
 
Walking in the downtown Toronto and its neighboring towns is a must.
Είναι μαστ το περπάτημα στο κέντρο του Τορόντο και των γειτονικών του.
Yonge street is supposed to be the longest street in the world. It starts at Lake Ontario and goes north, cutting the city Toronto into two sides.
Η οδός Γιόνγκ υποτίθεται ότι είναι ο μακρύτερος δρόμος του κόσμου. Ξεκινά από τη λίμνη Οντάριο και πηγαίνει βόρεια, κόβοντας την πόλη του Τορόντο σε δύο πλευρές.
The impressive building of City Hall designed by a Finnish architect, opened in 1965.
Το εντυπωσιακό κτίριο του Δημαρχείου που σχεδίαση ένας Φινλανδός αρχοτεκτωνας και άνοιξε τις πύλες του το 1965.

The City Hall is the home of the city's municipal government and one of its most distinctive landmarks.
Το κτίριο του Δημαρχείου ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της πόλης.
Sitting in the park waiting for you, Yes I'm sitting right here, Waiting for you my dear...
Κάθομαι στο πάρκο και σε περιμένω, Ναι κάθομαι ακριβώς εδώ και σε περιμένω...
Toronto's cityscape is full of interesting architecture, both historic and modern.
Το αστικό τοπίο του Τορόντο είναι γεμάτο από ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, τόσο ιστορική όσο και σύγχρονη.
Stunning architecture. -  Θαυμάσια αρχιτεκτονική.
Walking around at a leisurely pace might perhaps be the best way to see the city.
Βολτάροντας γύρω σ’ ένα ήρεμο ρυθμό, μπορεί, ίσως, να είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείτε την πόλη.
Every corner of the city is amazingly.
Κάθε γωνιά αυτής της πόλης είναι εκπληκτική.
 
The name Toronto is likely derived from the Iroquois word «tkaronto», meaning «place where trees stand in the water».
Το όνομα του Τορόντο πιθανόν να προέρχεται από τη λέξη της φυλής των Ιροκυίς «τκαρόντο», που σημαίνει «τόπος όπου τα δέντρα στέκονται μέσα στο νερό».
The statue of Winston Churchill 1874 - 1965. 
Το άγαλμα του Γουίστoν Τσιώρτσιλ 1874 - 1965.
A homeless person. - Ένας άστεγος...
South African War Memorial.  -  Μνημείο πολέμου για τη Νότιο Αφρική
Toronto is an alive, electric, exciting city and much more!
Το Τορόντο είναι μια ζωντανή ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, πανέμορφη πόλη και πολύ περισσότερα!
The past and the present live alongside.
Το παρελθόν και το παρόν ζουν μαζί.
Well, modeling on traditional Scottish kilts...
Λοιπόν, επίδειξη μόδας με σκωτσέζικες φούστες...
 
Beauties of the city.  -  Ομορφιές της πόλης.
The CN Tower is the second tallest free-standing structure on land in the world, at 553.33 metres. It is considered the signature icon of the city.
Ο Πύργος ΣΝ είναι το δεύτερο υψηλότερο κτίσμα στον κόσμο, με ύψος 553,33 μέτρα. Θεωρείται το σήμα κατατεθέν της πόλης.
The CN Tower attracts over two million visitors annually to experience the awesome beauty each year from all over the world..
Ο πύργος ΣΝ για την ανυπέρβλητη ομορφιά του, προσελκύει πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο από ολόκληρη τη χώρα και όλο τον κόσμο.
Living in Toronto.
Ζώντας στην πόλη του Τορόντο.
Common pictures from the streets of the city.
Συνηθισμένες εικόνες από τους δρόμους της πόλης.
Spectacular views.  -  Καταπληκτική θέα.
The city is intersected by two rivers and numerous tributaries: the Humber River in the west end and the Don River east of downtown.
Η πόλη διασχίζεται από δύο ποταμούς και των παραποτάμων τους: τον Χάμπερ ποταμό στα Δυτικοανατολικά και τον ποταμό Ντον ανατολικά του κέντρου.
The view of the city is amazing by a ferry ride. You get the best pictures of Toronto's skyline from there. (Older photo!)
Η θέα της πόλης είναι καταπληκτική από το πλοιαράκι στη λίμνη. Μπορείτε να πάρετε τις καλύτερες φωτογραφίες από την πόλη. (Παλαιότερη φωτογραφία).
Much of the current lakeshore land area fronting the Toronto Harbour is artificial landfill.
Ένα μεγάλο μέρος των παραλίμνιων εκτάσεων στο Λιμάνι του Τορόντο προήλθε από τεχνητές προσχώσεις.
The lakefront docks.  -  Οι αποβάθρες της λίμνης.
 
Toronto is a city of shopping malls and shopping centres.
Το Τορόντο είναι μια πόλη με καταστήματα και εμπορικά κέντρα.
Popi Nicolaides and Yianoula Efstratiou enjoying shopping in Toronto city center.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Γιανούλα Ευστρατίου απολαμβάνουν το ψώνισμα τους. 
Stavros Toumbas looks so happy with his shopping bags on hands.
Ο Σταύρος Τούμπας φαίνεται χαρούμενος με τις τσάντες στο χέρι.
Constantina Hadjidimitriou and Chrisostomos Georgiou are so happy with their new experience.
Η Κωνσταντίνα Χατζηδημητρίου και ο Χρυσόστομος Γεωργίου είναι τόσο ευτυχισμένοι με τη νέα τους εμπειρία.
Greek food in the shopping mall.  -  Ελληνικά φαγητά στο εμπορικό κέντρο.
 
 

19 comments:

joo said...

It's a beautiful city!

Ανέστης Θ.Κετσετζίδης said...

8 μήνες και έφτασα στο Τορόντο.
Καλά να περνάτε.

Ann said...

ANOTHER BEAUTIFUL CITY TO PUT ON MY "LIST OF PLACES I MUST VISIT"!!
THANKS SO MUCH PHIVOS FOR SHARING !!

Albert Lázaro-Tinaut said...

Beautiful and interesting city. Was a city of liberty for the Baltic people pending the colonisation of Estonia, Latvia and Lithuania by que Soviet Union.

Shionge said...

What fond memories you brought back for me Pal :D I was there...the park, the building everything!!!

Fantastic!!! :D

M. Loureiro said...

Mais uma vez, parabéns por sua postagem!
Fotos bonitas e interessantes.

Abraços.
M. Loureiro

Marί said...

Φοίβο με τα ταξίδια σου!!είναι πανέμορφα όλα!! Να δω εγώ μετά το Δ.Ν.Τ. πως θα πάω ένα ταξίδι το χρόνο!!που πήγαινα.
Φιλιά πολλά

Traveling Hawk said...

As always, very good photos! I can see the difference between Toronto and Vancouver, the first one being more European. I like the homeless person photo!

ΕΛΕΝΑ said...

Υπέροχη πόλη, μοναδική εμπειρία να την γνωρίσεις!
Φιλιά, καλή σου μέρα!

Susu Paris Chic said...

I really hope to be there soon... like literally waiting!

Anonymous said...

Una maravilla!!!!!

R.Ramakrishnan said...

That was a fantastic tour of Toronto and great pics too.

Belkis said...

Fenomenal amigo. Viajo de tu mano. Besitos

kyllimarjaana said...

Wow , I like this post .Canada is like home to me .We lived there several years . Big thanks !

angel said...

Senza dubbio una bellissima citá. Canadá mi é sempre piaciuto.
Abbraccio
Angel

kirafashion said...

What a Beautiful country!

love for you my friend!

Magia da Inês said...

Querido amigo,
Obrigada por mais uma bela viagem virtual.
Beijinhos.
Brasil

tupersonalshopperviajero said...

a beautiful city I've never seen!
kss
;-)

DUTA said...

Multiculturalism does not always go well with quality ,and yet Toronto and Canada are of the highest quality places in the world.

I've greatly enjoyed your Toronto pictures; thanks for sharing.